5. Pregled Mixxx vmesnika

Dobrodošli v vmesniku programa Mixxx. Tu se dogaja čarovnija. Ker je to glavni način za uspešno rabo programa, ga boste želeli karseda dobro spoznati. V tem poglavju je predstavljen privzeti vmesnik Mixxx, opisani so njegovi elementi, regulatorji in drsniki.

The Mixxx interface - Latenight skin

The Mixxx interface - Latenight skin

This is the Latenight skin. It is the default skin supplied with Mixxx. There are a variety of others skins included with Mixxx. You should explore them all to figure out which one you prefer. This section will focus on Latenight only.

5.1. Razdelki s predvajalnikom

A deck

Predvajalnik z naloženo skladbo

Razdelek s predvajalnikom omogoča kontrolo vsega, kar je povezano z virtualnim gramofonskim :term:`predvajalnik`om. Opise funkciji in dela z njimi bomo razdelili v sekcije.

5.1.1. Prikaz informaciji o skladbi

Razdelek z informacijami o skladbi v predvajalniku

Razdelek z informacijami o skladbi v predvajalniku

Novo v verziji 2.0: Parse the title and the artist from the file name when the corresponding metadata is missing.

Naslov skladbe

The title of the track that was loaded into a deck is displayed on top. This is the same as the title listed under the Title column heading in the Mixxx library. This information is initially loaded from the track’s metadata.

Izvajalec skladbe

Izvajalec skladbe se prikaže spodaj in je enak podatku v stolpcu Izvajalec v Mixxx knjižnici.

BPM (Tempo)

Število na desni zgoraj je efektvno število udarcev na minuto v BPM skladbe. To je prepoznani BPM sklabe, prilagojen na želeno hitrost predvajalanja skladbe. Če ima skladba denimo 100 BPM in jo predvajamo s +5% je efektivni BPM, ki bo prikazan, 105 BPM.

Nasvet

You can use a keyboard shortcut and tap with the beat to set the BPM to the speed you are tapping, go to Uporaba tipkovnice for more information.

Time Elapsed/Remaining

By default it displays the total elapsed time in the track up to the millisecond. Clicking on the display switches to the Time Remaining view, which indicates how much time is left before the track reaches the end. You can change the default in Preferences ‣ Interface ‣ Position Display.

5.1.2. Prikaz valovne oblike

The deck waveform summary and waveform overview

The waveform summary and waveform overview of the deck

Razdelek s prikazom valovne oblike v predvajalniku, omogoča vizualizacijo sprememb zvoka, ki se dodaja skozi skladbo. V bistvu omogoča, da lahko svojo glasbo tako rekoč “vidite”.

By default the waveform displays are aligned parallel to each other in order to make beatmatching easier, as it is possible to beatmatch visually by aligning the beats that appear in each waveform.

Mixxx default skin (Latenight) - Parallel waveforms

Mixxx default skin (Latenight) - Parallel waveforms

Depending on the skin Mixxx displays either parallel waveforms (default) or separate waveforms. Select your preferred appearance in Preferences ‣ Interface ‣ Skin.

Mixxx alternative skin (Deere) - Separate waveforms

Mixxx alternative skin (Deere) - Separate waveforms

Opozorilo

If you have a slower computer and notice performance issues with Mixxx, try to lower the frame rate or change the waveform type in Preferences ‣ Waveforms.

Povzetek valovne oblike

Veliki prikaza povzetka podobe valovne oblike prikazuje obliko skladbe blizu trenutne pozicije predvajanja in se osvežuje v realnem času. Na prikazu valovne oblike lahko s pomočjo miške zaustavimo predvajanje, praskamo in drgnemo, zavrtimo zvok nazaj ali vrzemo skladbe. Desni klik na prikaz valovne oblike omogoča vlecenje z miško, da bi ustvarili trenutne spremembe višine in hitrosti.

Nasvet

You can select from different types of displays for the waveform, which differ primarily in the level of detail shown in the waveform, in Preferences ‣ Waveforms ‣ Summary type.

Pregled valovne oblike

Novo v verziji 2.0: Like with the Waveform summary, you can now select from different types of displays for the overview in Preferences ‣ Waveforms ‣ Overview type.

The smaller, zoomed-out version of the waveform shows the various markers within the track as well as the waveform envelope of the entire track. This is useful because they allow DJs to see breakdowns far in advance. Clicking somewhere on the waveform allows you to jump to an arbitrary position in the track.

