16. Apèndix

16.1. Recursos addicionals

Got questions? Need more information? Want to contribute? There are a variety of other resources where you can find out more:

16.2. Taula d’adreces de teclat

Les dreceres de teclat us permeten fer les coses més ràpidament. La taula següent mostra les dreceres per defecte per utilitzar el Mixxx en la configuració de teclat anglesa. Depenent de les vostres opcions d’idioma, aquestes valors poden ser diferents.

Acció

Plat 1

Plat 2

Mestre

Mesclador

Crossfader cap a l’esquerra

G

Crossfader cap a la dreta

H

Crossfader una mica cap a l’esquerra

Majúscules + G

Crosfader una mica cap a la dreta

Majúscules + H

Activa/Desactiva la unitat d’efectes

5

0

Pre-escolta del plat (abans del fader)

T

Y

Elimina greus

B

N

Reproducció

Carrega la pista seleccionada al plat

Majúscules + Esquerra

Majúscules + Dreta

Descarrega la pista del plat

Alt + Majúscules + Esquerra

Alt + Majúscules + Dreta

Reprodueix

D

L

Ves enrere

A

J

Reproducció cap enrere

Majúscules + A

Majúscules + J

Mou endavant

S

K

Redueix el Tempo

F1

F5

Augmenta el Tempo

F2

F6

Redueix una mica el Tempo

Majúscules + F1

Majúscules + F5

Augmenta una mica el Tempo

Majúscules + F2

Majúscules + F6

Redueix momentàniament el Tempo

F3

F7

Augmenta momentàniament el Tempo

F4

F8

Redueix una mica i momentàniament el Tempo

Majúscules + F3

Majúscules + F7

Augmenta una mica i momentàniament el Tempo

Majúscules + F4

Majúscules + F8

Sincronitza el Tempo (BPM)

1

6

Ajusta el Tempo marcant el ritme dels BPM

Majúscules + !

Maj + ^

Punts cue i Bucles

Posa un punt cue

Majúscules + D

Majúscules + L

Punt Cue

FA

;

Ves al punt cue i para

Majúscules + F

Maj + :

Activa un bucle de 4 tocs

Q

U

Redueix el bucle a la meitat

W

I

Augmenta el bucle al doble

MI

O

Posa el punt d’inici del bucle

2

7

Posa el punt de fi del bucle (Activa el bucle)

3

8

Activa/Desactiva el bucle

4

9

Defineix el hotcue 1

Z

M

Defineix el hotcue 2

X

,

Defineix el hotcue 3

DO

.

Defineix el hotcue 4

V

/

Esborra el hotcue 1

Majúscules + Z

Majúscules + M

Esborra el hot cue 2

Majúscules + X

Maj + <

Esborra el hot cue 3

Majúscules + C

Maj + >

Esborra el hot cue 4

Majúscules + V

Maj + ?

Micròfon

Parla pel micròfon

`

DJ automàtic

Barreja la cua del DJ automàtic

Majúscules + F9

Ometre la pista i saltar a la següent de la cua de DJ automàtic

Majúscules + F10

Esvaeix el volum i passa a la següent pista de la cua de DJ automàtic

Majúscules + F11

Activa/Desactiva el DJ automàtic

Majúscules + F12

Reproductor de pre-escolta

Carrega la pista seleccionada i reproduex-la

Alt + Enter

Reprodueix/Atura

Enter

Ves enrere

Alt + Esquerra

Mou endavant

Alt + Dreta

Control de vinil

Pas de l’àudio

Ctrl + J

Ctrl + K

Mode de control de vinil

Ctrl + Majúscules + Y

Ctrl + Majúscules + U

Mode de cue del control de vinil

Ctrl + Alt+ Y

Ctrl + Alt + U

Alterna plat en el mode de plat únic

Ctrl + T

Ctrl + T

Barra de cerca

Focalitza

Ctrl + F

Esborra el text

Ctrl + Esborra cap enrere

Surt del camp de cerca i torna a la llista

ESC

Biblioteca

Selecciona tots els fitxers de la llista actual

Ctrl + A

Selecciona un grup de fitxers de la llista actual

Feu clic al primer element, premeu majúscules i feu clic al darrer element

Vegeu també

El Mixxx permet personalitzar les dreceres de teclat. Per a més informació i per a descarregar una imatge de les dreceres, aneu a Amb un teclat d’ordinador.

16.3. Dreceres de l’aplicació

Utilitzeu aquestes dreceres per a accedir a les opcions disponibles al menú principal de l’aplicació.

