5. Un cop d’ull a la interfície del Mixxx

Benvingut a la interfície del Mixxx. Aquí és on es fa màgia. Segurament voldreu familiaritzar-vos molt amb aquesta interfície perquè és la principal manera d’utilitzar-lo. En aquest capítol, us presentem la interfície per defecte del Mixxx i en descrivim els elements, rodetes i controls deslliçants.

The Mixxx interface - Latenight skin

The Mixxx interface - Latenight skin

This is the Latenight skin. It is the default skin supplied with Mixxx. There are a variety of others skins included with Mixxx. You should explore them all to figure out which one you prefer. This section will focus on Latenight only.

5.1. La secció dels plats

A deck

Un plat amb una pista carregada

La secció dels plats us permet controlar tot el que fa referència al tocadiscs virtual, que anomenem plat. La dividirem en diferents elements.

5.1.1. Visualització de la informació de la pista

La secció d'informació de la pista del plat

La secció d’informació de la pista del plat

Novetat de la versió 2.0: Parseja el títol i l’artista a partir del nom del fitxer quan no es troben les metadades.

Títol de la pista

El títol de la pista que s’ha carregata al plat es mostra a dalt. Aquest és el mateix que es mostra en la columna Títol de la biblioteca del Mixxx. Aquesta informació es carrega inicialment de les metadades de la pista.

Artista de la pista

The artist of the track is listed below. It is the same as listed under the Artist column heading in the Mixxx library.

BPM (Tempo)

El número a la part superior dreta és el BPM efectiu de la pista. Es tracta del BPM de la pista, ajustat a la velocitat de reproducció. Per exemple, si la pista normalment té 100 BPM i es reprodueix a +5%, aleshores el BPM efectiu mostrarà 105 BPM.

Suggerència

You can use a keyboard shortcut and tap with the beat to set the BPM to the speed you are tapping, go to Using a Keyboard for more information.

Temps transcorregut/restant

Per defecte, es mostra el temps transcorregut des de l’inici de la pista amb precisió de centèssimes de segon. Fent clic a sobre, es pot canviar entre temps transcorregut i temps restant, que indica quan temps queda per a que s’acabi la pista. Podeu canviar la opció per defecte a Preferències ‣ Interfície ‣ El temps de la pista en el reproductor mostra.

5.1.2. Visualització de gràfics d’ona

The deck waveform summary and waveform overview

El gràfic d’ona de la pista i el gràfic d’ona de reproducció

La secció del gràfic d’ona del plat permet visualitzar com canvia l’àudio al llarg de la pista, de manera que podeu “veure” la música.

By default the waveform displays are aligned parallel to each other in order to make beatmatching easier, as it is possible to beatmatch visually by aligning the beats that appear in each waveform.

Mixxx default skin (Latenight) - Parallel waveforms

Mixxx default skin (Latenight) - Parallel waveforms

Depending on the skin Mixxx displays either parallel waveforms (default) or separate waveforms. Select your preferred appearance in Preferences ‣ Interface ‣ Skin.

Mixxx alternative skin (Deere) - Separate waveforms

Mixxx alternative skin (Deere) - Separate waveforms

Avís

If you have a slower computer and notice performance issues with Mixxx, try to lower the frame rate or change the waveform type in Preferences ‣ Waveforms.

Gràfic d’ona de reproducció

El gràfic d’ona de reproducció mostra l’envolvent de la pista al voltant de la posició actual de reproducció i es va actualitzant en temps real. Es pot utilitzar el ratolí per a pausar, fer scratch, moure enrere o afegir-hi una pista nova. També permet fer ajustaments momentànis del pitch si es fa clic amb el botó dret i s’arrastra cap als costats.

Suggerència

You can select from different types of displays for the waveform, which differ primarily in the level of detail shown in the waveform, in Preferences ‣ Waveforms ‣ Summary type.

Gràfic d’ona de la pista

Novetat de la versió 2.0: Like with the Waveform summary, you can now select from different types of displays for the overview in Preferences ‣ Waveforms ‣ Overview type.

La versió més petita sense zoom del gràfic d’ona mostra les diferents marques que hi ha a la pista, així com l’envolvent de tota la pista. Això és útil perquè permet als DJs veure les pauses amb molta antel·lació. Si es fa clic en qualsevol punt del gràfic, es mourà la posició de reproducció a aquella posició.

Vinil giratori

La línia que es mostra sobre el vinil giratori gira quan la pista es mou. És similar a la marca de posició que es troba en alguns discs de scratch. Feu anar el ratolí sobre el vinil giratori per pausar, fer scratch, moure endavant i endarrere, o afegir-hi una pista nova - com si fos un disc de veritat. Quan es fan Bucles «roll» o al fer clic amb el botó dret sobre el vinil mentre es reprodueix, una marca «fantasma» indica on continuarà la reproducció. El vinil giratori està amagat per defecte, i pot activar-se a Grup de botons d’opcions del plat.