Virtualni gramofon

Črta virtualnega gramofona se vrti, ko se skladba premika, podobno kot oznaka pozicije na ploščah za drgnjenje. Na virtualnem gramofonu lahko z miško zaustavite, drgnete, zavrtite nazaj ali vržete skladbo - tako kot na pravih ploščah. Če izvajate kotaleče se zanke ali desno kliknete na ploščo med predvajanjem, se bo pojavila “duh” oznaka, ki označuje mesto, kjer se bo predvajanje nadaljevalo. Virtualni gramofon je v osnovi skrit in ga je potrebno vključiti v Mreža gumbov z opcijami predvajalnika.

Če je vključeno gramofonsko upravljanje, lahko prikazuje tudi kakovost signala časovno kodirane plošče. Aktivirajte opcijo v Nastavitve ‣ Gramofonsko upravljanje ‣ Na preobleki prikaži kakovost signala.

Povečava prikaza valovne oblike

Using the mouse-wheel everywhere in the waveform summary will zoom the waveform in or out. You can choose whether to synchronize the zoom level between the decks in Preferences ‣ Waveforms.

Oznake na prikazu valovne oblike

Med miskanjem se lahko na prikazu valovne oblike pojavijo dodatne oznake:

 • Position marker: The static vertical line in the center of the waveform summary indicates the playback point of the deck.

 • Ritmična oznaka: Bele črte na prikazu valovne oblike prikazujejo lokacije dob v zvoku, ki jih imenujemo tudi ritmična mreža.

 • Oznaka cue iztočnice: Prikazuje pozicijo cue iztočnice.

 • Oznaka hotcue iztočnice: Prikazuje pozicijo in številko hotcue iztočnice, če je ta določena.

 • Oznaki za vhod in izhod iz zanke: Prikazuje začetek in konec zanke.

 • Prekrivalo zanke: Je grafični prikaz med začetkom in koncem zanke in spremeni barvo glede na to ali je zanka aktivna ali ne.

 • Obvestilo o koncu skladbe: Če prikaz valovne oblike utripa rdeče, je ostalo le še 30 sekund do konca skladbe.

5.1.3. Mreža gumbov z opcijami predvajalnika

Mreža gumbov z opcijami predvajalnika

Mreža gumbov z opcijami predvajalnika

Šest gumbov, ki se nahaje spodaj desno pod prikazom valovne oblike, omogoča konfiguriranj predvajalnika. Od zgoraj levo si v smeru urinega kazlca sledijo takole:

Prikaži ali skrij virtualni garmofon

Preklaplja vidnost virtualnega gramofona v Prikaz valovne oblike.

Preklopi ponavljanje

Ko je ponavljanje vključeno, se bo po koncu skladbe predvajanje začelo ponovno od začetka.

Izvrzi skladbo

Klik na ta gumb bo izvrgel skladbo iz predvajalnika. Namesto tega je mogoče uporabiti bližnjico na tipkovnici. Pojdtie na poglavje Uporaba tipkovnice za več informacij.

Gumb za prilagajanje ritmične mreže

Clicking this button adjusts the track beat-grid so that the current position is marked as a beat. This is useful if Mixxx was able to accurately detect the track’s BPM but failed to align the beat markers on the beats. For more information, go to the chapter BPM and Beat Detection Preferences.

Vklop/izklop kvantizacije

Če je kvantizacija vklopljena, bodo vse cue in hotcue iztočnice, zanke in ritmične zanke samodejno kvantizirane, tako da se bodo začele na dobi.

Zakleni/odkleni tonaliteto

Zaklep tonalitete zaklene višino skladbe, tako da spreminjanje njene hitrosti preko drsnika ne vpliva na višino. To je uporabno, kadar želite pospešiti ali upočasniti skladbo in bi se radi izognili “opičjemu” efektu, ki ga ima pospeševanje na vokale.

5.1.4. Playback/Cue Controls

The playback and cueing controls of the deck

The playback and cueing controls of the deck

Play/Pause Button

Clicking the Play/Pause button starts and pauses the playback.

Poglej Tudi

The actual behavior of the Play/Pause button depends on the selected Cue mode.

Nasvet

To return to the beginning of the track, right-click on the deck’s Fast-Rewind Button.

Cue Button

If the button is pressed while the track is playing, the play position jumps to the Cue point on the track and the track is paused. Once the track is paused at the Cue point, you can preview it by holding the Cue Button. If you have not moved the Cue point yet, the default point is at the track’s beginning.

