10. Emissió en viu - Posa en marxa la teva pròpia emissora de ràdio d’internet

La emissió en viu amb el Mixxx et permet emetre la teva mescla per internet a oients arreu del món.

Vegeu també

The Utilitzant micròfons chapter has detailed instructions for including input from microphones in your broadcasted mixes.

10.1. Servidors d’emissió

Servidor d’emissió remot

Mixxx allows you to feed your audio stream directly to Shoutcast and Icecast streaming servers. Depending on the number of listeners, streaming audio requires a significant amount of bandwidth. Streaming servers provide the required bandwidth and broadcast the stream to your listeners.

Mixxx as client-side streaming source broadcasting to an
remote streaming server

El Mixxx com a font d’emissió utilitzant un servidor d’emissió remot

Servidor d’emissió local

Per a usuaris experimentats, pot ser interessant muntar el vostre propi servidor d’emissió local. Això fa que el vostre ordinador esdevingui una emissora de ràdio i els oients es connectin directament al vostre servidor. No és necessari que el Mixxx s’executi al mateix ordinador que té el servidor d’emissió. Tot i això, les estacions professionals acostumen a tenir la font d’emissió i el servidor al mateix ordinador per motius d’estabilitat de la emissió. Tingueu en compte que si voleu emetre a una quantitat alta d’oients, necessitareu força ample de banda. Llegiu la Documentació Shoutcast o la Documentació Icecast per a informació de com configurar un servidor.

Mixxx as client-side streaming source broadcasting to an
remote streaming server

El Mixxx com a font d’emissió, utilitzant un servidor d’emissió local

10.2. Configurant el Mix

Comenceu indicant al Mixxx la informació necessària per a connectar-se al servidor d’emissió:

Preferències del Mixxx - Configurant una emissió en viu

Preferències del Mixxx - Configurant una emissió en viu

Server Connection

 • Tipus:Seleccioneu el tipus de servidor d’emissió al que us connectareu. El Mixxx és compatible amb Shoutcast 1, Icecast 1 i Icecast 2.

  Mixxx works with Shoutcast 2 using the Shoutcast 1 protocol if you provide a stream name in Preferences ‣ Live Broadcasting ‣ Stream Settings. If you don’t provide a stream name, Shoutcast 2 rejects the connection (where Shoutcast 1 would accept this case).

 • Màquina: Podeu indicar la màquina ja sigui utilitzant el nom DNS, o l’adreca IP.

 • Usuari: El que us proporcioni el servidor d’emissió. Sense ell no podreu connectar-vos al servidor amb èxit. L’usuari per defecte per a Icecast és source mentre que per a Shoutcast és admin.

 • Muntatge: Un punt de muntatge és un nom únic que identifica una emissió concreta. Per a Shoutcast no és necessari indicar un punt de muntatge. En canvi, amb Icecast cal que ho informeu. Podeu posar el valor per defecte /mount o /live. Si no us han donat cap punt de muntatge, potser podeu posar el que us sembli. Cal que comenci amb / (barra) i continuï amb un text sense caràcters especials.

 • Port: El que us proporcioni el vostre proveïdor d’emissió. Molts servidors utilitzen el port 8000.

 • Contrasenya: La que us proporcioni el vostre proveïdor d’emissió, a no ser que tingueu el vostre propi servidor. Es necessita per a realitzar la connexió al servidor i iniciar la transmissió.

Avís

No poseu una URL a l’adreça de la màquina! http://exemple.com:8000 no us funcionarà. Heu de posar exemple.com a Màquina i 8000 a Port.

Stream Settings

 • Transmissió pública: Si s’activa, aquesta opció afegeix la vostra emissora de ràdio a l’índex d’emissores de Shoutcast/Icecast.

 • Utilitza la codificació UTF-8 per a les metadades: Si s’activa, la opció corregeix els accents i símbols estrangers a les metadades, sempre i quan el servidor estigui configurat per a permetre metadades UTF-8.

