11. Geavanceerde onderwerpen

11.1. Ondersteuning toevoegen voor uw MIDI/HID Controller

Met tientallen out-of-the-box ondersteunde DJ-controllers biedt Mixxx u uitgebreide hardwarecontrole voor uw DJ-mixen, zie Gebruik van MIDI/HID Controllers.

Support for additional devices can be added to Mixxx by creating a new preset file. This file tells Mixxx how to translate, or map, MIDI/HID messages from a controller into commands that Mixxx understands.

You can download and share custom controller presets in the Mixxx User customizations forums.

11.1.1. Controller Wizard

Mixxx Controller Wizard - Een besturing koppelen/toewijzen

Mixxx Controller Wizard - Een besturing koppelen/toewijzen

By far, the easiest way to create a new MIDI preset is by using the Controller Wizard.

 1. Sluit uw controller(s) aan op uw computer

 2. Start Mixxx

 3. Ga naar :menuselectie:`Voorkeuren --> Besturingen` of controllers

 4. Selecteer uw apparaat in de lijst met beschikbare apparaten aan de linkerkant en het rechter deelvenster zal aangepast worden.

 5. Activeer het selectievakje Inschakelen.

 6. Klik op Learning Wizard om het selectiedialoogvenster te openen.

 7. Klik op een willekeurig besturingselement in de Mixxx: term: GUI

 8. Of klik op de knop Kies Besturing en kies er een uit de keuzelijst.

 9. Druk op: guilabel: Leren en verplaats vervolgens een besturingselement of druk op een knop op je controller om het te koppelen. U kunt ook een besturingselement verplaatsen zonder op de: guilabel: Leren-knop te drukken als u veel besturingselementen aan het aanleren bent.

 10. Als je een knop iets aanleert, druk je er maar één keer op. Als je een knop of een schuifregelaar iets aanleert, probeer deze dan over het hele bereik te verplaatsen.

 11. Nadat Mixxx het besturingselement heeft gedetecteerd, kunt u klikken op: guilabel: Andere Aanleren of u kunt op een andere knop in de Mixxx: term:` GUI` klikken om een ander besturingselement aan te leren.

 12. Wanneer u klaar bent met het toewijzen van de besturingselementen, klikt u op :guilabel: Done

Er zijn ook enkele geavanceerde opties in de Midi Wizard die u mogelijk moet gebruiken:

 • Soft Takeover: gebruik deze optie om te voorkomen dat knoppen of schuifregelaars plotselinge sprongen maakt wanneer de knop in de: term: GUI niet overeenstemt met de fysieke knop. Als u deze optie selecteert, kunt u geen supersnelle bewegingen maken. (Aanbeveling = Uit)

 • Invert: Gebruik deze optie voor besturingselementen die u achterwaarts wilt laten functioneren ten opzichte van de manier waarop ze zijn gedetecteerd.

 • Switch Mode: Gebruik deze optie op controllers die besturingen hebben die als schakelaars werken en één waarde uitzenden bij de eerste druk en een andere waarde bij de volgende druk. (Denk aan een echte hardware-tuimelschakelaar of een knop die oplicht bij de eerste keer drukken en uitschakelt bij de tweede keer drukken).

 • Jog Wheel / Select Knob: Gebruik dit voor knoppen die geen begin of einde hebben, maar continu draaien.

The Controller wizard saves the new preset to the following file paths:

 • Linux: /home/<username>/.mixxx/controllers

 • Mac OS X: /Users/<username>/Library/ApplicationSupport/Mixxx/controllers

 • Windows: %LOCALAPPDATA%\Mixxx\controllers

You can then modify the XML file it creates (or any of the ones that ship with Mixxx) if you’d like to fine-tune it or add more presets. For more information, go to http://mixxx.org/wiki/doku.php/midi_controller_mapping_file_format.

De Controller Wizard werkt alleen voor: term: MIDI-apparaten. Momenteel kunt u geen modificatietoetsen (shift-toetsen) en plaat-rotaties toewijzen. Gebruik in plaats daarvan: ref: MIDI Scripting <advanced-controller-midiscript>.

11.1.2. MIDI Scripting

Om de geavanceerde functies van veel MIDI/HID controllers te ondersteunen, biedt Mixxx een scripting tool aan, wat wij noemen MIDI Scripting.

Hiermee schakelt u de mogelijkheid in om MIDI-besturingselementen te mappen naar QtScript (ook wel Javascript/EMCAScript genoemd) functies die zijn opgeslagen in de functiebibliotheekbestanden, waardoor Mixxx wordt bevrijd van een èèn een-op-èèn MIDI-mapping ideologie. Door deze functies als gebruiker zelf te creëren is het mogelijk om een gewenste combinatie te genereren met de MIDI-gebeurtenis, zoals een enkele controllerknop tegelijkertijd twee of meer Mixxx-eigenschappen (“controls”) te laten beïnvloeden, inkomende controlwaarden aan te passen om beter met Mixxx te werken (scratchen), een complexe LED-sequentie weer te geven, of zelfs berichten naar tekstdisplays op de controller te sturen.

