16. Dodatek

16.1. Additional Resources

Got questions? Need more information? Want to contribute? There are a variety of other resources where you can find out more:

16.2. Tabela z razporedom tipk

Bližnjice omogočajo bolj učinkovito delo. Ta tabela prikazuje privzete bližnjice na tipkovnici z angleškim razporedom tipk. Glede na vaše jezikovne nastavitve se lahko te privzete kombinacije razlikujejo.

Funkcija

Predvajalnik 1

Predvajalnik 2

Glavni master

Mikser

Preliv levo

G

Preliv desno

H

Kratek preliv levo

Shift + G

Kratek preliv desno

Shift + H

Vključi/izključi efekt enoto

5

0

Predposlušanje s slušalkami (PFL)

T

Y

Izniči bas

B

N

Predvajanje

Naloži izbrano skladbo v predvajalnik

Shift +

Shift +

Odstrani skladbo iz predvajalnika

Alt + Shift +

Alt + Shift +

Predvajanje

D

L

Vrti nazaj

A

J

Vzvratno predvajanje

Shift + A

Shift + J

Vrti naprej

S

K

Zmanjšaj tempo

F1

F5

Povečaj tempo

F2

F6

Malo zmanjšaj tempo

Shift + F1

Shift + F5

Malo povečaj tempo

Shift + F2

Shift + F6

Začasno zmanjšaj tempo

F3

F7

Začasno povečaj tempo

F4

F8

Začasno malo povečaj tempo

Shift + F3

Shift + F7

Začasno malo zmanjšaj tempo

Shift + F4

Shift + F8

Tempo (BPM) sinhronizacija

1

6

Prilagajanje BPM tempa s tapkanjem

Shift + !

Shift +

Iztočnice in zanke

Postavi cue iztočnico

Shift + D

Shift + L

Cue iztočnica

F

;

Skoči na Cue iztočnico in ustavi

Shift + F

Shift + :

Aktiviraj zanko s 4 dobami

Q

U

Razpolovi velikost ritmične zanke

W

I

Podvoji velikost ritmične zanke

E

O

Postavi vhodno točko zanke

2

7

Postavi izhodno točko zanke (vključi zanko)

3

8

Preklop vključena/izključena zanka

4

9

Postavi hotcue iztočnico 1

Z

M

Postavi hotcue iztočnico 2

X

,

Postavi hotcue iztočnico 3

C

.

Postavi hotcue iztočnico 4

V

/

Počisti hotcue iztočnico 1

Shift + Z

Shift + M

Počisti hotcue iztočnico 2

Shift + X

Shift + <

Počisti hotcue iztočnico 3

Shift + C

Shift + >

Počisti hotcue iztočnico 4

Shift + V

Shift + ?

Mikrofon

Preglasitev z mikrofonom

`

Auto DJ

Premešaj Auto DJ seznam predvajanja

Shift + F9

Preskoči naslednjo skladbo v Auto DJ sezamu

Shift + F10

Prelji v naslednjo skladbo iz Auto Dj seznama

Shift + F11

Vključi/izključi Auto DJ

Shift + F12

Predvajalnik za predogled

Naloži izbrano skladbo in predvajaj

Alt + Return

Start/Stop

Return

Vrti nazaj

Alt +

Vrti naprej

Alt +

Gramofonsko upravljanje

Prehod

Ctrl + J

Ctrl + K

Način gramofonskega upravljanja

Ctrl + Shift + Y

Ctrl + Shift + U

Predposlušanje za gramofonsko upravljanje

Ctrl + Alt + Y

Ctrl + Alt + U

Preklapljanje / zamenjava predvajalnika pri enem predvajalniku

Ctrl + T

Ctrl + T

Iskalnik*

Fokus

Ctrl + F

Počisti vhod

Ctrl + Back

Izhod iz iskanja in opusti fokus

ESC

Knjižnica

Izberi vse datoteke v trenutnem seznamu

Ctrl + A

Izberi skupino datotek iz trenutnega seznama

Click first item, hold Shift key, click last item

Poglej Tudi

Mixxx omogoča prilagajanje bližnjic tipkovnice. Za več inforrmacij in prenos razporeditev tipk, pojdite na Uporaba tipkovnice.

