18. Verklarende woordenlijst

AAC
Advanced Audio Coding

A patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. Designed to be the successor to MP3, AAC generally achieves better sound quality at similar bit rates. While the .aac extension is sometimes used for AAC-encoded files, they are typically saved with an .m4a file extension.

AcoustID

Een akoestisch vingerafdruksysteem dat volledig is gebaseerd op open-source technologie. Het doel is om een gratis database te creëren, die voorzien wordt van de door de gebruiker aangeleverde audio vingerafdrukken met mapping naar de MusicBrainz metadata database en een webservice aan te bieden voor de identificatie van audiobestanden met behulp van deze database. Voor meer informatie, zie`<https://acoustid.org/>`_.

AIFF
Audio Interchange File Format

High-quality digital audio file format, similar to .wav files. Contains CD quality audio stored in a non-compressed, lossless format. AIFF files generally end with a .aiff or .aif extension.

ALAC
Apple Lossless Audio Codec

A lossless audio file format used by iTunes and other Apple products. ALAC files use the same MP4 container format as AAC and use the same file extensions (m4a, mp4). Mixxx and many other programs are not compatible with ALAC. It is recommended to convert ALAC files to FLAC for use in Mixxx.

API
Application Program Interface

An API is a specification and set of rules for how software programs interact with each other. In Mixxx, an example of this is the Sound API that Mixxx uses to communicate with the operating system to make use of the soundcards connected to the computer.

ASIO
Audio Stream Input/Output

ASIO is a low-latency audio interface API on Microsoft Windows.

audio-interface

An audio interface is a device that facilitates the input and output of audio signals to and from a computer, typically connected by USB. Almost all computers come with a basic audio interface built in, but a higher quality audio interface with at least 4 output channels is recommended for Mixxx.

balans

Met een balansregelaar op een mixer kunt u de balans tussen het linker- en rechterkanaal aanpassen. De balans verwijst naar het relatieve volume van het corresponderende kanaal in een stereo audiosignaal.

balk

In de muzieknotatie is een balk (of maat) een tijdsegment dat wordt gedefinieerd door een bepaald aantal beats. Meestal bestaat een stuk uit meerdere maten van dezelfde lengte.

beatgrid

Een reeks markeringen die wijzen op de locatie van de beats binnen de track. Beatgrids worden gebruikt voor geavanceerde mengfuncties zoals track:sync, nauwkeurige effectsynchronisatie, looping en nauwkeurige BPM representatie.

beatmatching

Een mengtechniek die wordt gebruikt om een vergelijkbaar en zelfde tempo vast te stellen met twee of meer tracks, waardoor je ze laat klinken als één track.

binaries

Bestanden die samengestelde of gecompileerde computercode bevatten, die is gecompileerd uit de broncode. De broncode, die meestal een hoop tekstbestanden is, wordt verwerkt met een programma dat een compiler wordt genoemd. De compiler genereert dan een binair bestand, wat zoiets is als een .exe of een .dll bestand. Door gebruik te maken van binaire bestanden bent u verlost van de taak om de code zelf te moeten compileren.

bitsnelheid

Describe the quality of an audio or video file. For audio data the bitrate is commonly measured in kbps. For example, an MP3 audio file that is compressed at 192 Kbps will have a greater dynamic range and may sound slightly more clear than the same audio file compressed at 128 Kbps.

bpm
Beats per minute

BPM is used as a measure of tempo in music. If you tap your foot to music you are following the “beat”. If you count how many taps you do in a minute you have calculated the BPM.

bug report

Elke software heeft bugs. Wanneer u een bug in deze software tegenkomt, dan zou u hierover een rapport moeten indienen bij de ontwikkelaars. Zij kunnen dit gebruiken om het probleem te identificeren, te repliceren en te verhelpen.