Si el control de vinil està activat, es pot fer que mostri la qualitat de la senyal dels codis de temps. Activeu la opció en Preferències ‣ Control de vinil ‣ Mostra la qualitat de la senyal en l’aparença

Zoom de gràfic d’ona

Using the mouse-wheel everywhere in the waveform summary will zoom the waveform in or out. You can choose whether to synchronize the zoom level between the decks in Preferences ‣ Waveforms.

Marques del gràfic d’ona

Mentre es mescla, poden aparèixer diferents marques addicionals als gràfics d’ona:

 • Marca de posició: La línia vertical estàtica en el centre del gràfic d’ona indica la posició de reproducció actual del plat.

 • Marca de toc: Les línies blanques del gràfic d’ona indiquen la posició dels tocs de compàs en l’àudio, que tenen el nom de graella de tocs

 • Marca de punt cue: Indica la posició d’un punt cue.

 • Marca de hotcue: Indica la posició i número d’un punt hotcue, si n’hi ha.

 • Marca d’inici/fi de bucle: Indica el començament i el final d’un bucle.

 • superposició de bucle: Es dibuixa entre els punts d’inici i final de bucle, i canvia el color depenent d’on està ubicat el bucle.

 • Notificació de final de pista: Si el gràfic d’ona parpalleja en vermell, vol dir que queden 30 segons o menys per a que s’acabi la pista.

5.1.3. Grup de botons d’opcions del plat

El grup de botons d'opció del plat

El grup de botons d’opció del plat

Els sis botons a la part inferior dreta, a sota del gràfic d’ona permeten configurar el plat. Començant des de dalt a l’esquerra i anant d’esquerra a dreta i de dalt cap a baix, els botons són:

Mostra/Amaga el vinil giratori

Commuta la visibilitat del vinil giratori a la Visualització de gràfics d’ona.

Commutador de repetició

Si s’activa el mode de repetició, la pista tornarà al principi quan acabi i continuarà reproduint.

Botó d’extreure la pista

Si es fa clic en aquest botó, la pista s’expulsa del plat. També es pot utilitzar una drecera de teclat, aneu al capítol Using a Keyboard per a més informació.

Botó d’ajustar la graella de ritme

Clicking this button adjusts the track beat-grid so that the current position is marked as a beat. This is useful if Mixxx was able to accurately detect the track’s BPM but failed to align the beat markers on the beats. For more information, go to the chapter BPM and Beat Detection Preferences.

Commutador de mode quantitzat

Si s’activa, tots els punts cue, hotcues, bucles i bucles de tocs s’alinearan de manera que comencin en un toc.

Commutador de bloqueig de clau musical

El bloqueig de clau musical fa que el to no canviï quan es canvia la velocitat amb el control de velocitat. Això és útil si voleu accelerar o reduïr la velocitat d’una pista, i evitar la “veu de barrufets, o també dita d’esquirols” a l’accelerar cançons cantades.

5.1.4. Playback/Cue Controls

The playback and cueing controls of the deck

The playback and cueing controls of the deck

Play/Pause Button

En fer clic al botó de reproducció/pausa s’inicia o es pausa la reproducció.

Vegeu també

El comportament del botó reprodueix/pausa depèn del mode de punts cue.

Suggerència

Per tornar a l’inici de la pista, feu clic amb el botó dret sobre botó Rebobina ràpid del plat.

Cue Button

Si es prem el botó mentre sona la pista, la reproducció salta al punt cue de la pista, i es posa en pausa. Un cop la pista està pausada al punt cue, podeu pre-escoltar-la prement el botó cue. Si no heu mogut el punt cue, el punt cue inicial és l’inici de la pista.

Vegeu també

El comportament del botó cue depèn del mode de punts cue.

5.1.4.1. Posant punts Cue

Tota pista té un punt cue, per defecte al començament. A diferència dels hotcues, no es pot esborrar, tan sols moure el punt.

El punt cue es mou segons el mode cue seleccionat, segons s’explica a continuació.

5.1.4.2. Auto Cue

Mixxx automatically seeks to the saved Cue point on track load. If none exists, seeks to the beginning of the track.

Uncheck Preferences ‣ Interface ‣ Auto Cue to always seek to the beginning of the track.

5.1.4.3. Utilitzant els modes de cue

Novetat de la versió 2.0: Els modes cue Mixxx/Pioneer/Denon/Numark donen a l’usuari encara més flexibilitat.

