14. Glossari de termes

AAC

Advanced Audio Coding (AAC) is a patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. Designed to be the successor to MP3, AAC generally achieves better sound quality at similar bit rates. While the .aac extension is sometimes used for AAC-encoded files, they are typically saved with an .m4a file extension.

AcoustID

Un sistema d’empremta digital d’àudio feta completament amb codi-obert. Pretèn crear una base de dades lliure de dades enviades pels usuaris amb metadades obtingudes de la base de dades de MusicBrainz, i ofereix un servei web per a la identificació de fitxers d’àudio gràcies a aquesta base de dades. Per a més informació, visiteu: https://acoustid.org/.

AIFF

Short for Audio Interchange File Format. High-quality digital audio file format, similar to .wav files. Contains CD-quality audio stored in a non-compressed, lossless format. AIFF files generally end with a .aiff or .aif extension.

API

An Application Program Interface (API) is a specification and set of rules for how software programs interact with each other. In Mixxx, an example of this is the Sound API that Mixxx uses to communicate with the Operating System to make use of the soundcards connected to the computer.

Balanç

Un control de balanç en un mesclador permet ajustar el balanç entre els canals d’audio esquerra i dret. El balanç es refereix al volum relatiu entre els canals corresponents en una senyal d’audio estèreo.

barra de compàs

En notació musical, una barra de compàs (o mètrica) és un segment de temps definit per un nombre determinat de tocs de compàs. És habitual que una peça consisteixi en múltiples barres de compàs de la mateixa longitud.

binaris

Fitxers que contenen codi compilat per ordinador a partir de codi font. El codi font és habitualment un conjunt de fitxers de text que es processen amb un programa anomenat compilador. El compilador genera un fitxer binari, com pot ser un fitxer .exe o .dll. A l’utilitzar els binaris, no es necessari que compileu el codi.

bitrate o Taxa de bits

Descriu la qualitat aproximada d’un fitxer d’audio o de vídeo. Per a fitxers d’audio, s’acostuma a mesorar en Kbps. Per exemple, un fitxer MP3 comprimit a 192Kbps descriurà amb millor precisió les característiques del so, que no pàs la mateixa pista comprimida a 128Kbps, i hauria de sonar més bé. Cal remarcar que la taxa de bits només es comparable dins del mateix format i també depèn de la qualitat del codificador utilitzat.

Botó d’auriculars

El botó d’auriculars s’utilitza per indicar que voleu pre-escoltar pels auriculars la sortida del plat o reproductor d’ona, sense que soni per la sortida mestra.

BPM

Els tocs per minut (BPM) s’utilitzen com a mesura del tempo de la música. Si aneu donant cops amb el peu al ritme de la música, esteu seguint els tocs de compàs. Si compteu quants tocs feu en un minut, heu calculat els BPM.

CDJ

CDJ és una paraula utilitzada originalment per descriure una línia de reproductors de CD de Pionner Electronics. Avui en dia CDJ fa referència als reproductors de CD per a DJ que funcionen com un reproductor de vinils. Permeten una sensació de treballar amb discs però utilitzant CDs, amb l’ajuda d’un control que simula un plat.

codec

Abreviació de codificador/descodificador. Un codec és qualsevol algorisme per codificar i descodificar audio i vídeo. Alguns codecs d’audio populars són el MP3 i el Ogg Vorbis. (Nota: No confondre amb els compressors del rang dinàmic de l’audio)

controller

An external hardware device that generates and transmits signals to a computer, usually via USB, to control software with physical controls other than a mouse and keyboard. Controllers have many uses for music such as controlling DJ programs like Mixxx. They typically send MIDI signals but some controllers use HID signals. Many DJs prefer to control DJ software using physical knobs, faders, and wheels on controllers instead of using a computer keyboard and mouse.

crossfader

The crossfader és un control lliscant que determina en quina quantitat contribueix cada plat a la sortida mestra.