CDJ

CDJ is een term die oorspronkelijk werd gebruikt om een lijn van CD-spelers van Pioneer Electronics te beschrijven. Vandaag de dag verwijst CDJ over het algemeen naar DJ CD-spelers die werken als een platenspeler. Ze maken analoge bediening van muziek mogelijk met behulp van CD’s, meestal met behulp van een aanraakgevoelig geëmuleerd vinyloppervlak.

codec

Afkorting voor compressor/decompressor, een codec is elke technologie voor het comprimeren en decomprimeren van audio- en videogegevens. Enkele populaire codecs voor computer audio zijn MP3 en Ogg Vorbis.

controller

An external hardware device that generates and transmits signals to a computer, usually via USB, to control software with physical controls other than a mouse and keyboard. Controllers have many uses for music such as controlling DJ programs like Mixxx. They typically send MIDI signals but some controllers use HID signals. Many DJs prefer to control DJ software using physical knobs, faders, and wheels on controllers instead of using a computer keyboard and mouse.

crossfader

De crossfader is een schuifregelaar die bepaalt hoeveel audio elk deck bijdraagt aan de master output.

cue
cue point

A reference point in the track usually placed on the position the DJ wants the track to start at by default. This is useful to instantly jump to that point without seeking through the track.

cue sheet

Een cue sheet (of CUE-bestand, CUE-sheet, enz.) is een geformatteerd tekstbestand dat wordt gebruikt om indexinformatie te verstrekken voor een groot audiobestand. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om software extra details te geven over de lay-out van een te branden CD.

cueing

Hoofdtelefoon cueing, of gewoon cueing, is het beluisteren van het volgende nummer in je hoofdtelefoon dat je wilt mixen. Het publiek zal niet horen wat je in je hoofdtelefoon cuet. In staat zijn om te cueën is een cruciaal aspect van het DJ’en.

DAW
Digital Audio Workstation

An electronic device or application software used for recording, editing and producing audio files.

db
decibel

A Decibel is a logarithmic measurement of sound level. Whispering is around 25 dB while unbearable sound such as a jet engine is around 160 db. Rule of thumb: A volume increase of 10 dB is perceived as twice as loud.

deck

Een deck is als een virtuele vinyldraaitafel. Je kunt er een track in laden en de track afspelen, net zoals je een plaat op een platenspeler zou zetten en afspelen.

direct monitoring

A feature of many soundcards that allows microphones and other input signals to be heard through the soundcard outputs with no perceivable latency. With direct monitoring, the audio interface mixes the input signal in hardware with the output signal from Mixxx. This bypasses the latency of sending the signal into the computer for Mixxx to process and sending it back out to the soundcard.

DRM

Digital Rights Management (DRM) technologieën probeert te controleren wat u wel en niet kunt doen met de media en hardware die u hebt aangeschaft. Doorgaans versleutelt een DRM-systeem de gegevens, zodat deze alleen toegankelijk zijn op een manier die door de houders van auteursrechten is toegestaan, of markeert het de inhoud met een digitaal watermerk of een soortgelijke methode, zodat de inhoud niet vrij kan worden gedistribueerd. Voor informatie over hoe je betrokken kunt raken bij activisme tegen DRM, zie Defective by Design.

EQ
Equalizer

Met een equalizer kan het geluid in bepaalde frequentiebanden worden versterkt of gereduceerd, om zodoende de kwaliteit en het karakter van het geluid aan te passen.

Een eenvoudige grafische equalizer bestaat uit meerdere bedieningselementen voor het versterken of af te sluiten van banden of geluidsfrequenties.

Een parametrische equalizer regelt meer parameters van het geluid dan een grafische equalizer. Hij kan drie aspecten van elke frequentie regelen: het niveau (boost of cut), de centrale of primaire frequentie en de bandbreedte of het bereik van elke frequentie.

fast-forward

Om ervoor te zorgen dat iets sneller vooruitgaat dan de normale snelheid. In termen van audiosoftware betekent dit dat als u op de vooruitspoeltoets drukt, ook wel de fast-forward toets genoemd, de audio met hogere snelheid wordt afgespeeld zolang deze toets wordt ingedrukt. Dit is handig om door een track te zoeken.

fast-rewind

Het tegenovergestelde van fast-forward. Als u op de terugspoelknop drukt, wordt het geluid in omgekeerde richting afgespeeld met een hogere snelheid zolang de knop wordt ingedrukt.

file manager

Een computerprogramma dat de gegevensbestanden in groepen ordent en u laat zien waar ze zich bevinden wanneer u ze weer moet vinden. Populaire bestandsbeheerders voor de term:besturingssystemen <operating system> Mixxx-ondersteuning zijn Explorer op Windows, Finder op macOS en Nautilus op GNU/Linux.

