11. Effecten

Mixxx heeft een krachtig geluidseffectensysteem. Als je begrijpt hoe het werkt, kun je een grote verscheidenheid aan mixtechnieken gebruiken.

11.1. Effect Eenheden

Mixxx heeft 4 effect units. Standaard worden er slechts 2 weergegeven. De andere 2 effect units kunnen worden getoond door de instellingen in het thema-menu aan te passen.

Een effect-eenheid

Een effect-eenheid

Elke effecteenheid kan maximaal 3 effecten in een keten laden. Deze effecten worden na elkaar in een serie verwerkt. Je zult verschillende geluiden horen, afhankelijk van de volgorde van effecten in de keten. Elk effect in de keten heeft zijn eigen knop om het effect in of uit te schakelen.

Effect units kunnen geluid verwerken van:
 • decks

 • microfoons

 • AUX ingangen

 • the master mix

 • de :term: PFL (hoofdtelefoon) mix

 • crossfader bussen links / midden / rechts

De knoppen om effecteenheden naar decks, microfoons en aux-ingangen te sturen bevinden zich in de deck-, microfoon- en aux-secties van het thema. De knoppen voor het routeren van andere ingangen naar effecteenheden bevinden zich op verschillende locaties, afhankelijk van het gekozen thema.

Als een kanaal is toegewezen aan meerdere effecteenheden, worden die effecteenheden aan elkaar geketend. Hierdoor kun je meer dan 3 effecten tegelijk koppelen.

The mix knob adjusts the mix between the dry signal (input to the unit) and the wet signal (output of the last effect in the unit). It changes the level of all 3 effects in the unit together. When the knob is fully left, no sound will be heard from the effect unit. When the knob is fully right, only the output of the effect unit will be heard without any of the dry input signal.

Effects are processed after the deck faders and crossfader. This allows effects like Echo and Reverb to continue outputting sound after their input has been cut off by lowering the fader. Unlike other DJ software and hardware, effects can also be heard in headphones even though they are processed after the faders for the master output. Refer to the Effecten In Hoofdtelefoons section below for details.

Merk op dat equalizer- en filtereffecten een faseverschuiving creëren. Als de mixknop ergens in het midden tussen dry en wet staat en een van deze effecten is ingeschakeld in de unit, zal er kamfiltering zijn die waarschijnlijk niet gewenst is. Lees Equalizers en Phase Shift <http://ethanwiner.com/EQPhase.html> _ voor meer achtergrondinformatie.

11.2. Effectparameters en metaknoppen

Elk effect binnen een: ref: Effecteenheid <effects-effect-unit> heeft zijn eigen set parameters. Deze zijn standaard verborgen. In plaats daarvan is er één enkele knop die een “metaknop” wordt genoemd voor elk effect dat is gekoppeld aan de verschillende parameters. Met de metaknop kunt u de effecten in een eenheid gemakkelijk regelen zonder dat u elke parameter afzonderlijk hoeft te manipuleren.

Als u meer gedetailleerde controle over effecten wilt, drukt u op de uitbreidingsknop op de effecteenheid om de effectparameters te onthullen:

Een effecteenheid met de weergegeven parameters

Een effecteenheid met de weergegeven parameters

Hoe de metaknop aan de parameters is gekoppeld kan je aanpassen door op de knoppen onder de parameterknoppen te klikken. De knop onder de parameternaam bestuurt de metaknop-linkmodus:

 • Inactief: parameter niet gekoppeld

 • Actief: parameter beweegt met metaknop

 • Linkerzijde actief: parameter beweegt met de linkerhelft van de metaknopdraai

 • Rechterzijde actief: parameter beweegt met de rechterhelft van de metaknopdraai

 • Linker- en rechterkant actief: parameter beweegt over het bereik met de helft van de metaknopdraai en terug met de andere helft

De knop onder de link-knop van de metaknop keert de relatie van de parameter met de metaknop om.

Voor informatie over specifieke effecten en hun parameters, beweeg je muis er overheen om de tooltip weer te geven. Als je geen tooltips ziet, controleer dan of je ze hebt ingeschakeld voor het thema in: menuselectie: Voorkeuren -> Interface.

Effecten (behalve Reverb) die een tijdsduur als parameter hebben, worden gesynchroniseerd met het tempo van de decks.

11.3. Effecten In Hoofdtelefoons

To preview how a track will sound with effects before you mix in the track, simply assign the deck to an effect unit and enable the headphone button for the deck. Note that this will increase CPU compared to assigning an effect unit to a deck without the headphone button enabled. This is because effects are processed in parallel for the headphone output (prefader) and master output (postfader).

Effecten kunnen ook worden beluistert in hoofdtelefoons op decks die voor het publiek spelen, maar dit vereist een paar extra stappen:

 1. Schakel de effecteenheid voor het deck uit

 2. Schakel de hoofdtelefoonknop voor het deck in

 3. Schakel de hoofdtelefoonknop voor de effecteenheid in

 4. Schakel effecten in, en pas de metaknoppen en parameters voor deze effecten aan zoals je de effecten wilt laten klinken.

 5. Wanneer je klaar bent om het effect in te mixen, draai dan de mengknop volledig naar links (dry)

 6. Schakel de effecteenheid voor het deck in

 7. Turn the mix knob right so the effects are heard in the master output

 8. Schakel de hoofdtelefoonknop voor de effecteenheid uit, zodat je niet vergeet deze later uit te schakelen