16.3. Bližnjice za aplikacije

Uporabite te bližnjice za dopstop do funkciji, ki so na voljo v meniju na vrhu okna aplikacije.

Funkcija

Tonaliteta

Datoteka menu

Naloži skladbo v predvajalnik 1

Ctrl + O

Naloži skladbo v predvajalnik 2

Ctrl + Shift + O

Knjižnica menu

Dodaj nov seznam predvajanja

Ctrl + N

Dodaj nov zaboj

Ctrl + Shift + N

Pogled menu

Prikaži nastavitve za preobleko

Ctrl + 1

Prikaži mikrofonski razdelek

Ctrl + 2

Prikaži razdelek za gramofonsko upravljanje

Ctrl + 3

Prikaži predvajalnik za predogled

Ctrl + 4

Prikaži naslovnico

Ctrl + 6

Povečaj knjižnico

Space

Cel zaslon (Windows & Linux)

F11

Full Screen (macOS)

Shift + Command + F

Možnosti menu

Vkjuči gramofonsko upravljanje 1

Ctrl + T

Vkjuči gramofonsko upravljanje 2

Ctrl + Y

Vkjučii gramofonsko upravljanje 3

Ctrl + U

Vkjučii gramofonsko upravljanje 4

Ctrl + I

Vključi prenos v živo

Ctrl + L

Posnemi miks

Ctrl + R

Omogoči bližnjice na tipkovnici

Ctrl + `

Open Preferences (Windows & Linux)

Ctrl + P

Open Preferences (macOS)

Ctrl + ,

Zapri Mixxx

Ctrl + Q

Razvijalec menu

Ponovno naloži preobleko

Ctrl + Shift + R

Razvojna orodja

Ctrl + Shift + T

Stat.: Osnovno vedro

Ctrl + Shift + B

Stat.: Eksperimentalno vedro

Ctrl + Shift + E

Vklopi razhroščevalnik

Ctrl + Shift + D

Nasvet

The Ctrl key on Windows & Linux is equivalent to the Command key on macOS. The Alt key on Windows & Linux is equivalent to the Option key on macOS. Application shortcuts are not customizable.

Opomba

Menu Razvijalec je na voljo, kadar je Mixxx zagnan z Launching Mixxx from the Command Line.

16.4. Launching Mixxx from the Command Line

To launch Mixxx using the command line:

Windows

Locate the folder where Mixxx is installed and copy the file path. You can also obtain the file path by right clicking on the Mixxx icon and then choosing ‚Properties‘. Copy the path and paste it in terminal and add \mixxx at the end - everything should be inside quotes. Press Enter. The entire command will look like this

"C:\Program Files\Mixxx\mixxx"
macOS

Similarly, for macOS, the command will be

/Applications/Mixxx.app/Contents/MacOS/mixxx
GNU/ Linux

If Mixxx is in your system’s search path ($PATH), you can just type

mixxx

16.4.1. Opcije ukazne vrstice

Mixxx je načrtovan kot čim bolj uporabniško prijazen program. Zato so opcije ukazne vrstice omejene na razvoj in razhroščevanje, kjer olajšajo delo. Opcije ukazne vrstice so občutljive na velikost črk.

To launch Mixxx with any of these command line options, simply append the option to the base command for your operating system. For example, to launch Mixxx in developer mode on Windows, type this in terminal

"C:\Program Files\Mixxx\mixxx" --developer

In addition to these options, it is possible to specify one or more music file(s) on the command line. These will be loaded at start-up. Each file you specify will be loaded into the next virtual deck. For a list of supported file types, go to Compatible file formats.

--resourcePath PATH

Top-level directory where Mixxx will look for its resource files such as MIDI mappings, overriding the default installation location.

--pluginPath PATH

Top-level directory where Mixxx will look for sound source plugins in addition to default locations.

--settingsPath PATH

Top-level directory where Mixxx will look for user settings files such as the library database and preferences configuration file.

--controllerDebug

Log all controller data Mixxx sends and receives as well as scripts it loads.

--developer

Enable developer mode. Includes extra logs, stats on performance and the Developer tools menu as well as tooltips and logs useful for skin developers.

--safeMode

Disable OpenGL widgets (scrolling waveforms, spinnies) to work around GPU driver bugs. If Mixxx is crashing on startup, try using this.

