6. La Biblioteca del Mixxx

6.1. Un cop d’ull a les característiques de la Biblioteca

La Biblioteca del Mixxx

La Biblioteca del Mixxx

The library manages all of your music files. This is where you can find the tracks you want to play and load them into a deck or sampler; see Càrrega de pistes. Mixxx imports your music library automatically when it is run for the first time, see Importació dels fitxers d’àudio for more information.

La barra lateral esquerra conté diferents col·leccions de música. La llista ubicada a la dreta mostra les pistes que hi ha en dites col·leccions.

Barra lateral:

 • Cerca: Cerqueu pistes a la vostra biblioteca del Mixxx.

 • Biblioteca: Consulteu i editeu la vostra biblioteca.

 • DJ Automàtic: Carregueu cançons automàticament per a mesclar-les de forma desatesa.

 • Playlists: Arrange tracks in a set order.

 • Crates: Organize tracks in (unordered) collections.

 • Navega: Navegueu i carregueu pistes del vostre ordinador o dispositius connectats.

 • Enregistraments: Enregistreu les vostres mescles i consulteu els enregistraments anteriors.

 • History: Browse lists of tracks played in past mixing sessions.

 • Analyze: Generate Mixxx-specific data for tracks before a gig.

 • Biblioteques externes: Accediu a les biblioteques del iTunes, Traktor, Rhythmbox i Banshee.

Llista de pistes:

 • Ordena: Mostra i ordena les col·leccions de pistes segons diferents criteris.

 • Carrega: Arrossegueu le pistes a reproduir a sobre del gràfic d’ona.

 • Editeu: Puntueu les pistes i editeu-ne les propietats.

6.2. Biblioteca - Consulta i edita la col·lecció sencera

Library - Icon Library La Biblioteca mostra una llista ordenable de totes les pistes que teniu a la biblioteca.

Personalitzeu la vista

Move columns by clicking a column header and dragging it to another position. Right-click on a column header to show or hide individual columns. Adjust the column width to fit the contents of the rows by double-clicking on the separator between two column headers.

Ordeneu les pistes

Les pistes queden ordenades per la columna activa. Feu clic a la capçalera de la columna activa per a invertir l’ordre. Feu clic en una altra columna per canviar la columna activa.

 • Multi-Column sorting

  Novetat de la versió 2.0.

  You can sort multiple columns by clicking up to three column headers you wish to sort your tracks by. This makes searching for tracks in a large list more efficient. Clicking twice on a column header will reverse the sort order.

  Example:

  1. Click on the BPM column header -> list is sorted by BPM

  2. Click on the Year column header -> list is sorted by year. If year is equal, it is still sorted by the last criteria, e.g. BPM.

  3. Click on the Genre column header -> list is sorted by genre. If genre is equal, it is still sorted by year. If genre and year is equal, then it is sorted by BPM.

Puntueu les pistes

Assegureu-vos que la columna Puntuació no està amagada. Puntueu les pistes fent clic a les estrelles.

Editeu les pistes des de la llista

Mixxx reads metadata from the tracks to fill the columns of the library. Double-click on a field, edit the data, and hit Enter when you are done. Go to the chapter edit metadata for detailed information.

Carregueu les pistes

To load a track into a deck, you can either drag it to the waveform display or use the context menu. Go to the chapter Càrrega de pistes for detailed information.

Importeu més pistes

Mixxx imports your music library automatically when it is run for the first time. Go to the chapter Importació dels fitxers d’àudio for detailed information.

Preescolteu les pistes

To pre-listen to tracks in your headphones without loading them to a regular deck, click the Library - Preview Play icon in the Preview column. Go to the chapter Pre-escolta de pistes for detailed information.

Caràtules

Mixxx can display cover art it finds for a track in the library. It will search for available cover art in the following places in order and will use the first one it finds:

 1. The first image saved in the track’s ID3v2/Vorbis tags

 2. An image file in the track folder (if there is only one image file there.)

 3. El fitxer %nom-base-fitxer%.jpg de la carpeta de la pista si el nom és %nom-base-fitxer%.mp3

 4. %Nom de l'àlbum%.jpg

 5. cover.jpg

 6. front.jpg

 7. album.jpg

 8. folder.jpg

El mixxx suporta els formats d’imatge següents: jpg, jpeg, png, gif, bmp

Torneu a escanejar la biblioteca

If you want to manually refresh your library without exiting (for example because you added or moved files) you can do this with Library ‣ Rescan Library in the menu at the top of the application window. You can prompt an automatic rescan when Mixxx is started under Preferences ‣ Library ‣ Rescan on startup.

