16. Dodatek

16.1. Additional Resources

Got questions? Need more information? Want to contribute? There are a variety of other resources where you can find out more:

16.2. Tabela z razporedom tipk

Bližnjice omogočajo bolj učinkovito delo. Ta tabela prikazuje privzete bližnjice na tipkovnici z angleškim razporedom tipk. Glede na vaše jezikovne nastavitve se lahko te privzete kombinacije razlikujejo.

Funkcija

Predvajalnik 1

Predvajalnik 2

Glavni master

Mikser

Preliv levo

G

Preliv desno

H

Kratek preliv levo

Shift + G

Kratek preliv desno

Shift + H

Vključi/izključi efekt enoto

5

0

Predposlušanje s slušalkami (PFL)

T

Y

Izniči bas

B

N

Predvajanje

Naloži izbrano skladbo v predvajalnik

Shift + levo

Shift + desno

Odstrani skladbo iz predvajalnika

Alt + Shift + levo

Alt + Shift + desno

Predvajanje

D

L

Vrti nazaj

A

J

Vzvratno predvajanje

Shift + A

Shift + J

Vrti naprej

S

K

Zmanjšaj tempo

F1

F5

Povečaj tempo

F2

F6

Malo zmanjšaj tempo

Shift + F1

Shift + F5

Malo povečaj tempo

Shift + F2

Shift + F6

Začasno zmanjšaj tempo

F3

F7

Začasno povečaj tempo

F4

F8

Začasno malo povečaj tempo

Shift + F3

Shift + F7

Začasno malo zmanjšaj tempo

Shift + F4

Shift + F8

Tempo (BPM) sinhronizacija

1

6

Prilagajanje BPM tempa s tapkanjem

Shift + !

Shift + ^

Iztočnice in zanke

Postavi cue iztočnico

Shift + D

Shift + L

Cue iztočnica

F

;

Skoči na Cue iztočnico in ustavi

Shift + F

Shift + :

Aktiviraj zanko s 4 dobami

Q

U

Razpolovi velikost ritmične zanke

W

I

Podvoji velikost ritmične zanke

E

O

Postavi vhodno točko zanke

2

7

Postavi izhodno točko zanke (vključi zanko)

3

8

Preklop vključena/izključena zanka

4

9

Postavi hotcue iztočnico 1

Z

M

Postavi hotcue iztočnico 2

X

,

Postavi hotcue iztočnico 3

C

.

Postavi hotcue iztočnico 4

V

/

Počisti hotcue iztočnico 1

Shift + Z

Shift + M

Počisti hotcue iztočnico 2

Shift + X

Shift + <

Počisti hotcue iztočnico 3

Shift + C

Shift + >

Počisti hotcue iztočnico 4

Shift + V

Shift + ?

Mikrofon

Preglasitev z mikrofonom

`

Auto DJ

Premešaj Auto DJ seznam predvajanja

Shift + F9

Preskoči naslednjo skladbo v Auto DJ sezamu

Shift + F10

Prelji v naslednjo skladbo iz Auto Dj seznama

Shift + F11

Vključi/izključi Auto DJ

Shift + F12

Predvajalnik za predogled

Naloži izbrano skladbo in predvajaj

Alt + Return

Start/Stop

Vrni se

Vrti nazaj

Alt + levo

Vrti naprej

Alt + desno

Gramofonsko upravljanje

Prehod

Ctrl + J

Ctrl + K

Način gramofonskega upravljanja

Ctrl + Shift + Y

Ctrl + Shift + U

Predposlušanje za gramofonsko upravljanje

Ctrl + Alt+ Y

Ctrl + Alt + U

Preklapljanje / zamenjava predvajalnika pri enem predvajalniku

Ctrl + T

Ctrl + T

Iskalnik*

Fokus

Ctrl + F

Počisti vhod

Ctrl + Back

Izhod iz iskanja in opusti fokus

ESC

Knjižnica

Izberi vse datoteke v trenutnem seznamu

Ctrl + A

Izberi skupino datotek iz trenutnega seznama

Kliknite na prvi element, držite tipko Shift in nato kliknite na zadnji element.

Poglej Tudi

Mixxx omogoča prilagajanje bližnjic tipkovnice. Za več inforrmacij in prenos razporeditev tipk, pojdite na Uporaba tipkovnice.

16.3. Bližnjice za aplikacije

Uporabite te bližnjice za dopstop do funkciji, ki so na voljo v meniju na vrhu okna aplikacije.