Acció

Clau musical

Menú Fitxer

Carrega la pista a plat 1

Ctrl + O

Carrega la pista al plat 2

Ctrl + Majúscules + O

Menú bliblioteca

Crea una nova llista de reproducció

Ctrl + N

Crea una nova caixa

Ctrl + Majúscules + N

Menú Visualització

Mostra el menú de les opcions d’aparença

Ctrl + 1

Mostra la secció del micròfon

Ctrl + 2

Mostra la secció de control per vinils

Ctrl + 3

Mostra el reproductor de pre-escolta

Ctrl + 4

Mostra la caràtula

Ctrl + 6

Maximitza la biblioteca

Espai

Pantalla sencera (Windows i Linux)

F11

Full Screen (macOS)

Ctrl + Majúscules + R

Menú Opcions

Activa el control de vinil 1

Ctrl + T

Activa el control de vinil 2

Ctrl + Y

Activa el control de vinil 3

Ctrl + U

Activa el control de vinil 4

Ctrl + I

Activa l’emissió en viu

Ctrl + L

Gravació de la mesca

Ctrl + R

Habilita les dreceres de teclat

Ctrl + `

Obre les Preferències (Windows & Linux)

Ctrl + P

Open Preferences (macOS)

Ctrl + ,

Surt del Mixxx

Ctrl + Q

Menú de desenvolupador

Recarrega l’aparença

Ctrl + Majúscules + T

Utilitats de desenvolupador

Ctrl + Majúscules + T

Estadístiques: Comptador Base

Ctrl + Majúscules + B

Estadístiques: Comptador Experiment

Ctrl + Majúscules + E

Habilita el depurador

Ctrl + Majúscules + D

Suggerència

The Ctrl key on Windows & Linux is equivalent to the Command key on macOS. The Alt key on Windows & Linux is equivalent to the Option key on macOS. Application shortcuts are not customizable.

Nota

Heu d’iniciar el mixxx amb la opció de línia de comandes específica per a que es vegi el menú de desenvolupador.

16.4. Opcions de línia de comandes

El Mixxx està pensat per tan fàcil d’utilitzar com sigui possible. Per això les opcions de línia de comandes només són útils per als desenvolupadors o per a depurar l’aplicació, doncs faciliten dur a terme aquestes tasques. Les opcions de línia de comandes són sensibles a majúscules.

Novetat de la versió 2.1.0:

 • --debugAssertBreak option

 • --logLevel option

 • --logFlushLevel option

Canviat a la versió 2.1.0:

 • --controllerDebug option also prints outgoing MIDI messages

Opció

Descripció

[FILE]

Load the specified music file(s) at start-up. Each file you specify will be loaded into the next virtual deck. For a list of supported file types, go to Canvi de les carpetes de música

–resourcePath PATH

Directori inicial on el Mixxx cerca els fixers de recursos, com les configuracions MIDI. Permet utilitzar una ubicació diferent a la de per defecte.

–pluginPath PATH

Directori inicial on el Mixxx cerca complements de suport d’àudio addicionals, a més a més de la ubicació per defecte.

–settingsPath PATH

Directori inicial on el Mixxx cerca els fitxers de configuració d’usuari, com la biblioteca i les preferències.

–controllerDebug

Causes Mixxx to display/log all controller data it sends and receives, and script functions it loads.

–developer

Activa el mode desenvolupador. Aquest escriu informació addicional als logs, estadístique de rendiment, un menú amb eines de desenvolupament, aparences addicionals per a depurar i enseya informació útil per als autors d’aparences en les notes informatives dels controls i al fitxer de registre.

–safeMode

Desactiva les accions que poden ser conflictives. Això hauria d’ajudar a solucionar fallades durant l’arrencada, o si el Mixxx no s’inicia.

 • Carrega automàticament gràfics d’ona buits

 • Deshabilita l’element de pantalla del vinil giratori

 • Deshabilita la comprovació de sincronització

 • No activa d’inici les controladores

–locale LOCALE

Use a custom locale for loading translations (e.g fr)

-f, –fullScreen

Inicia el Mixxx el el mode de pantalla sencera

–logLevel LEVEL

Sets the verbosity of command line logging

 • critical - Critical/Fatal only

 • warning - Above + Warnings

 • info - Above + Informational messages

 • debug - Above + Debug/Developer messages

 • trace - Above + Profiling messages

–logFlushLevel LEVEL

Sets the the logging level at which the log buffer is flushed to mixxx.log. LEVEL is one of the values defined at --logLevel above.

–debugAssertBreak

Breaks (SIGINT) Mixxx, if a DEBUG_ASSERT evaluates to false. Under a debugger you can continue afterwards. This will also avoid to switch the MIXXX_DEBUG_ASSERTIONS_FATAL flag which leads to a time consuming full rebuild. Now the MIXXX_DEBUG_ASSERTIONS_FATAL is only respected if --debugAssertBreak is not passed.

