6. Mixxx zbirka

6.1. Pregled funkciji zbirke

Mixxx zbirka

Mixxx zbirka

Knjižnica je namenjena upravljanju z vsemi glasbenimi datotekami. Tukaj najdemo skladbe, ki jih želimo predvajati in jih naložimo v deck ali sampler; glej Loading Tracks. Mixxx samodejno naloži vašo glasbeno kjnižnico ob prvem zagonu. Za več informacij glej Importing your audio files

Stranski pano na levi vsebuje različne zbirke glasbe. Seznam skladb na desni prikazuje skladbe v teh zbirkah.

Stranski pano

 • Iskanje: Išče skladbe v Mixxx zbirki.

 • Library: View and edit your whole collection.

 • Auto DJ: Samodejno naloži in preliva skladbe za miksanje brez nadzora.

 • Playlists: Arrange tracks in a set order.

 • Crates: Organize tracks in (unordered) collections.

 • Browse: Browse and load tracks from your file system and connected devices.

 • Posnetki: Snemajte svoj miks in poslušajte prejšnje posnetke.

 • History: Browse lists of tracks played in past mixing sessions.

 • Analyze: Generate Mixxx-specific data for tracks before a gig.

 • Zunanje knjižnice: Dostopajte do obstoječih knjižnic iz progamov iTunes, Traktor, Rhythmbox in Banshee.

Seznam skladb

 • Sortiraj: Prikažite in sortirajte skladbe po različnih kriterijih.

 • Naloži: Povlecite skladbe, ki jih želite predvajati, v prikazovalnik valovne oblike.

 • Uredi: Ocenite skladbe in uredite njihove lastnosti.

6.2. Library - View and edit your whole collection

Library - Icon Library The Library displays a sortable list of all the tracks in your music library.

Prilagajanje prikaza

Move columns by clicking a column header and dragging it to another position. Right-click on a column header to show or hide individual columns. Adjust the column width to fit the contents of the rows by double-clicking on the separator between two column headers.

Sortiranje skladb

Skladbe se samodejno sortirajo po aktivnem stolpcu. Za obratni vrstni red kliknite na glavo stolpca. Za zamenjavo aktivnega stolpca kliknite na njegovo glavo.

 • Multi-Column sorting

  Novo v verziji 2.0.

  You can sort multiple columns by clicking up to three column headers you wish to sort your tracks by. This makes searching for tracks in a large list more efficient. Clicking twice on a column header will reverse the sort order.

  Example:

  1. Click on the BPM column header -> list is sorted by BPM

  2. Click on the Year column header -> list is sorted by year. If year is equal, it is still sorted by the last criteria, e.g. BPM.

  3. Click on the Genre column header -> list is sorted by genre. If genre is equal, it is still sorted by year. If genre and year is equal, then it is sorted by BPM.

Ocenjevanje skladb

Poskrbite, da stolpec ocenjevanje ni skrit. Za ocenjevanje skladb kurzor premaknite nad polje za ocenjevanje in kliknite na ustrezno zvezdico.

Neposredno urejanje podatkov o skladbi

Mixxx reads metadata from the tracks to fill the columns of the library. Double-click on a field, edit the data, and hit Enter when you are done. Go to the chapter edit metadata for detailed information.

Nalaganje skladb

To load a track into a deck, you can either drag it to the waveform display or use the context menu. Go to the chapter Loading Tracks for detailed information.

Importing tracks

Mixxx samodejno uvozi vašo glasbeno zbirko ob prvem zagonu. Pojdite na poglavje Importing your audio files za podrobnejše informacije.

Previewing Tracks

To pre-listen to tracks in your headphones without loading them to a regular deck, click the Library - Preview Play icon in the Preview column. Go to the chapter Previewing Tracks for detailed information.

Cover/Album Art

Mixxx can display cover art it finds for a track in the library. It will search for available cover art in the following places in order and will use the first one it finds:

 1. The first image saved in the track’s ID3v2/Vorbis tags

 2. An image file in the track folder (if there is only one image file there.)

 3. %track-file-base%.jpg in the track directory for %track-file-base%.mp3

 4. %album%.jpg

 5. cover.jpg

 6. front.jpg

 7. album.jpg

 8. folder.jpg

Mixxx supports the following image types: jpg, jpeg, png, gif, bmp

Preglej zbirko

If you want to manually refresh your library without exiting (for example because you added or moved files) you can do this with Library ‣ Rescan Library in the menu at the top of the application window. You can prompt an automatic rescan when Mixxx is started under Preferences ‣ Library ‣ Rescan on startup.

