18. Verklarende woordenlijst

AAC
Advanced Audio Coding

Een gepatenteerd audiocompressie-algoritme dat een soort lossy datacompressie gebruikt. Ontworpen als opvolger voor MP3, AAC behaalt in het algemeen een betere geluidskwaliteit bij vergelijkbare bitsnelheden. Hoewel AAC-gecodeerde bestanden soms met de extensie .aax worden opgeslagen, wordt meestal de bestandsextensie .m4a gebruikt.

AcoustID

Een akoestisch vingerafdruksysteem dat volledig is gebaseerd op open-source technologie. Het doel is om een gratis database te creëren voorzien van door gebruikers aangeleverde audio vingerafdrukken met ver-wijzingen naar de MusicBrainz metadata database én een webservice aan te bieden voor de identificatie van audiobestanden met behulp van deze database. Voor meer informatie, zie`<https://acoustid.org/>`_.

AIFF
Audio Interchange File Format

Hoogwaardig digitaal audiobestandsformaat, vergelijkbaar met .wav-bestanden. Bevat audio in cd-kwaliteit en is opgeslagen in een niet-gecomprimeerd, lossless formaat. AIFF bestanden eindigen doorgaans met de extensie .aiff of .aif.

ALAC
Apple Lossless Audio Codec

Een lossless audiobestandsindeling gebruikt door iTunes en andere Apple producten. ALAC-bestanden gebruiken hetzelfde MP4-containerformaat als AAC en gebruiken dezelfde bestandsextensies (m4a, mp4). Mixxx en vele andere programma’s zijn niet compatibel met ALAC. Het wordt aanbevolen om deze ALAC bestanden te converteren naar FLAC voor gebruik in Mixxx.Ondertussen kan Mixxx werken met deze bestanden.

API
Application Program Interface

Een API is een specificatie en verzameling regels die bepalen hoe software-programma’s met elkaar kunnen communiceren. In Mixxx is een voorbeeld hiervan de Sound API die Mixxx gebruikt om te communiceren met het besturings-systeem om gebruik te maken van de geluidskaarten aangesloten op de computer.

ASIO
Audio Stream Input/Output

ASIO is een low-latency audio-interface API op Microsoft Windows.

audio-interface

Een audio-interface is een apparaat dat zorgt voor de in- en uitvoer van audiosignalen van en naar een computer, meestal verbonden via USB. Bijna alle computers worden geleverd met een ingebouwde basisaudio-inter-face, maar een audio-interface van hogere kwaliteit met minimaal 4 uitgangs-kanalen is aanbevolen voor Mixxx.

balans

Met een balansregelaar op een mixer kunt u de balans tussen het linker- en rechterkanaal aanpassen. De balans verwijst naar het relatieve volume van het corresponderende kanaal in een stereo audiosignaal.

balk

In de muzieknotatie is een balk (of maat) een tijdsegment dat wordt gedefinieerd door een bepaald aantal beats. Meestal bestaat een stuk uit meerdere maten van dezelfde lengte.

beatgrid

Een reeks markeringen die wijzen op de locatie van de beats binnen de track. Beatgrids worden gebruikt voor geavanceerde mengfuncties zoals track:sync, nauwkeurige effectsynchronisatie, looping en nauwkeurige BPM representatie.

beatmatching

Een mengtechniek die wordt gebruikt om een vergelijkbaar en gelijk tempo vast te stellen tussen twee of meer tracks, waardoor je ze laat klinken als één track.

binaries

Bestanden die samengestelde of gecompileerde computercode bevatten, die is gecompileerd uit de broncode. De broncode, die meestal een hoop tekst-bestanden is, wordt verwerkt met een programma dat een compiler wordt genoemd. De compiler genereert dan een binair bestand, wat zoiets is als een .exe of een .dll bestand. Door gebruik te maken van binaire bestanden bent u verlost van de taak om de code zelf te moeten compileren.

bitsnelheid

Beschrijft de kwaliteit van een audio- of videobestand. Bij audiogegevens wordt de bitrate gemeten in kbps. Een MP3-audiobestand dat bij-voorbeeld gecomprimeerd werd op 192 Kbps heeft een groter dynamisch bereik en klinkt mogelijk iets duidelijker dan hetzelfde audiobestand dat werd gecomprimeerd op 128 Kbps.

bpm
Beats per minute

BPM wordt gebruikt als maatstaf voor het tempo in muziek. Als je met je voet op de maat van de muziek tikt volgt u de ‘beat’. Als u telt hoeveel tikken u in een minuut doet heeft u de BPM berekend.

