16.5. Mixxx Controls

Bijna elke toets, knop, of glijder die u kan zien in de Mixxx-interdace is aanpasbaar via Mixxx’s “control” systeem. Het control systeem staat toe skins, MIDI controllers, HID controllers en toetsenbord besturing via één enkele interface te bedienen.

Een bedieningselement wordt geïdentificieed met een “group” (welke wordt gebruikt om geassocieerde bedieningen te groeperen) en een “key” (de naam van het individuele bedieningselement).

Bijvoorbeeld, de volumeglijder voor Deck 1 wordt geïdentificeerd door de groep [Channel1] en de key volume. Naar analogie wordt de volume glijder voor Sampler 1 geïdentificeerd met de group [Sampler1] en de key volume.

Een groep wordt gebruikt om alle besturingselementen die één onderdeel van Mixxx beïnvloeden te bundelen. Sommige groepen hebben een grote overeenkomst wat betreft besturingselementen (bv samplers, decks, en het voorbeluisterings-deck delen dezelfde control keys).

Ter aanvulling aan de bediening van Mixxx, kan het control systeem worden gebruikt om de staat van Mixxx te controleren. Bv de sample rate van de track die in Deck 1 is geladen kan worden bereikt door [Channel1],track_samplerate control. U kan [Channel3],play uitlezen om te bepalen of Deck 3 aan het afspelen is.

De standaard waarde ligt tussen 0.0 en 1.0, tenzij anders aangeduid. Binair betekent dat de waarde ofwel ‘AAN’ (niet-nul) of ‘UIT’ (nul) is.

Hint

Controls ontdekken die gebruikt worden in Skins

U kan de control bekijken die verbonden is met eender welk deel van een skin door Mixxx te starten met de --developer opdrachtpromptregel en door dan met de muis over om het even welk deel van de skin te bewegen. Wanneer er geen tooltip verschijnt, activeer dan de tooltips voor de bibliotheek en Skin in Opties ‣ Voorkeuren ‣ Interface.

Hint

Om het even welke control van de Grafische interface wijzigen in de Ontwikkelaarsmodus

Wanneer Mixxx in de Ontwikkelaarsmodus wordt gestart (met de --developer opdrachtpromptoptie), dan kan u elke control bekijken en manueel de staat aan-passen in Mixxx door te gaan naar Ontwikkelaar ‣ Ontwikkelaar Hulpmiddelen.

Hint

Besturing van complex gedrag eenvoudig maken

Terwijl eenvoudige besturingskoppelingen met slechts enkele toetsen, knoppen en LEDs eenvoudig kunnen worden gecreëerd met de MIDI Wizard en wat basis scripting, kan meer complex gedrag zoals deck layers verwisselen of pad grid modes aanpassen, dit kan ingewikkelder zijn en is zeer gevoelig voor fouten. Voor deze gevallen kan u de Mixxx’ Components-JS bibliotheek gebruiken, deze voorziet in bouwstenen for eenvoudige bedieningen alsook in bouwstenen voor gehele decks en effect units.

Zie ook

Bekijke Control Index voor een volledige lijst.

ControlPotMeter controls

De volgende uitbreidingen voegen enkele mogelijkheden toe aan ControlPotMeter controls (volume, crossfader, …). Gebruik ze in combinatie met [ChannelN], [SamplerN], [Master], … groups.

Control Suffix

Beschrijving, voorbeeld

_up

Verhoogt de waarde, bv [ChannelN],rate_perm_up stelt de snelheid 1 stap hoger in (4 % standaard)

_down

Verlaagt de waarde, bv [ChannelN],rate_perm_up stelt de snelheid 1 stap lager in (4 % standaard)

_up_small

Verhoogt de waarde in kleinere stappen, stelt de snelheid 1 kleine stap hoger in (1 % standaard)

_down_small

Verlaagt de waarde in kleinere stappen, stelt de snelheid 1 kleine stap lager in (1 % standaard)

_set_one

Sets the value to 1.0, sets the channel volume to full

_set_minus_one

Stelt de waarde in op -1.0, stelt het channel volume op nul

_set_default

Input: stelt de control op zijn standaardwaarde, terug naar standaard waveform zoomniveau level

_set_default

Output: stelt in op 1.0 als de control op zijn standaardwaarde staat, verlicht de pitch glijder centrum aanwijzing

_set_zero

Stelt de waarde in op 0.0, stelt de crossfader terug op het centrum

_toggle

Stelt de waarde in op 0.0 als de waarde > 0.0 was, en op 1.0 als de waarde 0.0 was, zal een track afbreken wanneer die aan het spelen was

_minus_toggle

Stelt de waarde in op -1.0 als de waarde > -1.0 was, en op 1.0 als de waarde -1.0 was, zal de crossfader van links naar rechts bewegen

Deze controls kunnen in Javascript als volgt gebruikt worden:

// This won't work:
engine.setValue(group, "pitch_up_small", 1.0);

// Use this instead:
script.triggerControl(group, "pitch_up_small", 50);

Om *_toggle te gebruiken is de respectievelijke snelkoppeling voor scripts:

script.toggleControl(group, "keylock_toggle", 100);

De [App] groep

De [App] group bevat de controls die niet behoren tot een specifiek channel, het mengpaneel of het effectmechanisme.

[App]indicator_250ms

Schakelt tussen 0.0 en 1.0 elke 250 milliseconds.

Deze control kan gebruikt worden om een knipperende LED in JavaScript te gebruiken en deze zal gegarandeerd op het zelfde moment oplichten als [ChannelN],cue_indicator en [ChannelN],play_indicator wanneer deze knipperen (afhankelijk van de momenteel gekozen cue mode).

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.4.0.

[App]indicator_500ms

Schakelt tussen 0.0 en 1.0 elke 500 milliseconds.

Deze control kan gebruikt worden om een knipperende LED in JavaScript te gebruiken en deze zal gegarandeerd op het zelfde moment oplichten als [ChannelN],cue_indicator en [ChannelN],play_indicator wanneer deze knipperen (afhankelijk van de momenteel gekozen cue mode).

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.4.0.

[App]num_decks

Het aantal decks dat momenteel geactiveerd is.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt de verouderde [Master],num_decks control.

[App]num_samplers

Het aantal samplers dat momenteel geactiveerd is.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [Master],num_samplers control.

[App]num_preview_decks

Het aantal voorbeluisteringsdecks dat momenteel geactiveerd is.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [Master],num_preview_decks control.

[App]num_microphones

Het aantal microfooningangen dat kan worden geconfigureerd.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [Master],num_microphones control.

[App]num_auxiliaries

Het aantal auxiliaire ingangen dat kan worden geconfigureerd.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [Master],num_auxiliaries control.

[App]samplerate

De huidige output sample rate (standaard: 44100 Hz).

Range:

absolute waarde (in Hz)

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [Master],samplerate besturingselement.

De [Master] group

De [Master] group komt in het algemeen overeen met besturingen die een effect hebben op het mix-mechanisme. Dit komt ongeveer overeen met wat u kan vinden op een DJ-mengtafel. (bv crossfader controls, headphone cueing controls, etc.).

[Master]audio_latency_usage

Geeft het gebruikt gedeelte latency, weer van de audio buffer grootte, gebruikt voor audio verwerking binnenin Mixxx. Op aan waarde van 25 % is er een hoog risico op buffertekortkomingen.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0 .. 25 %

Feedback:

latentie meter

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]audio_latency_overload

Toont de buffer in- en uitstroom. Reset na 500 ms

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Duidt overstroom aan

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]audio_latency_overload_count

Telt de buffer in- en uitstroom. Max eens per 500 ms

Range:

0 .. n

Feedback:

Teller in hardware voorkeuren

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]balance

Past de links/rechts channel balans aan in de Main output.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

-1.0..1.0

Feedback:

Centreer Balans knop

[Master]booth_enabled

Duidt aan of er een Booth output geconfigureerd is in the Sound Hardware Voorkeuren.

Range:

binair

Feedback:

Booth gain knop Tonen of Verbergen

Nieuw in versie 2.1.0.

[Master]booth_gain

Past de gain van de Booth output aan.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0…1.0…5.0

Feedback:

Booth gain knop

Nieuw in versie 2.1.0.

[Master]crossfader

Past de crossfader aan tussen de spelers/decks (-1.0 is helemaal links).

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

-1.0..1.0

Feedback:

Crossfader glijder

[Master]crossfader_down

Beweegt de crossfader naar links met 1/10de.

Range:

binair

Feedback:

Crossfader glijder

[Master]crossfader_down_small

Beweegt de crossfader naar links met 1/100e.

Range:

binair

Feedback:

Crossfader glijder

Nieuw in versie 1.10.0.

[Master]crossfader_up

Beweegt de crossfader naar rechts met 1/10de.

Range:

binair

Feedback:

Crossfader glijder

[Master]crossfader_up_small

Beweegt de crossfader naar rechts met 1/100e.

Range:

binair

Feedback:

Crossfader glijder

Nieuw in versie 1.10.0.

[Master]duckStrength

Microphone onderdrukkingssterkte

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0..1.0

Feedback:

Sterkte knop

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]enabled

Duidt aan dat de main mix verwerkt wordt.

Range:

binair

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]gain

Past de gain voor de main output aan alsook voor het opname en broadcasting signaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0..1.0..5.0

Feedback:

Main volume knop

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]headEnabled

Duidt aan dat de hoofdtelefoon mix verwerkt wordt.

Range:

binair

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]headGain

Past de hoofdtelefoon output gain aan.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0..1.0..5.0

Feedback:

Hoofdtelefoon volume knop

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]headMix

Past de cue/main mix in de hoofdtelefoon aan.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Pre/Main knop

[Master]headSplit

Splitst hoofdtelefoon stereo cueing in rechts (main mono) en links (PFL mono).

Range:

binair

Feedback:

Split Cue toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]latency

Latentie instelling (sound buffer grootte) in milliseconds (default 64).

Range:

>=0 (absolute waarde)

Feedback:

Latentie glijder in the voorkeuren

[Master]num_effectsavailable

Het aantal beschikbare effecten dat kan worden geselecteerd in een effect slot.

Range:

integer, alleen-lezen

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.1.0.

[Master]PeakIndicator

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd) (samengesteld).

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Clip light (mono)

[Master]PeakIndicatorL

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd) voor het linker kanaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Clip licht (links

[Master]PeakIndicatorR

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd) voor het rechter kanaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Clip licht (rechts

[Master]talkoverDucking

Schakel microfoon onderdrukingsmodus (UIT, AUTO, MANUEEL)

Range:

FIXME

Feedback:

Ducking modus toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[Master]VuMeter

Geeft het huidige Outputvolumeniveau weer (samengesteld).

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Main meter (mono)

[Master]VuMeterL

Geeft het huidige Outputvolumeniveau weer voor het linker kanaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Main meter L

[Master]VuMeterR

Geeft het huidige momentele Outputvolumeniveau weer voor het rechter kanaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Main meter R

Decks, VoorbeluisteringsDecks en Samplers

Elk deck in Mixxx komt overeen met een [ChannelN] group. Waar u ook maar een [ChannelN] ziet, zoals “Deck N”. N kan gaan van 1 tot het aantal actieve decks in Mixxx.

VoorbeluisteringsDecks en Sampler decks (“samplers”) in Mixxx zijn identiek aan normale decks, ze hebben enkel een ander doel (respectievelijk voor-beluisteren van tracks of samples afspelen). Elk besturingselement dat hierboven werd opgelijst voor [ChannelN] werkt ook voor samplers en preview decks, vervang enkel [ChannelN] met [PreviewDeckN] of [SamplerN].

[ChannelN]back
[PreviewDeckN]back
[SamplerN]back

Snel terugspoelen (REW)

Range:

binair

Feedback:

<< toets

[ChannelN]beat_active
[PreviewDeckN]beat_active
[SamplerN]beat_active

Duidt aan, afhankelijk van de afspeelrichting, hoe de speler momenteel gepositioneerd is ten opzichte van de dichtstbije beat.

Een LED bestuurd door een beat_active kan gebruikt worden voor beat matching of om een beat te vinden via de jog of door vinyl te manipuleren.

Notitie

In geval van fractionele lussen (bv 1/32), kan het aantal beat events hoog oplopen. U moet testen of uw controller over de mogelijkheid beschikt om deze updatesnelheid te verwerken. Indien niet, zet de beataanduiding uit voor korte lussen, afhankelijk van de waarde van [ChannelN],beatloop_size.

Waarde

Afspeelrichting

Positie

0

Ingesteld wanneer de afpseelrichting wijzigt of wanneer +-20% van de afstand tot de vorige/volgende beat is berijkt

1

Voorwaarts

Ingesteld op een beat

2

Omgekeerd

Ingesteld op een beat

Range:

reëel getal, enkel lezen

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 1.10.0: (Omgekeerd aanduiding, toegevoegd in 2.4.0)

[ChannelN]beat_closest
[PreviewDeckN]beat_closest
[SamplerN]beat_closest

De waarde is ingesteld op de sample positie van de dichtstbije beat van de actieve beat en wordt gebruikt om de beat LEDs up te daten.

Range:

-1, 0.0, reële waarde

Feedback:

Geen

[ChannelN]beat_distance
[PreviewDeckN]beat_distance
[SamplerN]beat_distance

Geeft de relatieve positie weer van de afspeelindicator in het gedeelte tussen de vorige en de volgende beat aanduiding.

Range:

0.0 - 1.0, reële waarde

Feedback:

Geen

[ChannelN]beatjump
[PreviewDeckN]beatjump
[SamplerN]beatjump

Spring voorwaarts (positief) of achterwaarts (negatief) met N beats. Als een lus actief is, wordt de lus met X beats verplaatst.