6.2.1. Track list context menu

Novo v verziji 2.0: Reload Track Metadata from MusicBrainz, Change BPM context menu options and Cover Art

Spremenjeno v verziji 2.0: All BPM related options are in the BPM Options sub-menu.

Right-clicking on selected tracks in the track list reveals the context menu:

 • Add to Auto DJ: Adds the content of the selection to either the bottom or top of the Auto DJ playlist for automatic mixing.

 • Load to Deck/Sampler: Loads a selected file to a Deck, Sampler or Previewdeck. Alternatively simply drag it to the Prikaz valovne oblike. Note that you can’t load multiple files at once.

 • Add to playlist/crate: Add selected tracks to playlists or crates you have previously created. Alternatively, drag the selection to a playlist or crate in the sidebar.

 • BPM Options sub-menu:

  • Change BPM: Allows to change the BPM to 50%, 66%, 75% or 200% of the BPM set by Mixxx when analyzing the tracks. If many of the detected BPM values are incorrect, you might want to adjust the BPM Range in the Analyzer Settings and re-run the analysis.

  • Lock/Unlock BPM: Locks/Unlocks the BPM of selected tracks so you can’t edit them in the track properties. The Library - BPM Unlocked icon next to the track’s BPM in the library row is a toggle. Clicking it will set the status to „locked“, and the icon changes to Library - BPM Locked.

  • Clear BPM and Beatgrid: Removes the BPM and beatgrid data from the selected tracks in the Mixxx library. After doing this, we recommend analyzing the tracks again.

 • Reload Track Metadata from File: If the track’s metadata changes, (e.g. if you used iTunes to edit it,) this option lets you save the new values for the selected tracks to the Mixxx library. See edit metadata.

 • Reload Track Metadata from MusicBrainz: Look up metadata online by searching the MusicBrainz database and apply the search results to your tracks. See edit metadata.

 • Cover Art Option sub-menu:

  • Choose New Cover: Select an image from the file browser as the cover.

  • Unset Cover: Delete any cover information saved for this track.

  • Reload from track/folder: Reload the cover from the tracks‘ ID3v2 tags or a picture in the track folder if the tags do not supply any.

 • Hide from Library: Temporarily hides selected tracks from the track list. Hidden tracks are listed in the Hidden Tracks menu item which is explained below.

 • Reset Play Count: Marks selected tracks as not played in the current session and sets their play counter to zero. The icon in the Played column changes.

 • Open in File Browser: Brings up the selected files in your file manager.

 • Properties: Similar to inline editing explained above, the properties dialog allows you to view and edit metadata such as title, artist, album, and view the full file name and path. Note that you can not edit multiple files at once.

Opomba

Most of the context menu items are available in file lists of other views like Auto DJ, Playlists, and Crates as well.

6.2.2. Missing Tracks

The Missing Tracks view is accessible by expanding the Library tree item in the sidebar. Any tracks that were previously loaded into your library but were later not found on your drive will appear here. Mixxx does not automatically delete records of missing tracks so that extra metadata Mixxx might have (such as hot cues and beat grids) will not be lost in case the file is replaced.

The features in detail:

 • Izberi vse gumb: Izbere vse skladbe v trenutnem pogledu.

 • Purge button: Purges the selected tracks from the Mixxx library, but does not remove them from your computer. This will delete all metadata Mixxx has for a track.

6.2.3. Hidden Tracks

The Hidden Tracks view is accessible by expanding the Library tree item in the sidebar. Any tracks that were previously loaded into your library but were later set to be hidden from the library will appear here. Use the Hide from Library context menu item in the library view to temporarily hide selected tracks.

The features in detail:

 • Izberi vse gumb: Izbere vse skladbe v trenutnem pogledu.

 • Purge Button: Purges the selected tracks from the Mixxx library, but does not remove them from your computer. This will delete all metadata Mixxx has for a track.

 • Unhide Button: Removes the selected tracks from the Hidden Tracks view and makes them available in the regular track lists again. The tracks will re-appear in every playlist or crate they were in before being hidden.

Poglej Tudi

To learn how to permanently remove tracks from the Mixxx library using the Hidden Tracks view, see permanently remove tracks.

6.3. Loading Tracks

Novo v verziji 2.0: You can drag tracks from deck to deck.

