5. An Overview of the Mixxx Interface

Benvingut a la interfície del Mixxx. Aquí és on es fa màgia. Segurament voldreu familiaritzar-vos molt amb aquesta interfície perquè és la principal manera d’utilitzar-lo. En aquest capítol, us presentem la interfície per defecte del Mixxx i en descrivim els elements, rodetes i controls deslliçants.

The Mixxx interface - Deere skin

The Mixxx interface - Deere skin

This is the Deere skin. It is the default skin supplied with Mixxx. There are a variety of others skins included with Mixxx. You should explore them all to figure out which one you prefer. This section will focus on Deere only.

5.1. The Deck Sections

A deck

Un plat amb una pista carregada

La secció dels plats us permet controlar tot el que fa referència al tocadiscs virtual, que anomenem plat. La dividirem en diferents elements.

5.1.1. Visualització de la informació de la pista

La secció d'informació de la pista del plat

La secció d’informació de la pista del plat

Títol de la pista

The title of the track that was loaded into a deck is displayed on top. This is the same as the title listed under the Title column heading in the Mixxx library. This information is initially loaded from the tracks metadata.

Artista de la pista

The title of the track is listed below. It is the same as listed under the Artist column heading in the Mixxx library.

BPM (Tempo)

El número a la part superior dreta és el BPM efectiu de la pista. Es tracta del BPM de la pista, ajustat a la velocitat de reproducció. Per exemple, si la pista normalment té 100 BPM i es reprodueix a +5%, aleshores el BPM efectiu mostrarà 105 BPM.

Suggerència

Click directly on the BPM display and tap with the beat to set the BPM to the speed you are tapping. You can also use a keyboard shortcut, go to Amb un teclat d’ordinador for more information.

Time Elapsed/Remaining

By default it displays the total elapsed time in the track up to the millisecond. Clicking on the display switches to the Time Remaining view, which indicates how much time is left before the track reaches the end. You can change the default in Preferences ‣ Interface ‣ Position Display.

5.1.2. Visualització de gràfics d’ona

The deck waveform summary and waveform overview

The waveform summary and waveform overview of the deck

La secció del gràfic d’ona del plat permet visualitzar com canvia l’àudio al llarg de la pista, de manera que podeu “veure” la música.

Gràfic d’ona de reproducció

The big waveform summary shows the waveform envelope of the track near the current playback position and is updated in realtime. The mouse can be used on the waveform to pause, scratch, spin-back or throw the tracks. Right-clicking on the waveforms allows you to drag with the mouse to make temporary pitch adjustments.

Suggerència

You can select from different types of displays for the waveform, which differ primarily in the level of detail shown in the waveform, in Preferences ‣ Interface ‣ Waveform Display ‣ Display type.

Gràfic d’ona de la pista

The smaller, zoomed-out version of the waveform shows the various markers within the track as well as the waveform envelope of the entire track. This is useful because they allow DJs to see breakdowns far in advance. Clicking somewhere on the waveform allows you to jump to an arbitrary position in the track.

Vinil giratori

La línia que es mostra sobre el vinil giratori gira quan la pista es mou. És similar a la marca de posició que es troba en alguns discs de scratch. Feu anar el ratolí sobre el vinil giratori per pausar, fer scratch, moure endavant i endarrere, o afegir-hi una pista nova - com si fos un disc de veritat. Quan es fan Bucles «roll» o al fer clic amb el botó dret sobre el vinil mentre es reprodueix, una marca «fantasma» indica on continuarà la reproducció. El vinil giratori està amagat per defecte, i pot activar-se a Grup de botons d’opcions del plat.

If Vinyl control is enabled, it can optionally display the time-coded vinyl signal quality. Activate the option in Preferences ‣ Vinyl Control ‣ Show Signal Quality in Skin.

Zoom de gràfic d’ona

Using the mouse-wheel everywhere in the waveform summary will zoom the waveform in or out. You can choose whether or not to synchronize the zoom level between the decks in Preferences ‣ Interface ‣ Waveform Display ‣ Synchronize.