-h, –help

Ensenya aquset missatge d’ajuda i surt de l’aplicació

16.5. Eines de desenvolupador

Per a iniciar el Mixxx en mode desenvolupador utilitzant un directori personalitzat per als recursos i amb escriptura de missatges MIDI i HID al fitxer de registre, escriviu la instrucció següent en un terminal i premeu enter:

./mixxx --controllerDebug --developer --resourcePath res

16.5.1. Modes experimentals per a un desenvolupament i test ràpids

 • Afegeix una classe Experiment que té un valor amb tres estats, indicant si el mode experimental està Apagat, en mode BASE o en mode EXPERIMENT

 • Adds Developer ‣ Stats:Experiment Bucket and Developer ‣ Stats:Base Bucket. Each one toggles between OFF and BASE/EXPERIMENT so you can choose exactly what time spans you would like to collect in your base and experiment buckets.

 • Millores al StatsManager per a separar les estadístiques acumulades entre els comptadors base i experiment. Això permet mesurar fàcilment la diferència que té un canvi de codi en els comptadors corresponents sense haver de reiniciar el Mixxx.

D’aquesta manera es pot activar o desactivar fàcilment un canvi de codi sense haver de recompilar i tornar a executar, de manera que es pot notar el canvi, a més a més de tenir informació quantificable de quin efecte té sobre les estadístiques que el Mixxx recull.

Totes les estadístiques que es recullen amb les eines de Counter/Timer/ScopedTimer/etc estan separades en estadístiques BASE i estadístiques EXPERIMENT i es recullen al fitxer de registre en sortir de l’aplicació.

16.6. Històric de versions

2.1.8 (2019-04-07)

 • Fix a rare chance for a corrupt track file while writing metadata in out of disk situations. lp:1815305

 • Fix export of BPM track file metadata. lp:1816490

 • Fix sending of broadcast metadata with TLS enabled libshout 2.4.1. lp:1817395

 • Fix resdicovering purged tracks in all cases. lp:1821514

 • Fix dropping track from OSX Finder. lp:1822424

2.1.7 (2019-01-15)

 • Fix syncing to doublespeed lp:1808697

 • Fix issues when changing beats of a synced track lp:1808698

 • Fix direction of pitch bend buttons when inverting rate slider lp:1770745

 • Use first loaded deck if no playing deck is found lp:1784185

 • Encode file names correctly on macOS lp:1776949

2.1.6 (2018-12-23)

 • Fix crash when loading a Qt5 Soundsource / Vamp Plug-In. lp:1774639

 • Validate effect parameter range. lp:1795234

 • Fix crash using the bpm_tap button without a track loaded. lp:1801844

 • Fix possible crash after ejecting a track. lp:1801874

 • Fix wrong bitrate reported for faulty mp3 files. lp:1782912

 • Fix Echo effect syncing lp:1793232

 • Fix iTunes context menu lp:1799932

 • Fix loading the wrong track after delete search and scroll. lp:1803148

 • Improve search bar timing. lp:1635087

 • Fix quoted search sentence. lp:1784141

 • Fix loading a track formerly not existing. lp:1800395

 • Fix importing m3u files with blank lines. lp:1806271

 • Fix position in sampler overview waveforms. lp:1744170

 • Don’t reset rate slider, syncing a track without a beatgrid. lp:1783020

 • Clean up iTunes track context menu. lp:1800335

 • Collapsed sampler are not analyzed on startup. lp:1801126

 • search for decoration characters like “˚”. lp:1802730

 • Fix cue button blinking after pressing eject on an empty deck. lp:1808222

2.1.5 (2018-10-28)

 • Code signing for Windows builds. lp:1517823

 • Fix crash on exit when preferences is open. lp:1793185

 • Fix crash when analyzing corrupt MP3s. lp:1793387

 • Fix crash when importing metadata from MusicBrainz. lp:1794993

 • Library search fixes when single quotes are used. lp:1784090 lp:1789728

 • Fix scrolling waveform on Windows with WDM-KS sound API. lp:1729345

 • Fix right clicking on beatgrid alignment button in Tango and LateNight skins. lp:1798237

 • Improve speed of importing iTunes library. lp:1785545

 • Add 2 deck mapping for DJTechTools MIDI Fighter Twister.

2.1.4 (2018-08-29)

 • Fix track selection not getting shown in the track table on Windows. There are no changes to the source code, but the Jenkins build configuration was changed to delete the Jenkins workspace before each build. lp:1751482

2.1.3 (2018-08-20)

2.1.2 (2018-08-10)

 • Allow maximum deck speed of 4x normal.