6.2.1. Menú contextual de la biblioteca

Novetat de la versió 2.0: Opcions de menú Recupera metadades amb el MusicBrainz i Canvia el BPM, així com les Caràtules

Canviat a la versió 2.0: Totes les opcions referets al BPM estan al submenú Opcions de BPM.

En fer clic amb el botó dret del ratolí sobre les pistes, al llistat de la biblioteca, fareu aparèixer el menú contextual:

 • Afegeix-ho a la cua de DJ Automàtic: Afegeix totes les pistes seleccionades al final o al principi de la llista de reproducció del DJ Automàtic per a la mescla automàtica.

 • Load to Deck/Sampler: Loads a selected file to a Deck, Sampler or Previewdeck. Alternatively simply drag it to the Visualització de gràfics d’ona. Note that you can’t load multiple files at once.

 • Add to playlist/crate: Add selected tracks to playlists or crates you have previously created. Alternatively, drag the selection to a playlist or crate in the sidebar.

 • Submenú d’Opcions de BPM:

  • Change BPM: Allows to change the BPM to 50%, 66%, 75% or 200% of the BPM set by Mixxx when analyzing the tracks. If many of the detected BPM values are incorrect, you might want to adjust the BPM Range in the Analyzer Settings and re-run the analysis.

  • Bloqueja/Desbloqueja el BPM: Bloqueja o desbloqueja el BPM de les pistes seleccionades per evitar que es pugui canviar des de les propietats de la pista. La icona Library - BPM Unlocked al costat del BPM de la pista, a la Biblioteca, permet commutar aquesta opció. En fer clic, canviarà l’estat a «bloquejat», i la icona canviarà a Library - BPM Locked.

  • Clear BPM and Beatgrid: Removes the BPM and beatgrid data from the selected tracks in the Mixxx library. After doing this, we recommend analyzing the tracks again.

 • Reload Track Metadata from File: If the track’s metadata changes, (e.g. if you used iTunes to edit it,) this option lets you save the new values for the selected tracks to the Mixxx library. See edit metadata.

 • Reload Track Metadata from MusicBrainz: Look up metadata online by searching the MusicBrainz database and apply the search results to your tracks. See edit metadata.

 • Submenú Caràtula:

  • Choose New Cover: Select an image from the file browser as the cover.

  • Descarta la caràtula: Esborra la informació de caràtula de les pistes seleccionades.

  • Reload from track/folder: Reload the cover from the tracks” ID3v2 tags or a picture in the track folder if the tags do not supply any.

 • No ho mostris a la biblioteca: Amaga temporalment les pistes seleccionades de la llista principal de la Biblioteca. Les pistes que amagueu es mostraran a les Pistes amagades que s’explica a continuació.

 • Reset Play Count: Marks selected tracks as not played in the current session and sets their play counter to zero. The icon in the Played column changes.

 • Open in File Browser: Brings up the selected files in your file manager.

 • Propietats: De manera similar a la edició en línia explicada més amunt, la finestra de propietats permet veure i editar les metadades incloent el títol, l’artista, l’àlbum així com veure la ubicació completa del fitxer. Avís: Tan sols es permet editar una pista cada cop.

Nota

La majoria d’aquestes opcions també estan disponibles a les llistes de fitxers, i altres vistes com el DJ Automàtic, les llistes de reproducció o les caixes.

6.2.2. Pistes perdudes

The Missing Tracks view is accessible by expanding the Library tree item in the sidebar. Any tracks that were previously loaded into your library but were later not found on your drive will appear here. Mixxx does not automatically delete records of missing tracks so that extra metadata Mixxx might have (such as hot cues and beat grids) will not be lost in case the file is replaced.

Les opcions disponibles:

 • Botó Selecciona-ho tot: Selecciona totes les pistes de la llista.