Marques del gràfic d’ona

Mentre es mescla, poden aparèixer diferents marques addicionals als gràfics d’ona:

 • Position marker: The static vertical line in the center of the waveform summary indicates the playback point of the deck.

 • Marca de toc: Les línies blanques del gràfic d’ona indiquen la posició dels tocs de compàs en l’àudio, que tenen el nom de graella de tocs

 • Marca de punt cue: Indica la posició d’un punt cue.

 • Marca de hotcue: Indica la posició i número d’un punt hotcue, si n’hi ha.

 • Marca d’inici/fi de bucle: Indica el començament i el final d’un bucle.

 • superposició de bucle: Es dibuixa entre els punts d’inici i final de bucle, i canvia el color depenent d’on està ubicat el bucle.

 • Notificació de final de pista: Si el gràfic d’ona parpalleja en vermell, vol dir que queden 30 segons o menys per a que s’acabi la pista.

Vegeu també

To learn how to get most out of the waveforms while mixing, go to the chapter Waveform displays.

Avís

If you have a slower computer and notice performance issues with Mixxx, try to lower the frame rate or change the level of detail shown in the waveform in in Preferences ‣ Interface ‣ Waveform Display.

5.1.3. Grup de botons d’opcions del plat

El grup de botons d'opció del plat

El grup de botons d’opció del plat

The six buttons at the bottom right below the waveform allow you to configure the deck. Starting from the top-left and moving counterclockwise the buttons are as follows:

Show/Hide Vinyl Widget

Toggles the visibility of the Vinyl Widget in the Visualització de gràfics d’ona.

Commutador de repetició

Si s’activa el mode de repetició, la pista tornarà al principi quan acabi i continuarà reproduint.

Botó d’extreure la pista

Si es fa clic en aquest botó, la pista s’expulsa del plat. També es pot utilitzar una drecera de teclat, aneu al capítol Amb un teclat d’ordinador per a més informació.

Botó d’ajustar la graella de ritme

Clicking this button adjusts the track beat-grid so that the current position is marked as a beat. This is useful if Mixxx was able to accurately detect the track’s BPM but failed to align the beat markers on the beats. For more information, go to the chapter BPM and Beat Detection.

Commutador de mode quantitzat

Si s’activa, tots els punts cue, hotcues, bucles i bucles de tocs s’alinearan de manera que comencin en un toc.

Commutador de bloqueig de clau musical

Keylock locks the track’s pitch so that adjustments to its tempo via the rate slider do not affect its pitch. This is useful if you would like to speed up or slow down a track and avoid the “chipmunk” effect that speeding up vocals has.

5.1.4. Mode de control de vinil i punts cue

El mode de control de vinil i les opcions de control de punts cue d'un plat

El mode de control de vinil i les opcions de control de punts cue d’un plat

The control above the waveforms relate to the vinyl control feature in Mixxx and is hidden in the default Mixxx user interface. Click the VINYL section expansion button in the mixer section, or use the specific Application shortcuts to show or hide the section.

Botons Abs/Rel/Const

 • Mode absolut: La posició de la pista correspon a la posició i velocitat de l’agulla.

 • Mode relatiu: La velocitat de la pista correspon a la velocitat de l’agulla, però sense importar la seva posició.

 • Mode constant: La velocitat de la pista correspon a l’última velocitat estable coneguda, independentment del que es rebi ara mateix.

Off/One/Hot button

Aquests botons determinen com es comporten els punts cue quan s’utilitza el mode relatiu del control de vinil:

 • Off: Els punts cue s’ignoren.

 • One Cue: If the needle is dropped after the cue point, the track will seek to that cue point.

 • Hot Cue: The track will seek to nearest previous hotcue point.

Vegeu també

Per a més informació de com utilitzar el control de vinil, aneu al capítol Control de vinil.

