13. Apèndix

13.1. Taula d’adreces de teclat

Les dreceres de teclat us permeten fer les coses més ràpidament. La taula següent mostra les dreceres per defecte per utilitzar el Mixxx en la configuració de teclat anglesa. Depenent de les vostres opcions d’idioma, aquestes valors poden ser diferents.

Novetat de la versió 1.11: Auto DJ and Preview Deck shortcuts

Acció

Plat 1

Plat 2

Mestre

Mesclador

Crossfader cap a l’esquerra

G

Crossfader cap a la dreta

H

Crossfader una mica cap a l’esquerra

Majúscules + G

Crosfader una mica cap a la dreta

Majúscules + H

Activa/Desactiva la unitat d’efectes

5

0

Pre-escolta del plat (abans del fader)

T

Y

Elimina greus

B

N

Reproducció

Carrega la pista seleccionada al plat

Majúscules + Esquerra

Majúscules + Dreta

Descarrega la pista del plat

Alt + Majúscules + Esquerra

Alt + Majúscules + Dreta

Reprodueix

D

L

Ves enrere

A

J

Reproducció cap enrere

Majúscules + A

Majúscules + J

Mou endavant

S

K

Redueix el Tempo

F1

F5

Augmenta el Tempo

F2

F6

Redueix una mica el Tempo

Majúscules + F1

Majúscules + F5

Augmenta una mica el Tempo

Majúscules + F2

Majúscules + F6

Redueix momentàniament el Tempo

F3

F7

Augmenta momentàniament el Tempo

F4

F8

Redueix una mica i momentàniament el Tempo

Majúscules + F3

Majúscules + F7

Augmenta una mica i momentàniament el Tempo

Majúscules + F4

Majúscules + F8

Sincronitza el Tempo (BPM)

1

6

Ajusta el Tempo marcant el ritme dels BPM

Majúscules + !

Maj + ^

Punts cue i Bucles

Posa un punt cue

Majúscules + D

Majúscules + L

Punt Cue

FA

;

Ves al punt cue i para

Majúscules + F

Maj + :

Activa un bucle de 4 tocs

Q

U

Redueix el bucle a la meitat

W

I

Augmenta el bucle al doble

MI

O

Posa el punt d’inici del bucle

2

7

Posa el punt de fi del bucle (Activa el bucle)

3

8

Activa/Desactiva el bucle

4

9

Defineix el hotcue 1

Z

M

Defineix el hotcue 2

X

,

Defineix el hotcue 3

DO

.

Defineix el hotcue 4

V

/

Esborra el hotcue 1

Majúscules + Z

Majúscules + M

Esborra el hot cue 2

Majúscules + X

Maj + <

Esborra el hot cue 3

Majúscules + C

Maj + >

Esborra el hot cue 4

Majúscules + V

Maj + ?

Micròfon

Parla pel micròfon

`

DJ automàtic

Barreja la cua del DJ automàtic

F9

Ometre la pista i saltar a la següent de la cua de DJ automàtic

F10

Esvaeix el volum i passa a la següent pista de la cua de DJ automàtic

F11

Activa/Desactiva el DJ automàtic

F12

Reproductor de pre-escolta

Carrega la pista seleccionada i reproduex-la

Alt+Return

Reprodueix/Atura

Enter

Ves enrere

Alt + Esquerra

Mou endavant

Alt + Dreta

Vegeu també

El Mixxx permet personalitzar les dreceres de teclat. Per a més informació i per a descarregar una imatge de les dreceres, aneu a Amb un teclat d’ordinador.

13.2. Dreceres de l’aplicació

Utilitzeu aquestes dreceres per a accedir a les opcions disponibles al menú principal de l’aplicació.

Acció

Clau musical

Menú Fitxer

Carrega la pista a plat 1

Ctrl + O

Carrega la pista al plat 2

Ctrl + Majúscules + O

Menú bliblioteca

Crea una nova llista de reproducció

Ctrl + N

Crea una nova caixa

Ctrl + Majúscules + N

Menú Visualització

Show Samplers

Ctrl + 1

Mostra la secció del micròfon

Ctrl + 2

Mostra la secció de control per vinils

Ctrl + 3

Mostra el reproductor de pre-escolta

Ctrl + 4

Pantalla sencera (Windows i Linux)

F11

Full Screen (Mac OS X)

Ctrl + Shift + F

Menú Opcions

Activa el control de vinil 1

Ctrl + Y

Activa el control de vinil 2

Ctrl + Z

Activa l’emissió en viu

Ctrl + L

Gravació de la mesca

Ctrl + R

Habilita les dreceres de teclat

Ctrl + `

Surt del Mixxx

Ctrl + Q

Menú de desenvolupador

Recarrega l’aparença

Ctrl + Majúscules + T

Suggerència

The Ctrl key on Windows & Linux is equivalent to the Command key on Mac OS X. The Alt key on Windows & Linux is equivalent to the Option key on Mac OS X. Application shortcuts are not customizable.

Nota

Heu d’iniciar el mixxx amb la opció de línia de comandes específica per a que es vegi el menú de desenvolupador.

13.3. Opcions de línia de comandes

Mixxx is designed to be as user-friendly as possible. As such, its command line options are only useful for development or debugging, as they make these tasks easier. Comment line options are case-sensitive.

Opció

Descripció

[FILE]

Load the specified music file(s) at start-up. Each file you specify will be loaded into the next virtual deck. Supported file types: mp3, ogg, aiff, aif, wav, flac, and optional unprotected aac (m4a)

–resourcePath PATH

Directori inicial on el Mixxx cerca els fixers de recursos, com les configuracions MIDI. Permet utilitzar una ubicació diferent a la de per defecte.

–pluginPath PATH

Directori inicial on el Mixxx cerca complements de suport d’àudio addicionals, a més a més de la ubicació per defecte.

–settingsPath PATH

Top-level directory where Mixxx should look for user settings files such as the library database and preferences config file.

–controllerDebug

Causes Mixxx to display/log all of the controller data it receives and script functions it loads

–developer

Enables developer-mode. Includes extra log info, stats on performance, and a Developer tools menu.

–locale LOCALE

Use a custom locale for loading translations (e.g “fr”)

-f, –fullScreen

Inicia el Mixxx el el mode de pantalla sencera

-h, –help

Ensenya aquset missatge d’ajuda i surt de l’aplicació

Example: To start Mixxx in Developer mode from a custom resource directory with MIDI and HID logging enabled, type the following line into the terminal and hit return:

./mixxx --controllerDebug --developer --resourcePath res