CDJ

CDJ is een term die oorspronkelijk werd gebruikt om een lijn van CD-spelers van Pioneer Electronics te beschrijven. Vandaag de dag verwijst CDJ over het algemeen naar DJ CD-spelers die werken als een platenspeler. Ze maken analoge bediening van muziek mogelijk met behulp van CD’s, meestal met behulp van een aanraakgevoelig geëmuleerd vinyloppervlak.

codec

Afkorting voor compressor/decompressor, een codec is elke technologie voor het comprimeren en decomprimeren van audio- en videogegevens. Enkele populaire codecs voor computer audio zijn MP3 en Ogg Vorbis.

controller

Een extern hardwareapparaat dat signalen genereert en verzendt naar een computer, meestal via USB, om software te besturen met fysieke besturingselementen die anders zijn dan van een muis en toetsenbord. Controllers hebben veel toepassingen voor muziek zoals het besturen van DJ-programma’s zoals Mixxx. Ze sturen meestal MIDI-signalen, maar sommige controllers gebruiken HID-signalen. Veel DJ’s bedienen DJ-software liever met fysieke toetsen, knoppen, schuifregelaars en wielen aan controllers in plaats van een computertoetsenbord en -muis te gebruiken.

crossfader

De crossfader is een schuifregelaar die bepaalt hoeveel elk audiodeck bijdraagt aan de main output.

cue
cue point

Een referentiepunt in de track, meestal geplaatst op de positie waarvan de DJ wil dat de track standaard op deze plaats wordt gestart. Het is handig om daar meteen te kunnen naartoe springen zonder de track te moeten doorzoeken

cue sheet

Een cue sheet (of CUE-bestand, CUE-sheet, enz.) is een geformatteerd tekstbestand dat wordt gebruikt om indexinformatie te verstrekken voor een groot audiobestand. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om software extra details te geven over de lay-out van een te branden CD.

cueing

Hoofdtelefoon cueing, of gewoon cueing, is het voorbeluisteren in de hoofd-telefoon van het volgende track die u wil mixen. Het publiek zal niet horen wat u in de hoofdtelefoon cuet. IDe mogelijkheid om te cueën is een cruciaal aspect van het DJ’en.

DAW
Digital Audio Workstation

Een elektronisch apparaat of applicatiesoftware dat wordt gebruikt voor het opnemen, bewerken en produceren van audiobestanden.

db
decibel

Een Decibel is een logaritmische meting van het geluidsniveau. Fluisteren ligt in de buurt van 25 dB terwijl ondraaglijk geluid zoals van een straal-motor rond de 160 dB ligt. Regel van duim: Een volumeverhoging van 10 dB wordt als twee keer zo luid ervaren.

deck

Een deck is een virtuele vinyldraaitafel. Je kunt er een track in laden en de track afspelen, net zoals je een plaat op een platenspeler zou leggen en afspelen.

direct monitoring

Een kenmerk van veel geluidskaarten dat toestaat om microfoons en andere ingangssignalen te beluisteren via de uitgangen van de geluidskaart zonder waarneembare latentie. Bij directe monitoring mixt de audio-interface het ingangssignaal in de hardware met het uitgangssignaal van Mixxx. Dit omzeilt de latentie van het verzenden van het signaal naar de computer om Mixxx het te laten verwerken en dan terug te sturen naar de geluidskaart.

DRM

Digital Rights Management (DRM) technologieën proberen te controleren wat u wel en niet kunt doen met de media en hardware die u hebt aangeschaft. Doorgaans versleutelt een DRM-systeem de gegevens, zodat deze alleen toegankelijk zijn op een manier die door de houders van auteursrechten is toegestaan, of markeert het de inhoud met een digitaal watermerk of een soortgelijke methode, zodat de inhoud niet vrij kan worden gedistribueerd. Voor informatie over hoe je betrokken kunt raken bij activisme tegen DRM, zie Defective by Design.

EQ
Equalizer

Met een equalizer kan het geluid in bepaalde frequentiebanden worden versterkt of gereduceerd, om zodoende de kwaliteit en het karakter van het geluid aan te passen.

Een eenvoudige grafische equalizer bestaat uit meerdere bedieningselementen voor het versterken of reduceren van banden of geluidsfrequenties.