El Mixxx suporta diferents modes de cue per adaptar-se als altres dispositius dels que disposeu, o a les vostres preferències. Així, el comportament dels botons reprodueix, pausa o Cue depenen del mode Cue seleccionat. Per a canviar-lo aneu a Preferències ‣ Interfície.

Mode Mixxx (per defecte)

 • Mentre està pausat en un punt cue (botó Cue encès):

  • Mantenint el botó cue premut reprodueix la pista des del punt Cue. En deixar el botó, la pista torna al punt Cue i es posa en pausa. Per a que continuï reproduïnt, cal prémer el botó Reprodueix/Pausa abans de deixar el botó Cue.

 • Mentre està pausat en un punt diferent al punt Cue (botó Cue interminent):

  • En fer clic al botó Cue, es mou el punt Cue a aquesta posició.

 • Mentre es reprodueix:

  • En fer clic al botó cue, la pista salta immediatament al punt Cue, i posa la reproducció en pausa.

  • En fer clic al botó Reprodueix/Pausa, la reproducció es pausa a la posició actual.

Mixxx mode (no blinking)

Is the same as the default Mixxx mode, but with no blinking indicators.

Mode Pioneer

 • És bàsicament el mateix que el mode Mixxx, però els botons fan més intermitències, com en un reproductor CDJ de Pioneer.

 • El botó Reprodueix/Pausa està en intermitent un cop per segon quan la pista està pausada.

 • El botó Cue està en intermitent dos cops per segon si al préme’l, es mourà el punt Cue.

Mode Denon

 • Mentre està pausat en un punt Cue (Botó Cue encès):

  • Mantenint el botó Cue premut reprodueix la pista des del punt Cue. En deixar el botó, la pista torna al punt Cue i es posa en pausa. Per a que continuï reproduïnt, cal prémer el botó Reprodueix/Pausa abans de deixar el botó Cue.

  • En fer clic al botó Reprodueix/Pausa, la pista es reprodueix des de la posició actual.

 • Mentre està pausat en un punt diferent al punt Cue (botó Reprodueix intermitent):

  • En fer clic al botó Cue la pista torna al punt Cue.

  • Feu clic al botó Reprodueix/Pausa per a continuar la reproducció. El punt Cue es mou a la posició en la que la pista ha començat.

 • Mentre es reprodueix:

  • En fer clic al botó Cue, la pista va immediatament al punt Cue i es posa en pausa.

  • En fer clic al botó Reprodueix/Pausa, la reproducció es pausa a la posició actual.

Mode Numark

 • És bàsicament el mateix que el mode Denon, però sense el botó Reprodueix/Pausa intermitent.

 • Aquest mode és útil si voleu implementar una aparença amb plats de 3 botons, un botó Cue, un botó pausa separat, i un botó Reprodueix/Salta.

Suggerència

Podeu utilitzar els botons hotcue per a tenir més punts de referència en una pista.

Vegeu també

Podeu també utilitzar dreceres de teclat per a fer Cue. Aneu a Using a Keyboard per a més informació.

5.1.5. Controls de reproducció

Els controls de reproducció del plat

Els controls de reproducció del plat

Novetat de la versió 2.0: Fent clic amb el botó dret al botó de reproduir cap enrere activa el mode de ves enrere i salta endavant (censura), en anglès, Reverse Roll

Botó rebobina ràpid

Mentre es prem el botó, la pista es reproduirà cap enrere ràpidament. Si es fa clic amb el botó dret, es mourà directament al començament de la pista.

Botó avança ràpid

Mentre es prem el botó, la pista es reproduirà cap endavant ràpidament. Si es fa clic amb el botó dret, es mourà directament al final de la pista.

Botó cap enrere

Com el nom indica, aquest botó reprodueix una pista cap enrere. Si es fa clic amb el botó dret anirà enrere mentre es premi, i quan es deixi de prémer, saltarà a on hauria estat. Això és útil per censurar alguna part, o simplement com a part del vostre mix.

5.1.6. Mode de control de vinil i punts cue

El mode de control de vinil i les opcions de control de punts cue d'un plat

El mode de control de vinil i les opcions de control de punts cue d’un plat

Els controls a sobre dels gràfics d’ona fan referència al control de vinil del Mixxx i està amagat a l’aparença per defecte. Feu clic al text VINYL de la secció d’expansió, a sobre del mesclador, o feu anar les dreceres de teclat per a mostrar o amagar la secció.

Botons Abs/Rel/Const

 • Mode absolut: La posició de la pista correspon a la posició i velocitat de l’agulla.

 • Mode relatiu: La velocitat de la pista correspon a la velocitat de l’agulla, però sense importar la seva posició.

 • Mode constant: La velocitat de la pista correspon a l’última velocitat estable coneguda, independentment del que es rebi ara mateix.