Range:

elk reëel getal binnen het bereik, zie [ChannelN],beatloop_X_activate

Feedback:

Speler springt voor- of achterwaarts met X beats.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]beatjump_size
[PreviewDeckN]beatjump_size
[SamplerN]beatjump_size

Stelt het aantal beats in om te springen met beatjump_forward /beatjump_backward.

Range:

positief reëel getal

Feedback:

Beatjump grootte spinbox

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]beatjump_size_halve
[PreviewDeckN]beatjump_size_halve
[SamplerN]beatjump_size_halve

Halveer de waarde van beatjump_size.

Range:

binair

Feedback:

Beatjump grootte spinbox

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]beatjump_size_double
[PreviewDeckN]beatjump_size_double
[SamplerN]beatjump_size_double

Verdubbel de waarde van beatjump_size.

Range:

binair

Feedback:

Beatjump grootte spinbox

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]beatjump_forward
[PreviewDeckN]beatjump_forward
[SamplerN]beatjump_forward

Spring voorwaarts met beatjump_size. Indien een lus actief is, wordt de lus voorwaarts verplaatst met X beats.

Range:

binair

Feedback:

Speler springt voorwaarts met beatjump_size.

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]beatjump_backward
[PreviewDeckN]beatjump_backward
[SamplerN]beatjump_backward

Jump backward by beatjump_size. If a loop is active, the loop is moved backward by X beats.

Range:

binair

Feedback:

De speler springt achterwaarts met beatjump_size.

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]beatjump_X_forward
[PreviewDeckN]beatjump_X_forward
[SamplerN]beatjump_X_forward

Spring voorwaarts met X beats. Een besturingselement bestaat voor X = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Indien een lus actief is wordt de lus voorwaarts verplaatst met X beats.

Range:

binair

Feedback:

Speler springt voorwaarts met X beats.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]beatjump_X_backward
[PreviewDeckN]beatjump_X_backward
[SamplerN]beatjump_X_backward

Spring achterwaarts met X beats. Een besturingselement bestaat voor X = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Indien een lus actief is wordt de lus achterwaarts verplaatst met X beats.

Range:

binair

Feedback:

Speler springt achterwaarts met X beats.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]beatloop_activate
[PreviewDeckN]beatloop_activate
[SamplerN]beatloop_activate

Stelt een lus in die beatloop_size beats lang is en activeer de lus

Range:

binair

Feedback:

Een lus wordt getoond over beatloop_size beats

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]beatloop_X_activate
[PreviewDeckN]beatloop_X_activate
[SamplerN]beatloop_X_activate

Activeert een lus X beats. Een besturingselement bestaat voor X = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512

Range:

binair

Feedback:

Een lus wordt getoond over X beats.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]beatloop_size
[PreviewDeckN]beatloop_size
[SamplerN]beatloop_size

Stelt de lengte van de lus in beats in dat wordt ingeteld met beatloop_activate en beatlooproll_activate. Wijzigingen hieraan zullen een bestaande lus wijzigen als de lengte van de lus overeenkomt met beatloop_size.

Range:

positief reëel getal

Feedback:

Beatlus grootte spinbox en mogelijk lusdeel in de waveform

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]beatloop_X_toggle
[PreviewDeckN]beatloop_X_toggle
[SamplerN]beatloop_X_toggle

Schakelt een lus over X beats. Een besturingselement bestaat voor X = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512

Range:

binair

Feedback:

Een lus wordt getoond over X beats.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]beatloop_X_enabled
[PreviewDeckN]beatloop_X_enabled
[SamplerN]beatloop_X_enabled

1 indien beatlus geactiveerd is, 0 indien niet

Range:

binair

Feedback:

Beatlus X knop in skin is verlicht.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]beatlooproll_activate
[PreviewDeckN]beatlooproll_activate
[SamplerN]beatlooproll_activate

Activeerd een rollende lus over beatloop_size beats. Eens gedeactiveerd zal het afspelen her-nemen waar de track zou zijn indien deze niet in een lus was terechtgekomen.

Range:

binair

Feedback:

Een lus laag wordt getoond over beatloop_size beats in waveform.

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]beatlooproll_X_activate
[PreviewDeckN]beatlooproll_X_activate
[SamplerN]beatlooproll_X_activate

Activeert een rollende lus over X beats. Eens gedeactiveerd zal het afspelen hernemen waar de track zou zijn indien deze niet in een lus was terechtgekomen.Een besturingselement bestaat voor X = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512

Range:

binair

Feedback:

Beatlus X knop in skin is verlicht. Een lus laag wordt getoond in waveform.

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]beats_adjust_faster
[PreviewDeckN]beats_adjust_faster
[SamplerN]beats_adjust_faster

Adjust the average BPM up by +0.01

Range:

binair

Feedback:

De beatgrid lijnen bewegen dichter naar elkaar.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]beats_adjust_slower
[PreviewDeckN]beats_adjust_slower
[SamplerN]beats_adjust_slower

Past de gemiddelde BPM omlaag aan met -0.01

Range:

binair

Feedback:

De beatgrid lijnen bewegen verder uit elkaar.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]beats_translate_curpos
[PreviewDeckN]beats_translate_curpos
[SamplerN]beats_translate_curpos

Wijzig de beatgrid zodat de dichtstbijzijnde beat uitgelijnd is met de huidige afspeelpositie.

Range:

binair

Feedback:

De beatgrid beweegt om uitgelijnd te worden met de huidige afspeelpositie.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]beats_translate_match_alignment
[PreviewDeckN]beats_translate_match_alignment
[SamplerN]beats_translate_match_alignment

Wijzig de beatgrid om overeen te komen met een ander spelend deck.

Range:

binair

Feedback:

In plaats van de beatgrid te synchroniseren met de huidige afspeelpositie, synchroniseer de beatgrid zodat de dichtstbijzijnde beat uitgelijnd wordt met de dichtstbijzijnde beat van de andere track.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]beats_translate_earlier
[PreviewDeckN]beats_translate_earlier
[SamplerN]beats_translate_earlier

Beweeg de beatgrid naar een eerdere positie.

Range:

binair

Feedback:

De beatgrid beweegt een beetje naar links.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]beats_translate_later
[PreviewDeckN]beats_translate_later
[SamplerN]beats_translate_later

Beweeg de beatgrid naar een latere positie.

Range:

binair

Feedback:

De beatgrid beweegt een beetje naar rechts.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]bpm_toggle_lock
[PreviewDeckN]bpm_toggle_lock
[SamplerN]bpm_toggle_lock

Toggle the beatgrid/BPM lock state.

Range:

binair

Feedback:

The lock icon of the track is activated/deactivated.

Nieuw in versie 2.4.1.

[ChannelN]beatsync
[PreviewDeckN]beatsync
[SamplerN]beatsync

Synchroniseert het tempo en de fase (afhankelijk van quantize) naar dat van de andere track (als BPM werd gedetecteerd bij beide).

range:

binair

feedback:

De Synchroniseer toets flitst en de tempo glijder springt naar de juiste waarde.

Veranderd in versie 1.10.0.

[ChannelN]beatsync_phase
[PreviewDeckN]beatsync_phase
[SamplerN]beatsync_phase

Synchroniseert de fase met die van de andere track (als BPM is gedetecteerd bij beide).

Range:

binair

Feedback:

De Synchroniseer toets flitst en de tempo glijder springt naar de juiste waarde.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]beatsync_tempo
[PreviewDeckN]beatsync_tempo
[SamplerN]beatsync_tempo

Synchroniseert het tempo met dat van de andere track (als BPM is detecteerd bij beide).

Range:

binair

Feedback:

De Synchroniseer toets flitst en de tempo glijder springt naar de juiste waarde.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]bpm
[PreviewDeckN]bpm
[SamplerN]bpm

Geeft de waargenomen (aangepast met de snelheid) BPM van de geladen track.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

reële waarde

Feedback:

BPM waarde weergave

Veranderd in versie 1.10.0.

[ChannelN]bpm_tap
[PreviewDeckN]bpm_tap
[SamplerN]bpm_tap

Wanneer herhaaldelijk wordt ingetoetst, wordt de BPM van de track in het deck aangepast (niet de tempo glijder!) om te passen met de toetsfrequentie.

Notitie

Indien u de rate van het deck wil wijzigen, gebruik dan liever script.bpm.tapButton(deck) in uw controller verwijzing.

Range:

binair

Feedback:

BPM waarde weergeven (afspeelsnelheid wijzigt niet)

Nieuw in versie 1.9.2.

[ChannelN]CloneFromDeck
[PreviewDeckN]CloneFromDeck
[SamplerN]CloneFromDeck

Kloon het gegeven deck number, kopiëert de afspeelstatus, positie, rate, en key. Indien 0 of een negatief getal wordt meegegeven, dan zal Mixxx proberen om het eerste spelende deck als bron voor het klonen te gebruiken.

Range:

integer tussen 1 en [Master],num_decks (inclusief)

Feedback:

Het kanaal zal het afspelen starten met de rate en de positie van het bron deck.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]CloneFromSampler
[PreviewDeckN]CloneFromSampler
[SamplerN]CloneFromSampler

Kloon de gegeven sampler number, kopiëert de speelstatus, positie, rate, en key

Range:

integer tussen 1 en [App],num_samplers (inclusief)

Feedback:

Het kanaal zal het afspelen starten met de rate en de positie van het bron deck.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]LoadTrackFromDeck
[PreviewDeckN]LoadTrackFromDeck
[SamplerN]LoadTrackFromDeck

Laadt de momenteel geladen track naar het opgegeven deck nummer.

Range:

integer tussen 1 en [App],num_decks (inclusief)

Feedback:

Track naam & waveform wijzigingen

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]LoadTrackFromSampler
[PreviewDeckN]LoadTrackFromSampler
[SamplerN]LoadTrackFromSampler

Laadt de momenteel geladen track naar de het opgegeven sampler nummer.

Range:

integer tussen 1 en [App],num_samplers (inclusief)

Feedback:

Track naam & waveform wijzigingen

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]cue_cdj
[PreviewDeckN]cue_cdj
[SamplerN]cue_cdj

Toont een Cue toets die altijd in CDJ modus staat.

Range:

binair

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]cue_clear
[PreviewDeckN]cue_clear
[SamplerN]cue_clear

Verwijdert het reeds ingestelde cue punt en stelt [ChannelN],cue_point to -1.

Range:

binair

Feedback:

Geen

[ChannelN]cue_goto
[PreviewDeckN]cue_goto
[SamplerN]cue_goto

Indien het cue punt is ingesteld, wordt het cue punt opgeroepen.

Range:

binair

Feedback:

De Speler kan de positie wijzigen

[ChannelN]cue_default
[PreviewDeckN]cue_default
[SamplerN]cue_default

In CDJ modus, wanneer de speler aan het afspelen is, keer de speler terug naar het cue punt en pauzeert. Indien gestopt, stelt het cue point in op de huidige positie. Indien gestopt en op een cue point, speelt vanaf dat punt tot de toets wordt losgelaten. (set to 0.)

Range:

binair

Feedback:

Cue toets

[ChannelN]cue_gotoandplay
[PreviewDeckN]cue_gotoandplay
[SamplerN]cue_gotoandplay

Indien het cue punt is ingesteld, zoekt de speler het en start het afspelen.

Range:

binair

Feedback:

De speler kan de positie wijzigen en het afspelen starten.

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]cue_gotoandstop
[PreviewDeckN]cue_gotoandstop
[SamplerN]cue_gotoandstop

Indien het cue punt is set, seeks the player to it and stops.

Range:

binair

Feedback:

De speler kan de positie wijzigen.

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]cue_indicator
[PreviewDeckN]cue_indicator
[SamplerN]cue_indicator

Toont het knipperend patroon van de CUE toets (bv. 1.0 als de knop verlicht is, 0.0 anders), afhankelijk van de gekozen cue mode.

Range:

binair

Feedback:

Cue toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]cue_mode
[PreviewDeckN]cue_mode
[SamplerN]cue_mode

Toont de momenteel gekozen cue mode.

Range:

Waarde

compatibele hardware

0.0

Mixxx modus (standaard)

1.0

Pioneer modus

2.0

Denon modus

3.0

Numark modus

4.0

Mixxx modus (zonder knipperen)

5.0

CUP (Cue + Play) modus

Feedback:

Geen

[ChannelN]cue_play
[PreviewDeckN]cue_play
[SamplerN]cue_play

Ga naar cue punt en speel na loslaten van de toets (CUP toets gedrag). Indien gestopt, stel een cue point in op de huideige locatie.

Range:

binair

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]cue_point
[PreviewDeckN]cue_point
[SamplerN]cue_point

De huidige positie van het cue punt in samples.

Range:

absolute waarde

Feedback:

Cue point markeren

[ChannelN]cue_preview
[PreviewDeckN]cue_preview
[SamplerN]cue_preview

Speelt vanaf het huidige cue punt.

Range:

binair

Feedback:

Cue toets licht op en de waveform beweegt

[ChannelN]cue_set
[PreviewDeckN]cue_set
[SamplerN]cue_set

Stelt een cue punt in op de huidige positie.

Range:

binair

Feedback:

Cue markering veschijnt op de waveform

[ChannelN]cue_simple
[PreviewDeckN]cue_simple
[SamplerN]cue_simple

Indien de speler niet speelt, stel het cue punt in op de huidige positie anders zoek het cue punt.

Range:

binair

Feedback:

Cue toets

[ChannelN]duration
[PreviewDeckN]duration
[SamplerN]duration

Geeft de lengte weer van de huidige track in seconden

Range:

absolute waarde

Feedback:

Geen

[ChannelN]eject
[PreviewDeckN]eject
[SamplerN]eject

Werp de huidge geladen track uit. Indien geen track geladen is dan wordt de laatst geladen track (van om het even welk deck) opnieuw geladen.

