10. DJ’en met Mixxx

Mixxx is ontworpen om gemakkelijk aan te leren voor zowel beginnende als ervaren DJ’s.

In dit deel van de handleiding vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de functies van Mixxx om uw eigen mixen te maken.

10.1. Uw niveaus juist instellen (Gain Staging)

A level meter in Mixxx with the gain set properly for the loudest part of a track

De juiste instelling van uw niveaus, ook gain staging genoemd, is essentieel om de beste geluidskwaliteit te krijgen uit de apparatuur die u gebruikt. Bij elke schakel in de signaalketen, van de kanaalversterkers van de Mixxx tot de eindversterker, moet het niveau ruim boven de ruisvloer liggen, maar lager dan het maximale niveau voordat het signaal vastloopt. De niveaumeters moeten meestal rond de top van hun groene gebied zijn. De links afgebeelde niveaumeter laat zien waar de niveaumeters van Mixxx gemiddeld moeten zijn op de luidste delen van tracks. Het gemiddelde niveau mag niet in het gele gebied liggen. Gebruik het gele gebied om speelruimte toe te laten, of beschikbaar niveau boven het gemiddelde voordat het signaal begint te verknippen. De luidste delen van de muziek (de transiënten) moeten kort in het gele gebied komen.

A waveform at a good level

Een waveform op een goed niveau. Opmerking: de waveforms voorbeelden in dit gedeelte zijn gemaakt door de visual gain van de waveform-weergave in Mixxx aan te passen om de concepten te illustreren. Het aanpassen van de visual gain van de waveform-weergave verandert het niveau van de audio niet.

A level meter in Mixxx indicating clipping. The gain should be turned down!

Als een niveaumeter in het rode gebied komt, is het signaal aan het clippen en moet de versterking worden verlaagd. Sommige apparatuur heeft geen niveaumeter en heeft alleen een LED die gaat branden als het signaal clipt. Clippen betekent dat de pieken van de waveform afgevlakt worden omdat de apparatuur het maximale niveau heeft bereikt waarop het het signaal kan versterken. Dit vervormt het geluid op een onaangename manier en kan apparatuur beschadigen doordat het met meer vermogen wordt aangestuurd dan waarvoor het ontworpen is. Het verhogen van de versterking tot voorbij het punt waar clipping begint (verder in het rood op een meter) zal het signaal meer vervormen. Als u het geluid luider wilt maken wanneer elk onderdeel van de signaalketen op zijn maximum is zonder te clippen, gebruik dan meer luidsprekers of gebruik luidsprekers die gevoeliger zijn en elektrische energie efficiënter omzetten in akoestische energie.

Een afgekapte of geclipte waveform

Een afgekapte of geclipte waveform

A level meter in Mixxx with the gain set too low

Anderzijds mag het signaal niet te laag zijn. Dit komt omdat elk audio-apparaat een beetje ruis produceert op een niveau dat wordt aangeduid als de ruisvloer. Bovendien nemen analoge signalen ruis op wanneer zij door draden worden geleid. Het signaal dat door de meter links wordt gemeten, ligt relatief dicht bij de ruisondergrens. Wanneer een apparaat harder wordt gezet, gaat de ruisvloer niet omhoog; alleen het signaal gaat omhoog. Telkens wanneer het signaal echter wordt versterkt door de versterking van een ander apparaat, worden zowel de ruis als het signaal van eerdere apparaten in de signaalketen versterkt. Als bijvoorbeeld uw geluidskaart zachter staat en u ter compensatie de versterking van uw mengpaneel hoger zet, zal de signaal/ruisverhouding (SNR) van de uitgang van de geluidskaart laag zijn en zal de versterking van het mengpaneel het signaal en de ruis van de geluidskaart versterken, plus de ruis die langs de kabel wordt opgepikt. Het eindresultaat zal meer ruis hebben dan wanneer de uitgang van de geluidskaart harder was gezet voordat het signaal de mixer bereikte en de versterking van de mixer niet hoger hoefde te worden gezet.

A waveform at too low of a level

Een waveform die te dicht bij de ruisvloer ligt

Notitie

Om het uitgangsvolume van een geluidssysteem aan te passen en toch een hoge signaal/ruisverhouding te behouden, moet de versterking zo dicht mogelijk bij de luidsprekers worden ingesteld. Raadpleeg het gedeelte Gain Knob voor meer informatie.