 • Botó elimina: Elimina les pistes de la Biblioteca del Mixxx, però no les elimina de l’ordinador. Tan sols elimina les metadades que el Mixxx té d’aquesta pista.

6.2.3. Pistes amagades

The Hidden Tracks view is accessible by expanding the Library tree item in the sidebar. Any tracks that were previously loaded into your library but were later set to be hidden from the library will appear here. Use the Hide from Library context menu item in the library view to temporarily hide selected tracks.

Les opcions disponibles:

 • Botó Selecciona-ho tot: Selecciona totes les pistes de la llista.

 • Botó Elimina: Elimina les pistes seleccionades de la Biblioteca del Mixxx, però no les elimina de l’ordinador. Tan sols elimina les metadades que el Mixxx té d’aquesta pista.

 • Unhide Button: Removes the selected tracks from the Hidden Tracks view and makes them available in the regular track lists again. The tracks will re-appear in every playlist or crate they were in before being hidden.

Vegeu també

To learn how to permanently remove tracks from the Mixxx library using the Hidden Tracks view, see permanently remove tracks.

6.3. Càrrega de pistes

Novetat de la versió 2.0: You can drag tracks from deck to deck.

Les pistes es poden carregar a un plat de diferents maneres:

 • Right-click the library track table: Right-clicking on a track in the table will present the options Load in Deck 1 and Load in Deck 2, among others. Making either selection will load a track into a deck.

 • By Using a Keyboard to load the selected track in the library track table.

 • Drag-and-drop from library track table: Dragging-and-dropping a track from the track table onto a waveform display will load the track into that deck.

 • Drag-and-drop from deck to deck: Once you’ve loaded a track to deck, sampler, or preview deck, click on the track title and drag it to another deck or sampler.

 • Drag-and-drop from external file browser: Dragging-and-dropping a track from an external file browser directly onto a waveform display in Mixxx will load that track. This function also works with some other applications. For example, on Mac OS X, dragging-and-dropping a track from iTunes onto one of Mixxx’s waveform displays will load it into that deck.

6.5. Pre-escolta de pistes

To pre-listen to a track, activate the Preview column in a library view. Clicking the Library - Preview Play icon in the library’s Preview column loads the selected track into a special Preview Deck that will only output sound in the headphones channel. Click the Library - Preview Pause icon to stop the playback.

També podeu seleccionar una pista de la Biblioteca del Mixxx, arrossegar-la al gràfic d’ona del reproductor de pre-escolta i prémer el botó Reprodueix del costat del gràfic d’ona.

Per a visualitzar el reproductor de prescolta, premeu CTRL + 4 (Windows/Linux) o bé CMD + 4 (Mac).

6.6. Modificació de les metadades dels fitxers d’àudio

El Mixxx llegeix les metadades rellevants de les pistes i els mostra a les columnes de la biblioteca. Podeu editar la majoria de les metadades, i us permet fer-ho de diferents maneres. Algunes dades no es poden canviar, com la taxa de bits, la mida, la durada, el tipus, el nom o la ubicació.

Nota

El Mixxx no permet editar les metadades de múltiples pistes alhora.

Avís

Els canvis a les metadades de la pista es desaran a la Biblioteca del Mixxx, però no al fitxer. El Mixxx no modificarà les vostres pistes per evitar la pèrdua de dades.

6.6.1. Edició manual

Edició en línia:

Feu doble clic en un camp de la Biblioteca. Si el camp és editable, es convertirà en un camp editable. Introduïu el valor i premeu Enter quan estigui llest.

Biblioteca del Mixxx - Edició en línia

Biblioteca del Mixxx - Edició en línia

Editor de propietats:

Seleccioneu una única pista a la Biblioteca, feu clic amb el botó dret i aneu a Propietats per tal d’obrir l’editor. Afegiu o canvieu els valors dels camps editables i deseu-los tal i com s’explica a continuació.

Biblioteca del Mixxx - Editor de propietats

Biblioteca del Mixxx - Editor de propietats

 • Accepta: Accepta els canvis i tanca l’editor.

 • Apply: Accept the changes and leave the editor open.

 • Cancel·la: Descarta els canvis i tanca l’editor.

 • Anterior/Següent: Carrega l’anterior o la següent pista de la vista actual de la biblioteca.