Funkcija

Tonaliteta

Datoteka menu

Naloži skladbo v predvajalnik 1

Ctrl + O

Naloži skladbo v predvajalnik 2

Ctrl + Shift + O

Knjižnica menu

Dodaj nov seznam predvajanja

Ctrl + N

Dodaj nov zaboj

Ctrl + Shift + N

Pogled menu

Prikaži nastavitve za preobleko

Ctrl + 1

Prikaži mikrofonski razdelek

Ctrl + 2

Prikaži razdelek za gramofonsko upravljanje

Ctrl + 3

Prikaži predvajalnik za predogled

Ctrl + 4

Prikaži naslovnico

Ctrl + 6

Povečaj knjižnico

Space

Cel zaslon (Windows & Linux)

F11

Full Screen (macOS)

Shift + Command + F

Možnosti menu

Vkjuči gramofonsko upravljanje 1

Ctrl + T

Vkjuči gramofonsko upravljanje 2

Ctrl + Y

Vkjučii gramofonsko upravljanje 3

Ctrl + U

Vkjučii gramofonsko upravljanje 4

Ctrl + I

Vključi prenos v živo

Ctrl + L

Posnemi miks

Ctrl + R

Omogoči bližnjice na tipkovnici

Ctrl + `

Open Preferences (Windows & Linux)

Ctrl + P

Open Preferences (macOS)

Ctrl + ,

Zapri Mixxx

Ctrl + Q

Razvijalec menu

Ponovno naloži preobleko

Ctrl + Shift + R

Razvojna orodja

Ctrl + Shift + T

Stat.: Osnovno vedro

Ctrl + Shift + B

Stat.: Eksperimentalno vedro

Ctrl + Shift + E

Vklopi razhroščevalnik

Ctrl + Shift + D

Nasvet

The Ctrl key on Windows & Linux is equivalent to the Command key on macOS. The Alt key on Windows & Linux is equivalent to the Option key on macOS. Application shortcuts are not customizable.

Opomba

Menu Razvijalec je na voljo, kadar je Mixxx zagnan z Opcije ukazne vrstice.

16.4. Opcije ukazne vrstice

Mixxx je načrtovan kot čim bolj uporabniško prijazen program. Zato so opcije ukazne vrstice omejene na razvoj in razhroščevanje, kjer olajšajo delo. Opcije ukazne vrstice so občutljive na velikost črk.

Novo v verziji 2.1.0:

 • --debugAssertBreak option

 • --logLevel option

 • --logFlushLevel option

Spremenjeno v verziji 2.1.0:

 • --controllerDebug option also prints outgoing MIDI messages

Opcija

Opis

[FILE]

Load the specified music file(s) at start-up. Each file you specify will be loaded into the next virtual deck. For a list of supported file types, go to Spreminjanje glasbenih direktorijev

–resourcePath PATH

Vrhnji direktorij v katerem Mixxx išče resurse, kot so MIDI mapiranja. S tem se povozi sicer privzeta lokacija namestitve.

–pluginPath PATH

Vrhnji direktorij v kateremu naj Mixxx, poleg privzetih lokaciji, išče zvočne vstavke.

–settingsPath PATH

Vrnji direktorij v katrem Mixxx išče uporabniške nastavitve, kot denimo podatkovno bazo knjižnice ali konfiguracijsko datoteko z nastavitvami.

–controllerDebug

Causes Mixxx to display/log all controller data it sends and receives, and script functions it loads.

–developer

Vklopi razvojni modus. Vsebuje dodatne beležke, statistiko o zmogljivosti, menu za razvojna orodja, posebne razvojne preobleke, ponuja pa tudi uporabne informacije za pisce preoblek v obliki namigov in beležk.

–safeMode

Onemogoči tvegane reči ob zagonu. To naj bi pomagalo pri odpravljanju sesuvanj ob zagonu ali v primeru, da se Mixxx ne želi zagnati.

 • Samodejno naloži prazne valovne oblike

 • Onemogoči vrtenje virtualnega gramofona

 • OOnemogoči vrednotenje sinhronizacije

 • Ne odpre kontrolerjev, kot privzeto

–locale LOCALE

Use a custom locale for loading translations (e.g fr)

-f, –fullScreen

Zaženi Mixxx preko celega zaslona

–logLevel LEVEL

Sets the verbosity of command line logging

 • critical - Critical/Fatal only

 • warning - Above + Warnings

 • info - Above + Informational messages

 • debug - Above + Debug/Developer messages

 • trace - Above + Profiling messages

–logFlushLevel LEVEL

Sets the the logging level at which the log buffer is flushed to mixxx.log. LEVEL is one of the values defined at --logLevel above.

–debugAssertBreak

Breaks (SIGINT) Mixxx, if a DEBUG_ASSERT evaluates to false. Under a debugger you can continue afterwards. This will also avoid to switch the MIXXX_DEBUG_ASSERTIONS_FATAL flag which leads to a time consuming full rebuild. Now the MIXXX_DEBUG_ASSERTIONS_FATAL is only respected if --debugAssertBreak is not passed.