5.1.5. Controls de sincronia i velocitat

The rate control section of the deck

Controls de velocitat

Els controls de velocitat permeten canviar la velocitat a la que es reprodueixen les pistes. Això és molt útil per a fer beatmatching de dues pistes en una mescla. Podeu fer canvis de la velocitat també des del teclat de l’ordinador, veieu Amb un teclat d’ordinador per a més informació.

Botó SYNC

 • Clic amb el botó esquerra: Canvia la velocitat de la pista de manera que el BPM i la fase de la pista concideix amb l’altre plat.

 • Right-Click: Only changes the rate of the track to match the other deck but does not adjusts the phase.

Canviat a la versió 1.11: Changed Sync mode (Ghetto Sync™)

Decks and samplers now pick which sync target to sync to on the fly. Decks can’t sync to samplers and samplers can only sync to decks. The sync target is:

 • The first (in numerical order) deck that is playing (rate > 0) a track that has a detected beatgrid.

 • The first (in numerical order) deck that has a track loaded with a detected beatgrid (could be stopped).

  So basically, if you sync a sampler and both deck 1 and deck 2 are playing a track with a beatgrid then deck 1 will win since numerically it is first. This will change again in the future once Mixxx gets a proper master sync feature.

Control lliscant de velocitat

El control lliscant que us permet canviar la velocitat de la cançó, per defecte fins a un 10% de la velocitat original. La velocitat s’incrementa en moure el control cap amunt, a l’inrevés del que passa amb els tocadiscs de DJ i CDJ. Fent clic amb el botó dret tornarà el control a la seva velocitat original.

Indicador de la velocitat

El percentatge amb que s’augmenta o disminueix la velocitat de la pista. Si el control lliscant de velocitat està al mig, l’indicador mostrarà el text +0.0%, que vol dir que no canvia.

Botons de velocitat

The plus and minus buttons increase or decrease the tempo in steps at which a song is played, same as pulling the pitch slider slightly. By right-clicking the buttons you get even finer adjustments.

Botons de velocitat momentani (Empeny)

Pushing the the left and right arrow buttons is like nudging the metal edge of a turntable, or the outer edge of a CD player. It will give the track a push or pull forwards or backwards. If the buttons are released the previous tempo is restored. The buttons can act as either a fixed pitch bend or a ramping pitch bend.

Vegeu també

To customize the amount by which the buttons alter the pitch of the track, the slider range as well as the direction, go to Preferences ‣ Interface.

Suggerència

Si canvieu la velocitat d’una pista, veureu que el to també canvia (per exemple, si s’accelera molt, la veu sona com la dels barrufets). Podeu activar el bloqueig de clau musical per a que es mantingui el to constant.

5.1.6. Controls de reproducció

Els controls de reproducció del plat

Els controls de reproducció del plat

Fast-Rewind button

As long as the button is pressed, the track will play in reverse with increased speed. Right-clicking on the button will seek the play position to the beginning of the track.

Fast-Forward button

As long as the button is pressed, the track will play with increased speed. Right-clicking on the button will seek the play position to the end of the track.

Botó cap enrere

As the name suggests, this button plays a track backwards.

5.1.7. Controls de bucle

Els controls de bucle i bucle de tocs del plat

Els controls de bucle i bucle de tocs del plat

In this section of the Mixxx interface you can control (beat-)loops and set the loop points of a track.

Beatlooping Buttons

 • Instant loop: The numbered buttons represents a different bar length. Clicking on any of that buttons will set a loop of the defined number of beats from the beat immediately following the current playback position. If a loop is set, a loop overlay will be drawn on the waveforms.

 • Loop roll:

  Novetat de la versió 1.11.

  Right-click on any of the numbered loop buttons to temporarily setup a rolling loop over the defined number of beats. Playback will resume where the track would have been if it had not entered the loop.

 • Double loop: Clicking on the plus button will double the current loop’s length up to 64 bars. The length of the loop overlay in the waveform will increase accordingly.

 • Halve loop: Clicking on the minus button will halve the current loop’s length down to 1/32 bars. The length of the loop overlay in the waveform will decrease accordingly.