FLAC
Free Lossless Audio Compression

A patent-free audio compression similar to MP3 but lossless (i.e. there is no loss in audio quality when used). FLAC files generally end with a .flac extension.

flanger

Een flanger is een effect dat het ingangssignaal vermengt met een vertraagde kopie van zichzelf, wat leidt tot interferenties in het signaal en een kamfiltereffect creëert. Door de uitvoer van het effect terug te leiden naar de invoer (feedback), wordt het effect versterkt.

geluidsniveaumeter

De geluidsniveaumeter, ook de geluidsmeter, wordt gebruikt om het gemiddelde niveau van de audiosignalen weer te geven. Het gemiddelde niveau ligt ongeveer aan de bovenzijde van het groene gebied, waarbij de luidste delen van de muziek (de transiënten) kortstondig naar het gele gebied overgaan. Als de niveaumeter in het rood staat, wordt het signaal verknipt weergegeven en moet het volume naar beneden worden gedraaid.

GUI
Graphical User Interface

It’s pronounced “gooey” and it refers to a user interface based on graphics (icons, pictures and menus) instead of text. In Mixxx, it uses a mouse, keyboard, or MIDI / HID controllers as input devices.

head/mix button

De head/mix-knop wordt gebruikt om te bepalen hoeveel u de master output in uw hoofdtelefoonuitgang mengt. Dit kan zeer nuttig zijn bij het cueen van een track, omdat je dan kunt testen hoe het klinkt als je het mixt met de hoofdmix in je koptelefoon, alvorens je het publiek de track laat horen.

headphone button

De headphone button of hoofdtelefoonknop wordt gebruikt om aan te geven of je al dan niet een deck of sampler voorbeluistert in je hoofdtelefoon.

headphone output

De headphone output of hoofdtelefoon uitvoer is wat je hoort in je hoofdtelefoon.

HID
Human Interface Device

A part of the USB specification. It specifies a device class (a type of computer hardware) for human interface devices such as keyboards, mice, game controllers, and some DJ controllers.

hotcue

Vergelijkbaar met de belangrijkste :term: cue point, een hotcue is een referentiepunt in de track. DJ’s plaatsen hotcues meestal op kenmerkende posities binnen een nummer, zoals drops, breaks of kicks en snares. Mixxx ondersteunt tot 36 hotcues.

HSV

HSV, de afkorting in de Engelse taal, staat voor Hue, Saturation en Value, in het Nederlands wordt dit dus TVW hetgeen tint, verzadiging en waarde betekenen, wordt ook vaak HSB (B voor brightness) genoemd, vertaald in het Nederlands wordt dit dan TVH, tint, verzadiing en herlderheid genoemd. Het HSV kleurenmodel vertegenwoordigt kleur op een manier die meer geschikt is voor de menselijke waarneming van kleur. Bijvoorbeeld, de relaties “sterker dan”, “donkerder dan”, en “het tegenovergestelde van” worden gemakkelijk uitgedrukt in HSV. De weergave van het hardware-georiënteerde RGB model komt daarentegen dicht in de buurt van wat de meeste monitoren laten zien.

icecast

Icecast is gratis en open-source software die het mogelijk maakt om digitale audio-inhoud uit te zenden van en naar mediaspelersoftware, waardoor het mogelijk wordt om internetradiostations te creëren. In tegenstelling tot Shoutcast biedt de software de mogelijkheid om in gratis bestandsformaten zoals Ogg Vorbis te streamen en een eigen mapserver te draaien.