Een parametrische equalizer regelt meer parameters van het geluid dan een grafische equalizer. Hij kan drie aspecten van elke frequentie regelen: het niveau (boost of cut), de centrale of primaire frequentie en de bandbreedte of het bereik van elke frequentie.

fast-forward (snel vooruit spoelen)

Om ervoor te zorgen dat iets sneller vooruitgaat dan de normale snelheid. In termen van audiosoftware betekent dit dat als u op de vooruitspoeltoets drukt, ook wel de fast-forward toets genoemd, de audio met hogere snelheid wordt afgespeeld zolang deze toets wordt ingedrukt. Dit is handig om door een track te zoeken.

fast-rewind (snel terug spoelen)

Het tegenovergestelde van fast-forward. Als u op de terugspoelknop drukt, wordt het geluid in omgekeerde richting afgespeeld met een hogere snelheid zolang de knop wordt ingedrukt.

file manager

Een computerprogramma dat de gegevensbestanden in groepen ordent en u laat zien waar ze zich bevinden om ze later terug te kunnen vinden. Populaire bestandsbeheerders voor de besturingssystemen die Mixxx ondersteunt zijn Verkenner in Windows, Finder op macOS en Nautilus op GNU/Linux.

FLAC
Free Lossless Audio Compression

Een patentvrije audiocompressietechniek vergelijkbaar met MP3 maar lossless (dwz dat er geen verlies is in de audiokwaliteit bij gebruik). FLAC-bestanden eindigen in het algemeen met een .flac-extensie.

flanger

Een flanger is een effect dat het ingangssignaal vermengt met een vertraagde kopie van zichzelf, wat leidt tot interferenties in het signaal en een kamfiltereffect creëert. Door de uitvoer van het effect terug te leiden naar de invoer (feedback), wordt het effect versterkt.

foutrapportage

Elke software heeft bugs. Wanneer u een bug in deze software tegenkomt, dan zou u hierover een rapport moeten indienen bij de ontwikkelaars. Zij kunnen dit gebruiken om het probleem te identificeren, te repliceren en te verhelpen.

geluidsniveaumeter

De geluidsniveaumeter, ook de geluidsmeter, wordt gebruikt om het gemiddelde niveau van de audiosignalen weer te geven. Het gemiddelde niveau ligt ongeveer aan de bovenzijde van het groene gebied, waarbij de luidste delen van de muziek (de transiënten) kortstondig in het gele gebied bewegen. Als de niveaumeter in het rood komt, clipt het signaal en wordt het vervormd weergegeven, u moet het volume naar beneden bijstellen.

GUI
Graphical User Interface

Het wordt uitgesproken als ‘gooey’ en het verwijst naar een gebruikers-interface gebaseerd op afbeeldingen (pictogrammen, afbeeldingen en menu’s) in plaats van tekst. In Mixxx gebruikt het een muis, toetsenbord of MIDI / HID controllers als invoer-apparaten.

head/mix button

De head/mix-knop wordt gebruikt om te bepalen hoeveel je de main output mengt in uw hoofdtelefoonuitgang. Dit kan erg handig zijn bij het cueing van een track, omdat je zó kunt testen in je hoofd-telefoon hoe de mix van de track met de hoofdmix zou klinken, voordat het publiek de track kan horen.

headphone button

De headphone button of hoofdtelefoontoets wordt gebruikt om aan te geven of je al dan niet een deck of sampler voorbeluistert in je hoofdtelefoon.

headphone output

De headphone output of hoofdtelefoon uitvoer is wat je hoort in je hoofdtelefoon.

HID
Human Interface Device

Een deel van de USB-specificatie. Het specificeert een apparaat-klasse (een type van computerhardware) voor menselijke interface-apparaten zoals toetsenborden, muizen, gamecontrollers en een aantal DJ controllers.

hotcue

Vergelijkbaar met het hoofd :term: cue punt, een hotcue is een referentie-punt in de track. DJ’s plaatsen hotcues meestal op kenmerkende posities binnen een track zoals drops, breaks of kicks en snares. Mixxx ondersteunt tot 36 hotcues.