Loop Buttons

 • Loop-In: This button allow you to manually set the start point of a loop. A loop-in marker is placed on the waveform indicating the position. If clicked when a loop was already set, it moves the start point of a loop to a new position.

 • Loop-Out: This button allow you to manually set the end point of a loop. A loop-out marker is placed on the waveform indicating the position. If clicked when a loop was already set, it moves the end point of a loop to a new position.

 • Loop: Also dubbed Reloop, this button toggles whether the loop is active or not. This works for manually placed loops as well as automatic loops set by the beatlooping buttons. Depending on the current status of the loop, the loop overlay on the waveforms changes color.

Suggerència

If you are playing inside a loop and want to move the end point beyond its current position in the track, click on the Loop button first and when the play position reaches the desired position, click on the Loop-Out button.

Vegeu també

Si el mode quantitzat està activat, els bucles s’ajustaran atumàticament al toc de compàs més proper. Aquest està desactivat per defecte, i podeu activar-lo fent clic a Commutador de mode quantitzat.

5.1.8. Controls Hotcue

Els controls hotcue del plat

Els controls hotcue del plat

Per saltar a diferents parts de la pista, podeu utilitzar aquests botons numerats. Podeu també utilitzar dreceres de teclat, aneu a Amb un teclat d’ordinador per a més informació.

5.1.8.1. Definint hotcues

Clicking on a numbered button will set a hotcue at the current play position on the track. A marker with the corresponding number will appear in the waveform and the button will lit up to indicate that the hotcue is set.

5.1.8.2. Reproduir els hotcue

 • Mentre està reproduint: Feu clic al botó de hotcue per fer que la pista vagi immediatament a la posició del hotcue i continuï reproduint. Si esteu reproduint dins d’un bucle i feu clic a un hotcue que està fora del bucle, aleshores la reproducció anirà al punt hotcue, i es desactivarà el bucle.

 • Mentre està parat: Feu clic al botó hotcue per a que la pista vagi immediatament a la posició del hotcue i comenci a reproduir mentre el botó es mantingui premut. Premeu la drecera de teclat de Reprodueix mentre el botó de hotcue està premut per a que continui la reproducció i es pugui deixar el botó hotcue.

5.1.8.3. Esborrar els hotcues

To delete a hotcue, right-click on the numbered button. The marker in the waveform will be deleted as well.

Nota

El Mixxx suporta fins a 36 hotcues per plat. Per defecte, només se’n mostren uns pocs a la interfície. Podeu configurar les dreceres de teclat o les assignacions de la controladora per utilitzar-los tots.

Vegeu també

Igual que amb els bucles (veure més amunt), si el mode quantitzat està activat, els punts hotcue s’ajustaran automàticament al toc més proper. Aquest està desactivat per defecte, i podeu activar-lo fent clic a Commutador de mode quantitzat.

5.2. The Mixer Section

La secció del mesclador

La secció del mesclador

La secció del mesclador de la interfície d’usuari del Mixxx permet controlar com els diferents plats i reproductors de mostres es mesclen entre ells.

5.2.1. Channel Faders and VU Meters

VU meters

In the center of the mixer section are 4 VU meters. The two outer-most VU meters are for each deck, while the 2 inner-most VU meters are the left and right VU meters for the master output.

The light at the top of the VU meter indicates when the audio in the selected channel is clipping. If this light goes on, reduce the gain or EQs for this deck to eliminate distortion.

Control de volum del canal

The two large faders on either side of the VU meters are the deck volume faders, also known as Channel- or Line-faders. Adjusting these controls the volume of each deck.

Suggerència

Alguns DJs prefereixen utilitzar els controls de volum en comptes del crossfader per a canviar de volum entre les pistes. Proveu-ho, potser us agrada.

5.2.2. Section Expansion Buttons

The section expansion buttons

The section expansion buttons

Above the VU meters in the mixer are the optional section expansion buttons.

