5. An Overview of the Mixxx Interface

Dobrodošli v vmesniku programa Mixxx. Tu se dogaja čarovnija. Ker je to glavni način za uspešno rabo programa, ga boste želeli karseda dobro spoznati. V tem poglavju je predstavljen privzeti vmesnik Mixxx, opisani so njegovi elementi, regulatorji in drsniki.

The Mixxx interface - Deere skin

The Mixxx interface - Deere skin

This is the Deere skin. It is the default skin supplied with Mixxx. There are a variety of others skins included with Mixxx. You should explore them all to figure out which one you prefer. This section will focus on Deere only.

5.1. The Deck Sections

A deck

Predvajalnik z naloženo skladbo

Razdelek s predvajalnikom omogoča kontrolo vsega, kar je povezano z virtualnim gramofonskim :term:`predvajalnik`om. Opise funkciji in dela z njimi bomo razdelili v sekcije.

5.1.1. Prikaz informaciji o skladbi

Razdelek z informacijami o skladbi v predvajalniku

Razdelek z informacijami o skladbi v predvajalniku

Naslov skladbe

The title of the track that was loaded into a deck is displayed on top. This is the same as the title listed under the Title column heading in the Mixxx library. This information is initially loaded from the tracks metadata.

Izvajalec skladbe

The title of the track is listed below. It is the same as listed under the Artist column heading in the Mixxx library.

BPM (Tempo)

Število na desni zgoraj je efektvno število udarcev na minuto v BPM skladbe. To je prepoznani BPM sklabe, prilagojen na želeno hitrost predvajalanja skladbe. Če ima skladba denimo 100 BPM in jo predvajamo s +5% je efektivni BPM, ki bo prikazan, 105 BPM.

Nasvet

Click directly on the BPM display and tap with the beat to set the BPM to the speed you are tapping. You can also use a keyboard shortcut, go to Uporaba tipkovnice for more information.

Time Elapsed/Remaining

By default it displays the total elapsed time in the track up to the millisecond. Clicking on the display switches to the Time Remaining view, which indicates how much time is left before the track reaches the end. You can change the default in Preferences ‣ Interface ‣ Position Display.

5.1.2. Prikaz valovne oblike

The deck waveform summary and waveform overview

The waveform summary and waveform overview of the deck

Razdelek s prikazom valovne oblike v predvajalniku, omogoča vizualizacijo sprememb zvoka, ki se dodaja skozi skladbo. V bistvu omogoča, da lahko svojo glasbo tako rekoč “vidite”.

Povzetek valovne oblike

The big waveform summary shows the waveform envelope of the track near the current playback position and is updated in realtime. The mouse can be used on the waveform to pause, scratch, spin-back or throw the tracks. Right-clicking on the waveforms allows you to drag with the mouse to make temporary pitch adjustments.

Nasvet

You can select from different types of displays for the waveform, which differ primarily in the level of detail shown in the waveform, in Preferences ‣ Interface ‣ Waveform Display ‣ Display type.

Pregled valovne oblike

The smaller, zoomed-out version of the waveform shows the various markers within the track as well as the waveform envelope of the entire track. This is useful because they allow DJs to see breakdowns far in advance. Clicking somewhere on the waveform allows you to jump to an arbitrary position in the track.

Virtualni gramofon

Črta virtualnega gramofona se vrti, ko se skladba premika, podobno kot oznaka pozicije na ploščah za drgnjenje. Na virtualnem gramofonu lahko z miško zaustavite, drgnete, zavrtite nazaj ali vržete skladbo - tako kot na pravih ploščah. Če izvajate kotaleče se zanke ali desno kliknete na ploščo med predvajanjem, se bo pojavila “duh” oznaka, ki označuje mesto, kjer se bo predvajanje nadaljevalo. Virtualni gramofon je v osnovi skrit in ga je potrebno vključiti v Mreža gumbov z opcijami predvajalnika.