Dubbel-druk om de laatst vervangen track opnieuw te laden. Indien geen track werd geladen wordt de voorlaatste track opnieuw geladen.

Range:

binair

Feedback:

Eject toets licht op. Zorg ervoor dat de waarde terug op 0 hezet wordt met scripts zodat de toets niet opgelicht blijft.

Nieuw in versie 1.9.0.

[ChannelN]end
[PreviewDeckN]end
[SamplerN]end

Spring naar het einde van de track

Range:

binair

Feedback:

Track springt naar het einde

[ChannelN]end_of_track
[PreviewDeckN]end_of_track
[SamplerN]end_of_track

Springt op 1 indien de afspeelpositie binnen het einde-bereik ligt dat gedefinieerd is in Voorkeuren ‣ Waveforms ‣ Einde van de track waarschuwen.

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Waveform en Overzicht widgets tonen een knipperende rand

[ChannelN]file_bpm
[PreviewDeckN]file_bpm
[SamplerN]file_bpm

De gedetecteerde BPM van de geladen track.

Range:

positieve waarde, alleen-lezen

Feedback:

Geen

[ChannelN]file_key
[PreviewDeckN]file_key
[SamplerN]file_key

De gedetecteerde key van de geladen track.

Range:

?, alleen-lezen

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]fwd
[PreviewDeckN]fwd
[SamplerN]fwd

Snel vooruit spoelen

Range:

binair

Feedback:

> toets

[ChannelN]hotcue_X_activate
[PreviewDeckN]hotcue_X_activate
[SamplerN]hotcue_X_activate

Indien hotcue X niet ingesteld is, stelt dit de hotcue in op de huidige afspeelpositie en slaat deze op als hotcue X of type “Hotcue”. In geval er momenteel een lus geactiveerd is (bv. als [ChannelN],loop_enabled ingesteld is op 1), dan wordt de lus opgeslagen als hotcue X in de plaats en hotcue_X_type zal ingesteld worden als “Loop”.

Indien hotcue X ingesteld is als een normaal cue punt, zoekt de speler naar de opgeslagen afspeelpositie.

Indien hotcue_X_type een “Loop”, is dan zal de lus worden geactiveerd en worden de lusbesturingselementen (bv. loop_start_position, loop_end_position en beatloop_size) aangepast ingesteld. Net zoals reloop_toggle, de speler zoekt terug naar de lus-startpositie wanneer de huidige afspeel-positie zich achter de lus bevindt en activeert zonder zoeken wanneer de afspeelpositie zich in of voor de lus-startpositie bevindt. Dit staat lus-catching-gedrag enerzijds en anderzijds een sprong terug wanneer de lus reeds was verlaten toe door enkel deze besturing aan te roepen.

Wanneer het besturingselement op 1 wordt ingesteld en wanneer de track momenteel niet aan het afspelen is (bv. play is ingesteld op 0) dan wordt het hotcue voorbeeld gestart. Nadat het besturingselement terug op 0 geplaatst wordt, dan zal het afspelen normaal gezien worden gestopt en zal de speler opnieuw de hotcupositie opzoeken. Indien play ingesteld is op 1 terwijl een voorbeeld actief is dan zal het afspelen doorgaan en zal er geen zoekfunctie worden uitgevoerd.

Range:

binair

Feedback:

De Speler kan de positie wijzigen. Hotcue X markerering kan afwijken op de waveform.

Nieuw in versie 1.8.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Toegevoegde ondersteuning voor opgeslagen lussen.

[ChannelN]hotcue_X_activatecue
[PreviewDeckN]hotcue_X_activatecue
[SamplerN]hotcue_X_activatecue

Identiek aan hotcue_X_activate, maar dit zet steeds een normaal cue punt, ongeacht of er een lus geactiveerd is of niet. Dit besturingselement kan gebruikt worden voor controllers welke een nadrukkelijke hotcue/opgeslagen lussen modus hebben.

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]hotcue_X_activateloop
[PreviewDeckN]hotcue_X_activateloop
[SamplerN]hotcue_X_activateloop

Identiek aan hotcue_X_activate, maar dit stelt steeds een opgeslagen lus in, ongeacht of er een lus is geactiveerd of niet. Wanneer er geen lus beschikbaar is, stelt dit een beat lus in en activeert deze met een grootte van beatloop_size. Dit besturingselement kan gebruikt worden voor controllers welke een nadrukkelijke hotcue/opgeslagen lussen modus hebben.

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]hotcue_X_cueloop
[PreviewDeckN]hotcue_X_cueloop
[SamplerN]hotcue_X_cueloop

Activeert of dé-activeert een lus vanaf de positie van hotcue X. Als X is een opgeslagen lus, dan zal de lus worden gebruikt, anders zal het een beatlus instellen van :mixxx:coref:`beatloop_size <[ChannelN],beatloop_size>`vanaf de cue positie. In geval de hotcue niet is ingesteld, dan zal dit besturingselement een normaal cue punt instellen op de huidige positie en een beatlus starten.

Dit besturingselement kan gebruikt worden om de primaire actie te koppelen van de “Cue Loop” performance pad modus op Serato-style controllers.

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]hotcue_X_clear
[PreviewDeckN]hotcue_X_clear
[SamplerN]hotcue_X_clear

Indien hotcue X ingesteld is, verwijderd de hotcue status.

Range:

binair

Feedback:

Hotcue X markeer wijzigingen op de waveform.

Nieuw in versie 1.8.0.

[ChannelN]hotcue_X_color
[PreviewDeckN]hotcue_X_color
[SamplerN]hotcue_X_color

Kleur van de hotcue X of -1 indien de hotcue niet is ingesteld.

Range:

3-Bytes RGB kleur code (of -1)

Feedback:

Kleur van de Hotcue X toets en waveform markering verandert.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]hotcue_X_status
[PreviewDeckN]hotcue_X_status
[SamplerN]hotcue_X_status

Duidt aan of er een hotcue X slot insteling is gemaakt, actief of leeg.

bereik (alleen-lezen):

Waarde

Meaning

0

Hotcue X is niet ingesteld

1

Hotcue X is ingesteld

2

Hotcue X is actief (opgeslagen lus is actief of de hotcue is afspelend)

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt de verouderde [ChannelN],hotcue_X_enabled.

[ChannelN]hotcue_X_type
[PreviewDeckN]hotcue_X_type
[SamplerN]hotcue_X_type

Duidt het type van de hotcue in hotcue slot X aan.

bereik (alleen-lezen):

Waarde

Type

0

Ongeldig/Niet ingesteld

1

Hotcue

4

Opgeslagen lus

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]hotcue_X_goto
[PreviewDeckN]hotcue_X_goto
[SamplerN]hotcue_X_goto

Indien hotcue X ingesteld is, zoekt de speler naar de positie van hotcue X.

Range:

binair

Feedback:

De speler kan de positie wijzigen.

Nieuw in versie 1.8.0.

[ChannelN]hotcue_X_gotoandplay
[PreviewDeckN]hotcue_X_gotoandplay
[SamplerN]hotcue_X_gotoandplay

Indien hotcue X ingesteld is, zoekt de speler naar de positie van hotcue X position en start het afspelen.

Range:

binair

Feedback:

De speler kan de positie wijzigen.

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]hotcue_X_gotoandloop
[PreviewDeckN]hotcue_X_gotoandloop
[SamplerN]hotcue_X_gotoandloop

Indien hotcue X ingesteld is, zoekt de speler naar de positie van hotcue X, start het afspelen en lussen. Indien de hotcue een opgeslagen lus is, dan wordt de lus geactiveerd, anders wordt een beatloop met de grootte van beatloop_size ingesteld vanaf de positie van de hotcue

Dit besturingselement kan worden gebruikt om de secundaire actie van de “Cue Loop” performance pad modus op Serato-style controllers in te stellen.

Range:

binair

Feedback:

De speler kan de positie veranderen en lussen is geactiveerd.

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]hotcue_X_gotoandstop
[PreviewDeckN]hotcue_X_gotoandstop
[SamplerN]hotcue_X_gotoandstop

Als hotcue X ingesteld is, zoekt de speler naar de positie van hotcue X en stopt

Range:

binair

Feedback:

De speler kan de positie wijzigen.

Nieuw in versie 1.8.0.

[ChannelN]hotcue_X_position
[PreviewDeckN]hotcue_X_position
[SamplerN]hotcue_X_position

De positie van de hotcue X in samples, -1 indien niet ingesteld.

Range:

positieve integer

Feedback:

Hotcue X markeer wijzigingen op de waveform.

Nieuw in versie 1.8.0.

[ChannelN]hotcue_X_set
[PreviewDeckN]hotcue_X_set
[SamplerN]hotcue_X_set

Stelt een hotcue in op de huidige afspeelpositie en slaat deze op als hotcue X van type “Hotcue”. In geval dat er momenteel een lus geactiveerd is (bv. als [ChannelN],loop_enabled`ingesteld is op 1), dan zal de lus opgeslagen worden als hotcue X in de plaats en en het :mixxx:coref:`hotcue_X_type <[ChannelN],hotcue_X_type> zal ingesteld worden als ‘Lus’.

Range:

binair

Feedback:

Hotcue X markeer wijzigingen op de waveform.

Nieuw in versie 1.8.0.

Veranderd in versie 2.4.0.

[ChannelN]hotcue_X_setcue
[PreviewDeckN]hotcue_X_setcue
[SamplerN]hotcue_X_setcue

Identiek aan hotcue_X_set, maar dit besturingselement stelt steeds een normaal cue punt in (bv. hotcue_X_type “Hotcue”), ongeacht of er een loop is geactiveerd of niet.

Dit besturingselement kan worden gebruikt voor controllers met een speciaal toegewezen hotcue/opgeslagen lus modus.

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]hotcue_X_setloop
[PreviewDeckN]hotcue_X_setloop
[SamplerN]hotcue_X_setloop

Identiek aan hotcue_X_set, maar dit besturingselement slaat steeds een lus op (bv. hotcue_X_type “Loop”), ongeacht of er een lus geactiveerd is of niet. Indien er geen lus beschikbaar is, dan stelt dit een lus in en activeert deze met een grootte van beatloop_size. Dit besturingselement kan gebruikt worden voor controllers met een speciaal toegewezen hotcue/opgeslagen lus pad modus.

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]hotcue_focus
[PreviewDeckN]hotcue_focus
[SamplerN]hotcue_focus

Bevat het nummer van de meest recent gebruikte hotcue (of -1 indien geen hotcue werd gebruikt).

Range:

positieve integer (of -1)

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]hotcue_focus_color_prev
[PreviewDeckN]hotcue_focus_color_prev
[SamplerN]hotcue_focus_color_prev

Indien er een hotcue met focus is, dan wordt de kleur op de vorige kleur in het palet ingesteld.

Range:

binair

Feedback:

De kleur van de hotcue toets met focus en de waveform veranderen.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]hotcue_focus_color_next
[PreviewDeckN]hotcue_focus_color_next
[SamplerN]hotcue_focus_color_next

Indien er een hotcue met focus is, dan wordt de kleur op de volgende kleur in het palet ingesteld.

Range:

binair

Feedback:

De kleur van de hotcue toets met focus en de waveform veranderen.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_end_activate
[PreviewDeckN]intro_end_activate
[SamplerN]intro_end_activate

Indien de intro end cue ingesteld is, zoekt de speler naar de intro end positie. Indien de intro end niet is ingesteld, dan wordt de intro end op de huidige positie ingesteld.

Range:

binair

Feedback:

De speler kan de positie veranderen, intro end markering kan veranderen inde waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_end_clear
[PreviewDeckN]intro_end_clear
[SamplerN]intro_end_clear

Indien de intro end cue ingesteld is, verwijder de status.

Range:

binair

Feedback:

Intro end markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_end_enabled
[PreviewDeckN]intro_end_enabled
[SamplerN]intro_end_enabled

1 indien intro end cue ingesteld is, (positie is niet -1), anders 0.

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Intro end toets licht op.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_end_position
[PreviewDeckN]intro_end_position
[SamplerN]intro_end_position

De positie van de intro end in samples, -1 indien niet ingesteld.

Range:

positieve integer

Feedback:

Intro end markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_end_set
[PreviewDeckN]intro_end_set
[SamplerN]intro_end_set

Stelt de intro end in op de huidige afspeelpositie. Indien intro end voordien was ingesteld wordt deze gewijzigd naar de nieuwe positie.

Range:

binair

Feedback:

Intro end markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_start_activate
[PreviewDeckN]intro_start_activate
[SamplerN]intro_start_activate

Indien de intro start cue ingesteld is, zoekt de speler naar de intro start positie. Indien de intro start niet is ingesteld, dan wordt de intro start op de huidige positie ingesteld.

Range:

binair

Feedback:

De speler kan de positie veranderen, intro start markering kan veranderen inde waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_start_clear
[PreviewDeckN]intro_start_clear
[SamplerN]intro_start_clear

Indien de intro starts cue ingesteld is, verwijder de status.

Range:

binair

Feedback:

Intro start markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_start_enabled
[PreviewDeckN]intro_start_enabled
[SamplerN]intro_start_enabled

1 indien intro start cue ingesteld is, (positie is niet -1), anders 0.

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Intro start toets licht op.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_start_position
[PreviewDeckN]intro_start_position
[SamplerN]intro_start_position

De positie van de intro start in samples, -1 indien niet ingesteld.

Range:

positieve integer

Feedback:

Intro start markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]intro_start_set
[PreviewDeckN]intro_start_set
[SamplerN]intro_start_set

Stelt de intro start in op de huidige afspeelpositie. Indien intro start voordien was ingesteld wordt deze gewijzigd naar de nieuwe positie.

