13.4. Beat Detectie

Mixxx gebruikt een ultra-nauwkeurige BPM en beat detectie. Manuele aanpassingen zijn in veel gevallen bijkomstig want Mixxx weet waar de beats zich bevinden.

BPM en beat detectie is een complexe operatie. Afhankelijk van uw computer en de bitrate en lengte van de track kan dit enige tijd duren. Standaard analyseert Mixxx de gehele track. Om de beat detectie te versnellen op tragere computers is er een “Snelle Analyse” optie beschikbaar. Wanneer deze is geactiveerd wordt de BPM berekend door enkel de eerste minuut van de track te analyseren. In de meeste gevallen beïnvloedt dit de beat detectie niet negatief want het grootste deel van de hedendaagse dance music is geschreven in een 4/4 maat met een vast tempo.

Mixxx voorkeuren - BPM instellingens

Mixxx voorkeuren - BPM instellingens

Onderstaande tabel vat de beat detectie instellingen samen:

Optie

Beschrijving

Activeer snelle analyse

Indien geactiveerd, zal BPM worden gedetecteerd door enkel de eerste minuut geluid te gebruiken.

Veronderstel een constant tempo

Indien geactiveerd zal Mixxx veronderstellen dat de afstand tussen de beats constant is. Indien gedeactiveerd wordt de ruwe beat grid die door de analysator wordt aangemaakt weergegeven. Het laatste is aangewezen voor tracks met een variabel tempo.

Activeer een compensatie correctie

Voorkomt dat beat markeringen verkeerd worden geplaatst.

Her-analyseer beats wanneer de instellingen wijzigen of wanneer de beat detectie verouderd is.

Indien geactiveerd overschrijft Mixxx oude beat grids van vorige versies. Meer zelfse, de BPM wordt opnieuw geanalyseerd indien uw beat detectie voorkeuren wijzigen of wanneer BPM data van andere programma’s aanwezig zijn.

Beat Grids corrigeren

Er kunnen situaties zijn waarin BPM en beat detection niet resulteren in een juiste beat grid.

Doorgaans is de gedetecteerde BPM correct maar de analysator is er niet in geslaagd om de eerste beat juist te localiseren. Vervolgens zijn de beat markeringen verschoven, bv de beat markeringen staan op een vaste afstand van de ware beat. Om de beat grid aan te passen, cue de track voor een ware beat en click Beat-grid Aanpassen toets in de Deck Opties Grid Toets.

Indien de gedetecteerde BPM niet nauwkeurig is zal de overeenkomstige beat grid ook onnauwkeurig zijn. Een afwijking van 0.02 BPM eenheden van de juite BPM zal een probleem met de beatgrid uitlijning veroorzaken bij lange tracks (bv. een club mix). Indien dit gebeurt kan uw beat grid er uitgelijnd uitzien voor enkele minuten, maar u zal een lichte verschuiving merken wanneer de song verder gaat. De juiste BPM vinden is in de meeste gevallen gemakkelijk, volg gewoon onderstaande opmerking.

Notitie

Indien de gedetecteerde BPM waarde niet voldoende nauwkeurig is maar zeer dicht bij een integer waarde ligt, probeer de BPM waarde manueel op de integer te zetten.

Voor meer microscopische aanpassingen zijn er beat grid besturingselementen bij de Waveform Weergaven van elke deck in de main interface.