 • Reload Track Metadata from File: Prompts Mixxx to re-read the metadata of the selected track (such as when you have modified it externally with another application.)

 • Reload Track Metadata from MusicBrainz: Look up metadata on-line by searching the MusicBrainz database. See below.

6.6.2. Ús de la base de dades d’internet MusicBrainz

Musicbrainz és una enciclopèdia musical de codi obert que emmagatzema metadades musicals i les posa a disposició del públic.

Biblioteca del Mixxx - Assistent de MusicBrainz

Biblioteca del Mixxx - Assistent de MusicBrainz

The MusicBrainz wizard in Mixxx allows searching the MusicBrainz database and applying the results to your tracks.

Seleccioneu una única pista a la Biblioteca, feu clic amb el botó dret i aneu a Recupera metadades amb el MusicBrainz. Es cercaran les dades a la base de dades del MusicBrainz i es mostraran els resultats.

Select the best match from the search results by clicking on it in the list.

 • Aplica: Aplica les metadades seleccionades a la pista.

 • Tanca: Tanca l’assistent.

 • Previous/Next: Load the previous or next track in the current library view and perform a MusicBrainz lookup on it as well.

Fetching track metadata from MusicBrainz can fail:
 • if Mixxx is unable to find the specified track in the MusicBrainz database,

 • if Mixxx cannot reach the MusicBrainz servers (if they are down,)

 • or if you are not connected to the Internet.

Suggerència

The MusicBrainz service has been designed for identifying full audio files. If a track is less than 2 minutes long, identifying the file will likely fail. Identifying a layered mix-track or mash-up may produce false positives in the result list.

6.6.3. Using third-party software

If you have modified file metadata in third-party software, select Library ‣ Rescan Library in the menu on top of the application window. This prompts Mixxx to re-read the metadata from all tracks in the library.

Algunes aplicacions populars d’edició de metadades d’audio són:
 • Mp3tag (Windows, en anglès)

 • Kid3 (Mac, Windows, Linux)

 • Picard (Mac, Windows, Linux, en anglès)

6.7. DJ Automàtic - Mescleu de manera automatitzada

Library - Icon AutoDJ The Auto DJ queue is a special playlist that contains extra controls for automatic mixing. This is useful when taking a break from live mixing or for using Mixxx as media player.

Les opcions del DJ Automàtic:

 • Shuffle button: Randomizes the order of tracks in the Auto DJ playlist.

 • Add Random button: Add random track from Auto DJ track sources.

 • Botó Ometre pista: Descarta la pista següent, treient-la de la llista de DJ Automàtic.

 • Botó Esvaeix ara: Inicia la transició cap a la següent pista.

 • Transition time spin-box: Determines the duration of the transition. A negative value will add a pause between tracks.

 • Botó Activa el DJ Automàtic: Activa o desactiva el DJ Automàtic.

The Skip track, Add Random and Fade now buttons are only accessible if the Auto DJ mode is enabled. The Search field in the upper left corner is disabled in Auto DJ. By default, Auto DJ removes tracks after playing them but if you want it to play the same tracks over and over again, you can activate the Auto DJ Requeue option in Preferences ‣ Auto DJ ‣ Re-queue tracks after playback.

Auto DJ Crates

Novetat de la versió 2.0.

It is possible to add random tracks to the bottom of the Auto DJ playlist. The tracks are chosen from a set of crates that you have set as a source for Auto DJ, or from the standard library. Mixxx will normally try to select tracks that haven’t yet been played. You can set a minimum number of tracks that are always available for selection no matter when they were last played in Preferences ‣ Auto DJ ‣ Minimum available tracks in Track Source.

Vegeu també

Per a més informació, aneu al capítol Using Auto DJ For Automatic Mixing.

6.8. Playlists - Arranging tracks in a set order

Library - Icon Playlist Playlists are ordered lists of tracks that allow you to plan your DJ sets. Some DJs construct playlists before they perform live; others prefer to build them on-the-fly.

Playlists are not directly loadable into decks as Mixxx is primarily intended for live, attended performance use. However, you can right-click a playlist to queue it to Auto DJ, so in a sense you can «play» it.