10.2. Beatmatching en Mixen

Beatmatching is the process of adjusting the playback rate of a track so that it matches the tempo of another track. Beatmatching also involves adjusting the phase of the beats in a track so that they are aligned with the beats in the other track. Matching the tempo and aligning the beats are the two things a DJ must do to beatmatch.

Mixxx kan het tempo aanpassen en de beats voor u uitlijnen, maar dit vereist een nauwkeurig gedetecteerde BPM-waarde en een correct beat-raster voor beide sporen. Om deze functie in te schakelen, tikt u op de SYNC knop. Om handmatig te beatmatchen, moet het tempo van de twee sporen worden gesynchroniseerd door de afspeelsnelheidschuifregelaars aan te passen. U kunt de fase van de beats aanpassen door met de rechtermuisknop te klikken en te slepen op een van de golfvormdisplays om tijdelijk een van de tracks te versnellen of te vertragen totdat de beats op één lijn liggen. De tijdelijke pitch bend knoppen kunnen ook worden gebruikt om tijdelijk de afspeelsnelheid aan te passen, zodat u de beats in een track naar voren of naar achteren kunt “shuiven”, zodat ze kunnen worden uitgelijnd met een andere track. Zie het hoofdstuk Sync and Rate Controls.

Twee tracks hebben een beatmatch als hun tempo’s gelijk zijn afgestemd en hun beats op elkaar zijn gealigneerd. Een “perfecte” beatmatch is bijna onmogelijk - er zal altijd een klein verschil zijn in de afspeelsnelheden. Een goede DJ zal zijn of haar oren openhouden en luisteren of de beats niet uit de pas lopen. Dit heeft een duidelijk “double bass kick”-geluid dat vaak wordt voorafgegaan door een verzwakking van de intensiteit van de kick naarmate de twee kicks uit fase raken. Als dit gebeurt, kunnen de beats opnieuw worden uitgelijnd door eenvoudig een paar keer op een van de tijdelijke pitchbend-knoppen in de juiste richting te tikken.

10.3. Master Sync

Nieuw in versie 2.0.

Master Sync is an intelligent assistant that allows you to leave the beatmatching to Mixxx so you can focus on track selection, effects manipulation, looping, 4 deck mixing, and other advanced DJing techniques.

To activate Master Sync on a deck, push and hold (or click and hold) the SYNC button. You’ll know Master Sync is on because the sync button will remain lit. Changing the rate of any deck that has Sync lit will change the rates of all other decks that also have the Sync button lit. There is no need to set specific decks to be a master or followers. You can play, stop, eject, load, and queue any track with master sync and it won’t interrupt the playback of the other decks. However, changing the rate of a stopped deck will change the rate of playing decks.

Master Sync will also notice if one of your tracks is double the BPM of another track and match them correctly. So if you want to mix a 140 BPM drum & bass track with a 70 bpm dubstep track, Master Sync will make sure they are lined up properly.

Hint

Usually, Master Sync will only make sure the rate sliders are set correctly. If you also want to make sure your beats are perfectly in sync, turn on the QUANTIZE button. When activated, Quantize will ensure that the beats are perfectly lined up as well.

10.4. Harmonisch Mixen

Harmonic mixing is a technique to mix songs with matching melodies and harmonies. To learn more about harmonic mixing you might want to check out the mixshare site.

Mixxx heeft twee functies om u te helpen bij het harmonisch mixen. De eerste is een: term: key lock. Als het actief is, heeft het veranderen van de snelheid van een track geen invloed op de toonsoort. Om: term: key lock in te schakelen, klik op de: guilabel:` key lock` knop in: ref: interface-button-grid. De tweede is dat Mixxx automatisch de toonsoort van een track kan detecteren en deze in de bibliotheek en de decks zal weergeven. De notatie die wordt gebruikt om een sleutel weer te geven, kan worden gewijzigd in: ref: Key Detection Preferences <configuration-key-detection>.

10.5. Using Effects

Nieuw in versie 2.0.

Mixxx comes with a set of native effects.

10.5.1. Flanger

The Flanger is simple modulation effect, created by taking the input signal and mixing it with a delayed, pitch modulated copy of itself.

Depth

Controls the intensity of the effect.

Delay

Sets the value for the delay length.