If Vinyl control is enabled, it can optionally display the time-coded vinyl signal quality. Activate the option in Preferences ‣ Vinyl Control ‣ Show Signal Quality in Skin.

Povečava prikaza valovne oblike

Using the mouse-wheel everywhere in the waveform summary will zoom the waveform in or out. You can choose whether or not to synchronize the zoom level between the decks in Preferences ‣ Interface ‣ Waveform Display ‣ Synchronize.

Oznake na prikazu valovne oblike

Med miskanjem se lahko na prikazu valovne oblike pojavijo dodatne oznake:

 • Position marker: The static vertical line in the center of the waveform summary indicates the playback point of the deck.

 • Ritmična oznaka: Bele črte na prikazu valovne oblike prikazujejo lokacije dob v zvoku, ki jih imenujemo tudi ritmična mreža.

 • Oznaka cue iztočnice: Prikazuje pozicijo cue iztočnice.

 • Oznaka hotcue iztočnice: Prikazuje pozicijo in številko hotcue iztočnice, če je ta določena.

 • Oznaki za vhod in izhod iz zanke: Prikazuje začetek in konec zanke.

 • Prekrivalo zanke: Je grafični prikaz med začetkom in koncem zanke in spremeni barvo glede na to ali je zanka aktivna ali ne.

 • Obvestilo o koncu skladbe: Če prikaz valovne oblike utripa rdeče, je ostalo le še 30 sekund do konca skladbe.

Poglej Tudi

To learn how to get most out of the waveforms while mixing, go to the chapter Waveform displays.

Opozorilo

If you have a slower computer and notice performance issues with Mixxx, try to lower the frame rate or change the level of detail shown in the waveform in in Preferences ‣ Interface ‣ Waveform Display.

5.1.3. Mreža gumbov z opcijami predvajalnika

Mreža gumbov z opcijami predvajalnika

Mreža gumbov z opcijami predvajalnika

The six buttons at the bottom right below the waveform allow you to configure the deck. Starting from the top-left and moving counterclockwise the buttons are as follows:

Show/Hide Vinyl Widget

Toggles the visibility of the Vinyl Widget in the Prikaz valovne oblike.

Preklopi ponavljanje

Ko je ponavljanje vključeno, se bo po koncu skladbe predvajanje začelo ponovno od začetka.

Izvrzi skladbo

Klik na ta gumb bo izvrgel skladbo iz predvajalnika. Namesto tega je mogoče uporabiti bližnjico na tipkovnici. Pojdtie na poglavje Uporaba tipkovnice za več informacij.

Gumb za prilagajanje ritmične mreže

Clicking this button adjusts the track beat-grid so that the current position is marked as a beat. This is useful if Mixxx was able to accurately detect the track’s BPM but failed to align the beat markers on the beats. For more information, go to the chapter BPM and Beat Detection.

Vklop/izklop kvantizacije

Če je kvantizacija vklopljena, bodo vse cue in hotcue iztočnice, zanke in ritmične zanke samodejno kvantizirane, tako da se bodo začele na dobi.

Zakleni/odkleni tonaliteto

Keylock locks the track’s pitch so that adjustments to its tempo via the rate slider do not affect its pitch. This is useful if you would like to speed up or slow down a track and avoid the “chipmunk” effect that speeding up vocals has.

5.1.4. Gramofonsko upravljanje in kontrola cue iztočnic

Način upravljanja z gramofonom in kontrola izotčnic v predvajalniku

Način upravljanja z gramofonom in kontrola izotčnic v predvajalniku

The control above the waveforms relate to the vinyl control feature in Mixxx and is hidden in the default Mixxx user interface. Click the VINYL section expansion button in the mixer section, or use the specific Application shortcuts to show or hide the section.

Gumbi Abs/Rel/Const

 • Absolutni način: Pozicija sladbe sovpada s pozicijo igle in hitrostjo.

 • Relativni način:- hitrost skladbe je enaka hitrosti igle, ne glede na pozicijo igle.