Botons Off/One/Hot

Aquests botons determinen com es comporten els punts cue quan s’utilitza el mode relatiu del control de vinil:

 • Off: Els punts cue s’ignoren.

 • One Cue: Si es posa l’agulla després del punt cue, la pista anirà a aquell punt cue.

 • Hot Cue: La pista anirà al punt hotcue anterior més proper.

Vegeu també

Per a més informació de com utilitzar el control de vinil, aneu al capítol Control de vinil.

5.1.7. Controls de sincronia i velocitat

The rate control section of the deck

Controls de velocitat

Els controls de velocitat permeten canviar la velocitat a la que es reprodueixen les pistes. Això és molt útil per a fer beatmatching de dues pistes en una mescla. Podeu fer canvis de la velocitat també des del teclat de l’ordinador, veieu Using a Keyboard per a més informació.

Botó SYNC

 • Clic amb el botó esquerra: Canvia la velocitat de la pista de manera que el BPM i la fase de la pista concideix amb l’altre plat.

 • Clic amb el botó dret: Només canvia la velocitat de la pista per a que concideixi amb l’altre plat, però no canvia la fase.

Els plats i els reproductors de mostres trien al moment a quin altre plat sincronitzar-se. Tant els plats com els reproductors de mostres només es poden sincronitzar amb altres plats. El candidat per als reproductors de mostres és:

 • The first deck (in numerical order) that is playing a track with a detected beatgrid, and has a rate different than zero.

 • The first deck (in numerical order) that has a track loaded with a detected beatgrid, no matter if it is playing or stopped.

Bàsicament, si sincronitzeu un reproductor de mostres i tant el plat 1 com el plat 2 estan reproduïnt una pista amb graella de ritme, aleshores el plat 1 guanyarà perquè numèricament va primer. El candidat de sincronització per als plats es tria amb la nova sincronització mestra, podeu veure Sincronització mestra per a més informació.

Control lliscant de velocitat

El control lliscant que us permet canviar la velocitat de la cançó, per defecte fins a un 10% de la velocitat original. La velocitat s’incrementa en moure el control cap amunt, a l’inrevés del que passa amb els tocadiscs de DJ i CDJ. Fent clic amb el botó dret tornarà el control a la seva velocitat original.

Indicador de la velocitat

El percentatge amb que s’augmenta o disminueix la velocitat de la pista. Si el control lliscant de velocitat està al mig, l’indicador mostrarà el text +0.0%, que vol dir que no canvia.

Botons de velocitat

Els botons de més o menys incrementen o decrementen a saltets la velocitat a la que es reprodueix la cançó, com si es movés el control lliscant una mica. Si es fa clic amb el botó dret, aquest saltets són més petits.

Botons de velocitat momentani (Empeny)

Prement les fletxes d’esquerra i dreta és com empènyer el lateral del plat d’un tocadiscs, o d’un reproductor de CD. És com si s’empenyés o es frenés lleurerament. En deixar el botó, la velocitat torna a la que hi havia. Es pot configurar els botons per a que facin un pitch bend constant, o que facin Pitch bend progressiu.

Vegeu també

Per canviar la mida del salt dels botons, el rang del control lliscant i també la direcció, podeu anar a Preferències -> Interficie

Suggerència

Si canvieu la velocitat d’una pista, veureu que el to també canvia (per exemple, si s’accelera molt, la veu sona com la dels barrufets). Podeu activar el bloqueig de clau musical per a que es mantingui el to constant.

5.1.8. Controls de bucle

Els controls de bucle i bucle de tocs del plat

Els controls de bucle i bucle de tocs del plat

En aquesta secció de la interfície del Mixxx podeu controlar els bucles i bucles de tocs, i definir els punts de bucle de la pista.

Botons de bucle de tocs

 • Bucle d’instant: Els diferents botons numèrics representen una llargada de barra de compàs diferent. Fent clic a qualsevol dels botons definirà un bucle amb tants tocs com indiqui, a partir del toc següent a la posició de reproducció actual. Si es defineix un bucle, es dibuixarà una superposició del bucle al gràfic d’ona

 • Bucle de salt: Feu clic amb el botó dret en un dels botons numèrics per definir un bucle momentani de la llargada en tocs definida. Quan es surti del bucle, la reproducció continuarà on hauria estat si no s’hagués entrat al bucle.

 • Al doble: Si es fa clic al botó més, es doblarà la longitud del bucle actual, fins un màxim de 64 barres. La superposició del bucle al gràfic d’ona s’incrementarà de la mateixa manera.

 • A la meitat: Si es fa clic al botó menys, es reduirà a la meitat la longitud del bucle actual, fins a un mínim de 1/32 barres. La superposició del bucle al gràfic d’ona es reduirà de la mateixa manera.