Range:

binair

Feedback:

Intro start markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]key
[PreviewDeckN]key
[SamplerN]key

Huidige key van de track

Range:

Waarde

OpenKey

Lancelot

Traditional

1

1d

8b

C

2

8d

3b

D♭

3

3d

10b

D

4

10d

5b

E♭

5

5d

12b

E

6

12d

7b

F

7

7d

2b

F♯/G♭

8

2d

9b

G

9

9d

4b

A♭

10

4d

11b

A

11

11d

6b

B♭

12

6d

1b

B

13

10m

5a

Cm

14

5m

12a

C♯m

15

12m

7a

Dm

16

7m

2a

D♯m/E♭m

17

2m

9a

Em

18

9m

4a

Fm

19

4m

11a

F♯m

20

11m

6a

Gm

21

6m

1a

G♯m

22

1m

8a

Am

23

8m

3a

B♭m

24

3m

10a

Bm

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]keylock
[PreviewDeckN]keylock
[SamplerN]keylock

Activeer key-lock voor het gespecifieerde deck (rate veranderingen wijzigen enkel het tempo, niet de key)

Range:

binair

Feedback:

key-lock toets activeert

Nieuw in versie 1.9.0.

[ChannelN]LoadSelectedTrack
[PreviewDeckN]LoadSelectedTrack
[SamplerN]LoadSelectedTrack

Laadt de huidige geselecteerde track in het deck

Range:

binair

Feedback:

Track naam & waveform wijzigingen

[ChannelN]LoadSelectedTrackAndPlay
[PreviewDeckN]LoadSelectedTrackAndPlay
[SamplerN]LoadSelectedTrackAndPlay

Loads the currently highlighted track into the deck and starts playing

Range:

binair

Feedback:

Track naam & waveform wijzigt & Play/pause toets

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]local_bpm
[PreviewDeckN]local_bpm
[SamplerN]local_bpm

Duidt de gemiddelde bpm aan omstreeks de huidige afspeelpositie van het geladen bestand.

Range:

positieve waarde

Feedback:

Geen

[ChannelN]loop_double
[PreviewDeckN]loop_double
[SamplerN]loop_double

Verdubbelt de beatloop_size. Indien beatloop_size gelijk is aan de grootte van de lus, wordt de grootte van de lus gewijzigd.

Indien een opgeslagen lus momenteel geactiveerd is, wordt de aanpassing onmiddelijk opgeslagen in het hotcue slot.

Range:

binair

Feedback:

Beatloop grootte spinbox wijziging

Nieuw in versie 1.10.0.

Veranderd in versie 2.1.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Toegevoegde ondersteuning voor opgeslagen lussen.

[ChannelN]loop_enabled
[PreviewDeckN]loop_enabled
[SamplerN]loop_enabled

Duidt aan of een loop geactiveerd is.

Range:

binair

Feedback:

Lus in waveform is actief.

Nieuw in versie 1.8.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Besturingselement is niet langer alleen-lezen en kan gebruikt worden om lussen te activeren / deactiveren..

[ChannelN]loop_remove
[PreviewDeckN]loop_remove
[SamplerN]loop_remove

Verwijdert de laatst actieve lus, bv. deactiveert en verwijdert de lus, ontkoppelt loop_in, loop_out, reloop_toggle en gerelateerde besturingselementen. Opgeslagen lussen worden niet beïnvloed.

Range:

binair

Feedback:

De laatst actieve lus is gedeactiveerd en verwijderd uit waveform en overzicht.

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]loop_end_position
[PreviewDeckN]loop_end_position
[SamplerN]loop_end_position

De speler lus-uit positie in samples, -1 indien niet ingesteld.

Range:

positieve integer

Feedback:

Lus-out markering wordt getoond in de waveform.

Nieuw in versie 1.8.0.

[ChannelN]loop_halve
[PreviewDeckN]loop_halve
[SamplerN]loop_halve

Halveert beatloop_size. Indien de beatloop_size gelijk is aan de grootte van de lus, wordt de grootte van de lus gewijzigd.

Indien een opgeslagen lus momenteel geactiveerd is, wordt de aanpassing onmiddelijk opgeslagen in het hotcue slot.

Range:

binair

Feedback:

Beatloop grootte spinbox wijziging

Nieuw in versie 1.10.0.

Veranderd in versie 2.1.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Toegevoegde ondersteuning voor opgeslagen lussen.

[ChannelN]loop_in
[PreviewDeckN]loop_in
[SamplerN]loop_in

Indien de lus gedeactiveerd is, stelt de speler de lus-in positie in op de huidige afspeelpositie. Indien lus geactiveerd is, druk en hou vast om de lus-in te bewegen naar de huidige afspeelpositie. Indien quantize geactiveerd is, zal de:mixxx:coref:beatloop_size <[ChannelN],beatloop_size> upgedatet worden om de nieuwe lus grootte weer te geven.

Range:

binair

Feedback:

Lus-in markering wijzigt in de waveform.

Nieuw in versie 1.8.0.

Veranderd in versie 2.1.0.

[ChannelN]loop_in_goto
[PreviewDeckN]loop_in_goto
[SamplerN]loop_in_goto

Zoek naar het lus-in punt.

Range:

binair

Feedback:

Waveform positie verspringt

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]loop_out
[PreviewDeckN]loop_out
[SamplerN]loop_out

Indien lus gedeactiveerd is, stelt de player de lus-uit position in op de huidige afspeelpositie. Indien lus geactiveerd is, druk en hou vast om de lus-uit te bewegen naar de huidige afspeelpositie. Indien quantize geactiveerd is, zal de beatloop_size upgedatet worden om de nieuwe lus grootte weer te geven.

Range:

binair

Feedback:

Lus-uit markering wijzigt in de waveform.

Nieuw in versie 1.8.0.

Veranderd in versie 2.1.0.

[ChannelN]loop_out_goto
[PreviewDeckN]loop_out_goto
[SamplerN]loop_out_goto

Zoek naar het lus-uit punt.

Range:

binair

Feedback:

Waveform positie verspringt

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]loop_move
[PreviewDeckN]loop_move
[SamplerN]loop_move

Beweeg de lus voorwaarts met X beats (positief) of achterwaarts met X beats (negatief).

Indien een opgeslagen lus momenteel geactiveerd is, wordt de aanpassing onmiddelijk opgeslagen in het hotcue slot.

Range:

reëel getal

Feedback:

De lus beweegt voorwaarts of achterwaarts met X beats.

Nieuw in versie 2.0.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Toegevoegde ondersteuning voor opgeslagen lussen.

[ChannelN]loop_move_X_forward
[PreviewDeckN]loop_move_X_forward
[SamplerN]loop_move_X_forward

Beweegt de lus -in en -uit punten voorwaarts met X beats. Een besturingselement bestaat voor X = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512

Range:

binair

Feedback:

Lus beweegt voorwaarts met X beats.

Indien een opgeslagen lus momenteel geactiveerd is, wordt de aanpassing onmiddelijk opgeslagen in het hotcue slot.

Nieuw in versie 2.0.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Toegevoegde ondersteuning voor opgeslagen lussen.

[ChannelN]loop_move_X_backward
[PreviewDeckN]loop_move_X_backward
[SamplerN]loop_move_X_backward

De lus beweegt met X beats. Een besturingselement bestaat voor X = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512

Indien een opgeslagen lus momenteel geactiveerd is, wordt de aanpassing onmiddelijk opgeslagen in het hotcue slot.

Range:

binair

Feedback:

Lus beweegt achterwaarts met X beats.

Nieuw in versie 2.0.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Toegevoegde ondersteuning voor opgeslagen lussen.

[ChannelN]loop_scale
[PreviewDeckN]loop_scale
[SamplerN]loop_scale

Schaal de luslengte met de schaalwaarde die wordt ingesteld door de eindmarkering te verplaatsen. De beatloop_size wordt niet upgedate om de wijziging te aan te duiden.

Indien een opgeslagen lus momenteel geactiveerd is, wordt de aanpassing onmiddelijk opgeslagen in het hotcue slot.

Range:

0.0 - oneindig

Feedback:

Luslengte wordt geschaald met een gegeven aantal in de waveform.

Nieuw in versie 1.10.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Toegevoegde ondersteuning voor opgeslagen lussen.

[ChannelN]loop_start_position
[PreviewDeckN]loop_start_position
[SamplerN]loop_start_position

De speler lus-in positie in samples, -1 indien niet ingesteld.

Range:

positieve integer

Feedback:

Lus-in markering wijzigt in de waveform.

Nieuw in versie 1.8.0.

[ChannelN]orientation
[PreviewDeckN]orientation
[SamplerN]orientation

Stel de kanaal orientatie in voor de crossfader.

Range:

Waarde

Meaning

0

Linkerkant van de crossfader

1

Centraal (niet aangetast door de crossfader)

2

Rechterkant van de crossfader

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 1.9.0.

[ChannelN]orientation_center
[PreviewDeckN]orientation_center
[SamplerN]orientation_center
[AuxiliaryN]orientation_center

Wijs het kanaal toe aan het centrum van de crossfader.

[ChannelN]orientation_left
[PreviewDeckN]orientation_left
[SamplerN]orientation_left
[AuxiliaryN]orientation_left

Wijs het kanaal toe aan de linkerkant van de crossfader.

[ChannelN]orientation_right
[PreviewDeckN]orientation_right
[SamplerN]orientation_right
[AuxiliaryN]orientation_right

Wijs het kanaal toe aan de rechterkant van de crossfader.

[ChannelN]outro_end_activate
[PreviewDeckN]outro_end_activate
[SamplerN]outro_end_activate

Indien de outro end cue ingesteld is, zoekt de speler naar de outro end positie. Indien de outro end niet is ingesteld, stelt de outro end positie in op de huidige positie.

Range:

binair

Feedback:

Speler kan de positie wijzigen. Outro end markering kan veranderen in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_end_clear
[PreviewDeckN]outro_end_clear
[SamplerN]outro_end_clear

Indien de outro end cue ingesteld is, verwijder de status.

Range:

binair

Feedback:

Outro end markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_end_enabled
[PreviewDeckN]outro_end_enabled
[SamplerN]outro_end_enabled

1 indien de outro end cue ingesteld is, (positie is niet -1), anders 0.

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Outro end toets licht op.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_end_position
[PreviewDeckN]outro_end_position
[SamplerN]outro_end_position

De positie van de outro end in samples, -1 indien niet ingesteld.

Range:

positieve integer

Feedback:

Outro end markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_end_set
[PreviewDeckN]outro_end_set
[SamplerN]outro_end_set

Stelt de outro end in op de huidige afspeelpositie. Indien outro end voordien was ingesteld, wordt deze verplaatst naar de nieuwe positie.

Range:

binair

Feedback:

Outro end markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_start_activate
[PreviewDeckN]outro_start_activate
[SamplerN]outro_start_activate

Indien de outro start cue ingesteld is, zoekt de speler naar de outro start positie. Indien de outro start niet is ingesteld, stelt de outro start positie in op de huidige positie.

Range:

binair

Feedback:

Speler kan de positie wijzigen. Outro start markering kan veranderen in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_start_clear
[PreviewDeckN]outro_start_clear
[SamplerN]outro_start_clear

Indien de outro start cue ingesteld is, verwijder de status.

Range:

binair

Feedback:

Outro start markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_start_enabled
[PreviewDeckN]outro_start_enabled
[SamplerN]outro_start_enabled

1 indien de outro start cue ingesteld is, (positie is niet -1), anders 0.

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Outro start toets licht op.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_start_position
[PreviewDeckN]outro_start_position
[SamplerN]outro_start_position

De positie van de outro start in samples, -1 indien niet ingesteld.

Range:

positieve integer

Feedback:

Outro start markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]outro_start_set
[PreviewDeckN]outro_start_set
[SamplerN]outro_start_set

Stelt de outro start in op de huidige afspeelpositie. Indien outro start voordien was ingesteld, wordt deze verplaatst naar de nieuwe positie.

Range:

binair

Feedback:

Outro start markering verandert in de waveform.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]passthrough
[PreviewDeckN]passthrough
[SamplerN]passthrough

Verbindthet vinyl besturingselement input voor vinyl besturing op dat deck naar de kanaal output. Zorgt ervoor dat externe media kunnen worden gemengd in DJ sets.

Range:

binair

Feedback:

Passthrough label in de waveform overzicht en passthrough toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]PeakIndicator
[PreviewDeckN]PeakIndicator
[SamplerN]PeakIndicator

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd).

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Clip lamp

[ChannelN]PeakIndicatorL
[PreviewDeckN]PeakIndicatorL
[SamplerN]PeakIndicatorL

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd) voor het linkerkanaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Clip licht (links

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]PeakIndicatorR
[PreviewDeckN]PeakIndicatorR
[SamplerN]PeakIndicatorR

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd) voor het rechterkanaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Clip licht (rechts

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]pfl
[PreviewDeckN]pfl
[SamplerN]pfl

Schakelt de hoofdtelefoon cueing (PFL).

Range:

binair

Feedback:

Hoofdtelefoon toets

[ChannelN]pitch
[PreviewDeckN]pitch
[SamplerN]pitch

De totale aanpassing aan de pitch van de track, inclusief wijzigingen van de rate-glijder als keylock is uit staat alsook als bij pitch_adjust.

Notitie

Deze knoppen en besturingselementen niet verbinden met controllers; verbindt pitch_adjust in de plaats.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

-6.0..6.0 halftonen

Feedback:

Key weergave

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]pitch_up
[PreviewDeckN]pitch_up
[SamplerN]pitch_up

Wijzigt de pitch van de track omhoog met een halve stap, onafhankelijk van het tempo.

Range:

binair

Feedback:

Key weergave

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]pitch_down
[PreviewDeckN]pitch_down
[SamplerN]pitch_down

Wijzigt de pitch van de track omlaag met een halve stap, onafhankelijk van het tempo.