Period

Controls the speed of the effect.

10.5.2. BitCrusher

The BitCrusher is an effect that adds quantization noise to the signal by the reduction of the resolution or bandwidth of the samples.

Bit Depth

Past de bit-diepte van de samples aan.

Downsampling

Adjusts the sample rate to which the signal is downsampled.

10.5.3. Filter

De filter wijzigt de toon van de muziek door alleen hoge of lage frequenties door te laten.

LPF

Corner frequency ratio of the low pass filter.

Q

Resonance of the filters, default = Flat top.

HPF

Corner frequency ratio of the high pass filter.

10.5.4. ‘Reverb’ effect

This is a port of the GPL’ed CAPS Reverb plugin, which has the following description: This is based on some of the famous Stanford CCRMA reverbs (NRev, KipRev) all based on the Chowning/Moorer/Schroeder reverberators, which use networks of simple allpass and comb delay filters.

Bandwidth

Higher bandwidth values cause more bright (high-frequency) tones to be included.

Damping

Hogere dempingswaarden doen nagalm sneller uitsterven.

Notitie

This effect is not available in the Mac App Store version of Mixxx.

10.5.5. Echo

Eenvoudige echo met ping-pong

Send

How much of the signal to send into the delay buffer.

Delay

Delay time in seconds.

Feedback

Amount the echo fades each time it loops.

PingPong

Naargelang de hoeveelheid ping-pong stijgt, stuiteren stijgende hoeveelheden van het teruggekaatste signaal heen en weer tussen de linkse en rechtse luidsprekers.

10.6. Je mix opnemen

With the integrated recording feature you can record your mix as an audio file and listen to it later, distribute it as a Podcast or burn it to CD. Mixxx records the master output - the audio you hear from the speakers including the microphone.

Mixxx-bibliotheek - weergave Opnamen

Mixxx-bibliotheek - weergave Opnamen

Mixxx can record your mix in various audio formats and quality settings. You can split your recordings, generate cue files, choose a custom recording directory and even set your own metadata. By default, Mixxx saves your recordings as lossless wav files to a Mixxx/Recordings sub-folder in the Mixxx music directory. Before you start recording, we recommend that you adjust the settings in Preferences ‣ Recording.

Als u op het Opnamen pictogram in de zijbalk van de Mixxx-bibliotheek klikt, toont de tracktabel rechts de inhoud van uw opnamenmap. Nieuwe opnames worden automatisch opgeslagen in deze map, evenals CUE-bestanden als u ervoor kiest om ze te maken in de voorkeuren.

Hint

Het opnemen van je mixen en ze later beluisteren om jezelf te bekritiseren is een geweldig hulpmiddel om je DJ-vaardigheden te verbeteren. Je mixen doorsturen naar andere DJ’s voor feedback kan ook nuttig zijn.

10.6.1. Uw mix opnemen op schijf

Nieuw in versie 2.0: Displays the duration of the recording.

 • Klik op het Opnamen icoon in de zijbalk om naar de Opnames weergave te gaan

 • Klik op de Start opname knop of klik op Opties ‣ Mix Opnemen in het menu bovenin het Mixxx applicatie venster.

 • Het display boven de track-tabel laat zien hoeveel gegevens reeds zijn opgenomen, alsmede de duur van de opname.

 • Voer je mix uit

 • Klik op de Stop Opname knop om de opname te stoppen als de mix klaar is.

Hint

Je kunt je opname direct als een track in Mixxx afspelen. Sleep de track gewoon naar een deck.

10.7. Using Auto DJ For Automatic Mixing

Mixxx-bibliotheek - Auto DJ-weergave

Mixxx-bibliotheek - Auto DJ-weergave

Nieuw in versie 2.0: Add random tracks from Auto DJ track sources

Auto DJ maakt het mogelijk om automatisch tracks uit de Auto DJ afspeellijst te laden als de huidige track bijna afgelopen is, en er een naadloze overgang via crossfade in te maken. Zie :ref: auto-dj-bibliotheek

10.7.1. Tracks laden in Auto DJ

Auto DJ maakt het mogelijk om automatisch tracks uit de Auto DJ afspeellijst te laden als de huidige track bijna afgelopen is, en er crossfade in te maken. Zie auto-dj-bibliotheek.