cue

Un cue o punt cue és un punt de referència dins la pista, normalment ubicat en la posició en la que el DJ vol que comenci la pista si no s’indica una altra cosa. Això facilita accedir al punt desitjat sense haver de cercar-lo.

cue sheet

Un cue sheet (o fitxer CUE) és un fitxer de text pla que serveix com a índex de reproducció en fitxers d’audio de llarga durada. Per exemple, s’utilitza habitualment per definir les pistes d’audio extretes d’un CD, o també per gravar-lo.

cueing o Pre-escolta

La pre-escolta amb auriculars, o també cueing, vol dir escoltar la següent pista que voleu mesclar fent servir els auriculars. El public no sentirà el que esteu pre-escoltant. Poder pre-escoltar és un aspecte crucial per a fer de DJ.

dB

Sigles de decibels. Un decibel és una mesura logarítmica utilitzada habitualment per mesurar el so. Xiuxiuejar equival a uns 25 dB SPL (nivell de pressió del so), mentre que un so realment fort com el motor d’un avió propulsat a tan sols 1 metre de distancia seria uns 150 dB SPL. Com a regla general, un increment de 10dB es percep com el doble de fort.

DRM

Les tecnologies Digital Rights Management (DRM) pretenen afegir un control sobre el que podeu i no podeu fer amb els fitxers multimedia i el maquinari que heu comprat. És habitual que un sistema DRM encripti les dades per a que només s’hi pugui accedir de la manera que ho han permès els propietaris del copyright, o identifica el contingut amb una marca d’aigua, o altres mètodes, de manera que el contingut no pugui ser distribuit lliurement. Per a més informació de com ajudar a la lluita contra el DRM, visiteu Defective by design (en anglès).

En anglès fast-rewind o Retrocedeix ràpid

El contrari de Avança ràpid. Si el premeu, l’audio es reproduirà més ràpid, i cap enrere mentre es mantingui premut.

En anglès Kill switch o Botó d’eliminar

Utilitzant en el context de l’equalitzador, el botó permet el pas o no de certes frequències d’un canal, com són els aguts, mitjos i baixos. És útil per fer lloc per una transició.

En anglès lossless o sense pèrdues

Utilitzat quan es descriu un algorisme de codificació d’audio, el terme sense pèrdues fa referència a aquell que no afecta de cap manera a la qualitat de l’audio.

En anglès lossy o amb pèrdues

Utiltizat quan es descriu un algorismes de codificació d’audio, el terme amb pèrdues fa referència a aquell que resulta en una pèrdua, perceptible o no, de la qualitat de l’audio.

En anglès open-source o codi obert

Generalment, codi obert , o codi lliure (en anglès open source) fa referència a les aplicacions de les quals el seu codi font està disponible al púbic per a que l’utilitzi i/o el midifiqui a partir del seu disseny original, sense cost. El Codi obert sorgeix habitualment com un esforç col·laboratiu on els programadors milloren el codi i comparteixen els canvis amb la comunitat. El Codi obert va aparèixer entre la comunitat tecnològica com a resposta al programari proprietari en mans de corporacions. Per a més informació , visiteu la Vikipèdia : <https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_obert/>`_.

En anglès Ramping pitchbend o Pitch Bend progressiu

És bàsicament igual que el pitch bend comú, amb la diferència que el pitch canvia de forma gradual, en comptes de de cop. S’utilitza habitualment per a canvis de pitch momentanis. Simula l’efecte de tocar el tocadisc per alentir o accelerar el disc.

En anglès rate o velocitat

La velocitat a la que es reprodueix la pista, normalment expressada en termes de percentatge de la velocitat relativa a la de la pista. Sovint, mentres es mescla, els DJs canvien la velocitat de les pistes per a que tinguin el mateix tempo que altres pistes. Això permet fer beatmatching.

En anglès reverse o ves enrere

Reverse fa que es reprodueixi la pista de manera que vagi cap enrere.