HSV

HSV, de Engelse afkorting, staat voor Hue, Saturation en Value, in het Nederlands wordt dit dus TVW hetgeen staat voor tint, verzadiging en waarde, wordt ook vaak HSB (B voor brightness) genoemd, vertaald in het Nederlands wordt dit dan TVH, tint, verzadiging en helderheid. Het HSV kleurenmodel vertegenwoordigt kleur op een manier die meer geschikt is voor de menselijke waarneming van kleur. Bijvoorbeeld, de relaties “sterker dan”, “donkerder dan”, en “het tegenovergestelde van” worden gemakkelijk uitgedrukt in HSV. De weergave van het hardware-georiënteerde RGB model komt daarentegen dicht in de buurt van wat de meeste monitoren laten zien.

icecast

Icecast is gratis en open-source software die het mogelijk maakt om digitale audio-inhoud uit te zenden van en naar mediaspelersoftware, waardoor het mogelijk wordt om internetradiostations te creëren. In tegenstelling tot Shoutcast biedt de software de mogelijkheid om in gratis bestandsformaten zoals Ogg Vorbis te streamen en een eigen overzichtsserver te draaien.

IRC
Internet Relay Chat

IRC is een online chatnetwerk. Het Mixxx IRC-kanaal bevond zich op de FreeNode IRC Netwerk in het #mixxx kanaal. Het kanaal werd in 2018 vervangen door de Mixxx Zulip Chat.

kbps

Afkorting voor kilobits per seconde. Hier gebruikt om de kwaliteit van audiogegevens te meten. Zie bitrate

key (toonaard)

afkorting voor ‘muziekale toonaard’ (bv: C majeur).

key lock

Wanneer key lock is ingeschakeld, zal het tempo van de track veranderen, maar de toonhoogte zal consistent blijven. Bij ontgrendeling zal de pitch schuifregelaar de track versnellen (of vertragen) en de pitch zal mee toenemen (of afnemen).

kill switch

Een knop voor het in- en uitschakelen van individuele frequentie-bereiken binnen een kanaal, bv. de hoge tonen, de midden tonen en de lage tonen. Handig voor effecten waarbij de DJ een track voor een periode wat meer gedempt speelt of ruimte creëert voor een overgang.

LADSPA
Linux Audio Developer’s Simple Plugin

De LADSPA API is een standaard voor het verwerken van audiofilters en audio signaalverwerkingseffecten.

LAME

LAME is een gratis software codec die gebruikt wordt om audio te coderen/comprimeren in het lossy MP3-bestandsformaat.

latency

Latency ofwel in het nederlands latentie, verwijst naar een korte periode van vertraging (meestal gemeten in milliseconden) tussen de momenten dat een audiosignaal een systeem binnenkomt en het daarna het systeem verlaat. De mogelijkheid om de latentie zoveel mogelijk te verlagen maakt een groot verschil in de reactiesnelheid.

lossless

Wordt gebruikt bij het beschrijven van audiocompressie-algoritmen, een loss-less algoritme is er één dat resulteert in geen verlies aan audiokwaliteit wanneer het gebruikt wordt.

lossy

Wordt gebruikt bij het beschrijven van audiocompressie-algoritmen, een lossy algoritme is er één dat resulteert in verlies van audiokwaliteit wanneer het gebruikt wordt.

macOS

macOS (oorspronkelijk ‘Mac OS X’ genoemd tot 2012 en daarna ‘OS X’ tot 2016) is het huidige Mac-besturingssysteem dat in 2001 officieel het klassieke Mac OS heeft opgevolgd.

main output
master output

De main output (hoofduitvoer) wordt naar de grote luidsprekers gestuurd. Het is wat je publiek hoort. Houd er rekening mee dat de term ‘masteruitvoer’ historisch werd gebruikt, maar deze term wordt momenteel uitgefaseerd. Gebruik bij voorkeur ‘hoofduitvoer’.

metadata

In het algemeen: elk stukje informatie over een muziekbestand dat Mixxx gebruikt (bijv. titel, artiest, album, hotcue-locaties, loops, enz.). Verschillende bestand-Metadata-formaten maken informatie mogelijk zoals de titel, artiest, album en tracknummer dat in het audiobestand zelf wordt opgeslagen, zie https://en.wikipedia.org/wiki/ID3 . Mixxx slaat aanvullende metadata over muziekbestanden op in de database, zoals beatgrid, waveform-gegevens, hotcues, afspeel-lijsten, kratten, aantal keren afgespeeld, etc.

MIDI
Musical Instrument Digital Interface

Een digitale communicatietaal en hardwarespecificatie die het mogelijk maakt dat compatibele elektronische instrumenten, sequencers, computers, enz., met elkaar communiceren in een netwerk. De meeste DJ controllers gebruiken MIDI om met computers te communiceren.