IRC
Internet Relay Chat

IRC is an online chat network. The Mixxx IRC channel was on the FreeNode IRC Network in the #mixxx channel. The channel was replaced in 2018 by the Mixxx Zulip Chat.

kbps

Afkorting voor kilobits per seconde. Hier gebruikt om de kwaliteit van audiogegevens te meten. Zie bitrate

key lock

Wanneer key lock is ingeschakeld, zal het tempo van de track veranderen, maar de toonhoogte blijft consistent. Bij ontgrendeling zal de pitch slider de track versnellen (of vertragen) en de pitch zal mee toenemen (of afnemen).

kill switch

Een knop voor het in- en uitschakelen van individuele frequentie-bereiken binnen een kanaal, bv. de hoge tonen, de midden tonen en de lage tonen. Handig voor effecten waarbij de DJ een track voor een periode wat meer gedempt speelt of ruimte creëert voor een overgang.

LADSPA
Linux Audio Developer’s Simple Plugin

The LADSPA API is a standard for handling audio filters and audio signal processing effects.

LAME

LAME is een gratis software codec die gebruikt wordt om audio te coderen/comprimeren in het lossy MP3-bestandsformaat.

latency

Latency ofwel in het nederlands latentie genoemd, verwijst naar een korte periode van vertraging (meestal gemeten in milliseconden) tussen het moment dat een audiosignaal binnenkomt en het moment dat het uit een systeem komt. De mogelijkheid om de latentie zoveel mogelijk te verlagen maakt een groot verschil in reactiesnelheid.

lossless

Wordt beschreven als audiocompressie-algoritmen, een lossless algoritme is er één dat resulteert in geen enkel verlies aan audiokwaliteit wanneer het gebruikt wordt.

lossy

Wordt beschreven als audiocompressie-algoritmen, een lossy algoritme is er één dat resulteert in verlies aan audiokwaliteit wanneer het gebruikt wordt.

macOS

macOS (oorspronkelijk “Mac OS X” genoemd tot 2012 en daarna “OS X” tot 2016) is het huidige Mac-besturingssysteem dat in 2001 officieel het klassieke Mac OS heeft opgevolgd.

master output

De master output is de belangrijkste audio-uitgang. Het is wat je publiek hoort.

metadata

In general, any piece of information about a music file that Mixxx uses (e.g. title, artist, album, hotcue locations, loops, etc.). Various file metadata formats allow information such as the title, artist, album, and track number to be stored in the audio file itself, see https://en.wikipedia.org/wiki/ID3 . Mixxx stores additional metadata about music files in its database, like beatgrid, waveform data, hotcues, playlists, crates, number of plays, etc.

MIDI
Musical Instrument Digital Interface

A digital communications language and hardware specification enabling compatible electronic instruments, sequencers, computers, etc., to communicate with each other in a network. Most DJ controllers use MIDI to communicate with computers.

MP3

A patented audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is de-facto standard of digital audio compression for music. MP3 files generally end with a .mp3 extension.

MusicBrainz

A open-source music encyclopedia that collects music metadata and makes it available to the public. For more information, see https://musicbrainz.org/.

Ogg Vorbis

A patent-free audio compression algorithm which uses a form of lossy data compression. It is designed to provide for efficient streaming and manipulation of high quality digital audio. Ogg Vorbis files generally end with a .ogg or .oga extension.

open-source

Generically, open-source refers to a program for which the source code is available to the public for use and/or modification from its original design free of charge. Open source code is typically created as a collaborative effort in which programmers improve upon the code and share the changes within the community. Open source sprouted in the technological community as a response to proprietary software owned by corporations. For more information, see Wikipedia.

OpenGL

An operating system feature used to draw hardware-accelerated graphics. Mixxx uses OpenGL to draw the waveform displays and spinning vinyl widgets.

operating system

Your operating system (OS) is the computing environment on your computer. For example, Windows, macOS, or GNU/Linux are the three operating systems that Mixxx supports.

Opus

Opus is a totally open, royalty-free, highly versatile lossy audio codec. The .opus filename extension is recommended.

