14. Verklarende woordenlijst

AAC

Advanced Audio Coding (AAC) is a patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. Designed to be the successor to MP3, AAC generally achieves better sound quality at similar bit rates. While the .AAC extension is sometimes used for AAC-encoded files, they are typically saved with an .M4A file extension.

AIFF

Short for Audio Interchange File Format. High-quality digital audio file format, similar to .wav files. Contains CD-quality audio stored in a non-compressed, lossless format. AIFF files generally end with a .AIFF or .AIF extension.

balans

Met een balansregelaar op een mixer kunt u de balans tussen het linker- en rechterkanaal aanpassen. De balans verwijst naar het relatieve volume van het corresponderende kanaal in een stereo audiosignaal.

balk

In de muzieknotatie is een balk (of maat) een tijdsegment dat wordt gedefinieerd door een bepaald aantal beats. Meestal bestaat een stuk uit meerdere maten van dezelfde lengte.

beatgrid

Een reeks markeringen die wijzen op de locatie van de beats binnen de track. Beatgrids worden gebruikt voor geavanceerde mengfuncties zoals track:sync, nauwkeurige effectsynchronisatie, looping en nauwkeurige BPM representatie.

beatmatching

Een mengtechniek die wordt gebruikt om een vergelijkbaar en zelfde tempo vast te stellen met twee of meer tracks, waardoor je ze laat klinken als één track.

binaries

Bestanden die samengestelde of gecompileerde computercode bevatten, die is gecompileerd uit de broncode. De broncode, die meestal een hoop tekstbestanden is, wordt verwerkt met een programma dat een compiler wordt genoemd. De compiler genereert dan een binair bestand, wat zoiets is als een .exe of een .dll bestand. Door gebruik te maken van binaire bestanden bent u verlost van de taak om de code zelf te moeten compileren.

bitsnelheid

Describe the quality of an audio or video file. For audio data the bitrate is commonly measured in Kbps. For example, an MP3 audio file that is compressed at 192 Kbps will have a greater dynamic range and may sound slightly more clear than the same audio file compressed at 128 Kbps.

bpm

Beats per minute (BPM) is used as a measure of tempo in music. If you tap your foot to music you are following the “beat”. If you count how many taps you do in a minute you have calculated the BPM.

bug report

Elke software heeft bugs. Wanneer u een bug in deze software tegenkomt, dan zou u hierover een rapport moeten indienen bij de ontwikkelaars. Zij kunnen dit gebruiken om het probleem te identificeren, te repliceren en te verhelpen.

CDJ

CDJ is een term die oorspronkelijk werd gebruikt om een lijn van CD-spelers van Pioneer Electronics te beschrijven. Vandaag de dag verwijst CDJ over het algemeen naar DJ CD-spelers die werken als een platenspeler. Ze maken analoge bediening van muziek mogelijk met behulp van CD’s, meestal met behulp van een aanraakgevoelig geëmuleerd vinyloppervlak.

codec

Afkorting voor compressor/decompressor, een codec is elke technologie voor het comprimeren en decomprimeren van audio- en videogegevens. Enkele populaire codecs voor computer audio zijn MP3 en Ogg Vorbis.

crossfader

The crossfader is a slider that determines how much each deck of audio contributes to the master output.

cue

A Cue or Cue point is a reference point in the track usually placed on the position the DJ wants the track to start at by default. This is useful to instantly jump to that point without seeking through the track.

cue sheet

Een cue sheet (of CUE-bestand, CUE-sheet, enz.) is een geformatteerd tekstbestand dat wordt gebruikt om indexinformatie te verstrekken voor een groot audiobestand. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om software extra details te geven over de lay-out van een te branden CD.

cueing

Headphone cueing, or just cueing, is listening to the next track you would like to mix in in your headphones. The audience will not hear what you are cueing in your headphones. Being able to cue is a crucial aspect to DJing.

db

Short for decibels. A Decibel is a logarithmic measurement of sound level. Whispering is around 25 dB while unbearable sound such as a jet engine is around 160 db. Rule of thumb: A volume increase of 10 dB is perceived as twice as loud.

deck

Een deck is als een virtuele vinyldraaitafel. Je kunt er een track in laden en de track afspelen, net zoals je een plaat op een platenspeler zou zetten en afspelen.