En anglès souncard o targeta de so
soundcards

Una targeta de so és un component d’un ordinador, intern o extern que en permet l’entrada i sortida de senyals d’audio. Les targetes de so específiques de DJ es connecten normalment per USB i tenen almenys 2 sortides estèreo per tal de permetre la pre-escolta.

En anglès timecode o codi de temps

Utilitzant conjuntament amb el terme control de vinil. Es tracta d’una senyal d’audio especial que tenen alguns vinils i CDs que un ordinador o reproductor pot interpretar per tal de determinar la velocitat, direcció i posició de la reproducció.

En anglès track o pista

Una pista és un altre nom per a la paraula cançó.

En anglès url o adreça d’internet

Sigles de Uniform Resource Locator. És l’adreça que defineix com s’arriba a un fitxer en un servidor d’internet. les adreces es posen als navegadors web per accedir a pàgines web i altres fitxers, i també s’inclouen a les pròpies pàgines com a enllaços a altres pàgines. Una adreça és http://www.mixxx.org.

En anglès vinyl control o control de vinil

Un mètode de controlar les aplicacions de DJ que simula el paradigma tradicional d’utilitzar dos plats (tocadiscs). Si es fa anar discs amb codis de temps, l’aplicació pot simular que s’està fent anar discs de vinil.

En anglès waveform overview o Gràfic d’ona de la pista completa

El gràfic d’ona de la pista mostra la forma d’ona de tota la pista, i és útil perquè ajuda al DJ a veure les pauses i salts molt abans.

En anglès waveform summary o Gràfic d’ona de reproducció

El gràfic d’ona de reproducció mostra la forma de l’ona de la pista al voltant del lloc actual de reproducció.

enquadrar els ritmes

Una tècnica de mescla utilitzada per posar un tempo similar a dos o més pistes, fent que sonin com una sola pista.

Explorador de fitxers

Una aplicació d’ordinador que organitza els fitxesr en grups i mostra la seva ubicadió per poder localitzar-los de nou. Els exploradors de fitxers habituals en els sistemes operatius on es pot fer anar el Mixxx són, el Explorer al Windows, el Finder al Mac OS X i el Nautilus al GNU/Linux.

fase

La fase d’una pista és la posició de la seva barra de compàs relativa a una altra pista. Si dos pistes estan sincronitzades al mateix tempo i a la mateixa fase, haurien d’estar sonant amb els seus tocs alineats.

fast-forward (anglès) o avança ràpid

Avança ràpid, en anglès fast-forward implica avançar més ràpid del que seria la velocitat normal. Aplicat a l’àudio, significa que al prémer avança ràpid, l’àudio es reproduirà més ràpid mentre el botó es mantingui premut. Això és útil per cercar a dins de la pista.

FLAC

Free Lossless Audio Compression (FLAC), a patent-free audio compression similar to MP3 but lossless (i.e. there is no loss in audio quality when used). FLAC files generally end with a .flac extension.

flanger

L’efecte flanger es caracteritza per mesclar la senyal d’entrada amb una copia d’ella mateixa, retardada, i on la tonalitat varia lleugerament. Al retroalimentar-se amb la sortida, l’efecte es realça.

Graella de tocs

Una serie de marques que indiquen la localització dels tocs de compàs en la pista. Les graelles de ritme s’utiltizen per a funcions de mescla avançades com la sincronització, efectes precisos de sincronització, bucles i representació acurada de BPM.

GUI

Short for “Graphical User Interface” and is pronounced “gooey”. It refers to a user interface based on graphics (icons, pictures and menus) instead of text. In Mixxx, it uses a mouse, keyboard, or MIDI / HID controllers as input devices.

HID

Short for for Human Interface Device, a part of the USB specification. It specifies a device class (a type of computer hardware) for human interface devices such as keyboards, mice, game controllers, and some DJ controllers.

hotcue

Similar als punts cue, un hotcue és un punt de referència en la pista. els DJs fan anar els hotcues en diferents parts d’una pista com pauses, bateries o tambors. El Mixxx suporta fins a 36 hotcues.

