16.3. Mixxx opstarten vanaf de opdrachtprompt

Om Mixxx op te starten vanaf de opdrachtprompt

Windows

Bepaal de map waar Mixxx is geïnstalleerd en kopieer het pad. Je kan het pad ook verkrijgen met een rechterklik op het Mixxx ikoon en dan ‘eigenschappen’ te kiezen. Kopieer het pad in een opdrachtprompt-venster en voeg aan het einde \mixxx toe - alles moet tussen aanhalingstekens staan. Druk op Enter. Het gehele commando zar er uit zien als volgt

"C:\Program Files\Mixxx\mixxx"
macOS

Naar analogie is het commando in macOS

/Applications/Mixxx.app/Contents/MacOS/mixxx
GNU/ Linux

Als Mixxx opgenomen is in het zoekpad van je systeemis ($PATH), dan kan je enkel typen

mixxx

Opdrachtprompt lijn opties

Mixxx is ontworpen om zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Daarom zijn de opdrachtprompt opties enkel handig voor ontwikkeling en foutopsporing aangezien ze deze taken gemakkelijker maken. Opdracht prompt opties zijn hoofdlettergevoelig.

Om Mixxx op te starten met een van deze opdrachtprompt opties, dien je enkel de optie toe te voegen aan de basis opdrachtregel voor je operatingsysteem. Bijvoorbeeld, om Mixxx in ontwikkelaarsmodus op te starten, typ dit in het opdrachtprompt venster

"C:\Program Files\Mixxx\mixxx" --developer

Ter aanvulling op deze opties, is het mogelijk om één of meer muziekbestanden te specifiëren in het opdrachtprompt commando. Deze zullen worden geladen bij het opstarten. Elk bestand dat u specifieerd zal geladen worden in het volgende virtuele Deck. Voor een lijst met ondersteunde bestandstypes, ga naar Compatibele bestandsformaten.

--resource-path PATH

Bovenliggende map waar Mixxx zal kijken naar de bronbestanden zoals MIDI verbindingsbestanden die de voorkeur hebben op de standaard installatie-locatie map.

--settings-path PATH

Hoofdmap waar Mixxx zal zoeken naar de bestanden met gebruikersinstellingen zoals de bibliotheek database en het bestand met configuratie-voorkeuren.

--enable-legacy-vumeter

Gebruik geen OpenGL vu meter

--controller-debug

Log alle controller data die Mixxx verzend en ontvangt alsook de scripts die geladen worden.

--controller-abort-on-warning

De controller mapping zal meer aggressieve waarschuwingen en fouten weergevenwanneer verkeerd gebruik van de controller APIs wordt vastgesteld. Nieuwe Controller Mappings moeten worden ontwikkeld met deze optie geactiveerd!

--developer

Activeer de ontwikkelaarsmodus. Dit betekent extra logboekvermeldingen, prestatie-statistieken en het Ontwikkelaars Hulpmiddelenmenu, alsook de tooltips en logboekvermeldingen handig voor de skinontwikkelaars.

--safe-mode

De-activeer OpenGL widgets (scrollende waveforms, spinnies) om omheen GPU-driver fouten te kunnen werken. Indien Mixxx crasht bij het opstarten, probeer deze te gebruiken.

  • Laadt automatisch lege waveforms

  • De-activeert de draaiende vinyl widgets

  • De-activeert synchronisatiepeiling

  • Opent standaard geen controlers

--color <color>

[auto|always|never] Gebruik kleuren in de opdrachtprompt output.

--locale LOCALE

Gebruik een aangepaste localisatie om vertalingen te laden (bv fr)

-f, --full-screen

Start Mixxx in volledig scherm-modus.

--log-level LEVEL

Stelt de uitgebreidheid van de opdrachtpromt logboekvermeldingen in.

Waarde

Betekenis

critischcal

Critisch/Fataal enkel

waarschuwing

Bovenstaande + waarschuwingen

info

Bovenstaande + Informatieve meldingen

foutopsporing

Bovenstaande + foutopsporing/ontwikkelaars meldingen

opsporing

Bovenstaande + Profilering meldingen

--log-flush-level LEVEL

Stelt het logboekniveau in op het welke the logboekbuffer wordt geleegd naar mixxx.log. LEVEL is één van de waarden gedefinieerd in bovenstaand --logLevel.

--debug-assert-break

Breekt (SIGINT) Mixxx als een DEBUG_ASSERT als false wordt geëvalueerd. Een debugger kan dan worden gebruikt om verder te gaan. Dit de-activeert ook de MIXXX_DEBUG_ASSERTIONS_FATAL flag welke anders tot een tijdrovende volledige rebuild kan leiden.

-h, --help

Toon deze melding en sluit af

16.4. Ontwikkelaarshulpmiddelen

Om Mixxx in Ontwikkelaarsmodus te starten met een aangepaste bronmap, met:term:MIDI and HID logboekregistratie geactiveerd, typ de volgende lijn in het opdrachtprompt venster en druk op enter:

./mixxx --controller-debug --developer --resource-path res

Experimentele modus voor snele ontwikkeling en testen

  • Voegt een statisch Experimentele waarde toe met een drievoudige mogelijke waarde die aanduidt of de experimentele modus is AAN, BASIS of EXPERIMENTEEL.

  • Toevoegen van menuitems Ontwikkelaar ‣ Stats:Experimentele Bucket and Ontwikkelaar ‣ Stats:Basis Bucket. Beide kunnen een warde bevatten van UIT en BASIS/EXPERIMENTEEL zodat u exact kan kiezen welke tijdsduur u wil verzamelen in uw basis en experimentele buckets.

  • Updates de StatistiekManager om de verzamelde data te verdelen in een basis en experimentele bucket. Dit staat toe om snel het verschil te meten dat een broncodewijziging teweeg brengt op relevante rellers / timers binnen dezelfde uitvoering van Mixxx.

Dit is handig om snel een broncodewijziging uit te voeren zonder een re-compile/re-run cyclus, om een anecdotische zin te verkrijgen van hoe het “voelt” als en ook om een gekwantificeerde betekenis te verkrijgen welke verschillen worden waargenomen in de statistieken die Mixxx verzamelt

Alle statistieken verzameld via de gebruikelijke Counter/Timer/ScopedTimer/etc. hulpmiddelen zijn verdeeld in BASIS STATS en EXPERIMENTELE STATS delen, ze worden weggeschreven in het logboek bij afsluiten.