Botons de bucle

 • Inici de bucle: Aquest botó permet posar manualment l’inici d’un bucle. Es posarà una marca d’inici de bucle al gràfic d’ona per indicar-ho. Si es fa clic quan ja hi ha un bucle, es mourà l’inici d’aquest a la nova posició.

 • Fi de bucle: Aquest botó permet posar manualment el final d’un bucle. Es posarà una marca de fi de bucle al gràfic d’ona per indicar-ho. Si es fa clic quan ja hi ha un bucle, es mourà el final d’aquest a la nova posició.

 • Bucle: També anomenat en anglès Reloop, aquest botó activa o desactiva el bucle. Serveix tant per a bucles manuals com els automàtics definits pels botons de bucles de tocs. Depenent de l’estat del bucle, la superposició del gràfic d’ona canviarà de color.

Suggerència

Si esteu reproduint un bucle i voleu moure la posició final més enllà de la posició actual de la pista, feu clic al botó Loop primer, i quan arribeu a la posició desitjada, premen el botó de Fi de bucle.

Vegeu també

Si el mode quantitzat està activat, els bucles s’ajustaran atumàticament al toc de compàs més proper. Aquest està desactivat per defecte, i podeu activar-lo fent clic a Commutador de mode quantitzat.

5.1.9. Controls Hotcue

Els controls hotcue del plat

Els controls hotcue del plat

Per saltar a diferents parts de la pista, podeu utilitzar aquests botons numerats. Podeu també utilitzar dreceres de teclat, aneu a Using a Keyboard per a més informació.

5.1.9.1. Definint hotcues

En fer clic en un dels botons numerats, es defineix un hotcue a la posició de reproducció actual. Es posarà una marca amb el número corresponent al gràfic d’ona i el botó s’iluminarà per indicar que està definit.

5.1.9.2. Reproduir els hotcue

 • Mentre està reproduint: Feu clic al botó de hotcue per fer que la pista vagi immediatament a la posició del hotcue i continuï reproduint. Si esteu reproduint dins d’un bucle i feu clic a un hotcue que està fora del bucle, aleshores la reproducció anirà al punt hotcue, i es desactivarà el bucle.

 • Mentre està parat: Feu clic al botó hotcue per a que la pista vagi immediatament a la posició del hotcue i comenci a reproduir mentre el botó es mantingui premut. Premeu la drecera de teclat de Reprodueix mentre el botó de hotcue està premut per a que continui la reproducció i es pugui deixar el botó hotcue.

5.1.9.3. Esborrar els hotcues

Per esborrar un punt hotcue, feu clic amb el botó dret en el botó numèric. La marca en el gràfic d’ona també s’esborrarà.

Nota

El Mixxx suporta fins a 36 hotcues per plat. Per defecte, només se’n mostren uns pocs a la interfície. Podeu configurar el vostre teclat o mapeigs de controlador per utilitzar-los tots.

Vegeu també

Igual que amb els bucles (veure més amunt), si el mode quantitzat està activat, els punts hotcue s’ajustaran automàticament al toc més proper. Aquest està desactivat per defecte, i podeu activar-lo fent clic a Commutador de mode quantitzat.

5.2. La secció del mesclador

La secció del mesclador

La secció del mesclador

La secció del mesclador de la interfície d’usuari del Mixxx permet controlar com els diferents plats i reproductors de mostres es mesclen entre ells.

5.2.1. Channel Faders and Level Meters

Level meters

In the center of the mixer section are 4 level meters. The two outer-most level meters are for each deck, while the 2 inner-most level meters are the left and right level meters for the master output. These should stay at the top of the green region, with the loudest parts of the music (transients) briefly going into the yellow region. They should never be in the red region. Refer to Setting your levels properly (gain staging) for more details.

Control de volum del canal

The two large faders on either side of the level meters are the deck volume faders, also known as Channel- or Line-faders. Adjusting these controls the volume of each deck.

Suggerència

Alguns DJs prefereixen utiltizar els controls de volum en comptes del crossfader per a canviar de volum entre les pistes. Proveu-ho, potser us agrada.

5.2.2. Secció dels botons d’expansió

La secció dels botons d'expansió

The section expansion buttons on top

La secció dels botons d'expansió

The section expansion buttons on the bottom

On top, and on the button of the user interface are the section expansion buttons.

Si feu clic a MIC, SAMPLER o VINYL, aleshores habilitareu les seccions de control per interactuar amb:

Podeu també utilitzar les Application shortcuts.

5.2.3. Controls d’auriculars i de mescla mestra

Els controls de master i auriculars

Els controls de master i auriculars

Pendent

There is no Head-Split Button in Latenight as of v2.0.0.