 • Samodejno naloži prazne valovne oblike

 • Onemogoči vrtenje virtualnega gramofona

 • OOnemogoči vrednotenje sinhronizacije

 • Ne odpre kontrolerjev, kot privzeto

--locale LOCALE

Use a custom locale for loading translations (e.g fr)

-f, --fullScreen

Start Mixxx in full-screen mode.

--logLevel LEVEL

Set the verbosity of command line logging.

Value

Meaning

critical

Critical/Fatal only

warning

Above + Warnings

info

Above + Informational messages

debug

Above + Debug/Developer messages

trace

Above + Profiling messages

--logFlushLevel LEVEL

Set the logging level at which the log buffer is flushed to mixxx.log. LEVEL is one of the values defined at --logLevel above.

--debugAssertBreak

Breaks (SIGINT) Mixxx if a DEBUG_ASSERT evaluates to false. A debugger can then be used to continue. This disables the MIXXX_DEBUG_ASSERTIONS_FATAL flag which can otherwise lead to a time consuming full rebuild.

-h, --help

Prikaži to sporočilo o pomoči in izstopi

16.5. Razvojna orodja

Za zagon programa Mixxx z razvojnem modusu iz do9ločenega direktorija z viri z vklopljenimi beleženjem MIDI in HID , vtipkajte naslednjo vrstico v terminal:

./mixxx --controllerDebug --developer --resourcePath res

16.5.1. Ekspermientalni način za hitro razvijanje in testiranje

 • Doda statični razred Experiment z zastavico s tremi stanji, ki prikazuje ali je eksperimentalni način izklopljen, osnoven ali eksperimentalen - OFF, BASE, ali EXPERIMENT.

 • Adds Developer ‣ Stats:Experiment Bucket and Developer ‣ Stats:Base Bucket. Each one toggles between OFF and BASE/EXPERIMENT so you can choose exactly what time spans you would like to collect in your base and experiment buckets.

 • Posodobi Statsmanager na statistiko zbrano v segmentu v osnovno in eksperimentalno vedro. Tako lahko hitro izmerite razliko, ki jo ima sprememba kode na ustrezne števce / merilnike časa v istem zagonu programa Mixxx.

To je uporabno za hitro vključevanje ali izključevanje sprememb v kodi, brez potrebe po ponovnem prevajanju ali zagonu in daje anekdotičen občutek „občutenja“ in kvantificiran občutek razlik v obliki statistik, ki jih Mixxx zbira.

Vse statistike, ki so zbrane preko običajnih Coutner/Timer/ScopedTimer/itd. orodji so segmentirana v sekciji BASE STATS in EXPERIMENT STATS in zapisna v beležko ob izhodu.

16.6. Zgodovina različice

16.6.1. 2.2.5 (Unreleased)

 • Add controller mapping for Hercules DJControl Inpulse 200 #2542

 • Add controller mapping for Hercules DJControl Jogvision #2370

 • Fix missing manual in deb package lp:1889776

 • Fix caching of duplicate tracks that reference the same file #3027

 • Fix loss of precision when dealing with floating-point sample positions while setting loop out position and seeking using vinyl control #3126 #3127

16.6.2. 2.2.4 (2020-06-27)

 • Store default recording format after „Restore Defaults“ lp:1857806 #2414

 • Prevent infinite loop when decoding corrupt MP3 files #2417

 • Add workaround for broken libshout versions #2040 #2438

 • Speed up purging of tracks lp:1845837 #2393

 • Don’t stop playback if vinyl passthrough input is configured and PASS button is pressed #2474

 • Fix debug assertion for invalid crate names lp:1861431 #2477

 • Fix crashes when executing actions on tracks that already disappeared from the DB #2527

 • AutoDJ: Skip next track when both deck are playing lp:1399974 #2531

 • Tweak scratch parameters for Mixtrack Platinum #2028

 • Fix auto tempo going to infinity on Pioneer DDJ-SB2 #2559

 • Fix bpm.tapButton logic and reject missed & double taps #2594

 • Add controller mapping for Native Instruments Traktor Kontrol S2 MK3 #2348

 • Add controller mapping for Soundless joyMIDI #2425

 • Add controller mapping for Hercules DJControl Inpulse 300 #2465

 • Add controller mapping for Denon MC7000 #2546

 • Add controller mapping for Stanton DJC.4 #2607

 • Fix broadcasting via broadcast/recording input lp:1876222 #2743

 • Only apply ducking gain in manual ducking mode when talkover is enabed lp:1394968 lp:1737113 lp:1662536 #2759