Poglej Tudi

The actual behavior of the Cue button depends on the selected Cue mode.

5.1.4.1. Setting Cue points

Every track has a Cue point, by default on its beginning. Unlike with Hotcues, you can’t delete, but only move Cue points.

The Cue point is moved according to the selected Cue mode, as explained below.

5.1.4.2. Auto Cue

Mixxx automatically seeks to the saved Cue point on track load. If none exists, seeks to the beginning of the track.

Uncheck Preferences ‣ Interface ‣ Auto Cue to always seek to the beginning of the track.

5.1.4.3. Using Cue Modes

Novo v verziji 2.0: The Mixxx/Pioneer/Denon/Numark Cue modes gives users now even more flexibility.

Mixxx supports various Cue modes that adapt to fit other devices in your setup, or your personal preferences. The actual behavior of the Play, Pause, and Cue buttons depends on the selected Cue mode. To change the Cue mode, go to Preferences ‣ Interface.

Mixxx mode (default)

 • While paused at Cue point (Cue button lit):

  • Holding down the Cue button plays the track from the Cue point, as long as the button is pressed. After releasing the Cue button, the track jumps back to Cue point and pauses again. Continue playback by pressing the Play/Pause button before releasing the Cue button.

 • While paused not at Cue point (Cue button flashing):

  • Tapping the Cue button stores the current position as new Cue point.

 • While playing:

  • Tapping the Cue button causes the track to instantly jump to the location of the Cue point where it pauses the playback.

  • Tapping the Play/Pause button pauses the track at the current position.

Mixxx mode (no blinking)

Is the same as the default Mixxx mode, but with no blinking indicators.

Pioneer mode

 • It is basically the same as Mixxx mode but the buttons are more flashy like a Pioneer CDJ player.

 • The Play/Pause button flashes once per second when a track is paused.

 • The Cue button flashes twice a second when the next push will move the Cue point.

Denon mode

 • While paused at Cue point (Cue button lit):

  • Holding down the Cue button plays the track from the Cue point, as long as the button is pressed. After releasing the Cue button, the track jumps back to Cue point and pauses again. Continue playback by pressing the Play/Pause button before releasing the Cue button.

  • Tapping the Play/Pause button starts the track at the current position.

 • While paused not at Cue point (Play button flashing):

  • Tapping the Cue button moves the track back to Cue point.

  • Tab the Play/Pause button to start playing. The Cue point moves to the position where the track was started.

 • While playing:

  • Tapping the Cue button causes the track to instantly jump to the location of the cue point where it pauses the playback.

  • Tapping the Play/Pause button pauses the track at the current position.

Numark mode

 • It is basically the same as Denon mode but without a flashing Play/Pause button.

 • This mode is useful if you want to implement a custom skin with 3-button decks, featuring a Cue button, a dedicated Pause button, and a Play/Stutter button.

Nasvet

Use the Hotcue Controls to place more reference points on a track.

Poglej Tudi

You can also use keyboard shortcuts for Cueing. Go to Uporaba tipkovnice for more information.

5.1.5. Kontrole predvajanja

Transportne kontrole predvajalnika

Transportne kontrole predvajalnika

Novo v verziji 2.0: Right-click on the Reverse button activates Reverse Roll (Censor)

Gumb za hitro previjanje nazaj

Dokler je ta gumb pritisnjen, se skldaba hitro predvaja nazaj. Desni klik na gumb bo postavil pozicijo na začetek skladbe.

Gumb za hitro previjanje naprej

Dokler je ta gumb pritisnjen, se skldaba hitro predvaja naprej. Desni klik na gumb bo postavil pozicijo na konec skladbe.

Gumb vzvratno

Kot pove že samo ime, ta gumb predvaja skladbo nazaj. Desni klik na ta gumb vrti skladbo nazaj, dokler je pritisnjen in ponastavi skladbo in izklopi drsni način, ko je izpuščen. Uporabno za cenzoriranje eksplicitnih delov ali zgolj kot del vašega miksa.

5.1.6. Gramofonsko upravljanje in kontrola cue iztočnic

Način upravljanja z gramofonom in kontrola izotčnic v predvajalniku

Način upravljanja z gramofonom in kontrola izotčnic v predvajalniku

Kontrole nad prikazom valovne oblike se nanašajo na gramofonsko upravljanje in so skrite v privzetem Mixxx user interface. Kliknite VINYL section expansion button v razdelku z miskerjem ali pa uproabite specifične Bližnjice za aplikacije za prikaz ali skrivanje tega razdelka.