Novetat de la versió 2.0: Opció de pre-escolta partida amb auriculars

Pre/Main Knob

Allows you to control how much of the master output you hear in your headphones. It works like a crossfader between the stereo Master and stereo Cueing signal. If the knob is set to the left, you only hear the cueing signal, which is the usual position for prelistening tracks.

Nota

No oblideu activar el botó Auriculars al plat que voleu escoltar pels auriculars.

Botó de sortida partida

If activated, two mono signals are sent to the headphone output instead of one stereo signal. The master signal plays in the right channel, while the cueing signal plays in the left channel. You can still adjust the Pre/Main Knob to control the mix of the master and cue signals in the left channel.

Rodeta de balanç

Aquesta rodeta permet ajustar el balanç (orientació esquerra/dreta) de la sortida mestra.

Master Knob

The Master Gain Knob controls the gain applied to the Master output signal that Mixxx sends to your sound card, Internet broadcasting servers, and recorded mixes. Generally, this knob should not be adjusted. To change the output volume, a gain control should be adjusted as close to the speakers as possible for the best signal-to-noise ratio throughout your signal chain. Ideally, the volume would only be adjusted by adjusting the gain on the power amplifier. On active speakers, including computer speakers, studio monitors, and PA systems that do not require a separate amplifier, this means adjusting the gain on the speakers (which may be labeled «Volume»).

As a DJ, you may not have access to the power amplifier. In that case, adjust the volume by adjusting the gain on the equipment closest to the power amplifier that you have access to. Typically, this is a DJ mixer. If you are not going through a mixer, adjust the gain of your sound card. If your sound card does not have any controls on it (for example, for sound cards built into computers), adjust the sound card settings with your OS mixer program. The Master Gain Knob in Mixxx should be a last resort for adjusting volume.

Avís

In no case should any part of the signal chain be clipping, indicated by a level meter going into its red region or an LED labeled «clipping» turning on.

Vegeu també

For an explanation of why you should set your gains this way, see Setting your levels properly (gain staging).

Head Gain Knob

This knob controls the gain applied to the headphone output signal that Mixxx sends to your sound card. Generally, this knob should not be adjusted. To adjust the volume in your headphones, adjust your sound card’s gain on the headphone output. Most external sound cards have a gain knob specifically for the headphone jack. If you use an onboard sound card for your headphones, adjust the gain control in your OS mixer program. If your sound card only has one gain knob that controls both the main output and the headphone output, then adjust the Head Gain knob in Mixxx to control the volume of your headphones without affecting your main output.

5.2.4. Botó d’auriculars (PFL, o escolta prèvia)

Els botons d'auriculars dels dos plats del mesclador

Els botons d’auriculars dels dos plats del mesclador

The headphone button is also known as the pre-fader listen or PFL button and allows you to use headphone cueing. That is, it allows you to hear the track you will play next in your headphones before your audience hears it. This helps you plan when to start the next track and manipulate it to make it blend better with the currently playing track (for example, by synchronizing the beats, setting a loop, or using EQs). Pressing the PFL button plays the track on the headphone output at full volume regardless of the position of the crossfader or the deck’s line fader. To play a track in your headphones but not have the audience hear it, press the PFL button and move the crossfader all the way to the opposite side of the deck or turn the deck’s volume fader all the way down.

Nota

La pre-escolta per auriculars només està disponible si heu configurat la sortida d’auriculars en les Preferències -> Maquinari de so.

Nota

If you use an external hardware mixer, plug your headphones into that rather than your sound card. Use the headphone buttons on the mixer rather than the buttons in Mixxx.

5.2.5. Equalitzadors i rodetes de guany

The EQ Controls of a deck in the mixer

Controls d’EQ

Rodeta de guany

The gain knob allows you to adjust the gain applied to the deck. Use this to compensate for the differences in recording levels between tracks. In general, you should adjust this knob so that the track’s level meter stays around the top of the green region with the loudest parts of the track (the transients) briefly going into the yellow region. Do NOT turn the Gain Knob up so much that the level meter is in the red region. At this point the track is clipping, which sounds bad and could damage equipment.

Nota

By default, Mixxx automatically applies an additional ReplayGain so tracks have approximately equal loudness at unity gain. Your tracks must be analyzed to take advantage of this feature. When an unanalyzed track is loaded, Mixxx calculates its ReplayGain value, but will not apply a newly calculated ReplayGain value to a track after it has already started playing (to avoid a sudden change in the gain of a playing track).

Vegeu també

For an explanation of why you should set your gains this way, see Setting your levels properly (gain staging).

Rodetes d’EQ

The low, mid, and high EQ knobs allow you to change the filters of the audio. This allows you to selectively reduce or boost certain frequency ranges of the audio.

