11. Napredne teme

11.1. Dodajanje podpore za vaš MIDI/HID kontroler

11.1.1. Pisanje MIDI skript

In order to support the advanced features of many MIDI / HID controllers, Mixxx offers what we call MIDI Scripting.

It enables MIDI controls to be mapped to QtScript (aka Javascript/EMCAScript) functions stored in function library files, freeing Mixxx from a one-to-one MIDI mapping ideology. These user-created functions can then do anything desired with the MIDI event info such as have a single controller button simultaneously affect two or more Mixxx properties (“controls”,) adjust incoming control values to work better with Mixxx (scratching,) display a complex LED sequence, or even send messages to text displays on the controller.

For more information, go to http://mixxx.org/wiki/doku.php/midi_scripting .

11.1.2. Čarovnik za kontrolerje

Mixxx čarovnik za kontrolerje - mapiranje kontrole

Mixxx čarovnik za kontrolerje - mapiranje kontrole

Todo

Add intro and proofread

 1. Povežite kontroler(je) z računalnikom

 2. Zaženite Mixxx

 3. Pojdite na Nastavitve ‣ Kontrolerji

 4. Izberite napravo iz seznama vseh naprav na levi strani in desni pano se bo spremenil.

 5. Potrdite polje Omogočeno

 6. Kliknite na Čarovnik za učenje za izbirni dialog

 7. Kliknite na poljubno kontrolo v Mixxx GUI

 8. Lahko tudi kliknete na gumb Izberi kontrolo in izberete enega iz seznama.

 9. Move a control on your controller to map it. Repeat this as many times as you wish.

 10. Ko končate z mapiranjem kontrol, pritisnite Opravljeno

čarovnik za kontrolerje deluje le za MIDI naprave. Trenutno ni mogoče mapirati modifikacijskih (shift) tipk in vrtljivih plošč. Za to uporabite Pisanje MIDI skript z Javascript .

11.2. Ustvarjanje lastnega razporeda za tipkovnico

privzeti razporedi tipkovnice so definirani v tekstovni datoteki, ki se nahaja na naslednji lokaciji:

 • Linux: /usr/local/share/mixxx/keyboard/en_US.kbd.cfg

 • Mac OS X: /Applications/Mixxx.app/Contents/Resources/keyboard/en_US.kbd.cfg

 • Windows: <Mixxx installation directory>\keyboard\en_US.kbd.cfg

Depending on your systems language settings, Mixxx might use a different file as default, e.g. de_DE.kbd.cfg for German or es_ES.kbd.cfg for Spanish.

There are two ways to customize the default Mixxx keyboard mapping:

 1. Edit your system’s default mapping file directly, e.g. en_US.kbd.cfg.

 2. Copy the default mapping file to the following location:

 • Linux: ~/.mixxx/Custom.kbd.cfg

 • Mac OS X: ~/Library/ApplicationSupport/Mixxx/Custom.kbd.cfg

 • Windows: %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Mixxx\Custom.kbd.cfg

Then edit this file and save the changes. On the next startup, Mixxx will check if Custom.kbd.cfg is present and load that file instead of the default mapping file. This has the advantage, that you can always revert back to the default mapping, just by deleting Custom.kbd.cfg.

For a list of controls that can be used in a keyboard mapping, see http://www.mixxx.org/wiki/doku.php/mixxxcontrols.

You can download and share custom keyboard mappings in the Mixxx User customizations forums.

11.3. Dodatni učinki preko načina delovanja z zunanjim mikserjem

Mixxx does not have an effects engine yet (work on one is in progress). To hold you over you can use some external tools. Using the external mixer mode you route each deck directly to 3rd party effect hosts.

The following examples are only intended to encourage experimentation, they are no definitive guidance.

11.3.1. Effects via AU Lab on Mac OS X

The Au Lab routing for external effects

The Au Lab routing for external effects on Mac OS X

On Mac OS X there is a pretty simple and free way to give Mixxx access to the collection of AU/VST/MAS plugins that are installed on your system.

 • Install the free Soundflower, a system extension for inter-application audio routing.

 • Download AU Lab.app standalone from Apple (you will need an free Apple Developer Login though), go to the Downloads for Developers page and search for “AU Lab” to get it.

V Mixxx

 • Pojdite na Nastavitve ‣ Strojna oprema za zvok ‣ Izhod

 • Izberite za Predvajalnik 1 napravo Soundflower 16 s kanal 1-2

 • Izberite za Predvajalnik 2 napravo Soundflower 16 s kanal 3-4

 • Pritisnite gumb Prevzemi

V AU Lab

 • Pritisnite gumb +, da ustvarite novo konfiguracijo

 • Add 2 stereo inputs tracks in the Audio Input Tab

 • Dodajte 2 stereo izhoda v Zvočni izhodi Tab

 • Pritisnite V redu

 • Spremenite zvočno vhodno napravo v Soundflower 16

 • Changethe audio output device for example to Built-in Output

 • Pritsnite Ustvari dokument

 • V Izhod 1 kanalu, izberite efekt iz seznama v padajočem meniju. Npr. Apple > AUCompressor

Efekt bi sedaj moral delovati, ko predvajate skladbo v Mixxx.

11.3.2. Efekti preko JACK Rack na GNU/Linux

The Jack routing for external effects

Usmerjanje preko Jack za zunanje efekte na GNU/Linux platoformah

Use Jack to route each deck directly through JACK Rack effect racks, or for more control you can use Ardour (or other DAW) using sends for effects. This gives Mixxx access to the extensive collection of LADSPA plugins.

Make sure the correct multichannel sound card has been selected in Jack (Jack settings visible bottom left). Note that Mixxx possibly labels its Jack ports as “Portaudio”.

11.4. Brisanje vasših knjižnic

Knjižnična datoteka je shranjena na naslednjih mestih, odvisno od tega, kateri je vaš operacijski sistem:

Windows

Mixxx knjižnica je shranjena v imeniku %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Mixxx\. Da bi jo izbrisali v Windowsih, pobrišite mixxxdb.sqlite datoteko v tem imeniku.

Mac OS X

The Mixxx library is stored in the Library/Application Support/Mixxx folder in your home directory. To delete your library on Mac OS X type the following command into a terminal:

rm ~/Library/Application\ Support/Mixxx/mixxxdb.sqlite
GNU/Linux

Mixxx knjižnica je shranjena v .mixxx imeniku v domačem direktoriju. Za izbris na GNU/Linux vtipkajte naslednji ukaz v terminal:

rm ~/.mixxx/mixxxdb.sqlite

Opozorilo

Z izbrisom knjižnice se izgubijo vsi metapodatki, vključno s shranjenimi hotcue izočnicami, zankami, komentarji, ocenami in drugimi metapodatki, ki so povezani s knjižnico. Izbrišite knjižnico le v primeru, da teh podatkov ne boste pogrešali.