If you click on either MIC, SAMPLER, or VINYL then you will enable control sections for interacting with:

Novetat de la versió 1.11: Podeu també utilitzar les Application shortcuts.

5.2.3. Headphone and Master Mix Controls

The headphone and master mix knobs

The headphone and master mix knobs

Head-Mix Knob

Allows you to customize how much of the master output you hear in your headphones. It works like a crossfader between the stereo Master and stereo Cueing signal. If the knob is set to the left, you only hear the cueing signal which can be useful for prelistening tracks.

Nota

No oblideu activar el botó Auriculars al plat que voleu escoltar pels auriculars.

Head volume Knob

This button adjusts your headphone volume. You can adjust the volume of a single deck’s signal you are listening to in the headphones with the Gain knob.

Rodeta de balanç

This knob allows you to adjust the balance (left/right orientation) of the master output.

Volume Knob

The Volume Knob controls the overall volume of of the master output. Adjust this knob so that the Master VU meters are just at the peak.

Suggerència

If the Peak indicator on top of the Master VU meter flashes, the master output signal is clipping (too loud). Lower the volume with using the volume knob.

5.2.4. Botó d’auriculars (PFL, o escolta prèvia)

Els botons d'auriculars dels dos plats del mesclador

Els botons d’auriculars dels dos plats del mesclador

The headphone button is also known as the pre-fader listen or PFL button. Pressing this button allows you to listen and synchronize the track you will play next in your headphones before your audience hears the track (headphone cueing). You can select more than one PFL button simultaneously.

Vegeu també

La pre-escolta per auriculars només està disponible si heu configurat la sortida d’auriculars en les Preferències ‣ Maquinari de so.

5.2.5. Equalitzadors i rodetes de guany

The EQ Controls of a deck in the mixer

Controls d’EQ

Novetat de la versió 1.11: Latch mode for Kill Switches

Rodeta de guany

Above these knobs, the gain knob allows you to adjust the gain of the deck. In general, you should adjust this knob so that at full-volume the deck’s audio is just at the peak of the center VU meters. This is so you can achieve the widest dynamic range for your track.

Rodetes d’EQ

The low, mid, and high knobs allow you to change the filters of the audio. This allows you to selectively reduce or boost certain frequency ranges of the audio.

Botons d’eliminar

Les capses petites al costat de cada rodeta d’EQ són els kills. Manteniu premuts aquests botons per eliminar completament el rang de freqüències corresponent. Si feu un clic ràpid, es quedarà activat, i es tornarà a desactivar si torneu a fer clic. Si els botons de kill no funcionen adequadament, comproveu les opcions de EQ high/low shelf a les preferències.

Vegeu també

Podeu personalitzar les opcions de EQ a Preferències ‣ Equalitzadors.

5.2.6. Crossfader

The crossfader section of the mixer with Play/Pause and Cue buttons

The crossfader section of the mixer with Play/Pause and Cue buttons

Novetat de la versió 1.11: Reverse crossfader (Hamster style)

El crossfader determina el volum de cada plat movent el control d’esquerra a dreta. Si els dos plats estan reproduïnt i el crossfader està al mig, escoltareu tots dos plats. Feu clic amb el botó dret per tornar el control a la posició per defecte.

Podeu invertir la configuració del crossfader, fent que per escoltar el plat dret s’hagi de posar el control a l’extrem esquerra i viceversa. Això es coneix també amb el nom en anglès «Hamster style». Per canviar-ho aneu a Preferències ‣ Crossfader.

Suggerència

Si feu anar el DJ Automàtic del Mixxx, podeu automatitzar el crossfading entre plats.

5.2.7. Play/Pause Button

Clicking the Play/Pause button starts and pauses the playback. A right-click on the button during playback places a Cue point on the track, see Cue Button.

Suggerència

To return to the beginning of the track, right-click on the deck’s Fast-Rewind Button.

5.2.8. Cue Button

If the button is pressed, the play position jumps to an existing Cue point on the track or sets a new one, depending on whether a track is playing or not. If you have not set any custom cues yet, the default point is at the track’s beginning.