 • Ignore MIDI Clock Messages (0xF8) because they are not usable in Mixxx and inhibited the screensaver #2786

16.6.3. 2.2.3 (2019-11-24)

 • Don’t make users reconfigure sound hardware when it has not changed #2253

 • Fix MusicBrainz metadata lookup lp:1848887 #2328

 • Fix high DPI scaling of cover art #2247

 • Fix high DPI scaling of cue point labels on scrolling waveforms #2331

 • Fix high DPI scaling of sliders in Tango skin #2318

 • Fix sound dropping out during recording lp:1842679 #2265 #2305 #2308 #2309

 • Fix rare crash on application shutdown #2293

 • Workaround various rare bugs caused by database inconsistencies lp:1846971 #2321

 • Improve handling of corrupt FLAC files #2315

 • Don’t immediately jump to loop start when loop_out is pressed in quantized mode lp:1837077 #2269

 • Preserve order of tracks when dragging and dropping from AutoDJ to playlist lp:1829601 #2237

 • Explicitly use X11 Qt platform plugin instead of Wayland in .desktop launcher lp:1850729 #2340

 • Pioneer DDJ-SX: fix delayed sending of MIDI messages with low audio buffer sizes #2326

 • Enable modplug support on Linux by default lp:1840537 #2244 #2272

 • Fix keyboard shortcut for View > Skin Preferences lp:1851993 #2358 #2372

 • Reloop Terminal Mix: Fix mapping of sampler buttons 5-8 lp:1846966 #2330

16.6.4. 2.2.2 (2019-08-10)

 • Fix battery widget with upower <= 0.99.7. #2221

 • Fix BPM adjust in BpmControl. lp:1836480

 • Disable track metadata export for .ogg files and TagLib 1.11.1. lp:1833190

 • Fix interaction of hot cue buttons and looping. lp:1778246

 • Fix detection of moved tracks. #2197

 • Fix playlist import. lp:1687828

 • Fix updating playlist labels. lp:1837315

 • Fix potential segfault on exit. lp:1828360

 • Fix parsing of invalid bpm values in MP3 files. lp:1832325

 • Fix crash when removing rows from empty model. #2128

 • Fix high DPI scaling of RGB overview waveforms. #2090

 • Fix for OpenGL SL detection on macOS. lp:1828019

 • Fix OpenGL ES detection. lp:1825461

 • Fix FX1/2 buttons missing Mic unit in Deere (64 samplers). lp:1837716

 • Tango64: Re-enable 64 samplers. #2223

 • Numark DJ2Go re-enable note-off for deck A cue button. #2087

 • Replace Flanger with QuickEffect in keyboard mapping. #2233

16.6.5. 2.2.1 (2019-04-22)

 • Include all fixes from Mixxx 2.1.7 and 2.1.8

 • Fix high CPU usage on MAC due to preview column lp:1812763

 • Fix HID controller output on Windows with common-hid-packet-parser.js

 • Fix rendering slow down by not using QStylePainter in WSpinny lp:1530720

 • Fix broken Mic mute button lp:1782568

 • added quick effect enable button to the control picker menu

 • Fix Cover Window close issue with empty cover arts

 • Fix Numark Mixtrack 3 mapping. #2057

16.6.6. 2.2.0 (2018-12-17)

General

 • Update from Qt4 to Qt5.

 • Use Qt5’s automatic high DPI scaling (and remove the old scaling option from the preferences).

 • Vectorize remaining raster graphics for better HiDPI support.

Effects

 • Add mix mode switch (Dry/Wet vs Dry+Wet) for effect units.

 • Add support for LV2 effects plugins (currently no way to show plugin GUIs).

 • Add preference option for selecting which effects are shown in the list of available effects in the main window (all LV2 effects are hidden by default and must be explicitly enabled by users).