Avís

Be careful not to raise the EQs so much that the signal clips, indicated by a level meter being in the red region. See Setting your levels properly (gain staging) for a more detailed explanation.

Botons d’eliminar

Les capses petites al costat de cada rodeta d’EQ són els kills. Manteniu premuts aquests botons per eliminar completament el rang de freqüències corresponent. Si feu un clic ràpid, es quedarà activat, i es tornarà a desactivar si torneu a fer clic. Si els botons de kill no funcionen adequadament, comproveu les opcions de EQ high/low shelf a les preferències.

Vegeu també

Podeu personalitzar les opcions de EQ a Preferències ‣ Equalitzadors.

5.2.6. Crossfader

The crossfader section of the mixer

The crossfader section of the mixer

El crossfader determina el volum de cada plat movent el control d’esquerra a dreta. Si els dos plats estan reproduïnt i el crossfader està al mig, escoltareu tots dos plats. Feu clic amb el botó dret per tornar el control a la posició per defecte.

Podeu invertir la configuració del crossfader, fent que per escoltar el plat dret s’hagi de posar el control a l’extrem esquerra i viceversa. Això es coneix també amb el nom en anglès «Hamster style». Per canviar-ho aneu a Preferències ‣ Crossfader.

Suggerència

Si feu anar el DJ Automàtic del Mixxx, podeu automatitzar el crossfading entre plats.

5.3. La secció del reproductor de mostres

Un reproductor de mostres

Un reproductor de mostres

Els reproductors de mostres són com plats en miniatura. Permeten reproduir mostres curtes i «jingles», o si voleu, també més pistes. Tenen un petit gràfic d’ona de la pista completa i un nombre limitat de controls. Tots els controls funcionen com als plats, veieu La secció dels plats.

The Sampler section can be hidden in the Mixxx user interface. Click the SAMPLER button, or use the specific Application shortcuts to show or hide the section.

5.3.1. Gràfic d’ona de la pista

Gràfic d’ona de la pista

El gràfic d’ona mostra les diferents marques de la pista, així com l’envolvent de tota la pista. En fer clic en el gràfic, es pot saltar a aquella posició de la pista.

Marques del gràfic d’ona

Mentre es mescla, poden aparèixer més marques als gràfics d’ona:

 • Marca de posició: Una línia vertical indica la posició de reproducció de la mostra.

 • Marca de hotcue: Indica la posició i número d’un punt hotcue, si n’hi ha.

5.3.2. Visualització de la informació de la pista

Artista/Títol de la pista

Mostra el nom de l’artista i títol de la pista que s’ha carregat al reproductor de mostres.

BPM (Tempo)

El número a la part superior dreta és el BPM efectiu de la pista. Feu clic a sobre per canviar el valor al ritme que marqueu.

5.3.3. Grup de botons d’opcions del plat

La graella de botons al costat del gràfic d’ona permet configurar el reproductor de mostres. Començant a dalt a l’esquerra i anant cap a la dreta i cap avall, els botons són els següents:

Commutador de repetició

Si s’activa el mode de repetició, la pista tornarà al principi quan acabi i continuarà reproduint.

Botó d’extreure la pista

En fer clic sobre aquest botó, es treu la pista del reproductor.

Commutador d’orientació de la mescla

This control determines the sampler input’s mix orientation.

Commutador de bloqueig de clau musical

El Bloqueix de clau fa que el to de la pista no canviï quan es canvia la velocitat amb el control de velocitat.

5.3.4. Controls del reproductor de mostres

Botó Reprodueix/Pausa

En fer clic en aquest botó sempre comença la pista des del punt Cue. Si està reproduïnt, saltarà al punt cue. En fer clic amb el botó dret, la reproducció s’aturarà i tornarà a l’inici de la mostra.

Botó Sync

Sincronitza el reproductor de mostres amb un plat, segons es descriu a Controls de sincronia i velocitat.

 • Clic esquerra: Canvia la velocitat de la pista de manera que el BPM i la fase coincideixi amb la del plat amb el que es sincronitza.

 • Clic dret: Només canvia la velocitat de la pista per a que coincideixi amb la del plat amb el que es sincronitza, però no canvia la fase.

Controls Hotcue

Per a saltar a diferents parts de la mostra, es poden utilitzar els botons numerats de hotcue.

Botó escolta prèvia

Si està actiu, permet escoltar prèviament la pista pels auriculars.

Rodeta de guany

Allows you to adjust the gain applied to the track.

Level Meter

Indica el nivell de la senyal i pot ajustar-se amb la rodeta de Guany.

Control lliscant de velocitat

El control lliscant permet canviar la velocitat de la mostra. Feu clic amb el botó dret al control per a reiniciar-la al valor original.

5.4. La secció d’efectes

Novetat de la versió 2.0.