MP3

Een gepatenteerd audiocompressie-algoritme dat een vorm van lossy datacompressie gebruikt. Het is de facto de standaard voor digitale audio-compressie voor muziek. MP3-bestanden eindigen doorgaans met de extensie .mp3.

MusicBrainz

Een open-source muziekencyclopedie die muziek-metadata verzamelt en die data beschikbaar maakt voor het publiek. Voor meer informatie, zie https://musicbrainz.org/.

Ogg Vorbis

Een patentvrij algoritme voor audiocompressie dat een vorm van lossy datacompressie gebruikt. Het is ontworpen om te zorgen voor een efficiënte streaming en manipulatie van digitale audio van hoge kwaliteit. Ogg Vorbis-bestanden eindigen meestal met een .ogg- of .oga-extensie.

open-source

In het algemeen verwijst open-source naar een programma waarvan de broncode beschikbaar is voor het publiek voor het gratis gebruik van en/of de wijziging aan het oorspronkelijke ontwerp. Open source-code wordt door-gaans in een samenwerkingsverband gemaakt waarbij programmeurs de code verbeteren en de wijzigingen delen binnen de gemeenschap. Open source ontstond in de technologische gemeenschap als een reactie op propriëtaire software van bedrijven. Voor meer informatie, zie Wikipedia.

OpenGL

Een besturingssysteem-functie die wordt gebruikt om grafische zaken versneld weer te geven dankzij specifieke gardware-ondersteuning. Mixxx gebruikt OpenGL om de waveform-mweergaven te tekenen en vinyl te laten draaien in de widgets.

operating system (besturingssysteem)

Uw besturingssysteem (OS) is de computeromgeving op uw computer.Windows, macOS of GNU/Linux zijn bijvoorbeeld de drie besturingssystemendie Mixxx ondersteunt.

Opus

Opus is een volledig open, royaltyvrije, zeer veelzijdige lossy audio codec. De bestandsnaamextensie .opus wordt ervoor aanbevolen.

PFL

PFL of “pre-fader luisteren” is het hoofdtelefoonsignaal dat niet wordt beïnvloed door de volumefaders van het deck. Hierdoor kun je nummers vooraf beluisteren in de hoofdtelefoon door de volumefader te verlagen, zodat het deck alleen via de hoofdtelefoon speelt maar niet voor het publiek. Zie ook: hoofdtelefoonknop.

phase

De fase van een track is de relatieve positie ten opzichte van een andere track. Indien twee tracks zijn gesynchroniseerd met hetzelfde tempo en in-fase dan zou u ze kunnen afspelen gelijk de beats uitgelijnd zijn.

pitch bend

Een techniek die door DJ’s wordt gebruikt en die de snelheid van een nummer tijdelijk ‘ombuigt’ naar omhoog of omlaag, meestal terwijl er een toets ingedrukt wordt gehouden. Deze techniek wordt meestal gebruikt om micro-aanpassingen te maken aan de synchronisatie van nummers tijdens beatmatching. Vóór digitaal DJ’en werd dit bereikt door met de vinger te slepen langs de draaitafel om deze te vertragen of door aan de platenspindel te draaien om deze wat te versnellen.

podcast

Een podcast is een stroom van audio- of videobestanden die gratis of als een aankoop via internet ter beschikking worden gesteld. Podcast-clients zoals iTunes staan luisteraars toe om zich te abonneren op de stroom en automatisch de inhoud te downloaden naar hun draagbare audiospelers zodra deze beschikbaar komen.

quantization

Quantization is het proces van het uitlijnen van noten en andere gebeurte-nissen zoals lussen of cuepunten zodat ze precies op de beats of fracties van beats beginnen of eindigen.

ramping pitch bend

In principe identiek aan de reguliere pitch bend met het verschil dat de toonhoogte geleidelijk verandert, in plaats van ineens volledig.Wordt vaak gebruikt voor tijdelijke toonhoogteveranderingen. Het simuleert het effect van het aanraken van een draaitafel om deze tijdelijk te ver-tragen of te versnellen.

rate

De snelheid waarmee een track wordt afgespeeld, meestal uitgedrukt als een percentage van de snelheid ten opzichte van de normale snelheid van de track. Vaak passen DJ’s de snelheid van tracks aan tijdens het mixen, zodat ze tegelijkertijd kunnen spelen an hetzelfde tempo. Hierdoor kunnen DJ’s beatmix, dit is een essentieel onderdeel van DJ’en.