Tracks can be loaded into a deck in several ways:

 • Right-click the library track table: Right-clicking on a track in the table will present the options Load in Deck 1 and Load in Deck 2, among others. Making either selection will load a track into a deck.

 • By Uporaba tipkovnice to load the selected track in the library track table.

 • Drag-and-drop from library track table: Dragging-and-dropping a track from the track table onto a waveform display will load the track into that deck.

 • Drag-and-drop from deck to deck: Once you’ve loaded a track to deck, sampler, or preview deck, click on the track title and drag it to another deck or sampler.

 • Drag-and-drop from external file browser: Dragging-and-dropping a track from an external file browser directly onto a waveform display in Mixxx will load that track. This function also works with some other applications. For example, on Mac OS X, dragging-and-dropping a track from iTunes onto one of Mixxx’s waveform displays will load it into that deck.

6.5. Previewing Tracks

To pre-listen to a track, activate the Preview column in a library view. Clicking the Library - Preview Play icon in the library’s Preview column loads the selected track into a special Preview Deck that will only output sound in the headphones channel. Click the Library - Preview Pause icon to stop the playback.

Alternatively, select a track from the track list of the Mixxx library, drag the track to the waveform view of the Preview Deck and click the Play button next to the waveform.

To display the Preview deck, press CTRL + 4 (Windows/Linux) or CMD + 4 (Mac).

6.6. Edit metadata of audio files

Mixxx reads relevant metadata from the tracks and displays them in the library columns. You are free to edit most metadata, and Mixxx offers a number of different ways to do so. Note that some information can not be edited, such as bitrate, size, length, type, filename, and location.

Opomba

Mixxx does not support editing the metadata of many tracks at a time (bulk editing).

Opozorilo

Changes to a track’s metadata will be saved to the Mixxx library, but not to the track itself. Mixxx wont touch your audio files to prevent data loss.

6.6.1. Manual Edit

Track Inline editing:

Double-click on a field in the library. If the field is editable, it will become an editable text box. Enter a value and hit Enter when you are done.

Mixxx library - Inline editing

Mixxx library - Inline editing

Properties editor:

Click on a single track in the library and select Properties to open the editor. Add or change values in the editable fields, and save your changes as explained below.

Mixxx library - Properties editor

Mixxx library - Properties editor

 • OK: Accept the changes and close the editor.

 • Apply: Accept the changes and leave the editor open.

 • Cancel: Discard the changes and close the editor.

 • Previous/Next: Load the previous or next track in the current library view.

 • Reload Track Metadata from File: Prompts Mixxx to re-read the metadata of the selected track (such as when you have modified it externally with another application.)

 • Reload Track Metadata from MusicBrainz: Look up metadata on-line by searching the MusicBrainz database. See below.

6.6.2. Using the MusicBrainz online database

Musicbrainz is an open-source music encyclopedia that collects music metadata and makes it available to the public.

Mixxx library - MusicBrainz Wizard

Mixxx library - MusicBrainz Wizard

The MusicBrainz wizard in Mixxx allows searching the MusicBrainz database and applying the results to your tracks.

Click on a single track in the library and select Get Metadata from MusicBrainz. Mixxx fetches track data from the MusicBrainz database and displays the search results.

Select the best match from the search results by clicking on it in the list.

 • Apply: Apply the selected MusicBrainz metadata to the track.

 • Close: Close the wizard.

 • Previous/Next: Load the previous or next track in the current library view and perform a MusicBrainz lookup on it as well.

Fetching track metadata from MusicBrainz can fail:
 • if Mixxx is unable to find the specified track in the MusicBrainz database,

 • if Mixxx cannot reach the MusicBrainz servers (if they are down,)

 • or if you are not connected to the Internet.

Nasvet

The MusicBrainz service has been designed for identifying full audio files. If a track is less than 2 minutes long, identifying the file will likely fail. Identifying a layered mix-track or mash-up may produce false positives in the result list.

6.6.3. Using third-party software

If you have modified file metadata in third-party software, select Library ‣ Rescan Library in the menu on top of the application window. This prompts Mixxx to re-read the metadata from all tracks in the library.

Popular software to edit metadata of audio files include:

6.7. Auto DJ - Automate your mix

Library - Icon AutoDJ The Auto DJ queue is a special playlist that contains extra controls for automatic mixing. This is useful when taking a break from live mixing or for using Mixxx as media player.

The Auto DJ features in detail:

 • Shuffle button: Randomizes the order of tracks in the Auto DJ playlist.

 • Add Random button: Add random track from Auto DJ track sources.