Range:

binair

Feedback:

Key weergave

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]pitch_adjust
[PreviewDeckN]pitch_adjust
[SamplerN]pitch_adjust

Wijzigt de pitch ter aanvulling tot de tempo glijder pitch en keylock. De waarde wordt gereset wanneer een nieuwe track wordt geladen.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

-3.0..3.0 halftonen

Feedback:

Key weergave

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]play
[PreviewDeckN]play
[SamplerN]play

Schakelt tussen afspelen en pauseren van de track.

De waarde wordt ingesteld op 1 wanneer de track aan het spelen is of wanneer vanaf cue punten wordt afgespeeld en wanneer de afspeelbesturingselement overgenomen wordt en de track zal afgespeeld worden na het laden.

Range:

binair

Feedback:

Play/pause toets

[ChannelN]play_indicator
[PreviewDeckN]play_indicator
[SamplerN]play_indicator

Voorziet informatie die kan verbonden worden met een Play/Pause toets bv knipperen wanneer afspelen mogelijk is

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Play/pause toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]play_latched
[PreviewDeckN]play_latched
[SamplerN]play_latched

Deze wordt op 1 ingesteld wanneer de track afgespeeld wordt maar niet wanneer deze wordt voorbeluisterd (zie play).

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Play/pause toets

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]play_stutter
[PreviewDeckN]play_stutter
[SamplerN]play_stutter

Een play toets zonder pause. Drukken tijdens afspelen start het afspelen opnieuw vanaf cue punt (Stutter).

Range:

binair

Feedback:

Play/Stutter toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]playposition
[PreviewDeckN]playposition
[SamplerN]playposition

Stelt de absolute positie in de track in.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

-0.14 tot 1.14 (0 = begin -> Midi 14, 1 = einde -> Midi 114)

Feedback:

Waveform

[ChannelN]pregain
[PreviewDeckN]pregain
[SamplerN]pregain

Past de pre-fader gain van de track aan (om clipping te vermijden)

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0..1.0..4.0

Feedback:

GAIN knop

[ChannelN]quantize
[PreviewDeckN]quantize
[SamplerN]quantize

Lijnt de Hot-cues en lus-In & -Uit uit op de volgende beat vanaf de huidige positie.

Range:

binair

Feedback:

Hot-cues of Loop In/Uit markeringen

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]rate
[PreviewDeckN]rate
[SamplerN]rate

Snelheid besturingselement

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

-1.0..1.0

Feedback:

Snelheidsglijder

[ChannelN]rate_dir
[PreviewDeckN]rate_dir
[SamplerN]rate_dir

Duidt de oriëntatie aan van de snelheidsglijder.

Range:

-1 of 1

[ChannelN]rate_perm_down
[PreviewDeckN]rate_perm_down
[SamplerN]rate_perm_down

Stelt de snelheid één stap omlaag in (4 % standaard)

Range:

binair

Feedback:

Permanent omlaag toets & Snelheidsglijder

[ChannelN]rate_perm_down_small
[PreviewDeckN]rate_perm_down_small
[SamplerN]rate_perm_down_small

Stelt de snelheid één kleine stap omlaag in (1 % standaard)

Range:

binair

Feedback:

Permanent omlaag toets & Snelheidsglijder

[ChannelN]rate_perm_up
[PreviewDeckN]rate_perm_up
[SamplerN]rate_perm_up

Stelt de snelheid één stap omhoog in (4 % standaard)

Range:

binair

Feedback:

Permanent omhoog toets & Snelheidsglijder

[ChannelN]rate_perm_up_small
[PreviewDeckN]rate_perm_up_small
[SamplerN]rate_perm_up_small

Stelt de snelheid één kleine stap omhoog in (1 % standaard)

Range:

binair

Feedback:

Permanent omhoog toets & Snelheidsglijder

[ChannelN]rate_temp_down
[PreviewDeckN]rate_temp_down
[SamplerN]rate_temp_down

Houdt de snelheid één stap lager wanneer actief

Range:

binair

Feedback:

Tijdelijk omlaag toets & Snelheidsglijder

[ChannelN]rate_temp_down_small
[PreviewDeckN]rate_temp_down_small
[SamplerN]rate_temp_down_small

Houdt de snelheid één kleine stap lager wanneer actief

Range:

binair

Feedback:

Tijdelijk omlaag toets & Snelheidsglijder

[ChannelN]rate_temp_up
[PreviewDeckN]rate_temp_up
[SamplerN]rate_temp_up

Houdt de snelheid één stap hoger wanneer actief

Range:

binair

Feedback:

Tijdelijk omhoog toets & Snelheidsglijder

[ChannelN]rate_temp_up_small
[PreviewDeckN]rate_temp_up_small
[SamplerN]rate_temp_up_small

Houdt de snelheid één kleine stap hoger wanneer actief

Range:

binair

Feedback:

Tijdelijk omhoog toets & Snelheidsglijder

[ChannelN]rateRange
[PreviewDeckN]rateRange
[SamplerN]rateRange

Stelt het bereik van de Snelheidsglijder in (0.08 = 8%)

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0..4.0

Feedback:

geen, totdat u de Snelheidsglijder beweegt.

[ChannelN]rateSearch
[PreviewDeckN]rateSearch
[SamplerN]rateSearch

Zoekt voorwaarts (positieve waarde) of achterwaarts (negatieve waarde) aan een snelheid bepaald door de waarde

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

-300..300

Feedback:

Deck zoeken

[ChannelN]rateEngine
[PreviewDeckN]rateEngine
[SamplerN]rateEngine

Huidige rate (gebruikt in weergave, niet in besturingselementen)

[ChannelN]reloop_andstop
[PreviewDeckN]reloop_andstop
[SamplerN]reloop_andstop

Activeer de huidige lus, spring naar het loop in punt, en stop het afspelen.

Range:

binair

Feedback:

Lus bereik in waveform activeert of de-activeert en de afspeelpositie beweegt naar het lus in punt.

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]reloop_toggle
[PreviewDeckN]reloop_toggle
[SamplerN]reloop_toggle

Schakelt de huidige lus In of Uit. Indien de lus voor de huidige afspeelpositie ligt dan zal de track normaal doorspelen tot de lus bereikt wordt.

Range:

binair

Feedback:

Lus bereik in waveform activeert of deactiveert.

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]repeat
[PreviewDeckN]repeat
[SamplerN]repeat

Activeer de herhaal-modus voor het specifieje deck

Range:

binair

Feedback:

wanneer de track eindigt, springt de song terug naar het begin

Nieuw in versie 1.9.0.

[ChannelN]reset_key
[PreviewDeckN]reset_key
[SamplerN]reset_key

Resets de key naar de originele track key.

Range:

binair

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]reverse
[PreviewDeckN]reverse
[SamplerN]reverse

Schakelt het achterwaarts afspelen van de track

Range:

binair

Feedback:

REV toets

[ChannelN]reverseroll
[PreviewDeckN]reverseroll
[SamplerN]reverseroll

Activeert omgekeerde en slip modus tijdens ingedrukt houden (Censor)

Range:

binair

Feedback:

REV toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]scratch2
[PreviewDeckN]scratch2
[SamplerN]scratch2

Beïnvloedt de absolute afspeel snelheid & richting ongeacht of de track momenteel aan het afspelen is of niet, wanneer [ChannelN],scratch2_enable actief is. (multiplicatief). Gebruik JavaScript engine.scratch functies om het besturingselement te bedienen met controllerverwijzingen.

Range:

-3.0..3.0

Feedback:

Waveform

Nieuw in versie 1.8.0.

[ChannelN]scratch2_enable
[PreviewDeckN]scratch2_enable
[SamplerN]scratch2_enable

Neemt de afspeelsneheid en richting over voor [ChannelN],scratch2.

Range:

binair

Feedback:

Waveform

Nieuw in versie 1.8.0.

[ChannelN]slip_enabled
[PreviewDeckN]slip_enabled
[SamplerN]slip_enabled

Schakelt de slip modus. Wanneer geactiveerd gaat het afspelen gedempt door op de achtergrond tijdens een lus, scratch etc. Eens gedeactiveerd herneemt het hoorbare afspelen van op de plaats dat de track ondertussen gekomen is.

Range:

binair

Feedback:

Slip modus toets

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]stars_up
[PreviewDeckN]stars_up
[SamplerN]stars_up

Verhoog de waardering van de momenteel geladen track (indien de skin ster widgets in het decks onderdeel heeft).

Range:

binair

Feedback:

Ster telling wordt verhoogd in de deck ster widget en in de bibliotheektabel.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]stars_down
[PreviewDeckN]stars_down
[SamplerN]stars_down

Verlaag de waardering van de momenteel geladen track (indien de skin ster widgets in het decks onderdeel heeft).

Range:

binair

Feedback:

Ster telling wordt verlaafd in de deck ster widget en in de bibliotheektabel.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]start
[PreviewDeckN]start
[SamplerN]start

Spring naar de startpositie van de track

Range:

binair

Feedback:

Track springt naar de startpositie

[ChannelN]start_play
[PreviewDeckN]start_play
[SamplerN]start_play

Start afspelen vanaf het begin van het deck.

Range:

binair

Feedback:

Deck plays from beginning

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]start_stop
[PreviewDeckN]start_stop
[SamplerN]start_stop

Zoekt een speler naar de startpositie en stopt dan.

Range:

binair

Feedback:

Deck stopt aan het begin.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]stop
[PreviewDeckN]stop
[SamplerN]stop

Stopt een speler

Range:

binair

Feedback:

Pause toets. Deck pauzeert op de huidige afspeelpositie.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]sync_enabled
[PreviewDeckN]sync_enabled
[SamplerN]sync_enabled

Synchroniseert de tempo en phase (afhankelijk van quantize) met dat van de andere track (als BPM is gedetecteerd bij beide). Click en vasthouden gedurende minimaal één seconde activeert sync lock in dat deck.

Range:

binair

Feedback:

Indien geactiveerd, de Sync toets blijft opgelicht en de:term:tempo glijder springt naar de aangepaste waarde. Aanpassingen aan glijders zijn gelinkt in alle decks die sync lock geactiveerd hebben.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]sync_leader
[PreviewDeckN]sync_leader
[SamplerN]sync_leader

Stelt het deck in als leider clock.

Range:

binair

Feedback:

Indien geactiveerd, de Sync toets blijft opgelicht en de:term:tempo glijder springt naar de aangepaste waarde. Aanpassingen aan glijders zijn gelinkt in alle decks die sync lock geactiveerd hebben.

Nieuw in versie 2.4.0.

[ChannelN]sync_mode
[PreviewDeckN]sync_mode
[SamplerN]sync_mode

Nieuw in versie 2.0.0.

Range:

Waarde

Meaning

0

Sync lock gedeactiveerd voor dat deck

1

Deck is een sync volger

2

Deck is sync leider

[ChannelN]sync_key
[PreviewDeckN]sync_key
[SamplerN]sync_key
Feedback:

Key waarde widget

laar de muzikale key overeenkomen.

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]track_color
[PreviewDeckN]track_color
[SamplerN]track_color

Kleur van de momenteel geladen track of -1 als er geen track geladen is of als de track geen kleur heeft.

Range:

3-Bytes RGB kleur code (of -1)

Feedback:

Track kleur wijzigt in de bibliotheek weergave.

Nieuw in versie 2.3.0.

[ChannelN]track_loaded
[PreviewDeckN]track_loaded
[SamplerN]track_loaded

Om het even of een track geladen is in het specifieke deck

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Waveform en track metadata getoond in deck

Nieuw in versie 2.1.0.

[ChannelN]track_samplerate
[PreviewDeckN]track_samplerate
[SamplerN]track_samplerate

Sample rate van de track die in de gespecifieerde deck geladen is

Range:

absolute waarde, alleen-lezen

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 1.9.0.

[ChannelN]track_samples
[PreviewDeckN]track_samples
[SamplerN]track_samples

Aantal sound samples van de track die in de gespecifieerde deck geladen is

Range:

absolute waarde, alleen-lezen

Feedback:

Geen

[ChannelN]volume
[PreviewDeckN]volume
[SamplerN]volume

Regelt de Kanaal volume glijder

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Deck volume glijder

[ChannelN]mute
[PreviewDeckN]mute
[SamplerN]mute

Dempt het kanaal

Range:

binair

Feedback:

Demp toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]update_replaygain_from_pregain
[PreviewDeckN]update_replaygain_from_pregain
[SamplerN]update_replaygain_from_pregain

Past de deck pregain knop waarde toe op de gedetecteerde ReplayGain waarde van de huidige track. Dit is een manier om de ReplayGain waarde van de track up te daten wanneer deze niet correct werd gedetecteerd. Wanneer dit besturingselement wordt ingeroepen, wordt de pregain waarde voor het deck gecentreerd zodat er geen hoorbaar verschil is in het track volume. Deze manier van werken is dus veilig tijdens een optreden, indien de controllerverwijzing soft-takeover gebrukt voor de pregain knop.

Range:

binair

Feedback:

ReplayGain waarde wordt upgedatet in de bibliotheek, deck pregain wordt gereset op 1.0.

[ChannelN]vinylcontrol_enabled
[PreviewDeckN]vinylcontrol_enabled
[SamplerN]vinylcontrol_enabled

Schakelaar om de deck via digitale vinyl te besturen.

Range:

binair

Feedback:

Wanneer geactiveerd moet er een vinyl indicatie verschijnen op het scherm, groen voor actief.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]vinylcontrol_cueing
[PreviewDeckN]vinylcontrol_cueing
[SamplerN]vinylcontrol_cueing

Bepaalt hoe cue points behandelt worden in de vinyl besturing - relatieve modus.