Les cadenes d’efectes permeten aplicar múltiples efectes a la vostra mescla. Podeu afegir els efectes a la sortida mestra, o bé individualment a cada plat.

La secció d’efectes està amagada en la Interficie del Mixxx per defecte, per deixar lloc en pantalles petites. Feu clic a EFFECTS a la secció del mesclador, o feu anar les dreceres de teclat per a mostrar-la o amagar-la.

Vegeu també

Com a usuari avançat, podeu redirigir la senyal d’audio cap a aplicacions externes, per tal d’aplicar efectes addicionals. Aneu a Additional Effects via external Mixer Mode per a més informació.

5.4.1. Controls comuns dels efectes.

Botó d’Expulsa l’efecte

Expulsa l’efecte que hi ha carregat.

Botó Engegat/apagat

Activa o desactiva l’efecte.

Botons de selecció

Permet seleccionar entre els efectes disponibles.

Rodeta de mescla

Permet decidir la intensitat de l’efecte.

Botons de destí

Seleccioneu si l’efecte ha d’aplicar-se a la sortida mestra, la pre-escolta, o als diferents plats. Els botons s’encenen per indicar el destí seleccionat.

5.4.2. Controls específics dels efectes

Cada efecte proporciona el seu conjunt de controls, aneu a Utilitzant els efectes per a més informació.

5.5. La secció del micròfon

La secció del micròfon

La secció del micròfon

La secció de micròfon està amagada en la Interficie del Mixxx per defecte. Feu clic a MIC a la secció del mesclador, o feu anar les dreceres de teclat per a mostrar-la o amagar-la.

Configuració del micròfon

Novetat de la versió 2.0: L’entrada de micròfon pot acceptar ara entrades estèreo i mono.

 • Molts ordinadors tenen micròfons incorporats, mentre que altres es connecten per USB. Són adequats, però no espereu que tinguin molta qualitat d’àudio.

 • La millor solució és connectar un bon micròfon extern a l’entrada “Mic” o “Line” del vostre dispositiu d’àudio. Utilitzeu el guany al vostre dispostiu per ajustar la senyal d’entrada, si aquest en disposa.

 • Seleccioneu l’entrada de micròfon a Preferències ‣ Maquinari de so ‣ Entrada ‣ Micròfon i feu clic a Aplicar.

5.5.1. Controls de micròfon

Botó per parlar

Mantingueu premut aquest botó per a que el que digueu es mescli amb la sortida mestra. Feu un clic ràpid al botó si voleu que es quedi activat. Això és pràctic per parlar durant una estona, per exemple quan s’emet en viu un programa de ràdio. Per a desactivar-lo, torneu a prémer el botó.

Commutador d’orientació de la mescla

Aquest control determina la destinació de la mescla de l’entrada de micròfon. Ja sigui al canal esquerra del crossfader, al canal dret, o al centre (per defecte). Feu clic múltiples vegades per canviar entre les diferents possibilitats.

Monitor de volum de micròfon

Aquí es mostra el nivell de volum de l’entrada de micròfon.

Rodeta de guany el micròfon

Utilitzeu aquesta rodeta per ajustar el guany de la sortida del micròfon. Intenteu mantenir el volum a un nivell raonable per evitar que la senyal es saturi.

5.6. La secció del reproductor de pre-escolta

El reproductor de pre-escolta amb una pista carregada

El reproductor de pre-escolta amb una pista carregada

El reproductor de pre-escolta és un reproductor especial que permet escoltar les pistes pels auriculars abans d’utilitzar-les a la mescla. La pre-escolta no canvia l’estat de Reproduït ni el comptador de reproduccions, i tampoc es registra a l’històric. Premeu CTRL`+ :kbd:`4 (Windows/Linux) o CMD + 4 (Mac) per a mostrar el reproductor de pre-escolta.

Les característiques en detall:

 • Artista/Títol de la pista: Es mostra l’artista i el títol de la pista. És el mateix que es mostra a Pista i a la columna Títol a la biblioteca del Mixxx. Aquesta informació es carrega inicialment de les metadades de la pista.

 • Eject Track button: Clicking this button ejects the track from the deck.

 • Play/Pause button: Clicking the button starts and pauses the playback. Right-clicking on the button will stop playback and seek the play position to the beginning of the tracks.

 • Gràfic d’ona de la pista: Mostra diferents marques (punts Cue, Hotcues) de la pista això com l’envolvent de la pista sencera. Feu clic en qualsevol lloc per a anar a aquell punt de la pista.

 • Gain slider: Move the slider to adjust the gain of the track.

 • Volume Meter: Shows the current volume of the track. If it’s too loud and distorted, a peak indicator flashes red.

Vegeu també

For more information, go to the chapter Pre-escolta de pistes.