Gumbi Abs/Rel/Const

 • Absolutni način: Pozicija sladbe sovpada s pozicijo igle in hitrostjo.

 • Relativni način:- hitrost skladbe je enaka hitrosti igle, ne glede na pozicijo igle.

 • Konstantni način: hitrost skladbe je enaka zadnji poznani enakomerni hitrosti, ne glede na stanje igle.

Gumb Off/One/Hot

Ta gumb določa, kako bodo obravnavane cue iztočnice v relativnem načinu delovanja gramofonskega upravljanja:

 • Off: Cue iztočnice se ignorirajo.

 • One Cue: Če je igla spuščena za cue izotčnico, se bo skladba prevrtela do te izotčnice.

 • Hot Cue: The track will seek to nearest previous hotcue point.

Poglej Tudi

Za več informaciji o rabi gramofonskega upravljanja, glej Vinyl Control.

5.1.7. Kontrole za sinhronizacijo in določanje hitrosti

The rate control section of the deck

Nadzor hitrosti

Kontrole za določanje hitrosti omogočajo spreminjanje stopnje hitrosti predvajanja skladb. To je zelo uporabno za usklajevanje ritma dveh skladb v misku. To stopnjo lahko nadzorujete tudi s pomočjo tipkovnice. Za več informaciji glej Uporaba tipkovnice.

SYNC gumb

 • Levi klik: Spremeni hitrost skladbe, tako da se BPM in faza skladbe ujemata s tistima iz drugega predvajalnika.

 • Desni klik: Spremeni zgolj hitrost sladbe, da ta ustreza stopnji skladbi v drugem predvajalniku, ob čemer ne popravlja faze.

Predvajalniki in vzorčevalniki sedaj kar med delovanjem izbirajo na katero enoto naj se sinhronizirajo. Predvajalniki se ne morejo sinhronizirati na vzorčevalnike in vzorčevalniki se lahko sinhronizirajo le na predvajalnike. Za vzorčevalnike je enota za sinhronizacijo:

 • Prvi predvajalnik (po številčnem vrstnem redu), ki predvaja skladbo z ugotovljeno mrežo beata in ki ima hitrost, ki ni enaka nič.

 • Previ predvajalnik (po številčnem vrstnem redu), ki ima naloženo skladbo z ugotovljeno mrežo beata, ne glede na to ali predvaja ali je zaustavljen.

Če denimo sinhronizirate vzorčevalnik in tako predvajalnik 1, kot tudi 2 predvajata skladbi, ki imata ritmični mreži, bo izbran predvajalnik 1, ker je prvi po vrsti. Ciljne enote za sinhronizacijo predvajalnikov se določi z novo funkcijo master sinhronizacije. Za več informaciji glej Master sinhronizacije

Višina/hitrost drsnik

Drsnik omogoča spreminjanje hitrosti skladbe. Privzeti so koraki po 10% glede na originalno hitrost skladbe. Hitrost se povečuje s premikanjem drsnika navzgor, kar je nasprotno od tega, kar najdemo pri DJ gramofonih in CDJ enotah. Desni klik bo povrnil tempo na orignialno vrednost.

Prikaz višine in hitrosti

Tu se prikazuje stopnja pohitritve ali upočasnitve skladbe. Če je drsnik Višina/hitrost na sredini, prikazuje +0.0%, kar pomeni, da ni sprememb v hitrosti.

Višina/hitrost gumbi

Gumba plus in minus povečata ali zmanjšata tempo v korakih, kot se predvaja skladba, podobno kot da bi drsnik počasi premikali. Z desnim klikom so ti premiki še bolj fini.

Začasna spremeba višine/hitrosti (sunek)

Pritiskanje levega ali desnega smernega gumba je enako, kot da bi sunili kovinski rob gramofonskega krožnika ali zunanji rob CD predvajalnika. To bo skladbo sunilo naprej ali nazaj. Ko gumb spustiom se tempo povrne. Gumbi lahko ustvarijo fiksni pregib višine ` ali spremenljivi :term:`pregib višine.

Poglej Tudi

To customize the amount by which the buttons alter the pitch of the track, the slider range as well as the direction, go to Preferences ‣ Interface.

Nasvet

Če se tempo skladbe spremeni, boste opazili, da se ton spremeni glede na uporabljeno hitrost (hitrejše predvajanje daje opičij zvok). Lahko vklopite Keylock, da obdržite konstanten ton.