DRM

Digital Rights Management (DRM) technologies attempt to control what you can and can’t do with the media and hardware you’ve purchased. Typically, a DRM system either encrypts the data so that it can only be accessed in a way authorized by copyright holders or marks content with a digital watermark or similar method so that the content can not be freely distributed. For information about how you can get involved in activism against DRM, see Defective by Design.

fast-forward

Om ervoor te zorgen dat iets sneller vooruitgaat dan de normale snelheid. In termen van audiosoftware betekent dit dat als u op de vooruitspoeltoets drukt, ook wel de fast-forward toets genoemd, de audio met hogere snelheid wordt afgespeeld zolang deze toets wordt ingedrukt. Dit is handig om door een track te zoeken.

fast-rewind

Het tegenovergestelde van fast-forward. Als u op de terugspoelknop drukt, wordt het geluid in omgekeerde richting afgespeeld met een hogere snelheid zolang de knop wordt ingedrukt.

file manager

A computer program that organizes data files into groups and shows you where they are when you need to find them again. Popular file managers for the operating systems Mixxx supports are Explorer on Windows, Finder on Mac OS X and Nautilus on GNU/Linux.

FLAC

Free Lossless Audio Compression (FLAC), a patent-free audio compression similar to MP3 but lossless (i.e. there is no loss in audio quality when used). FLAC files generally end with a .FLAC extension.

flanger

Een flanger is een effect dat het ingangssignaal vermengt met een vertraagde kopie van zichzelf, wat leidt tot interferenties in het signaal en een kamfiltereffect creëert. Door de uitvoer van het effect terug te leiden naar de invoer (feedback), wordt het effect versterkt.

GUI

Short for “Graphical User Interface” and is pronounced “gooey”. It refers to a user interface based on graphics (icons, pictures and menus) instead of text. In Mixxx, it uses a mouse, keyboard, or MIDI / HID controllers as input devices.

head/mix button

The head/mix button is used to control how much you mix the master output into your headphone output. This can be very useful when cueing a track, because you can test out how it sounds when mixed with the main mix in your headphones, before letting the audience hear the track.

headphone button

De headphone button of hoofdtelefoonknop wordt gebruikt om aan te geven of je al dan niet een deck of sampler voorbeluistert in je hoofdtelefoon.

headphone output

De headphone output of hoofdtelefoon uitvoer is wat je hoort in je hoofdtelefoon.

HID

Short for for Human Interface Device, a part of the USB specification. It specifies a device class (a type of computer hardware) for human interface devices such as keyboards, mice and game controllers.

HID controller

An external hardware device that generates and transmits HID data to HID-enabled hardware or software (e.g. Mixxx). Connected to your computer via USB, HID controllers allow you to control audio applications among others. Many DJs prefer to control DJ software using physical knobs, faders, and wheels instead of using a computer keyboard. Besides the known DJ controllers also keyboards, mice and game controllers are some of the most popular HID devices. Compared to MIDI it also allows use of advanced features such as those found on modern CDJs, e.g. display screens and high-resolution jogwheels.

hotcue

Vergelijkbaar met de belangrijkste :term: cue point, een hotcue is een referentiepunt in de track. DJ’s plaatsen hotcues meestal op kenmerkende posities binnen een nummer, zoals drops, breaks of kicks en snares. Mixxx ondersteunt tot 36 hotcues.