 • Skip track button: Skips the next track in the Auto DJ playlist.

 • Fade now button: Triggers the transition to the next track.

 • Transition time spin-box: Determines the duration of the transition. A negative value will add a pause between tracks.

 • Enable Auto DJ button: Toggles the Auto DJ mode on or off.

The Skip track, Add Random and Fade now buttons are only accessible if the Auto DJ mode is enabled. The Search field in the upper left corner is disabled in Auto DJ. By default, Auto DJ removes tracks after playing them but if you want it to play the same tracks over and over again, you can activate the Auto DJ Requeue option in Preferences ‣ Auto DJ ‣ Re-queue tracks after playback.

Auto DJ Crates

Novo v verziji 2.0.

It is possible to add random tracks to the bottom of the Auto DJ playlist. The tracks are chosen from a set of crates that you have set as a source for Auto DJ, or from the standard library. Mixxx will normally try to select tracks that haven’t yet been played. You can set a minimum number of tracks that are always available for selection no matter when they were last played in Preferences ‣ Auto DJ ‣ Minimum available tracks in Track Source.

Poglej Tudi

For more information, go to the chapter Using Auto DJ For Automatic Mixing.

6.8. Playlists - Arranging tracks in a set order

Library - Icon Playlist Playlists are ordered lists of tracks that allow you to plan your DJ sets. Some DJs construct playlists before they perform live; others prefer to build them on-the-fly.

Playlists are not directly loadable into decks as Mixxx is primarily intended for live, attended performance use. However, you can right-click a playlist to queue it to Auto DJ, so in a sense you can „play“ it.

 • Create a playlist: Right-click on the Playlists sidebar item and select New playlist. Name the playlist and click OK.

 • Add Tracks: Add tracks to a previously created playlist by dragging-and-dropping a selection of tracks from the library or playlists onto the name of a playlist in the sidebar. Alternatively, use the right-click context menu in the library’s track list.

Novo v verziji 2.0.

 • Analyze Playlist option in the context menu.

 • Import playlists by dragging-and-dropping them into a playlist in the sidebar.

 • Import playlist and Export playlist context menu options remember the last selected playlist directory.

 • The total number of tracks and total duration are displayed next to the playlist’s name.

Right-click on an existing playlist name to access the different features in the context menu:

 • Add to Auto DJ: Adds the content of the playlist to the Auto DJ queue for automatic mixing.

 • Rename: To rename a playlist, just enter a new playlist name and click OK.

 • Duplicate: Sometimes you want to build a playlist based on an existing one. Select the playlist you would like to duplicate, choose Duplicate Playlist, name the new playlist and click OK.

 • Remove: Removes an unlocked playlist. Tracks that were in the playlist remain in the library for later use.

 • Lock: Library - Icon Locked This icon indicates a locked playlist. If a playlist is locked, you cannot add tracks, rename or delete the playlist. Choose Unlock from the context menu to unlock the playlist.

 • Analyze entire playlist: Forces the analysis of the tracks in the playlist in the Analyze view.

 • Import playlist: Import tracks from external playlists in various file formats to a new Mixxx playlist. For more information, go to iTunes, Traktor, Rhythmbox, Banshee - Using external libraries.

 • Export playlist: Export a playlist to various file formats such as m3u, pls, or csv. This allows you to use the data in other applications.

6.9. Crates - Organizing tracks into collections

Library - Icon Crates Crates are unordered collections of tracks, just like DJ cases holding your favorite records.

 • Create a crate: Right-click on the Crates sidebar item and select New Crate. Name the crate and click OK.

 • Add Tracks: Add tracks to a previously created crate by dragging-and-dropping a selection of tracks from the library or playlists onto the name of a crate in the sidebar. Alternatively use the context menu in the library’s track list.

Novo v verziji 2.0.

 • Analyze Crate and Auto DJ Track Source context menu options.

 • Import crate and Export crate context menu options remember the last selected playlist directory.

 • Displays the total number of tracks and the total duration next to the crate’s name.

Right-click on an existing crate’s name to access the different features in the context menu:

 • Rename: To rename a crate, enter the new crate name and click OK.

 • Duplicate: Just like playlists you can duplicate an existing crate. Select the crate you would like to duplicate, choose Duplicate Crate, name the new crate and click OK.

 • Remove: Removes an unlocked crate. Tracks in the crate are still available in the library for later use.

 • Lock: Library - Icon Locked This icon indicates a locked crate. If a crate is locked, you cannot add tracks, rename or delete the crate. Choose Unlock from the context menu to unlock the crate.