Range:

Waarde

Meaning

0

Cue punten worden genegeerd

1

Eén Cue - Indien de naald na dit cue point wordt gezet, zal de track zoeken naar dit cue punt

2

Hot Cue - Track zal zoeken naar de dichtstbijzijnde voorbije hotcue

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]vinylcontrol_mode
[PreviewDeckN]vinylcontrol_mode
[SamplerN]vinylcontrol_mode

Bepaalt hoe vinyl besturing naald informatie verwerkt.

Range:

Waarde

Meaning

0

Absolute Modus (track positioe is gelijk aan naald positie en snelheid)

1

Relatieve Modus (track tempo is gelijk aan de naald snelheid ongeacht de positie van de naald)

2

Constante Modus (track tempo is gelijk aan het laatst gekende stabiele tempo ongeacht de naald input

Ga naar Control Mode voor details.

Feedback:

3-weg toets duidt de status aan

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]vinylcontrol_status
[PreviewDeckN]vinylcontrol_status
[SamplerN]vinylcontrol_status

Voorziet visuele feedback met betrekking tot de status van de vinyl besturing.

Range:

0.0-3.0, alleen-lezen

Feedback:

Uit voor uitgeschakelde besturing, groen voor actieve besturing, knipperend geel wanneer de naald het einde van de plaat bereikt, en rood wanneer een naald overslag gedetecteerd wordt.

Nieuw in versie 1.10.0.

[ChannelN]visual_bpm
[PreviewDeckN]visual_bpm
[SamplerN]visual_bpm

BPM om weer te geven in de GUI (trager upgedatet dan de werkelijke BPM).

Range:

?

Feedback:

BPM waarde widge

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]visual_key
[PreviewDeckN]visual_key
[SamplerN]visual_key

Huidige muzikale key na pitch aanpassing om weer te geven in de GUI gebruik makend van de notatie die in de voorkeuren geselecteerd is.

Range:

?

Feedback:

Key waarde widget

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]visual_key_distance
[PreviewDeckN]visual_key_distance
[SamplerN]visual_key_distance

De afstand tot de dichtstbijzijnde key, uitgedrukt in cents

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

-0.5..0.5

Feedback:

Key waarde widget

Nieuw in versie 2.0.0.

[ChannelN]VuMeter
[PreviewDeckN]VuMeter
[SamplerN]VuMeter

Geeft het huidige deck volume op het moment weer

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Deck VU meter

[ChannelN]VuMeterL
[PreviewDeckN]VuMeterL
[SamplerN]VuMeterL

Geeft het huidige deck volume op het moment weer voor het linkerkanaal

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Deck VU meter L

[ChannelN]VuMeterR
[PreviewDeckN]VuMeterR
[SamplerN]VuMeterR

Geeft het huidige deck volume op het moment weer voor het rechterkanaal

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Deck VU meter R

[ChannelN]waveform_zoom
[PreviewDeckN]waveform_zoom
[SamplerN]waveform_zoom

Zoomt In/Uit op de waveform om vooruit of achteruit te kijken indien nodig.

Range:

1.0 - 10.0

Feedback:

Waveform zoom toetsen

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]waveform_zoom_up
[PreviewDeckN]waveform_zoom_up
[SamplerN]waveform_zoom_up

Waveform Zoom Uit

Range:

?

Feedback:

Waveform zoom toetsen

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]waveform_zoom_down
[PreviewDeckN]waveform_zoom_down
[SamplerN]waveform_zoom_down

Waveform Zoom In

Range:

?

Feedback:

Waveform zoom toetsen

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]waveform_zoom_set_default
[PreviewDeckN]waveform_zoom_set_default
[SamplerN]waveform_zoom_set_default

Teug naar standaard waveform zoom niveau

Range:

?

Feedback:

Waveform zoom toetsen

Nieuw in versie 1.11.0.

[ChannelN]wheel
[PreviewDeckN]wheel
[SamplerN]wheel

Beïnvloedt de relatieve afspeelsnelheid en richting aanhoudend (toegevoegde compensatie & moet manueel worden ongedaan gemaakt).

Range:

-3.0..3.0

Feedback:

Waveform

Algemene Sampler besturingselementen

Deze besturingselementen kunnen gebruikt worden om alle samplers te bedienen.

[Sampler]SaveSamplerBank

Bewaar de sampler configuratie. Maak tracks die momenteel in de samplers geladen onmiddelijk beschikbaar op een later moment.

Range:

binair

Feedback:

Opent het bestandsvenster. Configuratie bestand kan benoemd en opgeslagen worden.

Nieuw in versie 2.0.0.

[Sampler]LoadSamplerBank

Laadt een opgeslagen sampler configuratie bestand en voeg tracks toe aan de beschikbare samplers.

Range:

binair

Feedback:

Opent het bestandsvenster. Selecteer het configuratiebestand.

Nieuw in versie 2.0.0.

Zie ook

Het [Skin],show_samplers besturingselement kan gebruikt worden om sampler spelers te tonen of te verbergen in the GUI.

Microfoons en Auxiliaire Kanalen

In tegenstelling tot decks, preview decks and samplers, zijn microfoons en auxiliaire kanalen input kanalen. U kan de inputs van de audio interface verbinden met Mixxx’s auxiliaire input kanalen en externe audio bronnen ermee verbinden (smartphone, mp3 speler). Hiervan kan u met uw MIDI controller het volume en enkele andere parameters besturen (balans, gain, volume), effecten toepassen en de voorbeluisteringsfunctie gebruiken.

Notitie

Hoewel de eerste auxiliaire groep [Auxiliary1] genoemd is, noemt de groep voor de eerste microfoon gewoon [Microphone], en niet [Microphone1].

[MicrophoneN]input_configured
[AuxiliaryN]input_configured

1 als er een input geconfigureerd is voor dit kanaal, 0 indien niet.

Range:

binair, alleen-lezen

Feedback:

Geconfigureerd kanaal in de sound voorkeuren.

[MicrophoneN]main_mix
[AuxiliaryN]main_mix

Houdt de waarde op 1 om de kanaal input te mengen in de main output. Gebruik voor de [MicrophoneN] [MicrophoneN],talkover in de plaats. Let op: [AuxiliaryN] houdt ook rekening met [AuxiliaryN],orientation.

Range:

binair

Feedback:

Auxiliair: Play toets Microfoon: N/

[AuxiliaryN]orientation

Stel de kanaal orientatie in voor de crossfader.

Range:

Waarde

Meaning

0

Linkerkant van de crossfader

1

Centraal (niet aangetast door de crossfader)

2

Rechterkant van de crossfader

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 1.10.0.

[MicrophoneN]PeakIndicator
[AuxiliaryN]PeakIndicator

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd).

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Microphone Clip lich

Nieuw in versie 1.10.0.

[MicrophoneN]PeakIndicatorL
[AuxiliaryN]PeakIndicatorL

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd) voor het linkerkanaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Clip licht (links

Nieuw in versie 2.0.0.

[MicrophoneN]PeakIndicatorR
[AuxiliaryN]PeakIndicatorR

Duidt aan dat het signaal aan het clippen is (te luid voor de hardware en dus wordt vervormd) voor het rechterkanaal.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

binair

Feedback:

Clip licht (rechts

Nieuw in versie 2.0.0.

[MicrophoneN]pfl
[AuxiliaryN]pfl

Schakelt de hoofdtelefoon cueing (PFL).

Range:

binair

Feedback:

Hoofdtelefoon toets

[MicrophoneN]talkover
[AuxiliaryN]talkover

Houdt de waarde op 1 om de kanaal input te mengen in de main output. Gebruik voor de [AuxiliaryN] [AuxiliaryN],main_mix in de plaats. Let op: [AuxiliaryN] houdt ook rekening met [AuxiliaryN],orientation.

Range:

binair

Feedback:

Microfoon: Talk toets Auxiliair: N/A

Nieuw in versie 1.10.0.

[MicrophoneN]volume
[AuxiliaryN]volume

Regelt de Kanaal volume glijder

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Microfoon volume glijder verandert

Nieuw in versie 1.10.0.

[MicrophoneN]pregain
[AuxiliaryN]pregain

Past de gain van de input aan

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0..1.0..4.0

Feedback:

Microfoon gain knop

[MicrophoneN]mute
[AuxiliaryN]mute

Dempt het kanaal

Range:

binair

Feedback:

Demp toets

Nieuw in versie 2.0.0.

[MicrophoneN]VuMeter
[AuxiliaryN]VuMeter

Geeft het huidige kanaal volume op het moment weer

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Microfoon VU meter wijzigt

Nieuw in versie 1.10.0.

[MicrophoneN]VuMeterL
[AuxiliaryN]VuMeterL

Geeft het huidige deck volume op het moment weer voor het linkerkanaal

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Deck VU meter L

Nieuw in versie 2.0.0.

[MicrophoneN]VuMeterR
[AuxiliaryN]VuMeterR

Geeft het huidige deck volume op het moment weer voor het rechterkanaal

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

standaard

Feedback:

Deck VU meter R

Nieuw in versie 2.0.0.

De [VinylControl] groep

De [VinylControl] groep kan de vinyl control feature schakelen.

[VinylControl]Toggle

Beweegt de besturing met een vinyl besturingssignaal van het ene deck naar het andere gebruik makend van de single deck vinyl besturing (VC) optie.

Range:

binair

Feedback:

Indien VC niet geactiveerd is op een deck, activeer het op det eerste deck waarop we samples ontvangen. Indien VC geactiveerd is op een single (exclusief) deck, en een ander deck is ingesteld om samples te ontvangen, deactiveer het op het vorige deck en activeer het op het volgende mogelijke deck (geordend op decknummer).Indien VC geactiveerd is op meerdere decks hoef je niets te doen.

Nieuw in versie 1.10.0.

[VinylControl]gain

Staat toe om het “phono” niveau van aangesloten platendraaiers te versterken tot “line” niveau. Dit is gelijkwaardig aan het instellen van turntable boost in Opties ‣ Voorkeuren ‣ Vinyl besturing

Range:

binair

Feedback:

positie van de Boost glijder in Opties ‣ Voorkeuren ‣ Vinyl Besturing (wordt niet upgedatet terwijl je de Voorkeuren pagina bekijkt)

Nieuw in versie 1.10.0.

Zie ook

Het [Skin],show_vinylcontrol besturingselement kan gebruikt worden om aan vinyl control gerelateerde elementen te tonen of te verbergen in de GUI.

De [Recording] besturingselementen

De besturingselementen in de [Recording] group kunnen gebruikt worden om de recording of your mix te bevragen en te besturen.

[Recording]toggle_recording

Zet opname aan of uit.

Range:

binair

Feedback:

Recording icon

[Recording]status

Duidt aan of Mixxx momenteel aan het opnemen is.

Range:

Waarde

Meaning

0

Opname is gestopt

1

Opname wordt geïnitialiseerd

2

Opname is actief

Feedback:

Recording icon

AutoDJ besturingselementen

AutoDJ <library-auto-dj>`.

[AutoDJ]enabled

Zet Auto DJ aan of uit.

Range:

binair

Feedback:

AutoDJ toets

Nieuw in versie 1.11.0.

[AutoDJ]shuffle_playlist

Schudt de inhoudt van de Auto DJ afspeellijst door elkaar.

Range:

binair

Feedback:

De volgorde van de tracks in de AutoDJ afspeellijst wijzigt.

Nieuw in versie 1.11.0.

[AutoDJ]skip_next

Slaat de volgende track in de Auto DJ afspeellijst over.

Range:

binair

Feedback:

De track die overgeslagen werd wordt verwijderd uit de AutoDJ afspeellijst.

Nieuw in versie 1.11.0.

[AutoDJ]fade_now

Zet de overgang naar de volgende track in.

Range:

binair

Feedback:

De Crossfader glijder beweegt naar de andere kant.

Nieuw in versie 1.11.0.

[AutoDJ]add_random_track

Voegt een willekeurige track toe aan de Auto DJ wachtrij.

Range:

binair

Feedback:

De track werd toegevoegd aan de Auto DJ wachtrij.

Nieuw in versie 2.4.0.

De [Library] besturingselementen

De besturingselementen in de [Library] group kunnen gebruikt worden om te navigeren in de bibliotheek. Let op: [Library],MoveUp en andere Move en Scroll besturingselementen simuleren toetsaanslagen en daarvoor is het vereist dat de focus op het Mixxx venster ligt.

[Library]MoveUp

Evenwaardig aan het drukken op de Up toets op het toetsenbord

Range:

Binair

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]MoveDown

Evenwaardig aan het drukken op de Down toets op het toetsenbord

Range:

Binair

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]MoveVertical

Beweegt het gespecifieerde aantal locaties omhoog of omlaag. Bedoeld om met een encoder knop te worden verbonden.

Range:

Relatief (positieve waarde beweegt omlaag, negatieve waarde beweegt omhoog)

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]ScrollUp

Evenwaardig aan het drukken op de PageUp toets op het toetsenbord

Range:

Binair

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]ScrollDown

Evenwaardig aan het drukken op de PageDown toets op het toetsenbord

Range:

Binair

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]ScrollVertical

Scrollt het gespecifieerde aantal pagina’s omhoog of omlaag. Bedoeld om met een encoder knop te worden verbonden.

Range:

Relatief (positieve waarde beweegt omlaag, negatieve waarde beweegt omhoog)

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]MoveLeft

Evenwaardig aan het drukken op de Left toets op het toetsenbord

Range:

Binair

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]MoveRight

Evenwaardig aan het drukken op de Right toets op het toetsenbord

Range:

Binair

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]MoveHorizontal

Beweegt het gespecifieerde aantal locaties links of rechts. Bedoeld om met een encoder knop te worden verbonden.