 • Konstantni način: hitrost skladbe je enaka zadnji poznani enakomerni hitrosti, ne glede na stanje igle.

Off/One/Hot button

Ta gumb določa, kako bodo obravnavane cue iztočnice v relativnem načinu delovanja gramofonskega upravljanja:

 • Off: Cue iztočnice se ignorirajo.

 • One Cue: If the needle is dropped after the cue point, the track will seek to that cue point.

 • Hot Cue: The track will seek to nearest previous hotcue point.

Poglej Tudi

Za več informaciji o rabi gramofonskega upravljanja, glej Vinyl Control.

5.1.5. Kontrole za sinhronizacijo in določanje hitrosti

The rate control section of the deck

Nadzor hitrosti

Kontrole za določanje hitrosti omogočajo spreminjanje stopnje hitrosti predvajanja skladb. To je zelo uporabno za usklajevanje ritma dveh skladb v misku. To stopnjo lahko nadzorujete tudi s pomočjo tipkovnice. Za več informaciji glej Uporaba tipkovnice.

SYNC gumb

 • Levi klik: Spremeni hitrost skladbe, tako da se BPM in faza skladbe ujemata s tistima iz drugega predvajalnika.

 • Right-Click: Only changes the rate of the track to match the other deck but does not adjusts the phase.

Spremenjeno v verziji 1.11: Changed Sync mode (Ghetto Sync™)

Decks and samplers now pick which sync target to sync to on the fly. Decks can’t sync to samplers and samplers can only sync to decks. The sync target is:

 • The first (in numerical order) deck that is playing (rate > 0) a track that has a detected beatgrid.

 • The first (in numerical order) deck that has a track loaded with a detected beatgrid (could be stopped).

  So basically, if you sync a sampler and both deck 1 and deck 2 are playing a track with a beatgrid then deck 1 will win since numerically it is first. This will change again in the future once Mixxx gets a proper master sync feature.

Višina/hitrost drsnik

Drsnik omogoča spreminjanje hitrosti skladbe. Privzeti so koraki po 10% glede na originalno hitrost skladbe. Hitrost se povečuje s premikanjem drsnika navzgor, kar je nasprotno od tega, kar najdemo pri DJ gramofonih in CDJ enotah. Desni klik bo povrnil tempo na orignialno vrednost.

Prikaz višine in hitrosti

Tu se prikazuje stopnja pohitritve ali upočasnitve skladbe. Če je drsnik Višina/hitrost na sredini, prikazuje +0.0%, kar pomeni, da ni sprememb v hitrosti.

Višina/hitrost gumbi

The plus and minus buttons increase or decrease the tempo in steps at which a song is played, same as pulling the pitch slider slightly. By right-clicking the buttons you get even finer adjustments.

Začasna spremeba višine/hitrosti (sunek)

Pushing the the left and right arrow buttons is like nudging the metal edge of a turntable, or the outer edge of a CD player. It will give the track a push or pull forwards or backwards. If the buttons are released the previous tempo is restored. The buttons can act as either a fixed pitch bend or a ramping pitch bend.

Poglej Tudi

To customize the amount by which the buttons alter the pitch of the track, the slider range as well as the direction, go to Preferences ‣ Interface.

Nasvet

Če se tempo skladbe spremeni, boste opazili, da se ton spremeni glede na uporabljeno hitrost (hitrejše predvajanje daje opičij zvok). Lahko vklopite Keylock, da obdržite konstanten ton.

5.1.6. Kontrole predvajanja

Transportne kontrole predvajalnika

Transportne kontrole predvajalnika

Fast-Rewind button

As long as the button is pressed, the track will play in reverse with increased speed. Right-clicking on the button will seek the play position to the beginning of the track.

Fast-Forward button

As long as the button is pressed, the track will play with increased speed. Right-clicking on the button will seek the play position to the end of the track.