HSV

HSV significa «hue, saturation and value», de l’anglès matís, saturació i valor, i de vegades també HSB (B de brightness, brillantor). El model de color HSV representa els colors d’una manera més adient a la percepció humana. Per exemple, la relació «més fort», «més fosc» i «oposat», s’expressen fàcilment amb HSV. Per contra, la representació amb el mode RGB és més propera al que la majoria de pantalles mostren.

icecast

El Icecast és un programari lliure i de codi obert que permet la emissió de contingut d’audio digital a i des dels reproductors de música, permetent la creació d’emissores de radio per internet. A diferència de Shoutcast el programari permet la possibilitat d’utilitzar formats lliures com el Ogg Vorbis i posar el marxa el vostre propi índex d’emissores.

Informe d’errors

Tot programari té errors. Quan trobeu un error en aquesta aplicació, envieu un informe d’errors als desenvolupadors. Ells poden utilitzar aquesta informació per identificar, reproduïr i arreglar el problema.

IRC

De l’anglès Internet Relay Chat ( xat a través d’internet). És una xarxa de xat online. El canal de IRC de Mixxx es pot trobar al FreeNode IRC Network , al canal #mixxx.

kbps

Abreviació de kilobits per segon. En el Mixxx, s’utilitza principalment per indicar la qualitat del format d’audio. Vegeu Taxa de bits

key

Short for «musical key» (i.e. C major).

key lock o bloqueig de clau musical
keylock

Quan el bloqueig de clau està activat, el tempo de la pista canviarà, però no la clau (pitch/to). Si no està activat, aleshores el control de velocitat accelerarà (o alentirà) la pista i el to incrementarà (o decrementarà).

LAME

El LAME és un codificador que s’utiltiza per codificar l’audio al format MP3, que és amb pèrdues.

Latència

La latència és el petit retard (mesurat habitualment en milisegons) entre que la senyal d’audio entra i quan surt del sistema. Poder reduir la latencia tan com sigui possible millora notablement la resposta a les accions de l’usuari.

level meter

The level meter is used to show the average levels of audio signals. The level should average around the top of the green region, with the loudest parts of the music (the transients) briefly going into the yellow region. If the level meter is in the red, the signal is clipping and the gain should be turned down.

master sync

Master sync mode persistently adjusts a track’s tempo and phase (if quantization is enabled) in order to stay in sync with other decks that are in master sync mode.

Mescla d’auriculars

La mescla d’auriculars s’utilitza per a poder mesclar la sortida mestra cap a la sortida d’auriculars. Això és molt útil quan es pre-escoltar una pista, donat que podeu escoltar amb els auriculars com sona quan es mescla amb la sortida mestra, abans de que el public senti la pista.

metadades

En general, qualsevol part d’informació sobre un fitxer de música (p.ex. títol, artista, àlbum, punts cue, bucles…). Hi ha diferents formats de metadades que permeten desar informació com el títol, l’artista, l’àlbum i el número de pista a dins de la pista d’audio, podeu veure https://en.wikipedia.org/wiki/ID3 . El Mixxx desa metadades adicionals a la seva pròpia base de dades, com la graella de tocs, el gràfic d’ona, hotcues, llistes de reproducció, caixes, els cops que s’ha reproduït, entre altres.

MIDI

Short for for Musical Instrument Digital Interface. A digital communications language and hardware specification enabling compatible electronic instruments, sequencers, computers, etc., to communicate with each other in a network. Most DJ controllers use MIDI to communicate with computers.

MP3

A patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is de-facto standard of digital audio compression for music. MP3 files generally end with a .mp3 extension.

MusicBrainz

Una enciclopèdia de música de codi obert que recull metadades i les posa a disposició del públic. Per a més informació, visiteu http://musicbrainz.org/.