Range:

Relatief (positieve waarde beweegt rechts, negatieve waarde beweegt links)

Feedback:

Het momenteel geselecteerde item wijzigt

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]MoveFocusForward

Evenwaardig aan het drukken op de Tab toets op het toetsenbord

Range:

Binair

Feedback:

Momenteel geselecteerd deelvenster verandert

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]MoveFocusBackward

Evenwaardig aan het drukken op de Shift + Tab toetsen op het toetsenbord

Range:

Binair

Feedback:

Momenteel geselecteerd deelvenster verandert

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]MoveFocus

Beweegt de focus over het gespecifieerde aantal deelvensters voorwaarts of achterwaarts. Bedoeld om met een encoder knop te worden verbonden.

Range:

Relatief (positieve waarde beweegt voorwaarts, negatieve waarde beweegt achterwaarts)

Feedback:

Momenteel geselecteerd deelvenster verandert

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]focused_widget

Lees dit besturingselement uit om te weten op welk bibliotheek widget momenteel de focus ligt of schrijf er een waarde in om de focus op een specifiek bibliotheek widget te leggen.

Dit besturingselement kan in controller scripts gebruikt worden om context-specifieke acties aan te sturen. Bijvoorbeeld, als de focus op de tracktabel ligt dan kan een druk op een toets de geselecteerde track laden naar een gespecifieerd deck, terwijl wanneer de focus op het zoekbalk ligt, dezelfde toets de zoektermen kan verwijderen.

Let op: Dit besturingselement is enkel handig wanneer een Mixxx venster de toetsenbord focus heeft, anders zal het altijd een waarde 0 geven.

Range:

Waarde

beschrijfbaar

Widget

0

geen

1

X

Zoekbalk

2

X

Boomstructuur

3

X

Tracktabel of basisweergave van de bibliotheek functies

4

Context menu (menu van bibliotheek widgets of van andere bewerkbare widgetsof van de hoofdmenubalk)

5

Dialoog (eender welke bevestigings- of foutmeldingspopup, voorkeuren, track eigenschappen of cover art venster)

6

Onbekend (widgets die niet passen in één van de bovenstaande categoriën)

Feedback:

De focus verandert van de huidige widget

Nieuw in versie 2.4.0.

[Library]GoToItem

Roept verschillende acties in, afhankeljk van op welk interface element momenteel de focus ligt:

Zoek balk

Tekst box

verzet de focus naar de trackstabel

Leeg toets

leegt de zoektekst

Zijbalk

ingeklapte modus

breidt het item uit (behalve Tracks en Auto DJ)

leaf node

verzet de focus naar de trackstabel

Trackstabel

Voert de in Voorkeuren ‣ Bibliotheek ‣ Track Double-Click Action (standaard is “Laad geselecteerde track”) actie uit. Zie ook Voorkeuren ‣ Decks ‣ Bescherm de afspelende track

Context menu

drukt op Enter

Dialoogvensters / popups

drukt op Enter. Let op: het Move.. besturingselement staat toe om de toetsfocus te wijzigen.

Range:

Binair

Feedback:

Context afhankelijk

Nieuw in versie 2.1.0.

[Library]show_track_menu

Roep het track context menu in voor alle tracks die in de huidige bibliotheek-weergave zijn geselecteerd. De waarde van het besturingselement is 1 als er reeds een menu wordt weergegeven in de huidige weergave. Let op: het besturingselement is niet op de hoogte van andere track menus, bijvoorbeeld diegene die geopend zijn met een rechterclick op track tekst velden in decks. Enkel in het meest recente menu kan worden genavigeerd met de MoveUp/Down besturingselementen.

Range:

Binair

Feedback:

Tracktabel context menu is zichtbaar of verborgen.

Nieuw in versie 2.4.0.

[Library]AutoDjAddBottom
[Playlist]AutoDjAddBottom

Voeg de geselecteerde track(s) toe aan de Auto DJ Wachtlijst (onderaan).

Range:

Binair

Feedback:

Voeg track(s) toe aan de Auto DJ afspeellijst, achteraan.

Nieuw in versie 2.0.0.

[Library]AutoDjAddTop
[Playlist]AutoDjAddTop

Voeg de geselecteerde track(s) toe aan de Auto DJ Wachtlijst (bovenaan).

Range:

Binair

Feedback:

Voeg track(s) toe aan de Auto DJ afspeellijst, vooraan.

Nieuw in versie 2.0.0.

[Library]font_size_increment

Vergroot de grootte van het bibliotheek-lettertype. Wanneer de rijhoogte kleiner is dan de lettertype-grootte wordt de grootste van beide gebruikt.

Range:

Binair

Feedback:

Bibliotheek weergave

Nieuw in versie 2.0.0.

[Library]font_size_decrement

Verkleint de grootte van het bibliotheek-lettertype.

Nieuw in versie 2.0.0.

Range:

Binair

Feedback:

Bibliotheek weergave

[Library]font_size_knob

Vergroot of verkleint de grootte van het bibliotheek-lettertype.

Nieuw in versie 2.0.0.

Range:

Relatief

Feedback:

Bibliotheek weergave

[Library]sort_column

Toont de kolom waarop de tracktabel gesorteerd is

Range:

Waarde

Beschrijving

Bibliotheek

Afspeellijst

Krat

Verken

1

Artiest

X

X

X

X

2

Titel

X

X

X

X

3

Album

X

X

X

X

4

Albumartiest

X

X

X

X

5

Jaar

X

X

X

X

6

Genre

X

X

X

X

7

Componist

X

X

X

X

8

Groepering

X

X

X

X

9

Tracknummer

X

X

X

X

10

Bestandstype

X

X

X

X

11

Oorspronkelijke locatie

X

X

X

X

12

Opmerking

X

X

X

X

13

Duur

X

X

X

X

14

Bitsnelheid

X

X

X

X

15

BPM

X

X

X

X

16

Afspeelvolume

X

X

X

X

17

DatumTijd Toegevoegd

X

X

X

X

18

Aantel keel afgespeeld

X

X

X

X

19

Wardering

X

X

X

X

20

Key

X

X

X

X

21

Voorbeluisteren

X

X

X

X

22

Coverart

X

X

X

23

Positie

X

24

Afspeellijst ID

X

25

Locatie

X

26

Bestandsnaam

X

27

Bestand gewijzigd tijd

X

28

Bestand aanmaak tijd

X

29

Sample Rate

30

Track kleur

X

X

X

31

Laatst afgespeeld

X

X

X

Feedback:

Sorteer aanduiding in de kolomhoofding van de tracktabel

Nieuw in versie 2.3.0.

[Library]sort_column_toggle

Evenwaardig aan clicken op de kolomhoofding. Een nieuwe waarde stelt [Library],sort_column op die waarde en stelt [Library],sort_order in op 0. Dezelfde waarde opnieuw instellen wijzigt opnieuw de [Library],sort_order.

Range:

Zelfde als voor [Library],sort_column of waarde 0 voor sortering op de huidige kolom waar de cursor op staat

Feedback:

Sorteer aanduiding in de kolomhoofding van de tracktabel

Nieuw in versie 2.3.0.

[Library]sort_order

Duidt de sorteervolgorde aan van de tracktabel.

Range:

Binair (0 voor oplopend, 1 fvoor aflopend)

Feedback:

Sorteer aanduiding in de kolomhoofding van de tracktabel

Nieuw in versie 2.3.0.

[Library]sort_focused_column

Sorteer de kolom vanwelke een tabelcel momenteel de focus heeft. Gelijk aan [Library],sort_column_toggle instellen op 0, behalve dat deze onmiddelijk kan gelinkt worden aan druktoetsen.

Range:

Binair

Feedback:

Sorteer aanduiding in de kolomhoofding van de tracktabel

Nieuw in versie 2.4.0.

[Library]track_color_prev

Stel de kleur van de geselecteerde track in op de vorige kleur in het palet.

Range:

Binair

Feedback:

Track kleur wijzigt in de bibliotheek weergave.

Nieuw in versie 2.3.0.

[Library]track_color_next

Stel de kleur van de geselecteerde track in op de volgende kleur in het palet.

Range:

Binair

Feedback:

Track kleur wijzigt in de bibliotheek weergave.

Nieuw in versie 2.3.0.

[Library]search_history_next

Selecteer de volgende opgeslagen zoekopdracht. Wikkelt zich rond het laatste item tot de lege zoekopdracht.

Range:

Binair

Feedback:

Zoekopdracht wijzigt

Nieuw in versie 2.4.0.

[Library]search_history_prev

Selecteer de vorige opgeslagen zoekopdracht. Wikkelt zich rond de top tot het laatste item.

Range:

Binair

Feedback:

Zoekopdracht wijzigt

Nieuw in versie 2.4.0.

[Library]search_history_selector

Selecteer een andere opgeslagen zoekopdracht. <0 gaat omhoog in de lijst, > 0 gaat omlaag in de lijst. Wikkelt zich rond de top tot aan de bodem.

Range:

-N / +N

Feedback:

Zoekopdracht wijzigt

Nieuw in versie 2.4.0.

Verwijder de zoektermen.

Range:

Binair

Feedback:

Zoektermen zijn verwijderd

Nieuw in versie 2.4.0.

Zie ook

Het bibliotheekonderdeel in de GUI kan worden vergroot door het [Skin],show_maximized_library besturingselement te gebruiken.

Het [Skin],show_library_coverart besturingselement kan gebruikt worden om de weergave van de bibliotheek coverart te schakelen.

De [Shoutcast] besturingselementen

[Shoutcast]enabled

Duidt aan of live Internet broadcasting actief is.

Range:

?

Feedback:

shoutcast ondersteunt enkel het mp3 formaat als veld

[Shoutcast]status

Dit besturingselement geeft weer of er succesvol een broadcasting verbinding met de Shoutcast server werd gemaakt.

Range:

binair

Feedback:

Geen

De [Playlist] besturingselementen

[Playlist] besturingselementen staan toe om in de zijbalk en trackstabel te navigeren zonder rekening te houden met de widget waarop momenteel de focus ligt. Dit is handig wanneer een ander venster van de applicatie de focus heeft. Deze groep zal op een zeker moment in onbruik geraken, de besturingselementen werden reeds toegevoegd aan [Library] hierboven.

Zie ook

Zie fout #1772184 voor de huidige staat.

[Playlist]SelectPlaylist

Scrollt het gegeven aantal items (weergave, afspeellijst, krat, etc.) in de zijbalk (kan negatief zijn voor omgekeerde richting).

Range:

relatieve waarde

Feedback:

Bibliotheek zijbalk licht op

[Playlist]SelectTrackKnob

Scrollt het gegeven aantal tracks in the tracktabel (kan negatief zijn voor omgekeerde richting).

Range:

relatieve waarde

Feedback:

Bibliotheek tracktabel licht op

De [Controls] besturingselementen

De [Controls] group bevat besturingselementen die niet in een andere groep passen.

[Controls]touch_shift

Eens geactiveerd worden alle touch tab gebeurtenissen geïnterpreteerd als rechterclick, dit besturingselement werd toegevoegd om compatibiliteit te verschaffen in 2.0 en kan worden vervangen door een algemene aanpassings-oplossing in de toekomst.

Range:

binair

Feedback:

Alle Widgets

Nieuw in versie 2.0.0.

[Controls]AutoHotcueColors

Indien geactiveerd worden kleuren automatisch toegewezen aan nieuw aangemaakte hotcues.

Range:

binair

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.3.0.

[Controls]ShowDurationRemaining

Toont de huidige staat van de overgebleven tijdsduurweergave van de geladen track.

Range:

Waarde

Meaning

0

momenteel wordt de verstreken tijd getoond, stelt in op resterende tijd

1

momenteel wordt de resterende tijd getoond, stelt in op verstreken tijd

2

momenteel worden beide getoond (dat betekent dat we de resterende tonen, stelt in op verstreken tijd)

Feedback:

Geen

Het Effecten Kader

In de onderstaande lijst,

  • EffectRack1 laat plaats voor een toekomstige uitbreiding naar multiple EffectRacks.

  • N gaat van 1 tot [EffectRack1],num_effectunits, inclusief.

  • M gaat van 1 tot [EffectRack1_EffectUnitN],num_effectslots, inclusief. (Voor een gegeven waarde N)

  • K gaat van 1 tot [EffectRack1_EffectUnitN_EffectM],num_parameters, inclusief. (Voor gegeven waarden N en M)

  • I gaat van 1 tot [App],num_decks, inclusief.

  • J gaat van 1 tot [App],num_samplers, inclusief.

Nieuw in versie 2.0.0.

Waarden verbinden

Effect parameters kunnen verbonden worden met de effect-metaknop. Deze verbinding kan gecontroleerd worden door de gebruiker door het link_type en de link_inverse besturingselement van de parameter. Het standaard verbindingstype van het effect wordt geladen vanuit de eigenschappen van het manifest van de parameter van het effect linkHint property.

Verbindingstype

Integer waarde

Interpretatie

Geen

0

Niet gecontrolleerd met de metaknop

Verbonden

1

Gecontrolleerd met de metaknop zoals het is

Verbonden Links

2

Gecontrolleerd met de linkerkant van de metaknop

Verbonden Rechts

3

Gecontrolleerd met de rechterkant van de metaknop

Verbonden Links Rechts

4

Gecontrolleerd met beide kanten van de metaknop

Verbind omgekeerd

Integer waarde

Interpretatie

Normaal

0

Verbonden in een evenwaardige relatie

Omgekeerd

1

Verbonden in een omgekeerde relatie.

EQs en Filters

Equalizers en filters zijn speciale effect units. De EQs worden gecontrolleerd met [EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1] en de filter knop wordt gecontrolleerd met [QuickEffectRack1_[ChannelI]],super1 en met [QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1] geactiveerd. Gebruikers kunnen kiezen tussen verschillende opties voor de effecten die in deze racks geladen zijn in het Equalizersonderdeel van het Voorkeuren venster.