 • Crea una nova llista de reproducció: Feu clic amb el botó dret sobre Llistes de reproducció, a la barra lateral, seleccioneu Crea una llista de reproducció, indiqueu el nom desitjat i feu clic en Acceptar.

 • Add Tracks: Add tracks to a previously created playlist by dragging-and-dropping a selection of tracks from the library or playlists onto the name of a playlist in the sidebar. Alternatively, use the right-click context menu in the library’s track list.

Novetat de la versió 2.0.

 • Analyze Playlist option in the context menu.

 • Import playlists by dragging-and-dropping them into a playlist in the sidebar.

 • Import playlist and Export playlist context menu options remember the last selected playlist directory.

 • The total number of tracks and total duration are displayed next to the playlist’s name.

Right-click on an existing playlist name to access the different features in the context menu:

 • Afegeix al DJ Automàtic: Afegeix el contingut de la llista a la cua del DJ Automàtic per a mescles automatitzades.

 • Rename: To rename a playlist, just enter a new playlist name and click OK.

 • Duplica: De vegades voldreu fer una llista nova basada en una llista existent. Seleccioneu la llista que voleu duplicar, trieu Duplica, poseu el nou nom i feu clic a :guilabel`Acceptar`.

 • Remove: Removes an unlocked playlist. Tracks that were in the playlist remain in the library for later use.

 • Bloqueja els canvis: Library - Icon Locked Aquesta icona indica una llista bloquejada. Quan una llista està bloquejada, no s’hi pot afegir pistes, ni canviar el nom o esborrar la llista. Trieu Permet els canvis al menú contextual per treure el bloqueig.

 • Analyze entire playlist: Forces the analysis of the tracks in the playlist in the Analyze view.

 • Import playlist: Import tracks from external playlists in various file formats to a new Mixxx playlist. For more information, go to iTunes, Traktor, Rhythmbox, Banshee - Utilitzant biblioteques externes.

 • Export playlist: Export a playlist to various file formats such as m3u, pls, or csv. This allows you to use the data in other applications.

6.9. Crates - Organizing tracks into collections

Library - Icon Crates Crates are unordered collections of tracks, just like DJ cases holding your favorite records.

 • Crea una nova caixa: Feu clic amb el botó dret sobre Caixes, a la barra lateral i seleccioneu Crea una nova caixa. Poseu-hi el nom i feu clic en Acceptar.

 • Add Tracks: Add tracks to a previously created crate by dragging-and-dropping a selection of tracks from the library or playlists onto the name of a crate in the sidebar. Alternatively use the context menu in the library’s track list.

Novetat de la versió 2.0.

 • Analyze Crate and Auto DJ Track Source context menu options.

 • Import crate and Export crate context menu options remember the last selected playlist directory.

 • Displays the total number of tracks and the total duration next to the crate’s name.

Feu clic amb el botó dret sobre del nom d’una caixa per a accedir a les següents opcions del menú contextual:

 • Reanomena: Per canviar el nom d’una caixa, escriviu un nou nom i feu clic en Acceptar.

 • Duplica: Igual que amb les llistes de reproducció, també podeu duplicar una caixa existent. Seleccioneu la caixa a duplicar, trieu Duplica, indiqueu el nou nom i feu clic en Acceptar.

 • Elimina: Elimina una caixa no bloquejada. Les pistes de la caixa segueixen estant disponibles a la Biblioteca.

 • Bloqueja els canvis: La icona Library - Icon Locked indica una caixa bloquejada. Quan una caixa es bloqueja, no s’hi poden afegir pistes, ni canviar el nom o esborrar la caixa. Trieu Permet els canvis des del menú contextual per a treure el bloqueig.

 • Auto DJ Track Source: Use this crate as a source for random tracks in Auto DJ, see Auto DJ crates .

 • Analyze entire crate: Forces the analysis of the crate in the Analyze view.

 • Import crate: Import tracks from external playlists in various file formats to a new Mixxx crate.

 • Export crate: Export a crate to various file formats, such as m3u, pls, or csv. This allows you to use the data in other applications.

6.9.1. Caixes o llistes de reproducció?

Crates are unordered collections of tracks. Unlike playlists, they cannot contain duplicate entries and do not support arranging tracks within them.