Skins

 • Add 8 sampler and small sampler options to LateNight.

 • Add key / BPM expansion indicators to Deere decks.

 • Add skin settings menu to LateNight.

Controllers

 • Add controller mapping for Numark Mixtrack Platinum.

 • Update controller mapping for Numark N4.

 • Add spinback and break for Vestax VCI-400 mapping.

Miscellaneous

 • Add preference option to adjust the play position marker of scrolling waveforms.

 • Add preference option to adjust opacity of beatgrid markers on scrolling waveforms.

 • Support IRC/AIM/ICQ broadcast metadata.

16.6.7. 2.1.8 (2019-04-07)

 • Fix a rare chance for a corrupt track file while writing metadata in out of disk situations. lp:1815305

 • Fix export of BPM track file metadata. lp:1816490

 • Fix sending of broadcast metadata with TLS enabled libshout 2.4.1. lp:1817395

 • Fix resdicovering purged tracks in all cases. lp:1821514

 • Fix dropping track from OSX Finder. lp:1822424

16.6.8. 2.1.7 (2019-01-15)

 • Fix syncing to doublespeed lp:1808697

 • Fix issues when changing beats of a synced track lp:1808698

 • Fix direction of pitch bend buttons when inverting rate slider lp:1770745

 • Use first loaded deck if no playing deck is found lp:1784185

 • Encode file names correctly on macOS lp:1776949

16.6.9. 2.1.6 (2018-12-23)

 • Fix crash when loading a Qt5 Soundsource / Vamp Plug-In. lp:1774639

 • Validate effect parameter range. lp:1795234

 • Fix crash using the bpm_tap button without a track loaded. lp:1801844

 • Fix possible crash after ejecting a track. lp:1801874

 • Fix wrong bitrate reported for faulty mp3 files. lp:1782912

 • Fix Echo effect syncing lp:1793232

 • Fix iTunes context menu lp:1799932

 • Fix loading the wrong track after delete search and scroll. lp:1803148

 • Improve search bar timing. lp:1635087

 • Fix quoted search sentence. lp:1784141

 • Fix loading a track formerly not existing. lp:1800395

 • Fix importing m3u files with blank lines. lp:1806271

 • Fix position in sampler overview waveforms. lp:1744170

 • Don’t reset rate slider, syncing a track without a beatgrid. lp:1783020

 • Clean up iTunes track context menu. lp:1800335

 • Collapsed sampler are not analyzed on startup. lp:1801126

 • search for decoration characters like “˚”. lp:1802730

 • Fix cue button blinking after pressing eject on an empty deck. lp:1808222

16.6.10. 2.1.5 (2018-10-28)

 • Code signing for Windows builds. lp:1517823

 • Fix crash on exit when preferences is open. lp:1793185

 • Fix crash when analyzing corrupt MP3s. lp:1793387

 • Fix crash when importing metadata from MusicBrainz. lp:1794993

 • Library search fixes when single quotes are used. lp:1784090 lp:1789728

 • Fix scrolling waveform on Windows with WDM-KS sound API. lp:1729345

 • Fix right clicking on beatgrid alignment button in Tango and LateNight skins. lp:1798237

 • Improve speed of importing iTunes library. lp:1785545

 • Add 2 deck mapping for DJTechTools MIDI Fighter Twister.

16.6.11. 2.1.4 (2018-08-29)

 • Fix track selection not getting shown in the track table on Windows. There are no changes to the source code, but the Jenkins build configuration was changed to delete the Jenkins workspace before each build. lp:1751482

16.6.12. 2.1.3 (2018-08-20)

16.6.13. 2.1.2 (2018-08-10)

 • Allow maximum deck speed of 4x normal.

 • Don’t always quantize hotcues, a 2.1.1 regression. lp:1777429

 • Fix artifacts using more than 32 samplers. lp:1779559

 • store No EQ and Filter persistently. lp:1780479

 • Pad unreadable samples with silence on cache miss. lp:1777480

 • Fixing painting of preview column for Qt5 builds. lp:1776555

 • LateNight: Fix play button right click. lp:1781829

 • LateNight: Added missing sort up/down buttons.

 • Fix sampler play button tooltips. lp:1779468

 • Shade: remove superfluid margins and padding in sampler.xml. lp:1773588

 • Deere: Fix background-color code.