5.1.8. Kontrola zank

Kontrole predvajalnika za ritmične zanke in zanke

Kontrole predvajalnika za ritmične zanke in zanke

V tem razdelku Mixxx vmesnika lahko kontrolirate (ritmične) zanke in določite točke zank v skladbi.

Gumbi ritmičnih zank

 • Instantna zanka: Oštevilčeni gumbi predstavljajo različno število dob . S klikom na katerega od teh gumbov se ustvari zanka iz določenega števila dob, ki se začne za taktom, ki sledi trenutni poziciji predvajanja. Kadar je zanka postavljena je ta prikazana na prikazu valovne oblike.

 • Kotaleča se zanka: Z desnim klikom na katerega od oštevilčenih gumbov za zanke, se bo začasno ustvarila kotaleča zanka v dolžini izbranega števila dob. Predvajanje se bo nadaljevalo na mestu, kjer bi se skladba nahajala, če ne bi vstopila v zanko.

 • Podvoji zanko: Klik na gumb plus bo podvojil dolžino trenutne zanke do največ 64 taktov. Dolžina prikaza zanke v prikazovalniku valovne oblike se bo temu primerno podaljšala.

 • Razpolovi zanko: Klik na gumb minus bo razpolovil dolžino trenutne zanke do 1/32 takta. Dolžina prikaza zanke v prikazovalniku valovne oblike se bo temu primerno skrajšala.

Gumbi za zanke

 • Loop-In: This button allow you to manually set the start point of a loop. A loop-in marker is placed on the waveform indicating the position. If clicked when a loop was already set, it moves the start point of a loop to a new position.

 • Loop-Out: This button allow you to manually set the end point of a loop. A loop-out marker is placed on the waveform indicating the position. If clicked when a loop was already set, it moves the end point of a loop to a new position.

 • Zanka: Označen tudi kot Ponovi zanko. Ta gumb določa ali je zanka aktivna ali ne. To deluje tako za ročno določene zanke, kot tudi za avtomatske, ki jih postavijo gumbi za ustvarjanje ritmičnih zank. Prikaz zanke v prikazovalniku valovne oblike, bo glede na stanje zanke spremenil barvo.

Nasvet

Če predvajate znotraj zanke in bi radi premaknili izhodno točko zanke naprej od trenutne pozicije v skladbi, pritisnite najprej gumb „Zanka“ in ko predvajanje doseže željeno pozicijo, pritisnite gumb „Izhod zanke“.

Poglej Tudi

Če je vključen način Kvantizacija, bodo zanke samodejno skakale na najbližjo dobo. Ta način v izhodišču ni vključenn in se vključi s klikom na Vklop/izklop kvantizacije.

5.1.9. Hotcue Controls

The hotcue controls of the deck

The hotcue controls of the deck

To jump in between different parts of a track, you can use these numbered buttons. You can also use keyboard shortcuts, go to Uporaba tipkovnice for more information.

5.1.9.1. Setting Hotcues

Clicking on a numbered button will set a hotcue at the current play position on the track. A marker with the corresponding number will appear in the waveform and the button will light up to indicate that the hotcue is set.

5.1.9.2. Playing Hotcues

 • Med predvajanjem: Tapnite gumb hotcue, da predvajanje nemudoma skoči na hotcue iztočnico in se od tam predvaja naprej. Če igrate znotraj zanke in tapnete na hotcue iztočnico, katere pozicija je izven zanke, bo skladba kljub temu takoj skočila na to mesto in zanka bo deaktivirana.

 • While stopped: Tap a hotcue button to cause the track to instantly jump to the location of the hotcue and start playing as long as the button is pressed. Press the Play keyboard shortcut while the hotcue button is pressed to continue playback, then release the hotcue button.

5.1.9.3. Deleting Hotcues

To delete a hotcue, right-click on the numbered button. The marker in the waveform will be deleted as well.

Opomba

Mixxx supports up to 36 hotcues per deck. By default, only some of them are visible in the user interface. You can customize your keyboard or controller mappings to use all of them.

Poglej Tudi

Tako kot z zankami (glej zgoraj), bodo tudi hotcue iztočnice samodejno skočile na najbljižjo dobo, če je vklopljen način knvantizacija Ta način v izhodišču ni vključenn in se vključi s klikom na Vklop/izklop kvantizacije.

5.2. The Mixer Section

The mixer section

The mixer section

The mixer section of the Mixxx user interface allows you to control how the different decks and samplers are mixed together.