Gumb vzvratno

As the name suggests, this button plays a track backwards.

5.1.7. Kontrola zank

Kontrole predvajalnika za ritmične zanke in zanke

Kontrole predvajalnika za ritmične zanke in zanke

In this section of the Mixxx interface you can control (beat-)loops and set the loop points of a track.

Beatlooping Buttons

 • Instant loop: The numbered buttons represents a different bar length. Clicking on any of that buttons will set a loop of the defined number of beats from the beat immediately following the current playback position. If a loop is set, a loop overlay will be drawn on the waveforms.

 • Loop roll:

  Novo v verziji 1.11.

  Right-click on any of the numbered loop buttons to temporarily setup a rolling loop over the defined number of beats. Playback will resume where the track would have been if it had not entered the loop.

 • Double loop: Clicking on the plus button will double the current loop’s length up to 64 bars. The length of the loop overlay in the waveform will increase accordingly.

 • Halve loop: Clicking on the minus button will halve the current loop’s length down to 1/32 bars. The length of the loop overlay in the waveform will decrease accordingly.

Loop Buttons

 • Loop-In: This button allow you to manually set the start point of a loop. A loop-in marker is placed on the waveform indicating the position. If clicked when a loop was already set, it moves the start point of a loop to a new position.

 • Loop-Out: This button allow you to manually set the end point of a loop. A loop-out marker is placed on the waveform indicating the position. If clicked when a loop was already set, it moves the end point of a loop to a new position.

 • Loop: Also dubbed Reloop, this button toggles whether the loop is active or not. This works for manually placed loops as well as automatic loops set by the beatlooping buttons. Depending on the current status of the loop, the loop overlay on the waveforms changes color.

Nasvet

If you are playing inside a loop and want to move the end point beyond its current position in the track, click on the Loop button first and when the play position reaches the desired position, click on the Loop-Out button.

Poglej Tudi

Če je vključen način Kvantizacija, bodo zanke samodejno skakale na najbližjo dobo. Ta način v izhodišču ni vključenn in se vključi s klikom na Vklop/izklop kvantizacije.

5.1.8. Hotcue Controls

The hotcue controls of the deck

The hotcue controls of the deck

To jump in between different parts of a track, you can use these numbered buttons. You can also use keyboard shortcuts, go to Uporaba tipkovnice for more information.

5.1.8.1. Setting Hotcues

Clicking on a numbered button will set a hotcue at the current play position on the track. A marker with the corresponding number will appear in the waveform and the button will lit up to indicate that the hotcue is set.

5.1.8.2. Playing Hotcues

 • Med predvajanjem: Tapnite gumb hotcue, da predvajanje nemudoma skoči na hotcue iztočnico in se od tam predvaja naprej. Če igrate znotraj zanke in tapnete na hotcue iztočnico, katere pozicija je izven zanke, bo skladba kljub temu takoj skočila na to mesto in zanka bo deaktivirana.

 • While stopped: Tap a hotcue button to cause the track to instantly jump to the location of the hotcue and start playing as long as the button is pressed. Press the Play keyboard shortcut while the hotcue button is pressed to continue playback, then release the hotcue button.

5.1.8.3. Deleting Hotcues

To delete a hotcue, right-click on the numbered button. The marker in the waveform will be deleted as well.

Opomba

Mixxx supports up to 36 hotcues per deck. By default, only some of them are visible in the user interface. You can customize your keyboard or controller mappings to use all of them.

Poglej Tudi

Tako kot z zankami (glej zgoraj), bodo tudi hotcue iztočnice samodejno skočile na najbljižjo dobo, če je vklopljen način knvantizacija Ta način v izhodišču ni vključenn in se vključi s klikom na Vklop/izklop kvantizacije.

5.2. The Mixer Section

The mixer section

The mixer section

The mixer section of the Mixxx user interface allows you to control how the different decks and samplers are mixed together.