-h, –help

Prikaži to sporočilo o pomoči in izstopi

16.5. Razvojna orodja

Za zagon programa Mixxx z razvojnem modusu iz do9ločenega direktorija z viri z vklopljenimi beleženjem MIDI in HID , vtipkajte naslednjo vrstico v terminal:

./mixxx --controllerDebug --developer --resourcePath res

16.5.1. Ekspermientalni način za hitro razvijanje in testiranje

 • Doda statični razred Experiment z zastavico s tremi stanji, ki prikazuje ali je eksperimentalni način izklopljen, osnoven ali eksperimentalen - OFF, BASE, ali EXPERIMENT.

 • Adds Developer ‣ Stats:Experiment Bucket and Developer ‣ Stats:Base Bucket. Each one toggles between OFF and BASE/EXPERIMENT so you can choose exactly what time spans you would like to collect in your base and experiment buckets.

 • Posodobi Statsmanager na statistiko zbrano v segmentu v osnovno in eksperimentalno vedro. Tako lahko hitro izmerite razliko, ki jo ima sprememba kode na ustrezne števce / merilnike časa v istem zagonu programa Mixxx.

To je uporabno za hitro vključevanje ali izključevanje sprememb v kodi, brez potrebe po ponovnem prevajanju ali zagonu in daje anekdotičen občutek „občutenja“ in kvantificiran občutek razlik v obliki statistik, ki jih Mixxx zbira.

Vse statistike, ki so zbrane preko običajnih Coutner/Timer/ScopedTimer/itd. orodji so segmentirana v sekciji BASE STATS in EXPERIMENT STATS in zapisna v beležko ob izhodu.

16.6. Zgodovina različice

2.1.8 (2019-04-07)

 • Fix a rare chance for a corrupt track file while writing metadata in out of disk situations. lp:1815305

 • Fix export of BPM track file metadata. lp:1816490

 • Fix sending of broadcast metadata with TLS enabled libshout 2.4.1. lp:1817395

 • Fix resdicovering purged tracks in all cases. lp:1821514

 • Fix dropping track from OSX Finder. lp:1822424

2.1.7 (2019-01-15)

 • Fix syncing to doublespeed lp:1808697

 • Fix issues when changing beats of a synced track lp:1808698

 • Fix direction of pitch bend buttons when inverting rate slider lp:1770745

 • Use first loaded deck if no playing deck is found lp:1784185

 • Encode file names correctly on macOS lp:1776949

2.1.6 (2018-12-23)

 • Fix crash when loading a Qt5 Soundsource / Vamp Plug-In. lp:1774639

 • Validate effect parameter range. lp:1795234

 • Fix crash using the bpm_tap button without a track loaded. lp:1801844

 • Fix possible crash after ejecting a track. lp:1801874

 • Fix wrong bitrate reported for faulty mp3 files. lp:1782912

 • Fix Echo effect syncing lp:1793232

 • Fix iTunes context menu lp:1799932

 • Fix loading the wrong track after delete search and scroll. lp:1803148

 • Improve search bar timing. lp:1635087

 • Fix quoted search sentence. lp:1784141

 • Fix loading a track formerly not existing. lp:1800395

 • Fix importing m3u files with blank lines. lp:1806271

 • Fix position in sampler overview waveforms. lp:1744170

 • Don’t reset rate slider, syncing a track without a beatgrid. lp:1783020

 • Clean up iTunes track context menu. lp:1800335

 • Collapsed sampler are not analyzed on startup. lp:1801126

 • search for decoration characters like “˚”. lp:1802730

 • Fix cue button blinking after pressing eject on an empty deck. lp:1808222

2.1.5 (2018-10-28)

 • Code signing for Windows builds. lp:1517823

 • Fix crash on exit when preferences is open. lp:1793185

 • Fix crash when analyzing corrupt MP3s. lp:1793387

 • Fix crash when importing metadata from MusicBrainz. lp:1794993

 • Library search fixes when single quotes are used. lp:1784090 lp:1789728

 • Fix scrolling waveform on Windows with WDM-KS sound API. lp:1729345

 • Fix right clicking on beatgrid alignment button in Tango and LateNight skins. lp:1798237

 • Improve speed of importing iTunes library. lp:1785545

 • Add 2 deck mapping for DJTechTools MIDI Fighter Twister.

2.1.4 (2018-08-29)

 • Fix track selection not getting shown in the track table on Windows. There are no changes to the source code, but the Jenkins build configuration was changed to delete the Jenkins workspace before each build. lp:1751482

2.1.3 (2018-08-20)

2.1.2 (2018-08-10)

 • Allow maximum deck speed of 4x normal.