5.2.1. Channel Faders and Level Meters

Level meters

In the center of the mixer section are 4 level meters. The two outer-most level meters are for each deck, while the 2 inner-most level meters are the left and right level meters for the master output. These should stay at the top of the green region, with the loudest parts of the music (transients) briefly going into the yellow region. They should never be in the red region. Refer to Setting your levels properly (gain staging) for more details.

Line faders

The two large faders on either side of the level meters are the deck volume faders, also known as Channel- or Line-faders. Adjusting these controls the volume of each deck.

Nasvet

Some DJ’s prefer to use the line faders over the crossfader for fading between tracks. Try it, you may like it.

5.2.2. Section Expansion Buttons

The section expansion buttons

The section expansion buttons on top

The section expansion buttons

The section expansion buttons on the bottom

On top, and on the button of the user interface are the section expansion buttons.

If you click on either MIC, SAMPLER, or VINYL then you will enable control sections for interacting with:

You can also use the specific Bližnjice za aplikacije.

5.2.3. Headphone and Master Mix Controls

The headphone and master mix knobs

The headphone and master mix knobs

Todo

There is no Head-Split Button in Latenight as of v2.0.0.

Novo v verziji 2.0: Headphone split cue option

Pre/Main Knob

Allows you to control how much of the master output you hear in your headphones. It works like a crossfader between the stereo Master and stereo Cueing signal. If the knob is set to the left, you only hear the cueing signal, which is the usual position for prelistening tracks.

Opomba

Don’t forget to activate the PFL button on the deck you want to listen to in your headphones.

Head-Split Button

If activated, two mono signals are sent to the headphone output instead of one stereo signal. The master signal plays in the right channel, while the cueing signal plays in the left channel. You can still adjust the Pre/Main Knob to control the mix of the master and cue signals in the left channel.

Balance Knob

This knob allows you to adjust the balance (left/right orientation) of the master output.

Master Knob

The Master Gain Knob controls the gain applied to the Master output signal that Mixxx sends to your sound card, Internet broadcasting servers, and recorded mixes. Generally, this knob should not be adjusted. To change the output volume, a gain control should be adjusted as close to the speakers as possible for the best signal-to-noise ratio throughout your signal chain. Ideally, the volume would only be adjusted by adjusting the gain on the power amplifier. On active speakers, including computer speakers, studio monitors, and PA systems that do not require a separate amplifier, this means adjusting the gain on the speakers (which may be labeled „Volume“).

As a DJ, you may not have access to the power amplifier. In that case, adjust the volume by adjusting the gain on the equipment closest to the power amplifier that you have access to. Typically, this is a DJ mixer. If you are not going through a mixer, adjust the gain of your sound card. If your sound card does not have any controls on it (for example, for sound cards built into computers), adjust the sound card settings with your OS mixer program. The Master Gain Knob in Mixxx should be a last resort for adjusting volume.

Opozorilo

In no case should any part of the signal chain be clipping, indicated by a level meter going into its red region or an LED labeled „clipping“ turning on.

Poglej Tudi

For an explanation of why you should set your gains this way, see Setting your levels properly (gain staging).

Head Gain Knob

This knob controls the gain applied to the headphone output signal that Mixxx sends to your sound card. Generally, this knob should not be adjusted. To adjust the volume in your headphones, adjust your sound card’s gain on the headphone output. Most external sound cards have a gain knob specifically for the headphone jack. If you use an onboard sound card for your headphones, adjust the gain control in your OS mixer program. If your sound card only has one gain knob that controls both the main output and the headphone output, then adjust the Head Gain knob in Mixxx to control the volume of your headphones without affecting your main output.

5.2.4. PFL/Headphone Button

The headphone buttons of both decks in the mixer

The headphone buttons of both decks in the mixer

The headphone button is also known as the pre-fader listen or PFL button and allows you to use headphone cueing. That is, it allows you to hear the track you will play next in your headphones before your audience hears it. This helps you plan when to start the next track and manipulate it to make it blend better with the currently playing track (for example, by synchronizing the beats, setting a loop, or using EQs). Pressing the PFL button plays the track on the headphone output at full volume regardless of the position of the crossfader or the deck’s line fader. To play a track in your headphones but not have the audience hear it, press the PFL button and move the crossfader all the way to the opposite side of the deck or turn the deck’s volume fader all the way down.

Opomba

Headphone cueing is only available if you have configured a Headphone Output in Preferences ‣ Sound Hardware.