5.2.8.1. Posant punts Cue

 • While playing: The Cue point is set via Play/Pause Button. A right-click on the button places a Cue point at the current play position on the track, and a Cue marker appears on the waveforms.

 • While stopped: Clicking on the Cue button places a Cue point at the current play position on the track, and a Cue marker appears on the waveforms. The existing cue point will be replaced.

Tota pista té un punt cue, per defecte al començament. A diferència dels hotcues, no es pot esborrar, tan sols moure el punt.

5.2.8.2. Utilitzant els modes de cue

You can switch between the CUE modes in Preferences ‣ Interface.

CDJ cue mode (default)

 • While playing: Tapping the Cue button causes the track to instantly jump to the location of the cue point where it stops the playback.

 • While stopped: Holding down the Cue button jumps to the cue point and starts playback as long as the button is pressed. If the button is released, the play position marker jumps to the cue point and the playback is paused. Clicking the Play button while the Cue button is down continues the playback.

Simple mode

 • While playing: Similar to the Hotcues, clicking the Cue button jumps to the cue point and continues playback.

 • While stopped: No action is performed.

Suggerència

Podeu utilitzar els botons hotcue per a tenir més punts de referència en una pista.

Vegeu també

Podeu també utilitzar dreceres de teclat per a fer Cue. Aneu a Amb un teclat d’ordinador per a més informació.

5.2.9. Effects Controls

The effect control section of the mixer

The effect control section of the mixer

Currently, the only available internal effect in Mixxx is a flanger. This effect applies a “sweeping” sound to the channel and can add extra depth to a mix when used tactfully.

FX Button

The FX (“Effects”) button enables a built-in flanger effect on the selected channel.

Delay/Depth/LFO Knobs

Adjusts the phase delay, intensity and the the wavelength of the flange effect.

Suggerència

For the most noticeable effect, enable the FX button and turn the Depth knob completely to the right.

Vegeu també

As an advanced user, you can route your audio signal to external software and then apply additional effects. Go to Efectes addicionals utilitzant el mesclador extern for more information.

5.3. The Sampler Section

Un reproductor de mostres

Un reproductor de mostres

Els reproductors de mostres són com plats en miniatura. Permeten reproduir mostres curtes i «jingles», o si voleu, també més pistes. Tenen un petit gràfic d’ona de la pista completa i un nombre limitat de controls. Tots els controls funcionen com als plats, veieu The Deck Sections.

The Sampler section is hidden in the default Mixxx user interface. Click the SAMPLER button in the mixer section, or use the specific Application shortcuts to show or hide the section.

5.3.1. Gràfic d’ona de la pista

Gràfic d’ona de la pista

El gràfic d’ona mostra les diferents marques de la pista, així com l’envolvent de tota la pista. En fer clic en el gràfic, es pot saltar a aquella posició de la pista.

Marques del gràfic d’ona

Mentre es mescla, poden aparèixer més marques als gràfics d’ona:

 • Marca de posició: Una línia vertical indica la posició de reproducció de la mostra.

 • Marca de hotcue: Indica la posició i número d’un punt hotcue, si n’hi ha.

5.3.2. Visualització de la informació de la pista

Artista/Títol de la pista

Mostra el nom de l’artista i títol de la pista que s’ha carregat al reproductor de mostres.

BPM (Tempo)

El número a la part superior dreta és el BPM efectiu de la pista. Feu clic a sobre per canviar el valor al ritme que marqueu.

5.3.3. Grup de botons d’opcions del plat

The buttons grid next to the waveform overview allow you to configure the sampler deck. Starting from the top-left and moving counterclockwise the buttons are as follows:

Commutador de repetició

Si s’activa el mode de repetició, la pista tornarà al principi quan acabi i continuarà reproduint.

Botó d’extreure la pista

En fer clic sobre aquest botó, es treu la pista del reproductor.

Commutador d’orientació de la mescla

This control determines the microphone input’s mix orientation.