 • Don’t always quantize hotcues, a 2.1.1 regression. lp:1777429

 • Fix artifacts using more than 32 samplers. lp:1779559

 • store No EQ and Filter persistently. lp:1780479

 • Pad unreadable samples with silence on cache miss. lp:1777480

 • Fixing painting of preview column for Qt5 builds. lp:1776555

 • LateNight: Fix play button right click. lp:1781829

 • LateNight: Added missing sort up/down buttons.

 • Fix sampler play button tooltips. lp:1779468

 • Shade: remove superfluid margins and padding in sampler.xml. lp:1773588

 • Deere: Fix background-color code.

 • ITunes: Don’t stop import in case of duplicated Playlists. lp:1783493

2.1.1 (2018-06-13)

 • Require Soundtouch 2.0 to avoid segfault. lp:1577042

 • Improved skins including library view fix. lp:1773709 lp:1772202

 • lp:1763953

 • Fix crash when importing ID3v2 APIC frames. lp:1774790

 • Synchronize execution of Vamp analyzers. lp:1743256

 • DlgTrackInfo: Mismatching signal/slot connection.

 • Detect M4A decoding errors on Windows. lp:1766834

 • Fix spinback inertia effect.

 • Fix decoding fixes and upgrade DB schema. lp:1766042 lp:1769717

 • Fix integration of external track libraries. lp:1766360

 • Fix memory leak when loading cover art. lp:1767068

 • Fix clearing of ReplayGain gain/ratio in file tags. lp:1766094

 • Fix crash when removing a quick link. lp:1510068

 • Fidlib: Thread-safe and reentrant generation of filters. lp:1765210

 • Fix unresponsive scrolling through crates & playlists using encoder. lp:1719474

 • Swap default values for temp/perm rate changes. lp:1764254

v2.1.0 (2018-04-15)

 • Graphical interface scales for high resolution screens

 • Overhauled Deere and LateNight skins

 • New Tango skin

 • Resizable waveforms

 • Effects are synchronized to the tempo

 • Effects are processed post-fader and post-crossfader and can be previewed in headphones

 • One metaknob per effect with customizable parameter control for intuitive use of effect chains

 • Nine new effects: Autopan, Biquad Equalizer, Biquad Full Kill Equalizer, Loudness Contour, Metronome, Parametric Equalizer, Phaser, Stereo Balance, Tremolo

 • Loaded effects and their parameters are saved and restored when Mixxx restarts

 • More transparent sounding equalizers (Biquad Equalizer and Biquad Full Kill Equalizer)

 • Improved scratching sounds with jog wheels, vinyl control, and dragging waveforms with the mouse

 • Simplified looping and beatjump controls

 • Configurable rows of 8 samplers with up to 8 rows available for a total of 64 samplers

 • Files loaded to samplers are reloaded when Mixxx restarts

 • Improved volume normalization algorithm (EBU-R 128)

 • Filter library table by crates

 • Sort musical keys in library table by circle of fifths

 • Write metadata tags back to audio files

 • New JavaScript library for controller mapping

 • Configure multiple Internet broadcasting stations and use multiple stations at the same time

 • Broadcast and record microphones with direct monitoring and latency compensation

 • Broadcast and record from an external mixer

 • Booth output with independent gain knob for using sound cards with 6 output channels without an external mixer

 • Prevent screensaver from starting while Mixxx is running

 • CUP (Cue And Play) cue button mode

 • Time remaining and time elapsed now take into account the tempo fader

 • Clicking cover art now shows it full size in a separate window

For a full list of new features and bugfixes, go to: https://launchpad.net/mixxx/2.1.

v2.0.0 (2015-12-31)

 • 4 predvajalniki z master sinhronizacijo

 • Novo ogrodje za delo z efekti s 4 efekt-enotami in 5 vgrajenimi efekti: * flanger, lomilec bitov, odjek, odmev, filter * Prihaja jih še več!

 • Prilagodljiv in nastavljiv uporabniški vmesnik s 3 povsem novimi preoblekami.

 • Prikaz naslovnic

 • Prepoznavanje tonalitete in transponiranje

 • Prehod zvoka gramofona

 • 4 vhodi za mikrofon in 4 pomožni aux vhodi

 • GUI za MIDI mapiranje in izboljšani čarovnik za učenje

 • MusicBrainz metadata fetching

 • RGB glasbene valovne oblike

 • Na stotine popravkov in izboljšav

 • Boljši algoritem, neodvisen od višine, za bolje zveneče zaklepanje tonalitete

Ves seznam novosti in popravkov je na voljo na: https://launchpad.net/mixxx/2.0.

Poglej Tudi

Za ogled prejšnjih različic, poglejte na časovnico: <https://launchpad.net/mixxx/+series>`