5.2.1. Channel Faders and VU Meters

VU meters

In the center of the mixer section are 4 VU meters. The two outer-most VU meters are for each deck, while the 2 inner-most VU meters are the left and right VU meters for the master output.

The light at the top of the VU meter indicates when the audio in the selected channel is clipping. If this light goes on, reduce the gain or EQs for this deck to eliminate distortion.

Line faders

The two large faders on either side of the VU meters are the deck volume faders, also known as Channel- or Line-faders. Adjusting these controls the volume of each deck.

Nasvet

Some DJ’s prefer to use the line faders over the crossfader for fading between tracks. Try it, you may like it.

5.2.2. Section Expansion Buttons

The section expansion buttons

The section expansion buttons

Above the VU meters in the mixer are the optional section expansion buttons.

If you click on either MIC, SAMPLER, or VINYL then you will enable control sections for interacting with:

Novo v verziji 1.11: You can also use the specific Application shortcuts.

5.2.3. Headphone and Master Mix Controls

The headphone and master mix knobs

The headphone and master mix knobs

Head-Mix Knob

Allows you to customize how much of the master output you hear in your headphones. It works like a crossfader between the stereo Master and stereo Cueing signal. If the knob is set to the left, you only hear the cueing signal which can be useful for prelistening tracks.

Opomba

Don’t forget to activate the PFL button on the deck you want to listen to in your headphones.

Head volume Knob

This button adjusts your headphone volume. You can adjust the volume of a single deck’s signal you are listening to in the headphones with the Gain knob.

Balance Knob

This knob allows you to adjust the balance (left/right orientation) of the master output.

Volume Knob

The Volume Knob controls the overall volume of of the master output. Adjust this knob so that the Master VU meters are just at the peak.

Nasvet

If the Peak indicator on top of the Master VU meter flashes, the master output signal is clipping (too loud). Lower the volume with using the volume knob.

5.2.4. PFL/Headphone Button

The headphone buttons of both decks in the mixer

The headphone buttons of both decks in the mixer

The headphone button is also known as the pre-fader listen or PFL button. Pressing this button allows you to listen and synchronize the track you will play next in your headphones before your audience hears the track (headphone cueing). You can select more than one PFL button simultaneously.

Poglej Tudi

Headphone cueing is only available if you have configured a Headphone Output in Preferences ‣ Sound Hardware.

5.2.5. Equalizers and Gain Knobs

The EQ Controls of a deck in the mixer

EQ Controls

Novo v verziji 1.11: Latch mode for Kill Switches

Gain Knob

Above these knobs, the gain knob allows you to adjust the gain of the deck. In general, you should adjust this knob so that at full-volume the deck’s audio is just at the peak of the center VU meters. This is so you can achieve the widest dynamic range for your track.

EQ Knobs

The low, mid, and high knobs allow you to change the filters of the audio. This allows you to selectively reduce or boost certain frequency ranges of the audio.

Kill Switches

The small boxes next to each EQ knob are called kills. Hold these buttons to fully remove that frequency range. Short click on the buttons for latching. When in Latch mode, click again to restore the frequency range. If the Kill switches do not work as expected, check the high/low shelf EQ settings in the preferences.

Poglej Tudi

You can customize the EQ settings in Preferences ‣ Equalizer.

5.2.6. Navzkrižni drsnik

The crossfader section of the mixer with Play/Pause and Cue buttons

The crossfader section of the mixer with Play/Pause and Cue buttons

Novo v verziji 1.11: Reverse crossfader (Hamster style)

The crossfader determines the actual volume of each deck when moving the slider from left to right. If both decks are playing and the crossfader is in its default center position, then you will hear both decks. Right-clicking on the crossfader will reset the slider to its default position.

You can reverse the configuration of the crossfader, so that the right deck is on the left end of the crossfader and vice versa. This is also known as Hamster Style. To adjust the crossfader to your style of mixing, go to Preferences ‣ Crossfader.