PFL

PFL or “pre-fader listen” is the headphone signal that is not affected by the deck volume faders. This allows for pre-listening tracks in headphones by lowering the volume fader so the deck plays only to headphones but not to the audience. See also: headphone button.

phase

The phase of a track is its position relative to another track. If two tracks are sync’d to the same tempo and in-phase then they should be playing so that their beats are aligned.

pitch bend

A technique used by DJs that temporarily bends the rate of a track up or down, usually while a button is held. This technique is usually used to make micro-adjustments to the synchronization of tracks while beatmatching. Before digital DJing, this was accomplished by dragging one’s finger alongside the turntable to slow it down or by twisting the record spindle to speed it up.

podcast

A podcast is a feed of audio or video files made available for free or for purchase over the Internet. Podcast clients such as iTunes allow listeners to subscribe to the feed and automatically download content to their portable audio players as it becomes available.

quantization

Quantization is the process of aligning notes and other events like loops or cuepoints so that they start or finish exactly on beats or fractions of beats.

ramping pitch bend

Basically identical to the regular pitch bend with the difference that the pitch changes gradually, instead of all at once. Often uses for temporary pitch changes. It simulates the effect of touching a turntable to temporarily slow down or speed up a record.

rate

The speed at which a track is played back, usually expressed in terms of a percentage of the speed relative to the tracks normal rate. Often while mixing, DJs adjust the rates of tracks so that they can play at the same tempo as other tracks. This allows DJs to beatmix, and is an essential part of DJing.

ReplayGain

ReplayGain normalizes audio data in a non-destructive way, so the tracks in your music library don’t all play at different volumes. Audio files are scanned by a psychoacoustic algorithm to determine the loudness of the audio data. ReplayGain information is stored as metadata in a digital audio file in order for the sound to be correctly played at the right level of loudness.

reverse

Reverse plays a track backwards.

RGB

The RGB color model is an additive color model in which red, green, and blue light are added together in various ways to reproduce a broad array of colors. The name of the model comes from the initials of the three additive primary colors, red, green, and blue.

shortcut

Shortcuts let you work more efficiently. This manual shows some shortcuts for accessing Mixxx functions with an English keyboard layout. Depending on your language settings the defaults may be different.

shoutcast

Shoutcast is proprietary software that allows digital audio content to be broadcast to and from media player software, enabling the creation of Internet radio stations.

soundcard

Another name for an audio interface, although few audio interfaces are shaped like cards anymore.

sync

Sync allows you to automatically adjust a track’s tempo and phase to be in sync with another deck that is playing.

sync lock
master sync

Sync lock mode persistently adjusts a track’s tempo and phase (if quantization is enabled) in order to stay in sync with other decks that are in sync lock mode.

tempo

The speed of a track measured in BPM.

timecode

Used here in conjunction with vinyl control. A special audio signal on a control vinyl or control CD (timecode media) that a computer can listen to in order to determine speed, direction and position of the playback.

toonaard

afkorting voor “musikale toonaard” (bv: C majeur).

track

A track is another word for a song.

URL
Uniform Resource Locator

The address that defines the route to a file on an Internet server. URLs are typed into a Web browser to access Web pages and files, and URLs are embedded within the pages themselves as hypertext links. One example of a URL is https://mixxx.org .

USB
Universal Serial Bus

USB is an industry standard for cables, connectors and protocols and used for lots of consumer hardware. If an audio interface is “USB class compliant”, this means it can be used on all major operating systems without special drivers (on Windows, special drivers might still be necessary to use the ASIO sound API though).

vinyl control

A method of controlling DJ applications which simulates the traditional DJing paradigm of two turntables. Using special timecode media, the DJ application analyzes the timecode signal and simulates the sound and feel of having your music collection on vinyl.

volume

A term that refers to the degree of sound intensity or audibility; loudness. Volume is determined by people’s perception and does not directly correspond to any physical property of sound.

WAV

Standard digital audio file format used for storing waveform data; allows audio recordings to be saved with different sampling rates and bitrates; often saved in a 44.1 KHz, 16-bit, stereo format, which is the standard format used for CD audio. Wave files are not compressed, and are therefore lossless. Wave files generally end with a .wav extension.

waveform overview

The waveform overview shows the waveform envelope of the entire track, and is useful because they allow DJs to see breakdowns far in advance.

waveform summary

The waveform summary shows the waveform envelope of the track near the current playback position.

Zulip

Zulip is a powerful, open source group chat application that combines the immediacy of real-time chat with the productivity benefits of threaded conversations. The Mixxx Zulip Chat at can be found at https://mixxx.zulipchat.com .