HSV

HSV, de afkorting in de Engelse taal, staat voor Hue, Saturation en Value, in het Nederlands wordt dit dus TVW hetgeen tint, verzadiging en waarde betekenen, wordt ook vaak HSB (B voor brightness) genoemd, vertaald in het Nederlands wordt dit dan TVH, tint, verzadiing en herlderheid genoemd. Het HSV kleurenmodel vertegenwoordigt kleur op een manier die meer geschikt is voor de menselijke waarneming van kleur. Bijvoorbeeld, de relaties “sterker dan”, “donkerder dan”, en “het tegenovergestelde van” worden gemakkelijk uitgedrukt in HSV. De weergave van het hardware-georiënteerde RGB model komt daarentegen dicht in de buurt van wat de meeste monitoren laten zien.

icecast

Icecast is gratis en open-source software die het mogelijk maakt om digitale audio-inhoud uit te zenden van en naar mediaspelersoftware, waardoor het mogelijk wordt om internetradiostations te creëren. In tegenstelling tot Shoutcast biedt de software de mogelijkheid om in gratis bestandsformaten zoals Ogg Vorbis te streamen en een eigen mapserver te draaien.

IRC

Internet Relay Chat (IRC) is a an online chat network. The Mixxx IRC channel can be found on the FreeNode IRC Network in the #mixxx channel.

kbps

Afkorting voor kilobits per seconde. Hier gebruikt om de kwaliteit van audiogegevens te meten. Zie bitrate

key lock

Wanneer key lock is ingeschakeld, zal het tempo van de track veranderen, maar de toonhoogte blijft consistent. Bij ontgrendeling zal de pitch slider de track versnellen (of vertragen) en de pitch zal mee toenemen (of afnemen).

kill switch

Een knop voor het in- en uitschakelen van individuele frequentie-bereiken binnen een kanaal, bv. de hoge tonen, de midden tonen en de lage tonen. Handig voor effecten waarbij de DJ een track voor een periode wat meer gedempt speelt of ruimte creëert voor een overgang.

LAME

LAME is een gratis software codec die gebruikt wordt om audio te coderen/comprimeren in het lossy MP3-bestandsformaat.

latency

Latency ofwel in het nederlands latentie genoemd, verwijst naar een korte periode van vertraging (meestal gemeten in milliseconden) tussen het moment dat een audiosignaal binnenkomt en het moment dat het uit een systeem komt. De mogelijkheid om de latentie zoveel mogelijk te verlagen maakt een groot verschil in reactiesnelheid.

lossless

Wordt beschreven als audiocompressie-algoritmen, een lossless algoritme is er één dat resulteert in geen enkel verlies aan audiokwaliteit wanneer het gebruikt wordt.

lossy

Wordt beschreven als audiocompressie-algoritmen, een lossy algoritme is er één dat resulteert in verlies aan audiokwaliteit wanneer het gebruikt wordt.

master output

The master output is the main audio output. It is what your audience hears.

metadata

In general, any piece of information about a music file that Mixxx uses (e.g. title, artist, album, hotcue locations, loops, etc.). Various file metadata formats allow information such as the title, artist, album, and track number to be stored in the audio file itself, see https://en.wikipedia.org/wiki/ID3 . Mixxx stores additional metadata about music files in its database, like beatgrid, waveform data, hotcues, playlists, crates, number of plays, etc.

MIDI

Short for for Musical Instrument Digital Interface. A digital communications language and hardware specification enabling compatible electronic instruments, sequencers, computers, etc., to communicate with each other in a network.

MIDI controller

An external hardware device that generates and transmits MIDI data to MIDI-enabled hardware or software (e.g. Mixxx). Usually connected to your computer via USB, MIDI controllers allow you to control audio applications among others. Many DJs prefer to control DJ software using physical knobs, faders, and wheels instead of using a computer keyboard.

MP3

A patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is de-facto standard of digital audio compression for music. MP3 files generally end with a .MP3 extension.

Ogg Vorbis

A patent-free audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is designed to provide for efficient streaming and manipulation of high quality digital audio. Ogg Vorbis files generally end with a .OGG or .OGA extension.

open-source

Generically, open-source refers to a program for which the source code is available to the public for use and/or modification from its original design free of charge. Open source code is typically created as a collaborative effort in which programmers improve upon the code and share the changes within the community. Open source sprouted in the technological community as a response to proprietary software owned by corporations. For more information, see Wikipedia.