Nasvet

Using the AutoDJ feature in Mixxx, you can automate the crossfade between the decks.

5.2.7. Play/Pause Button

Clicking the Play/Pause button starts and pauses the playback. A right-click on the button during playback places a Cue point on the track, see Cue Button.

Nasvet

To return to the beginning of the track, right-click on the deck’s Fast-Rewind Button.

5.2.8. Cue Button

If the button is pressed, the play position jumps to an existing Cue point on the track or sets a new one, depending on whether a track is playing or not. If you have not set any custom cues yet, the default point is at the track’s beginning.

5.2.8.1. Setting Cue points

 • While playing: The Cue point is set via Play/Pause Button. A right-click on the button places a Cue point at the current play position on the track, and a Cue marker appears on the waveforms.

 • While stopped: Clicking on the Cue button places a Cue point at the current play position on the track, and a Cue marker appears on the waveforms. The existing cue point will be replaced.

Every track has a Cue point, by default on its beginning. Unlike with Hotcues, you can’t delete, but only move Cue points.

5.2.8.2. Using Cue Modes

You can switch between the CUE modes in Preferences ‣ Interface.

CDJ cue mode (default)

 • While playing: Tapping the Cue button causes the track to instantly jump to the location of the cue point where it stops the playback.

 • While stopped: Holding down the Cue button jumps to the cue point and starts playback as long as the button is pressed. If the button is released, the play position marker jumps to the cue point and the playback is paused. Clicking the Play button while the Cue button is down continues the playback.

Simple mode

 • While playing: Similar to the Hotcues, clicking the Cue button jumps to the cue point and continues playback.

 • While stopped: No action is performed.

Nasvet

Use the Hotcue Controls to place more reference points on a track.

Poglej Tudi

You can also use keyboard shortcuts for Cueing. Go to Uporaba tipkovnice for more information.

5.2.9. Effects Controls

The effect control section of the mixer

The effect control section of the mixer

Currently, the only available internal effect in Mixxx is a flanger. This effect applies a “sweeping” sound to the channel and can add extra depth to a mix when used tactfully.

FX Button

The FX (“Effects”) button enables a built-in flanger effect on the selected channel.

Delay/Depth/LFO Knobs

Adjusts the phase delay, intensity and the the wavelength of the flange effect.

Nasvet

For the most noticeable effect, enable the FX button and turn the Depth knob completely to the right.

Poglej Tudi

As an advanced user, you can route your audio signal to external software and then apply additional effects. Go to Dodatni učinki preko načina delovanja z zunanjim mikserjem for more information.

5.3. The Sampler Section

A sample deck

A sample deck

Samplers are miniature decks. They allow you to play short samples and jingles but also additional tracks in your mix. They come with a small overview waveform and a limited number of controls. All controls work just like on the regular decks, see The Deck Sections.

The Sampler section is hidden in the default Mixxx user interface. Click the SAMPLER button in the mixer section, or use the specific Application shortcuts to show or hide the section.

5.3.1. Prikaz valovne oblike

Pregled valovne oblike

The waveform shows the various markers within the track as well as the waveform envelope of the entire track. Clicking somewhere on the waveform allows you to jump to an arbitrary position in the track.

Oznake na prikazu valovne oblike

While mixing, some additional markers can appear on the waveforms:

 • Position marker: A vertical line indicates the playback point of the sample deck.

 • Oznaka hotcue iztočnice: Prikazuje pozicijo in številko hotcue iztočnice, če je ta določena.

5.3.2. Prikaz informaciji o skladbi

Track Artist/Title

The artist and title of the track that was loaded into a sampler deck is displayed here.

BPM (Tempo)

Številka zgoraj desno je efektivni BPM skladbe. Tapnite BPM, da določite BPM na hitrost s katero tapkate.

5.3.3. Mreža gumbov z opcijami predvajalnika

The buttons grid next to the waveform overview allow you to configure the sampler deck. Starting from the top-left and moving counterclockwise the buttons are as follows:

Preklopi ponavljanje

Ko je ponavljanje vključeno, se bo po koncu skladbe predvajanje začelo ponovno od začetka.