Ogg Vorbis

A patent-free audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is designed to provide for efficient streaming and manipulation of high quality digital audio. Ogg Vorbis files generally end with a .ogg or .oga extension.

OpenGL

Una característica del sistema operatiu utilitzada per dibuixar grafics utilitzant acceleració per maquinari. El Mixxx utilitza el OpenGL per dibuixar els gràfics d’ona i el control del vinil giratori.

Opus

Opus is a totally open, royalty-free, highly versatile lossy audio codec. The .opus filename extension is recommended.

PFL o escolta prèvia

Sigles de l’anglès “pre-fader-listen”. Indica que esteu escoltant un plat utilitzant la sortida d’auriculars, i que l’audio no s’envia a la sortida mestra (pre-fader). Aneu a Botó d’auriculars per a més informació.

pitch bend

Una tècnica utilitzada pels DJs per tal de moldejar (en anglès bend) la velocitat de la pista cap dalt o cap baix, normalment mentre es prem el botó. S’utilitza principalment per fer petits ajustaments a la sincronització de les pistes per a enquadrar els ritmes. Quan només s’utilitzaven tocadiscs, això s’aconseguia prement el dit suaument al costat del tocadiscs per alentir, o acompanyant la rotació per accelerar.

plat

El terme plat (també es pot utilitzar platina, o reproductor) representa un reproductor de discs de vinil o tocadiscs virtual. S’hi pot carregar una pista i reproduir-la, tal i com es faria si posessiu un disc de vinil en un tocadiscs.

podcast

Un podcast és un canal web <https://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_web> (feed en anglès) on es penja fitxers d’audio o vídeo disponibles de forma gratuita o de pagament. Els clients de podcast com el iTunes permet als usuaris subcriure’s al canal web i descarregar-se automàticament el contingut als seus reproductors portatils tan aviat com està disponible.

quantització

La quantizació aplicada al Mixxx és el procés d’alinear les notes i altres events com els bucles o els punts cue de manera que comencen o acaben exactament en tocs o fracions de tocs.

ReplayGain

El ReplayGain anivella l’audio de manera no destructiva, permetent que les pistes de la Biblioteca sonin a un volum similar. Els fitxers d’audio s’escanegen amb un algorisme psicoacústic per determinar-ne la intensitat (loudness). La informació de ReplayGain es desa utilitzant metadades al fitxer per a que sonin al volum correcte.

RGB

El model de color RGB és un model additiu en el qual la llum vermella, verda i blava (red, green i blue en anglès) s’afegeixen amb diferents intensitats per tal de reproduir un ample ventall de colors. El nom del model surt de combinar les inicials d’aquests colors primaris.

shoutcast

Shoutcast és un programari propietari que permet la emissió de contingut d’audio digital a i des dels reproductors de música, permetent la creació d’emissores de radio per internet.

Sistema operatiu

El sistema operatiu (OS) és l’entorn de treball del vostre ordinador. Per exemple, Windows, Mac OS X, o GNU/Linux són tres sistemes operatius on es pot utilitzar el Mixxx.

Sortida d’auriculars

La sortida d’auriculars és el que s’escolta pels auriculars.

sortida mestra

La sortida mestra, o Master, és la sortida d’audio principal. És el que escolta el públic.

sync (angles) o sincronització

La sincronització permet ajustar automàticament el tempo i la fase d’una pista per estar en sincronia amb la d’un altre plat en reproducció.

tempo

El ritme d’una pista, mesurat en BPM.

volum

A term that refers to the degree of sound intensity or audibility; loudness. Volume is determined by people’s perception and does not directly correspond to any physical property of sound.

WAV

Standard digital audio file format used for storing waveform data; allows audio recordings to be saved with different sampling rates and bitrates; often saved in a 44.1 KHz, 16-bit, stereo format, which is the standard format used for CD audio. Wave files are not compressed, and are therefore lossless. Wave files generally end with a .wav extension.