 • Dynamically update Ogg Vorbis metadata: Due to flaws in some streaming clients, updating Ogg Vorbis metadata dynamically can cause listener glitches and disconnections. Check this box to update the metadata anyway. Some players that listeners can use have bugs that can cause audio glitches or disconnections when the Ogg Vorbis metadata is updated dynamically. If this is not a problem, you can enable this checkbox.

 • Nom de la emissió: I doncs, quin és el nom del vostre xou?

 • Pàgina web: La pàgina web que poden visitar els vostres oients.

 • Descripció: Introduïu el vostre nom de DJ i algun comentari.

 • Gènere: Indiqueu els estils musicals que posareu. Això atreu més oients que cerquin als índex d’emissores. El Gènere no pot estar en blanc.

Encoding

 • Taxa de bits: Utilitzar una taxa de bits de 128 o 160 kbps és habitual i proporciona una qualitat suficient per als vostres oients. Taxes de bits majors utilitzaran més ample de banda de la vostra connexió a internet, i per als oients per a rebre la emissió.

 • Format: El Mixxx permet emetre als servidors Icecast tant en format MP3 com en Ogg Vorbis, mentre que per a servidors Shoutcast, només es pot utilitzar el format MP3.

Metadata

Shoutcast metadata format

This allows to set custom metadata formats for the Shoutcast title field. Previously only artist - title was allowed. For example if you were broadcasting as part of a station, you could add the station’s name or the presenter’s name in the title: MyStation | $artist - $title. Or if you were doing a live mix with several artists, you could have: Live mix by MyName - currently playing: $artist. Or even if you wanted a very unusual format: Hey, I like $artist, here is $title by $artist.

Aquestes opcions no s’apliquen si s’emet amb Ogg i Icecast2.

Custom metadata

Per defecte, el Mixxx envia l’artista i el títol de les cançons que reproduïu als vostres oients. Podeu desactivar aquesta característica i utilitzar metadades personalitzades.

 • Activa les metadades personalitzades: Activa o desactiva les metadades personalitzades.

 • Artista: Indica el valor que voleu enviar enlloc de l’artista, per exemple el vostre nom de DJ.

 • Títol: Indiqueu les metadades que voleu enviar enlloc del títol.

Icecast contra Shoutcast

Tots dos ofereixen bàsicament la mateixa funcionalitat. Un servidor Icecast pot emetre tant en MP3 com en Ogg Vorbis. Tot i això, tot i que Ogg és més eficient i efectiu (ofereix millor qualitat que el MP3 a taxes de bits menors), no tots els reproductors poden reproduir emissions en Ogg. Per això, el MP3 és probablement la opció més segura a no ser que sapigueu que els vostres oients poden escoltar emissions en Ogg sense problemes.

Índex d’emissores

Habitualment, el servidor d’emissió afegeix la vostra estació de ràdio a l’índex d’emissores de Shoutcast/Icecast, si heu activat la opció Transmissió pública a les Preferències ‣ Emissió en viu ‣ Configuració de la emissió.

Often streaming hosts will run their own directories. Check your host’s FAQ to find out. If you want to promote your streaming radio station even more, register at services like streamfinder.com. An overview of different internet radio directories is available at shoutcheap.com

10.3. Solució de problemes

 • Si teniu problemes connectant-vos al servidor d’emissió, comproveu la configuració a Preferències del Mixxx - Configurant una emissió en viu.

 • Potser heu seleccionat el format Ogg Vorbis que no es compatible amb servidors Shoutcast.

 • Potser heu de canviar les opcions del tallafoc. Tant el Icecast com el Shoutcast utilitzen dos ports. Si emeteu pel un port (per exemple, el 8000), aleshores també heu d’obrir el port següent, (8001).

 • Potser cal que configureu el vostre ruter per a que reenviï les connexions entrants per a que no bloquegi les conexions al port d’emissió (per exemple, port 8000)