Mixxx-bibliotheek - Een afspeellijst toevoegen aan Auto DJ

Mixxx-bibliotheek - Een afspeellijst toevoegen aan Auto DJ

Er zijn verschillende manieren om tracks in de Auto DJ afspeellijst te laden:

 • Selecteer een of meerdere tracks uit de bibliotheek, een gewone afspeellijst of krat en sleep ze naar het Auto DJ icoon aan de linkerkant.

 • Selecteer een reguliere playlist of krat, klik met de rechtermuisknop en selecteer Aan Auto DJ toevoegen in het muismenu. Dit voegt alle tracks toe aan Auto DJ.

 • In de Auto DJ-weergave van de bibliotheek kan je tracks van externe bestandsmanagers slepen naar het Auto DJ-pictogram in de zijbalk of naar de Auto DJ-tracktabel aan de rechterkant.

10.7.2. Using Auto DJ crates

In plaats van de inhoud van de kratten rechtstreeks in de Auto DJ-afspeellijst in te voegen, zijn Auto DJ kratten geassocieerde kratten die een bron van willekeurige nummerselecties worden.

 • Voeg een crate toe aan de Auto DJ track bronnen: Vouw het Auto DJ item in de zijbalk open, en klik met de rechtermuisknop op het :guilabel: Kratten sub-item. Selecteer een van de bestaande kratten uit de lijst. Dit maakt de inhoud van de krat beschikbaar voor willekeurige selectie in de Auto DJ wachtrij voor automatisch mixen. De naam van de krat wordt nu weergegeven als sub-item hieronder.

  Als er geen kratten beschikbaar zijn voor selectie in de lijst, maak dan eerst een krat aan en voeg een aantal tracks toe, zie library-kratten.

 • Handmatig tracks toevoegen van trackbronnen aan Auto DJ: Klik op het Auto DJ item in de zijbalk en schakel over naar de Auto DJ weergave van de bibliotheek. Klik op de Voeg willekeurig toe knop om één track tegelijk uit Auto DJ trackbronnen toe te voegen aan het einde van de Auto DJ afspeellijst.

  Notitie

  Als u geen kratten hebt ingesteld als Auto DJ track bron, zal klikken op de Voeg willekeurig toe knop in plaats daarvan een willekeurig gekozen track uit de hele bibliotheek toevoegen.

 • Automatisch tracks toevoegen van trackbronnen aan Auto DJ: Mixxx kan willekeurig tracks aan de Auto DJ-afspeellijst toevoegen vanaf trackbronnen zodra een opgegeven minimumaantal tracks overblijft. Selecteer :menuselectie:`Voorkeuren --> Auto DJ --> Willekeurige toevoeging van tracks aan wachtrij inschakelen --> Aan`. Stel Minimaal toegestane tracks voor toevoeging in om het minimum aantal tracks te wijzigen waarna willekeurige tracks mogen worden toegevoegd.

  Notitie

  Als u geen kratten als Auto DJ-trackbron hebt ingesteld, worden in plaats daarvan tracks uit de hele bibliotheek geselecteerd.

 • Verwijder een krat uit de Auto DJ track bronnen: Vouw het Auto DJ item in de zijbalk uit, en klik met de rechtermuisknop op een van de kratten die onder het :guilabel: Kratten sub-item staan. Selecteer Verwijder Krat als Trackbron om de krat te verwijderen uit de Auto DJ trackbronnen.

10.7.3. Nummers afspelen in Auto DJ

Nu dat je tracks in de Auto DJ-afspeellijst hebt geladen, kun je Auto DJ als volgt activeren:

 • Klik op het Auto DJ icoon in de zijbalk om over te schakelen naar de Auto DJ weergave van de bibliotheek.

 • Klik op de :guilabel: Schakel Auto DJ in knop.

 • De eerste tracks van uw lijst worden in de decks geladen en het begint het afspelen.

 • Mixxx zal automatisch blijven mixen totdat de Auto DJ-afspeellijst leeg is.

 • Klik op de :guilabel: Schakel Auto DJ uit knop om het automatisch mixen te stoppen

Hint

U kunt een track toevoegen aan het einde van de Auto DJ afspeellijst zodra deze is afgespeeld in plaats van deze te verwijderen. Stel :menuselectie:`Voorkeuren --> Auto DJ --> Nummers opnieuw in wachtrij plaatsen na afspelen --> Aan` in.