Opomba

If you use an external hardware mixer, plug your headphones into that rather than your sound card. Use the headphone buttons on the mixer rather than the buttons in Mixxx.

5.2.5. Equalizers and Gain Knobs

The EQ Controls of a deck in the mixer

EQ Controls

Gain Knob

The gain knob allows you to adjust the gain applied to the deck. Use this to compensate for the differences in recording levels between tracks. In general, you should adjust this knob so that the track’s level meter stays around the top of the green region with the loudest parts of the track (the transients) briefly going into the yellow region. Do NOT turn the Gain Knob up so much that the level meter is in the red region. At this point the track is clipping, which sounds bad and could damage equipment.

Opomba

By default, Mixxx automatically applies an additional ReplayGain so tracks have approximately equal loudness at unity gain. Your tracks must be analyzed to take advantage of this feature. When an unanalyzed track is loaded, Mixxx calculates its ReplayGain value, but will not apply a newly calculated ReplayGain value to a track after it has already started playing (to avoid a sudden change in the gain of a playing track).

Poglej Tudi

For an explanation of why you should set your gains this way, see Setting your levels properly (gain staging).

EQ Knobs

The low, mid, and high EQ knobs allow you to change the filters of the audio. This allows you to selectively reduce or boost certain frequency ranges of the audio.

Opozorilo

Be careful not to raise the EQs so much that the signal clips, indicated by a level meter being in the red region. See Setting your levels properly (gain staging) for a more detailed explanation.

Kill Switches

The small boxes next to each EQ knob are called kills. Hold these buttons to fully remove that frequency range. Short click on the buttons for latching. When in Latch mode, click again to restore the frequency range. If the Kill switches do not work as expected, check the high/low shelf EQ settings in the preferences.

Poglej Tudi

You can customize the EQ settings in Preferences ‣ Equalizer.

5.2.6. Crossfader

The crossfader section of the mixer

The crossfader section of the mixer

The crossfader determines the actual volume of each deck when moving the slider from left to right. If both decks are playing and the crossfader is in its default center position, then you will hear both decks. Right-clicking on the crossfader will reset the slider to its default position.

You can reverse the configuration of the crossfader, so that the right deck is on the left end of the crossfader and vice versa. This is also known as Hamster Style. To adjust the crossfader to your style of mixing, go to Preferences ‣ Crossfader.

Nasvet

Using the AutoDJ feature in Mixxx, you can automate the crossfade between the decks.

5.3. The Sampler Section

A sample deck

A sample deck

Samplers are miniature decks. They allow you to play short samples and jingles but also additional tracks in your mix. They come with a small overview waveform and a limited number of controls. All controls work just like on the regular decks, see Razdelki s predvajalnikom.

The Sampler section can be hidden in the Mixxx user interface. Click the SAMPLER button, or use the specific Bližnjice za aplikacije to show or hide the section.

5.3.1. Prikaz valovne oblike

Pregled valovne oblike

The waveform shows the various markers within the track as well as the waveform envelope of the entire track. Clicking somewhere on the waveform allows you to jump to an arbitrary position in the track.

Oznake na prikazu valovne oblike

While mixing, some additional markers can appear on the waveforms:

 • Position marker: A vertical line indicates the playback point of the sample deck.

 • Oznaka hotcue iztočnice: Prikazuje pozicijo in številko hotcue iztočnice, če je ta določena.

5.3.2. Prikaz informaciji o skladbi

Track Artist/Title

The artist and title of the track that was loaded into a sampler deck is displayed here.

BPM (Tempo)

Številka zgoraj desno je efektivni BPM skladbe. Tapnite BPM, da določite BPM na hitrost s katero tapkate.

5.3.3. Mreža gumbov z opcijami predvajalnika

The buttons grid next to the waveform overview allow you to configure the sampler deck. Starting from the top-left and moving counterclockwise the buttons are as follows:

Preklopi ponavljanje

Ko je ponavljanje vključeno, se bo po koncu skladbe predvajanje začelo ponovno od začetka.

Izvrzi skladbo

Clicking this button ejects the track from the deck.

Mix Orientation Toggle

This control determines the sampler input’s mix orientation.

Zakleni/odkleni tonaliteto

Keylock zaklene višino skladbe, tako da spreminjanje tempa s pomočjo drsnika ne vpliva na višino predvajanja skladbe.