Izvrzi skladbo

Clicking this button ejects the track from the deck.

Mix Orientation Toggle

This control determines the microphone input’s mix orientation.

Zakleni/odkleni tonaliteto

Keylock zaklene višino skladbe, tako da spreminjanje tempa s pomočjo drsnika ne vpliva na višino predvajanja skladbe.

5.3.4. Sample Deck Controls

Novo v verziji 1.11: Samplers can sync to decks.

Play/Pause button

Clicking the button starts and stops playback. Right-clicking on the button will seek the play position to the beginning of the sample.

Sync Button

Syncs the Sampler deck to a regular deck, as described in Kontrole za sinhronizacijo in določanje hitrosti.

 • Left-Click: Changes the rate of the track so that the BPM and phase of the track matches the sync target.

 • Right-Click: Only changes the rate of the track to match the sync target but does not adjusts the phase.

Hotcue Controls

To jump in between different parts of a sample, you can use these numbered hotcue buttons.

PFL/Headphone Button

If active, the pre-fader listen or PFL button allows you to listen to the track in your headphones.

Gain Knob

Allows you to adjust the volume of the track.

VU Meter

Shows the level of the signal and can be adjusted with the Gain knob.

Višina/hitrost drsnik

The slider allows you to change the speed of the sample. Right-clicking on the slider will reset the tempo to its original value.

5.4. The Microphone Section

The Microphone section

The Microphone section

The microphone section is hidden in the default Mixxx user interface. Click the MIC button in the mixer section, or use the specific Application shortcuts to show or hide the section.

Setup the microphone

 • Most computers have built-in microphones, while some are connected through USB. These work adequately, but don’t expect them to be high-quality.

 • The best solution is to connect a good external microphone to the “Mic” or “Line” input on your audio device. If available, use the “Gain” knob on the device to adjust the input signal.

 • Select the microphone input in Preference ‣ Sound Hardware ‣ Input ‣ Microphone and click Apply.

5.4.1. Microphone Controls

Talk Button

Spremenjeno v verziji 1.11: Latch mode added.

Hold this button and talk to mix the microphone input into the Mixxx master output. Short click on the button for latching. This is handy for talking for an extended period, for example when streaming a radio show. When in Latch mode, click again to mute the microphone input.

Mix Orientation Toggle

This control determines the microphone input’s mix orientation. Either to the left side of crossfader, to the right side or to the center (default). Clicking cycles through all the options.

Microphone Volume Meter

This displays the microphone volume input signal strength.

Microphone Gain Knob

Use this knob to adjust the gain of the microphone output. Try to keep the volume at a reasonable level to avoid signal clipping.

5.5. Preview Deck Section

The Preview Deck with a track loaded

The Preview Deck with a track loaded

Novo v verziji 1.11.

The Preview Deck is a special deck that allows you to pre-listen to tracks in the headphones before using them in your mix. Pre-listening a track does not change the tracks’s Played state as well as the play counter and is not logged in the History. Press CTRL + 4 (Windows/Linux) or CMD + 4 (Mac) to display the Preview Deck.

The features in detail:

 • Track Artist/Title: The artist and title of the track is displayed here. This is the same listed under the Track and Title column in the Mixxx library. This information is initially loaded from the track’s metadata.

 • Eject Track: Clicking this button ejects the track from the deck.

 • Waveform overview: Shows the various markers (Cues, Hotcues) within the track as well as the waveform envelope of the entire track. Clicking somewhere on the waveform allows you to jump to an arbitrary position in the track.

 • Gain: Move the slider to adjust the gain of the track.

 • VU-Meter: Shows the current volume of the track. If it’s too loud and distorted, a peak indicator flashes red.

Poglej Tudi

For more information, go to the chapter Previewing Tracks.