 • Don’t always quantize hotcues, a 2.1.1 regression. lp:1777429

 • Fix artifacts using more than 32 samplers. lp:1779559

 • store No EQ and Filter persistently. lp:1780479

 • Pad unreadable samples with silence on cache miss. lp:1777480

 • Fixing painting of preview column for Qt5 builds. lp:1776555

 • LateNight: Fix play button right click. lp:1781829

 • LateNight: Added missing sort up/down buttons.

 • Fix sampler play button tooltips. lp:1779468

 • Shade: remove superfluid margins and padding in sampler.xml. lp:1773588

 • Deere: Fix background-color code.

 • ITunes: Don’t stop import in case of duplicated Playlists. lp:1783493

2.1.1 (2018-06-13)

 • Require Soundtouch 2.0 to avoid segfault. lp:1577042

 • Improved skins including library view fix. lp:1773709 lp:1772202

 • lp:1763953

 • Fix crash when importing ID3v2 APIC frames. lp:1774790

 • Synchronize execution of Vamp analyzers. lp:1743256

 • DlgTrackInfo: Mismatching signal/slot connection.

 • Detect M4A decoding errors on Windows. lp:1766834

 • Fix spinback inertia effect.

 • Fix decoding fixes and upgrade DB schema. lp:1766042 lp:1769717

 • Fix integration of external track libraries. lp:1766360

 • Fix memory leak when loading cover art. lp:1767068

 • Fix clearing of ReplayGain gain/ratio in file tags. lp:1766094

 • Fix crash when removing a quick link. lp:1510068

 • Fidlib: Thread-safe and reentrant generation of filters. lp:1765210

 • Fix unresponsive scrolling through crates & playlists using encoder. lp:1719474

 • Swap default values for temp/perm rate changes. lp:1764254

v2.1.0 (2018-04-15)

 • Graphical interface scales for high resolution screens

 • Overhauled Deere and LateNight skins

 • New Tango skin

 • Resizable waveforms

 • Effects are synchronized to the tempo

 • Effects are processed post-fader and post-crossfader and can be previewed in headphones

 • One metaknob per effect with customizable parameter control for intuitive use of effect chains

 • Nine new effects: Autopan, Biquad Equalizer, Biquad Full Kill Equalizer, Loudness Contour, Metronome, Parametric Equalizer, Phaser, Stereo Balance, Tremolo

 • Loaded effects and their parameters are saved and restored when Mixxx restarts

 • More transparent sounding equalizers (Biquad Equalizer and Biquad Full Kill Equalizer)

 • Improved scratching sounds with jog wheels, vinyl control, and dragging waveforms with the mouse

 • Simplified looping and beatjump controls

 • Configurable rows of 8 samplers with up to 8 rows available for a total of 64 samplers

 • Files loaded to samplers are reloaded when Mixxx restarts

 • Improved volume normalization algorithm (EBU-R 128)

 • Filter library table by crates

 • Sort musical keys in library table by circle of fifths

 • Write metadata tags back to audio files

 • New JavaScript library for controller mapping

 • Configure multiple Internet broadcasting stations and use multiple stations at the same time

 • Broadcast and record microphones with direct monitoring and latency compensation

 • Broadcast and record from an external mixer

 • Booth output with independent gain knob for using sound cards with 6 output channels without an external mixer

 • Prevent screensaver from starting while Mixxx is running

 • CUP (Cue And Play) cue button mode

 • Time remaining and time elapsed now take into account the tempo fader

 • Clicking cover art now shows it full size in a separate window

For a full list of new features and bugfixes, go to: https://launchpad.net/mixxx/2.1.

v2.0.0 (2015-12-31)

 • 4 Plats amb funció de sincronització mestra

 • Nova funcionalitat d’efectes, amb 4 blocs d’efectes i 5 tipus d’efecte inclosos: Flanger, Bit Crusher, Reberveració, Eco i Filtre. I en vindran més!

 • Interfície d’usuari configurable i redimensionable, amb 3 noves aparences

 • Visualització de les caràtules

 • Detecció de clau musical i possibilitat d’alteració durant la reproducció

 • Pas d’àudio rebut pel control de vinil

 • 4 entrades de micròfon i 4 ports auxiliars d’entrada

 • Pantalla de configuració MIDI i millores en l’assistent d’aprententatge

 • MusicBrainz metadata fetching

 • Gràfics d’ona en colors RGB (vermell/verd/blau)

 • Centenars de correccions d’errors i altres millores

 • Nou algoritme de canvi de velocitat per a que el bloqueig de nota musical soni millor

Per a una llista completa dels canvis, podeu consultar: https://launchpad.net/mixxx/2.0.

Vegeu també

Per a veure informació més detallada de les versions podeu consultar el cronograma.