Often DJs group tracks by genre, keep lists of favorite tracks, and/or prepare lists of tracks they want to play at a particular party. In these cases they rarely care about the order since they will choose it at the party based on the dance floor and mood. They certainly don’t want duplicates in these lists. Crates serve these purposes. You can think of them like labels in GMail or Web 2.0 tags for your music.

If however you want to plan out a specific set and practice the transitions, you will want an ordered list of tracks. Playlists serve this purpose.

6.10. Navega - Carregueu pistes externes

Library - Icon Browse Browse mode works like a file manager and allows you to load tracks from anywhere on your computer that are not necessarily already in your Mixxx library.

Novetat de la versió 2.0: Afegiu carpetes de música directament des de l’element Navega de la barra lateral.

Click the Browse sidebar item to navigate the computer and find your music. Depending on your operating system, your music will usually be found in the “My Music” or “Music” folder. Drag the files you want to import to the Library - Icon Library Library icon or directly to the Visualització de gràfics d’ona.

Nota

Currently you can only drag files (not folders) to the Mixxx library.

Right-click on a folder and choose Add to Library to add the folder as an additional music directory. Mixxx will watch this directory and its subdirectories for new tracks.

Vegeu també

For more informations, go to Canvi de les carpetes de música.

6.11. Enregistraments

Library - Icon Recordings In this section of the library you can start and stop recording your session as well as view previous recordings and the dates they were made.

Vegeu també

Per a més informació, aneu a Recording Your Mix.

6.12. History - Keep track of your sessions

Library - Icon History The history section automatically keeps a list of tracks you play in your DJ sets. This is handy for remembering what worked in your DJ sets, posting set-lists, or reporting your plays to licensing organizations. Every time you start Mixxx, a new history section is created. If you don’t play any tracks during the session, it will be discarded.

Library - Icon History current session Aquesta icona indica la sessió actual.

Novetat de la versió 2.0.

 • Create new history playlist context menu option.

 • Export playlist context menu option remember the last selected playlist directory.

Click on the History icon in the sidebar to switch to the History view, then right-click on a session’s name/date to access the different features:

 • Afegeix-ho a la cua del DJ Automàtic: Afegeix el contingut de les session a la cua del DJ Automàtic per a mescles automàtiques.

 • Rename: Rename a session. The default is the calendar date (YYYY-MM-DD).

 • Remove: Remove a previous (unlocked) session. (You cannot remove the current session.)

 • Lock: Protect a previous session against accidental merge or deletion. An Library - Icon Locked icon indicates a locked session.

 • Create new history playlist: Split off the current history session and add a new session without having to restart Mixxx. The current history must contain at least one track for this option to be available.

 • Join with previous: Append the selected history session to the end of the previous one.

 • Export playlist: Export a session in various file formats. This allows you to use the data in other applications.

6.13. Analyze - Prepare your tracks

This section allows you to analyze your tracks in advance of loading them into a deck. Analyzing tracks requires considerable CPU power and may cause skips in the audio while performing, so it helps to have your tracks analyzed before you play. See Analyze your library for details.

6.14. iTunes, Traktor, Rhythmbox, Banshee - Utilitzant biblioteques externes

Biblioteques compatibles:

Novetat de la versió 2.0: Suport per al reproductor de música Banshee

The external library views allow you to use music libraries you have created in these third-party applications. You can access music as well as playlists. If available, Mixxx automatically loads the external libraries from their default locations on your hard drive.

Nota

Si reproduïu una pista de la biblioteca externa, aquesta s’afegirà també a la biblioteca del Mixxx.

Feu clic amb el botó dret sobre la icona iTunes de la biblioteca i seleccioneu Seleccioneu la biblioteca per a carregar el fitxer iTunes Music Library.xml des d’una ubicació diferent. Seleccioneu Utilitza la biblioteca per defecte per a reiniciar-ho.

 • Right-click on a iTunes/Traktor/Rhythmbox/Banshee playlist and choose Import Playlist to import it into a new Mixxx playlist.

 • If you have an iTunes configuration file (*.xml) from a Windows or Mac partition mounted in Linux, you can load it and use your iTunes tracks and playlists as well.

Vegeu també

External libraries can be disabled under Preferences ‣ Library.