5.3.4. Sample Deck Controls

Play/Pause button

Clicking the button always starts playback from the cue point. If playback is already enabled the play position will jump back to the cue point. Right-clicking on the button will stop playback and seek the play position to the beginning of the sample.

Sync Button

Syncs the Sampler deck to a regular deck, as described in Kontrole za sinhronizacijo in določanje hitrosti.

 • Left-Click: Changes the rate of the track so that the BPM and phase of the track matches the sync target.

 • Right-Click: Only changes the rate of the track to match the sync target but does not adjust the phase.

Hotcue Controls

To jump in between different parts of a sample, you can use these numbered hotcue buttons.

PFL/Headphone Button

If active, the pre-fader listen or PFL button allows you to listen to the track in your headphones.

Gain Knob

Allows you to adjust the gain applied to the track.

Level Meter

Shows the level of the signal and can be adjusted with the Gain knob.

Višina/hitrost drsnik

The slider allows you to change the speed of the sample. Right-clicking on the slider will reset the tempo to its original value.

5.4. Razdelek Efekti

Novo v verziji 2.0.

Effect chains allow you to apply various effects to your mix. You can either add the effects to the master-output or individually for each deck.

The Effects section is hidden in the default Mixxx user interface to save room on small screens. Click the EFFECTS button in the mixer section, or use the specific Bližnjice za aplikacije to show or hide the section.

Poglej Tudi

As an advanced user, you can route your audio signal to external software and then apply additional effects. Go to Dodatni učinki preko načina delovanja z zunanjim mikserjem for more information.

5.4.1. General Effects Controls

Eject Effect Button

Eject the currently loaded effect.

Effect on/off Button

Turn the effect on or off.

Select Buttons

Select an effect.

Mix Knob

Allows to decide how strong the effect should be.

Channel Buttons

Select if the effect should be applied to master/pfl or different decks. The buttons will light up if the effect is applied to a specific deck.

5.4.2. Specific Effect Controls

Each effect provides it’s own set of controls, see the Use Effects section for more information.

5.5. The Microphone Section

The Microphone section

The Microphone section

The microphone section is hidden in the default Mixxx user interface. Click the MIC button in the mixer section, or use the specific Bližnjice za aplikacije to show or hide the section.

Setup the microphone

Novo v verziji 2.0: Microphone can accept stereo or mono input now.

 • Most computers have built-in microphones, while some are connected through USB. These work adequately, but don’t expect them to be high-quality.

 • The best solution is to connect a good external microphone to the “Mic” or “Line” input on your audio device. If available, use the “Gain” knob on the device to adjust the input signal.

 • Select the microphone input in Preference ‣ Sound Hardware ‣ Input ‣ Microphone and click Apply.

5.5.1. Microphone Controls

Talk Button

Hold this button and talk to mix the microphone input into the Mixxx master output. Short click on the button for latching. This is handy for talking for an extended period, for example when streaming a radio show. When in Latch mode, click again to mute the microphone input.

Mix Orientation Toggle

This control determines the microphone input’s mix orientation. Either to the left side of crossfader, to the right side or to the center (default). Clicking cycles through all the options.

Microphone Volume Meter

This displays the microphone volume input signal strength.

Microphone Gain Knob

Use this knob to adjust the gain of the microphone output. Try to keep the volume at a reasonable level to avoid signal clipping.

5.6. Preview Deck Section

The Preview Deck with a track loaded

The Preview Deck with a track loaded

The Preview Deck is a special deck that allows you to pre-listen to tracks in the headphones before using them in your mix. Pre-listening a track does not change the tracks’s Played state as well as the play counter and is not logged in the History. Press CTRL + 4 (Windows/Linux) or CMD + 4 (Mac) to display the Preview Deck.

The features in detail:

 • Track Artist/Title: The artist and title of the track is displayed here. This is the same listed under the Track and Title column in the Mixxx library. This information is initially loaded from the track’s metadata.

 • Eject Track button: Clicking this button ejects the track from the deck.

 • Play/Pause button: Clicking the button starts and pauses the playback. Right-clicking on the button will stop playback and seek the play position to the beginning of the tracks.

 • Waveform overview: Shows the various markers (Cues, Hotcues) within the track as well as the waveform envelope of the entire track. Clicking somewhere on the waveform allows you to jump to an arbitrary position in the track.

 • Gain slider: Move the slider to adjust the gain of the track.

 • Volume Meter: Shows the current volume of the track. If it’s too loud and distorted, a peak indicator flashes red.

Poglej Tudi

For more information, go to the chapter Previewing Tracks.