 • Auto DJ Track Source: Use this crate as a source for random tracks in Auto DJ, see Auto DJ crates .

 • Analyze entire crate: Forces the analysis of the crate in the Analyze view.

 • Import crate: Import tracks from external playlists in various file formats to a new Mixxx crate.

 • Export crate: Export a crate to various file formats, such as m3u, pls, or csv. This allows you to use the data in other applications.

6.9.1. Crates vs. Playlists

Crates are unordered collections of tracks. Unlike playlists, they cannot contain duplicate entries and do not support arranging tracks within them.

Often DJs group tracks by genre, keep lists of favorite tracks, and/or prepare lists of tracks they want to play at a particular party. In these cases they rarely care about the order since they will choose it at the party based on the dance floor and mood. They certainly don’t want duplicates in these lists. Crates serve these purposes. You can think of them like labels in GMail or Web 2.0 tags for your music.

If however you want to plan out a specific set and practice the transitions, you will want an ordered list of tracks. Playlists serve this purpose.

6.10. Browse - Loading remote tracks

Library - Icon Browse Browse mode works like a file manager and allows you to load tracks from anywhere on your computer that are not necessarily already in your Mixxx library.

Novo v verziji 2.0: Add music directories directly from the Browse sidebar item.

Click the Browse sidebar item to navigate the computer and find your music. Depending on your operating system, your music will usually be found in the “My Music” or “Music” folder. Drag the files you want to import to the Library - Icon Library Library icon or directly to the Prikaz valovne oblike.

Opomba

Currently you can only drag files (not folders) to the Mixxx library.

Right-click on a folder and choose Add to Library to add the folder as an additional music directory. Mixxx will watch this directory and its subdirectories for new tracks.

Poglej Tudi

For more informations, go to Changing music directories.

6.11. Recordings

Library - Icon Recordings In this section of the library you can start and stop recording your session as well as view previous recordings and the dates they were made.

Poglej Tudi

For more information, go to Snemanje miksa.

6.12. History - Keep track of your sessions

Library - Icon History The history section automatically keeps a list of tracks you play in your DJ sets. This is handy for remembering what worked in your DJ sets, posting set-lists, or reporting your plays to licensing organizations. Every time you start Mixxx, a new history section is created. If you don’t play any tracks during the session, it will be discarded.

Library - Icon History current session This icon indicates the current session.

Novo v verziji 2.0.

 • Create new history playlist context menu option.

 • Export playlist context menu option remember the last selected playlist directory.

Click on the History icon in the sidebar to switch to the History view, then right-click on a session’s name/date to access the different features:

 • Add to Auto DJ: Adds the content of the session to the Auto DJ queue for automatic mixing.

 • Rename: Rename a session. The default is the calendar date (YYYY-MM-DD).

 • Remove: Remove a previous (unlocked) session. (You cannot remove the current session.)

 • Lock: Protect a previous session against accidental merge or deletion. An Library - Icon Locked icon indicates a locked session.

 • Create new history playlist: Split off the current history session and add a new session without having to restart Mixxx. The current history must contain at least one track for this option to be available.

 • Join with previous: Append the selected history session to the end of the previous one.

 • Export playlist: Export a session in various file formats. This allows you to use the data in other applications.

6.13. Analyze - Prepare your tracks

This section allows you to analyze your tracks in advance of loading them into a deck. Analyzing tracks requires considerable CPU power and may cause skips in the audio while performing, so it helps to have your tracks analyzed before you play. See Analyze your library for details.

6.14. iTunes, Traktor, Rhythmbox, Banshee - Using external libraries

Supported libraries:

Novo v verziji 2.0: Support for Banshee music player

The external library views allow you to use music libraries you have created in these third-party applications. You can access music as well as playlists. If available, Mixxx automatically loads the external libraries from their default locations on your hard drive.

Opomba

Playing a track from an external library will add it to your Mixxx library.

Right-click on the iTunes icon in the Library tree and select Choose Library to load the iTunes Music Library.xml from a different location. Select Use Default Library to reset.

 • Right-click on a iTunes/Traktor/Rhythmbox/Banshee playlist and choose Import Playlist to import it into a new Mixxx playlist.

 • If you have an iTunes configuration file (*.xml) from a Windows or Mac partition mounted in Linux, you can load it and use your iTunes tracks and playlists as well.

Poglej Tudi

External libraries can be disabled under Preferences ‣ Library.