For more information, go to http://mixxx.org/wiki/doku.php/midi_scripting and http://mixxx.org/wiki/doku.php/hid_mapping_format.

11.2. Het maken van een Custom Keyboard Mapping

De standaard keyboard mappings zijn gedefinieerd in een tekstbestand dat op de volgende locatie te vinden is:

 • Linux: /usr/local/share/mixxx/keyboard/en_US.kbd.cfg

 • Mac OS X: /Applications/Mixxx.app/Contents/Resources/keyboard/en_US.kbd.cfg

 • Windows: <Mixxx installation directory>\keyboard\en_US.kbd.cfg

Afhankelijk van de taalinstellingen van uw systeem kan Mixxx een ander standaard bestand gebruiken, bijvoorbeeld de_DE.kbd.cfg voor Duits of es_ES.kbd.cfg voor Spaans.

Het wordt niet aanbevolen om het standaard keyboard mappingbestand, dat op jouw systeem gebruikt wordt, te wijzigen, omdat al uw wijzigingen verloren kunnen gaan als u Mixxx verwijdert of bijwerkt. Kopieer in plaats daarvan het standaard mappingbestand naar de volgende locatie:

 • Linux: ~/.mixxx/Custom.kbd.cfg

 • Mac OS X: ~/Library/ApplicationSupport/Mixxx/Custom.kbd.cfg

 • Windows: %LOCALAPPDATA%\Mixxx\Custom.kbd.cfg

Bewerk dan dit bestand en sla de wijzigingen op. Bij de volgende opstart zal Mixxx controleren of Custom.kbd.cfg aanwezig is en dit bestand laden in plaats van het standaard mapping bestand. Dit heeft als voordeel dat u altijd terug kunt keren naar de standaard mapping door Custom.kbd.cfg te verwijderen.

For a list of controls that can be used in a keyboard mapping, see http://www.mixxx.org/wiki/doku.php/mixxxcontrols.

You can download and share custom keyboard mappings in the Mixxx User customizations forums.

11.3. Extra effecten via externe Mixer-modus

Mixxx comes with a set of native effects. Additionally, using the external mixer mode you can route each deck directly to 3rd party effect hosts.

De volgende voorbeelden zijn enkel bedoeld om het experimenteren aan te moedigen, ze zijn geen definitieve leidraad.

11.3.1. Effects via AU Lab on Mac OS X

The Au Lab routing for external effects

The Au Lab routing for external effects on Mac OS X

On Mac OS X there is a simple and free way to give Mixxx access to the collection of AU/VST/MAS plugins that are installed on your system.

 • Install the free Soundflower, a system extension for inter-application audio routing.

 • Download AU Lab.app standalone from Apple (you will need an free Apple Developer Login though), go to the Downloads for Developers page and search for “AU Lab” to get it.

In Mixxx

 • Ga naar Voorkeuren ‣ Geluidshardware‣ Uitgang.

 • Selecteer voor Deck 1 het Soundflower 16 apparaat met Kanaal 1-2.

 • Selecteer voor Deck 2 het Soundflower 16 apparaat met Kanaal 3-4.

 • Klik op de knop Toepassen.

In AU Lab

 • Klik op de knop + om een nieuwe configuratie aan te maken.

 • Voeg 2 stereo input tracks toe in het Audio Input Tab.

 • Voeg 2 stereo output tracks toe in het Audio Output Tab.

 • Klik OK

 • Wijzig het audio-invoerapparaat in Soundflower 16.

 • Wijzig het audio-uitvoerapparaat bijvoorbeeld in :guilabel: Built-in Output

 • Klik Document maken

 • In the Output 1 channel, select an effect from the drop-down menu, for example Apple > AUCompressor

Het effect zou nu moeten reageren als je een track in Mixxx afspeelt.

11.3.2. Effecten via JACK Rack op GNU/Linux

The Jack routing for external effects

De Jack routering voor externe effecten op GNU/Linux

Use Jack to route each deck directly through JACK Rack effect racks, or for more control you can use Ardour (or another DAW) using sends for effects. This gives Mixxx access to the extensive collection of LADSPA plugins.

Make sure the correct multichannel sound card has been selected in Jack (Jack settings visible bottom left). Note that Mixxx possibly labels its Jack ports as “Portaudio”.

11.4. Deleting Your Library

The library file is stored in the following places depending on your operating system:

Windows

The Mixxx library is stored in the %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Mixxx\ folder. To delete your library on Windows, delete the mixxxdb.sqlite file in this folder.

Mac OS X

The Mixxx library is stored in the Library/Application Support/Mixxx folder in your home directory. To delete your library on Mac OS X type the following command into a terminal:

rm ~/Library/Application\ Support/Mixxx/mixxxdb.sqlite
GNU/Linux

The Mixxx library is stored in the .mixxx folder in your home directory. To delete your library on GNU/Linux type the following command into a terminal:

rm ~/.mixxx/mixxxdb.sqlite

Waarschuwing

Deleting your library will lose all of your metadata. This includes saved hotcues, loops, comments, ratings, and other library related metadata. Only delete your library if you are fine with losing these.