OpenGL

An operating system feature used to draw hardware-accelerated graphics. Mixxx uses OpenGL to draw the waveform displays and spinning vinyl widgets.

operating system

Your operating system (OS) is the computing environment on your computer. For example, Windows, Mac OS X, or GNU/Linux are the three operating systems that Mixxx supports.

PFL

PFL or “pre-fader listen” is a fancy word for whether or not you are “pre-listening” to a deck in your headphones. See also: headphone button.

phase

The phase of a track is its position relative to another track. If two tracks are sync’d to the same tempo and in-phase then they should be playing so that their beats are aligned.

pitch bend

A technique used by DJs that temporarily bends the rate of a track up or down, usually while a button is held. This technique is usually used to make micro-adjustments to the synchronization of tracks while beatmatching. Before digital DJing, this was accomplished by dragging one’s finger alongside the turntable to slow it down or by twisting the record spindle to speed it up.

podcast

A podcast is a feed of audio or video files made available for free or for purchase over the Internet. Podcast clients such as iTunes allow listeners to subscribe to the feed and automatically download content to their portable audio players as it becomes available.

quantization

Quantization is the process of aligning notes and other events like loops or cuepoints so that they start or finish exactly on beats or fractions of beats.

ramping pitch bend

Basically identical to the regular pitch bend with the difference that the pitch changes gradually, instead of all at once. Often uses for temporary pitch changes. It simulates the effect of touching a turntable to temporarily slow down or speed up a record.

rate

The speed at which a track is played back, usually expressed in terms of a percentage of the speed relative to the tracks normal rate. Often while mixing, DJs adjust the rates of tracks so that they can play at the same tempo as other tracks. This allows DJs to beatmix, and is an essential part of DJing.

ReplayGain

ReplayGain normalizes audio data in a non-destructive way, so the tracks in your music library don’t all play at different volumes. Audio files are scanned by a psychoacoustic algorithm to determine the loudness of the audio data. ReplayGain information is stored as metadata in a digital audio file in order for the sound to be correctly played at the right level of loudness.

reverse

Reverse plays a track backwards.

RGB

The RGB color model is an additive color model in which red, green, and blue light are added together in various ways to reproduce a broad array of colors. The name of the model comes from the initials of the three additive primary colors, red, green, and blue.

shoutcast

Shoutcast is proprietary software that allows digital audio content to be broadcast to and from media player software, enabling the creation of Internet radio stations.

soundcard

Also known as an audio card, it is an internal computer expansion card or external expansion device that facilitates the input and output of audio signals to and from a computer. Today DJ-soundcards are usually connected via USB and have at least 2 stereo audio outputs to support cueing.

sync

Sync allows you to automatically adjust a track’s tempo and phase to be in sync with another deck that is playing.

tempo

The speed of a track measured in bpm.

timecode

Used here in conjunction with vinyl control. A special audio signal on a control vinyl or control CD (timecode media) that a computer can listen to in order to determine speed, direction and position of the playback.

track

A track is another word for a song.

url

Uniform Resource Locator. The address that defines the route to a file on an Internet server. URLs are typed into a Web browser to access Web pages and files, and URLs are embedded within the pages themselves as hypertext links. One example of a URL is http://www.mixxx.org .

vinyl control

A method of controlling DJ applications which simulates the traditional DJing paradigm of two turntables. Using special timecode media, the DJ application analyzes the timecode signal and simulates the sound and feel of having your music collection on vinyl.

volume

A term that refers to the degree of sound intensity or audibility; loudness. A volume control is used to adjust the output gain setting.

vu meter

The volume unit (VU) meter is used to show the relative levels of audio signals and is subdivided across channels. Basically it represents how ‘loud’ a sound from a channel is.

WAV

Standard digital audio file format used for storing waveform data; allows audio recordings to be saved with different sampling rates and bitrates; often saved in a 44.1 KHz, 16-bit, stereo format, which is the standard format used for CD audio. Wave files are not compressed, and are therefore lossless. Wave files generally end with a .WAV extension.

waveform overview

The waveform overview shows the waveform envelope of the entire track, and is useful because they allow DJs to see breakdowns far in advance.

waveform summary

The waveform summary shows the waveform envelope of the track near the current playback postition.