Commutador de bloqueig de clau musical

El Bloqueix de clau fa que el to de la pista no canviï quan es canvia la velocitat amb el control de velocitat.

5.3.4. Controls del reproductor de mostres

Novetat de la versió 1.11: Samplers can sync to decks.

Botó Reprodueix/Pausa

Clicking the button starts and stops playback. Right-clicking on the button will seek the play position to the beginning of the sample.

Botó Sync

Sincronitza el reproductor de mostres amb un plat, segons es descriu a Controls de sincronia i velocitat.

 • Clic esquerra: Canvia la velocitat de la pista de manera que el BPM i la fase coincideixi amb la del plat amb el que es sincronitza.

 • Right-Click: Only changes the rate of the track to match the sync target but does not adjusts the phase.

Controls Hotcue

Per a saltar a diferents parts de la mostra, es poden utilitzar els botons numerats de hotcue.

Botó escolta prèvia

Si està actiu, permet escoltar prèviament la pista pels auriculars.

Rodeta de guany

Allows you to adjust the volume of the track.

VU Meter

Indica el nivell de la senyal i pot ajustar-se amb la rodeta de Guany.

Control lliscant de velocitat

El control lliscant permet canviar la velocitat de la mostra. Feu clic amb el botó dret al control per a reiniciar-la al valor original.

5.4. The Microphone Section

La secció del micròfon

La secció del micròfon

The microphone section is hidden in the default Mixxx user interface. Click the MIC button in the mixer section, or use the specific Application shortcuts to show or hide the section.

Setup the microphone

 • Most computers have built-in microphones, while some are connected through USB. These work adequately, but don’t expect them to be high-quality.

 • The best solution is to connect a good external microphone to the “Mic” or “Line” input on your audio device. If available, use the “Gain” knob on the device to adjust the input signal.

 • Select the microphone input in Preference ‣ Sound Hardware ‣ Input ‣ Microphone and click Apply.

5.4.1. Controls de micròfon

Botó per parlar

Canviat a la versió 1.11: Latch mode added.

Hold this button and talk to mix the microphone input into the Mixxx master output. Short click on the button for latching. This is handy for talking for an extended period, for example when streaming a radio show. When in Latch mode, click again to mute the microphone input.

Commutador d’orientació de la mescla

Aquest control determina la destinació de la mescla de l’entrada de micròfon. Ja sigui al canal esquerra del crossfader, al canal dret, o al centre (per defecte). Feu clic múltiples vegades per canviar entre les diferents possibilitats.

Monitor de volum de micròfon

Aquí es mostra el nivell de volum de l’entrada de micròfon.

Rodeta de guany el micròfon

Utilitzeu aquesta rodeta per ajustar el guany de la sortida del micròfon. Intenteu mantenir el volum a un nivell raonable per evitar que la senyal es saturi.

5.5. Preview Deck Section

El reproductor de pre-escolta amb una pista carregada

El reproductor de pre-escolta amb una pista carregada

Novetat de la versió 1.11.

The Preview Deck is a special deck that allows you to pre-listen to tracks in the headphones before using them in your mix. Pre-listening a track does not change the tracks’s Played state as well as the play counter and is not logged in the History. Press CTRL + 4 (Windows/Linux) or CMD + 4 (Mac) to display the Preview Deck.

Les característiques en detall:

 • Track Artist/Title: The artist and title of the track is displayed here. This is the same listed under the Track and Title column in the Mixxx library. This information is initially loaded from the track’s metadata.

 • Eject Track: Clicking this button ejects the track from the deck.

 • Gràfic d’ona de la pista: Mostra diferents marques (punts Cue, Hotcues) de la pista això com l’envolvent de la pista sencera. Feu clic en qualsevol lloc per a anar a aquell punt de la pista.

 • Gain: Move the slider to adjust the gain of the track.

 • VU-Meter: Shows the current volume of the track. If it’s too loud and distorted, a peak indicator flashes red.

Vegeu també

For more information, go to the chapter Previewing Tracks.