 • ITunes: Don’t stop import in case of duplicated Playlists. lp:1783493

16.6.14. 2.1.1 (2018-06-13)

 • Require Soundtouch 2.0 to avoid segfault. lp:1577042

 • Improved skins including library view fix. lp:1773709 lp:1772202

 • lp:1763953

 • Fix crash when importing ID3v2 APIC frames. lp:1774790

 • Synchronize execution of Vamp analyzers. lp:1743256

 • DlgTrackInfo: Mismatching signal/slot connection.

 • Detect M4A decoding errors on Windows. lp:1766834

 • Fix spinback inertia effect.

 • Fix decoding fixes and upgrade DB schema. lp:1766042 lp:1769717

 • Fix integration of external track libraries. lp:1766360

 • Fix memory leak when loading cover art. lp:1767068

 • Fix clearing of ReplayGain gain/ratio in file tags. lp:1766094

 • Fix crash when removing a quick link. lp:1510068

 • Fidlib: Thread-safe and reentrant generation of filters. lp:1765210

 • Fix unresponsive scrolling through crates & playlists using encoder. lp:1719474

 • Swap default values for temp/perm rate changes. lp:1764254

16.6.15. 2.1.0 (2018-04-15)

 • Graphical interface scales for high resolution screens

 • Overhauled Deere and LateNight skins

 • New Tango skin

 • Resizable waveforms

 • Effects are synchronized to the tempo

 • Effects are processed post-fader and post-crossfader and can be previewed in headphones

 • One metaknob per effect with customizable parameter control for intuitive use of effect chains

 • Nine new effects: Autopan, Biquad Equalizer, Biquad Full Kill Equalizer, Loudness Contour, Metronome, Parametric Equalizer, Phaser, Stereo Balance, Tremolo

 • Loaded effects and their parameters are saved and restored when Mixxx restarts

 • More transparent sounding equalizers (Biquad Equalizer and Biquad Full Kill Equalizer)

 • Improved scratching sounds with jog wheels, vinyl control, and dragging waveforms with the mouse

 • Simplified looping and beatjump controls

 • Configurable rows of 8 samplers with up to 8 rows available for a total of 64 samplers

 • Files loaded to samplers are reloaded when Mixxx restarts

 • Improved volume normalization algorithm (EBU-R 128)

 • Filter library table by crates

 • Sort musical keys in library table by circle of fifths

 • Write metadata tags back to audio files

 • New JavaScript library for controller mapping

 • Configure multiple Internet broadcasting stations and use multiple stations at the same time

 • Broadcast and record microphones with direct monitoring and latency compensation

 • Broadcast and record from an external mixer

 • Booth output with independent gain knob for using sound cards with 6 output channels without an external mixer

 • Prevent screensaver from starting while Mixxx is running

 • CUP (Cue And Play) cue button mode

 • Time remaining and time elapsed now take into account the tempo fader

 • Clicking cover art now shows it full size in a separate window

For a full list of new features and bugfixes, go to: https://launchpad.net/mixxx/2.1.

16.6.16. 2.0.0 (2015-12-31)

 • 4 predvajalniki z master sinhronizacijo

 • Novo ogrodje za delo z efekti s 4 efekt-enotami in 5 vgrajenimi efekti: * flanger, lomilec bitov, odjek, odmev, filter * Prihaja jih še več!

 • Prilagodljiv in nastavljiv uporabniški vmesnik s 3 povsem novimi preoblekami.

 • Prikaz naslovnic

 • Prepoznavanje tonalitete in transponiranje

 • Prehod zvoka gramofona

 • 4 vhodi za mikrofon in 4 pomožni aux vhodi

 • GUI za MIDI mapiranje in izboljšani čarovnik za učenje

 • MusicBrainz metadata fetching

 • RGB glasbene valovne oblike

 • Na stotine popravkov in izboljšav

 • Boljši algoritem, neodvisen od višine, za bolje zveneče zaklepanje tonalitete

Ves seznam novosti in popravkov je na voljo na: https://launchpad.net/mixxx/2.0.

Poglej Tudi

Za ogled prejšnjih različic, poglejte na časovnico: <https://launchpad.net/mixxx/+series>`