ReplayGain

ReplayGain normaliseert audiogegevens op een niet-destructieve manier, zodat de tracks in uw muziekbibliotheek niet allemaal op verschillende volumes afspelen. Audiobestanden worden gescand door een psycho-akoestisch algoritme om de luidheid van de audio te bepalen. ReplayGain-informatie wordt opgeslagen als metadata in een digitaal audiobestand zodat het geluid correct op het juiste niveau wordt afgespeeld.

reverse (omgekeerd)

Reverse speelt een track omgekeerd af.

RGB

Het RGB-kleurmodel is een additief kleurmodel waarin rood, groen en blauw licht op verschillende manieren bij elkaar wordt opgeteld om een breed scala aan kleuren te verkrijgen. De naam van het model komt van de initialen van de drie additieve primaire kleuren, rood, groen en blauw.

shoutcast

Shoutcast is eigen software waarmee digitale audio-inhoud kan worden uitgezonden van en naar mediaspelersoftware, waardoor de creatie van Internetradiostations mogelijk wordt.

snelkoppeling

Met snelkoppelingen kun je efficiënter werken. Deze handleiding toont enkele snelkoppelingen voor toegang tot Mixxx-functies met een Engelse toetsenbord-indeling. Afhankelijk van uw taalinstellingen kunnen de standaardinstellingen afwijken.

soundcard (geluidskaart)

Een andere naam voor een audio-interface, hoewel weinig audio-interfaces nog de vorm van een kaart hebben..

sync

Met Sync kun je automatisch het tempo en de phase van een track aanpassen zodat deze synchroon wordt met een ander deck dat afspeelt.

sync lock
master sync

Sync lock-modus past voortdurend het tempo en de phase`van een track aan (als :term:`quantization is ingeschakeld) om i:term:sync te blijven met andere decks die in de synchronisatie-vergrendelingsmodus staan.

tempo

De snelheid van een track gemeten in BPM.

timecode

Hier gebruikt in combinatie met vinyl control. Een speciaal audio-signaal op een vinyl of CD (timecodemedia) dat een computer kan beluisteren om ermee de snelheid, richting en positie van het afspelen te bepalen.

track

Een track is een ander another woord voor een song, nummer, lied.

URL
Uniform Resource Locator

Het adres dat de route naar een bestand op een internetserver definieert. URL’s worden getijpt in een webbrowser om toegang te krijgen tot webpagina’s en bestanden, URL’s worden in pagina’s als hypertekstlinks weergegeven. Een voorbeeld van een URL is https://mixxx.org .

USB
Universal Serial Bus

USB is een industriestandaard voor kabels, connectoren en protocollen en wordt voor veel consumentenhardware gebruikt. Als een audio-interface ‘USB-klasse compliant’ is dan betekent dit betekent dat het kan worden gebruikt op alle belangrijke besturingssystemen zonder speciale stuurprogramma’s (in Windows, kunnen speciale stuurprogramma’s wel nog nodig zijn om de ASIO sound- API te gebruiken).

vinyl control

Een methode voor het besturen van DJ-applicaties die de het traditionele DJ-paradigma van twee draaitafels simuleert. Met behulp van speciale timecode media analyseert de DJ-applicatie het tijdcodesignaal en simuleert het geluid en gevoel van te werken met je muziekcollectie op vinyl.

volume

Een term die verwijst naar de mate van geluidsintensiteit of hoorbaarheid; luidheid. Volume wordt bepaald door de menselijke perceptie en komt niet direct overeen met eeen fysieke eigenschap van geluid.

WAV

Standaard digitaal audiobestandsformaat gebruikt voor het opslaan van waveform-gegevens; staat toe dat audio-opnamen kunnen worden opgeslagen met verschillende frequenties en bitrates; vaak opgeslagen in een 44,1 KHz, 16-bits stereoformaat, wat het standaard formaat is van audio CD’s. Wave-bestanden zijn niet gecomprimeerd en zijn daarom lossless. Wave-bestanden eindigen doorgaans met de extensie .wav.

waveform overview

De waveform weergave toont de waveform envelope van de gehele track, en is handig omdat dit DJ’s de mogelijkheid biedt om bv breakdowns op voorhand te zien.

waveform summary

De waveform samenvatting toont de waveform envelope van de track nabij de huidige afspeelpositie.

Zulip

Zulip is een krachtige, open source groepschat-applicatie die de directheid van realtime chat combineert met de produc-tiviteitsvoordelen van gesprekken met onderwerpen. De ``Mixxx Zulip Chat``is te vinden op https://mixxx.zulipchat.com .