Besturingselementen

[EffectRack1]num_effectunits
[EqualizerRack1]num_effectunits
[QuickEffectRack1]num_effectunits

Het aantal EffectUnits in dit rack

Range:

integer, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN]chain_preset_selector
[EqualizerRack1_[ChannelI]]chain_preset_selector
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]chain_preset_selector

Selecteer de EffectChain voorkeuze. > 0 gaat één voorwaarts; < 0 gaat één achterwaarts.

Range:

+1/-1

[EffectRack1_EffectUnitN]clear
[EqualizerRack1_[ChannelI]]clear
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]clear

Verwijder de momenteel geladen EffectChain uit deze EffectUnit.

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN]enabled
[EqualizerRack1_[ChannelI]]enabled
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]enabled

Indien waar, wordt de EffectChain in deze EffectUnit uitgevoerd. Bedoeld om de gebruiker toe te staan om snel een effect aan/uit te zetten

Range:

binair, standaard waar

[EffectRack1_EffectUnitN]focused_effect
[EqualizerRack1_[ChannelI]]focused_effect
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]focused_effect

0 duidt aan dat geen focus is op geen enkel effect; > 0 toont de index van het effect met focus. Focus leggen op een effect doet enkel iets als de controller verwijzing wijzigt hoe het zich gedraagt als het de focus krijgt.

Range:

0..num_effectslots

[EffectRack1_EffectUnitN]group_[ChannelI]_enable
[EqualizerRack1_[ChannelI]]group_[ChannelI]_enable
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]group_[ChannelI]_enable

Of dit EffectChain toegepast wordt op Deck 1 of niet

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN]group_[Headphone]_enable

Of dit EffectChain toegepast wordt op de hoofdtelefoon output of niet

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN]group_[Master]_enable

Of dit EffectChain toegepast wordt op de Main output of niet

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN]group_[SamplerJ]_enable

Of dit EffectChain toegepast wordt op Sampler 1 of niet

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN]loaded
[EqualizerRack1_[ChannelI]]loaded
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]loaded

Of een EffectChain geladen wordt in de EffectUnit of niet

Range:

binair, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN]loaded_chain_preset
[EqualizerRack1_[ChannelI]]loaded_chain_preset
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]loaded_chain_preset

0-gebasserde index van de momenteel geladen EffectChain voorkeuze. 0 is de lege/passthrough voorkeuze, -1 duidt op een niet opgeslagen voorkeuze (standaard staat van [EffectRack1_EffectUnitN]).

Range:

integer, -1 .. [num_chain_presets - 1]

[EffectRack1_EffectUnitN]mix
[EqualizerRack1_[ChannelI]]mix
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]mix

De dry/wet mixing ratio voor deze EffectChain met de EngineChannels waarmee het wordt gemengd

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0..1.0

[EffectRack1_EffectUnitN]next_chain_preset
[EqualizerRack1_[ChannelI]]next_chain_preset
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]next_chain_preset

Ga verder naar de volgende EffectChain voorkeuze na de momenteel geladen voorkeuze.

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN]num_chain_presets
[EqualizerRack1_[ChannelI]]num_chain_presets
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]num_chain_presets

Het aantal effect chain voorkeuzes beschikbaar in deze EffectUnit, inclusief de lege/passthrough preset “---”.

Range:

integer, alleen-lezen, >=1

[EffectRack1_EffectUnitN]num_effectslots
[EqualizerRack1_[ChannelI]]num_effectslots
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]num_effectslots

Het aantal effect slots beschikbaar in deze EffectUnit.

Range:

integer, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN]prev_chain_preset
[EqualizerRack1_[ChannelI]]prev_chain_preset
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]prev_chain_preset

Ga terug naar de vorige EffectChain voorkeuze voor de momenteel geladen voorkeuze.

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN]show_focus
[EqualizerRack1_[ChannelI]]show_focus
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]show_focus

Of een toon focus knop moet getoond worden en trek een kader om het effect met de focus in skins. Dit zou niet mogen gemanipuleerd worden in skins; het mag enkel gewijzigd worden door controller verbindingen.

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN]show_parameters
[EqualizerRack1_[ChannelI]]show_parameters
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]show_parameters
Range:

binair

Of in skins alle parameters van elk effect moeten worden getoond of enkel de metaknobs.

[EffectRack1_EffectUnitN]super1
[EqualizerRack1_[ChannelI]]super1
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]super1

De EffectChain superknop. Beweegt alle metaknops voor elke effect in de chain.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0.0..1.0

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]clear
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]clear
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]clear

Verwijder het momenteel geladen Effect in dit Effect slot uit van de EffectUnit.

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]effect_selector
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]effect_selector
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]effect_selector

Selecteer Effect – >0 gaat één voorwaarts, <0 gaat één terug.

Range:

+1/-1

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]enabled
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]enabled
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]enabled

Indien waar wordt het effect in dit slot verwerkt. Bedoelt om de gebruiker de mogelijkheid te geven voor een snelle schakeling van dit effect.

Range:

binair, standaard waar

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]loaded
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]loaded
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]loaded

of een Effect geladen wordt in dit EffectSlot

Range:

binair, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]loaded_effect
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]loaded_effect
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]loaded_effect

0-gebaseerde index van de momenteel geladen effect voorkeuze, inclusief de lege/passthrough voorkeuze “---”.

Range:

integer, 0 .. [num_effectsavailable - 1]

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]next_effect
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]next_effect
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]next_effect

Ga verder naar het volgende effect na het huidig geladen effect.

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]num_parameters
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]num_parameters
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]num_parameters

Het aantal parameters dat het momenteel geladen effect heeft.

Range:

integer, alleen-lezen, 0 indien er geen effect geladen is

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]num_parameterslots
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]num_parameterslots
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]num_parameterslots

Het aantal beschikbare parameter slots.

Range:

integer, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]num_button_parameters
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]num_button_parameters
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]num_button_parameters

Het aantal toets parameters dat het momenteel geladen effect heeft.

Range:

integer, alleen-lezen, 0 indien geen effect geladen is

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]num_button_parameterslots
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]num_button_parameterslots
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]num_button_parameterslots

Het aantal beschikbare toets parameter slots.

Range:

integer, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]meta
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]meta
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]meta

Bestuurt de parameters die verbonden zijn met de metaknob.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

0..1

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]prev_effect
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]prev_effect
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]prev_effect

Gaat verder naar het vorige effect voor het momenteel geladen effect

Range:

binair

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]parameterK
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]parameterK
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]parameterK

De geschaalde waarde van de K parameter. Zie de Parameter Waarden onderdeel voor meer informatie.

Dit is een Draaiknopcontrol.

Range:

dubbel

De vebindingsrichting van de K parameter met de metaknob van het effect.

Range:

boolean

Het verbindingstype van de K parameter met de metaknob van het effects.

Range:

opsomming

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]parameterK_loaded
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]parameterK_loaded
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]parameterK_loaded

Of het K parameter slot een effect geladen heeft of niet it.

Range:

binair, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]parameterK_type
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]parameterK_type
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]parameterK_type

Het type van de K parameter waarde. Zie ook de Parameter Waarde Types tabel.

Range:

integer, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]button_parameterK
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]button_parameterK
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]button_parameterK

De waarde van de K parameter. Zie ook het Parameter Waarden onderdeel voor meer informatie.

Range:

dubbel

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]button_parameterK_loaded
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]button_parameterK_loaded
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]button_parameterK_loaded

Of het K parameter slot een effect geladen heeft of niet it.

Range:

binair, alleen-lezen

[EffectRack1_EffectUnitN_EffectM]button_parameterK_type
[EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1]button_parameterK_type
[QuickEffectRack1_[ChannelI]_Effect1]button_parameterK_type

Het type van de K parameter waarde. Zie ook de Parameter Waarde Types tabel.

Range:

integer, alleen-lezen

Zie ook

Het [EffectRack1],show besturingselement kan gebruikt worden om het effectonderdeel al dan niet te tonen in de GUI.

De [Skin] group

De [Skin] group bevat de besturingselementen die gebruikt worden om bepaalde geselecteerde delen te tonen of te verbergen van de graphical user interface van Mixxx om te voldoen aan de behoeften.

Notitie

Somige skins ondersteunen somige of al deze besturingselementen niet. In dat geval zal het oproepen van het niet ondersteunde besturingselement niets doen

[Skin]show_effectrack

Schakel de weergave van het effect rack in de user interface.

Range:

binair

Feedback:

Effect rack wordt getoond/verborgen.

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [EffectRack1],show besturingselement.

[Skin]show_library_coverart

Schakelt de weergave van de cover art in het bibliotheekonderdeel van de user interface aan of uit.

Range:

binair

Feedback:

Cover art in de bibliotheek wordt getoond/verborgen.

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [Library],show_coverart besturingselement.

[Skin]show_maximized_library

Schakelt de maximale weergave van het bibliotheekonderdeel in de :term:`user interface aan/uit

Range:

binair

Feedback:

Het bibliotheekonderdeel van de user interface is vergroot/verkleind.

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [Master],maximize_library besturingselement.

[Skin]show_samplers

Schakelt de weergave van de sampler banken in de user interface aan/uit.

Range:

binair

Feedback:

Sampler banks worden getoond/verborgen.

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [Samplers],show_samplers besturingselement.

[Skin]show_vinylcontrol

Schakelt het vinyl control onderdeel in de user interface aan/uit.

Range:

binair

Feedback:

Vinyl controls worden getoond/verborgen.

Nieuw in versie 2.4.0: Vervangt het verouderde [VinylControl],show_vinylcontrol besturingselement.

Verouderde besturingselementen

Deze besturingselementen zijn verouderd en kunnen verwijderd worden in een toekomstige versie van Mixxx. In de tussentijd zullen skins en controller verwijzingen die ze nog steeds gebruiken blijven werken, maar het wordt sterk aangeraden om de aangewezen alternatieven te gebruiken.

[Master]num_decks

Het aantal decks dat momenteel geactiveerd is.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 1.9.0.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [App],num_decks in de plaats.

[Master]num_samplers

Het aantal samplers dat momenteel geactiveerd is.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 1.9.0.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [App],num_samplers in de plaats.

[Master]num_preview_decks

Het aantal voorbeluisteringsdecks dat momenteel geactiveerd is.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 1.9.0.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [App],num_preview_decks in de plaats.

[Master]num_microphones

Het aantal microfooningangen dat kan worden geconfigureerd.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.2.4.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [App],num_microphones in de plaats.

[Master]num_auxiliaries

Het aantal auxiliaire ingangen dat kan worden geconfigureerd.

Range:

integer

Feedback:

Geen

Nieuw in versie 2.2.4.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [App],num_auxiliaries in de plaats.

[Master]samplerate

De huidige output sample rate (standaard: 44100 Hz).

Range:

absolute waarde (in Hz)

Feedback:

Geen

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [App],samplerate in de plaats.

[Master]headVolume

Pas het volume van de hoofdtelefoon aan.

Range:

0.0..1.0..5.0

Feedback:

Hoofdtelefoon Gain knop

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [Master],headGain in de plaats.

[Master]volume

Pas het main volume aan.

Range:

0.0..1.0..5.0

Feedback:

Main Gain knop

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [Master],gain in de plaats.

[Master]maximize_library

Schakelt de maximale weergave van de bibliotheek aan/uit.

Range:

binair

Feedback:

Schakelt de maximale weergave van de bibliotheek aan/uit

Nieuw in versie 2.0.0.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [Skin],show_maximized_library in de plaats.

[Samplers]show_samplers
Range:

binair

Feedback:

Toont Sampler bank(en)

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [Skin],show_samplers in de plaats.

[VinylControl]show_vinylcontrol

Schakelt het vinyl control onderdeel in skins aan/uit.

Range:

binair

Feedback:

Vinyl controls worden getoond

Nieuw in versie 1.10.0.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [Skin],show_vinylcontrol in de plaats.

[Library]show_coverart

Schakelt de weergave van de Cover Art in de bibliotheek aan/uit

Range:

Binair

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [Skin],show_library_coverart in de plaats.

[EffectRack1]show

Toon het Effect Rack

Range:

binair

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [Skin],show_effectrack in de plaats.

[ChannelN]hotcue_X_enabled
[PreviewDeckN]hotcue_X_enabled
[SamplerN]hotcue_X_enabled

Duidt aan of er een hotcue X slot insteling is gemaakt, actief of leeg.

bereik (alleen-lezen):

Waarde

Meaning

0

Hotcue X is niet ingesteld

1

Hotcue X is ingesteld

2

Hotcue X is actief (opgeslagen lus is actief of de hotcue is afspelend)

Nieuw in versie 1.8.0.

Veranderd in versie 2.4.0: Toegevoegde ondersteuning voor de “active” staat.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [ChannelN],hotcue_X_status in de plaats.

[ChannelN]sync_master
[PreviewDeckN]sync_master
[SamplerN]sync_master

Stelt het deck in als leider clock.

Range:

binair

Feedback:

Indien geactiveerd, de Sync toets blijft opgelicht en de:term:tempo glijder springt naar de aangepaste waarde. Aanpassingen aan glijders zijn gelinkt in alle decks die sync lock geactiveerd hebben.

Nieuw in versie 2.0.0.

Veranderd in versie 2.3.0: Deze toets activeert sync lock modus (gelijkwaardig aan [ChannelN],sync_enabled), het garandeert niet echt dat het deck de sync leader zal zijn. Dit zal opgelost worden in een toekomstige versie. .. verouderd:: 2.4.0 Gebruik [ChannelN],sync_leader, [PreviewDeckN],sync_leader en [SamplerN],sync_leader in de plaats.

[ChannelN]beatloop
[PreviewDeckN]beatloop
[SamplerN]beatloop

Stelt een lus in over het ingestelde aantal beats.

Range:

positief reëel getal

Feedback:

Een loop wordt getoond over het ingestelde aantal beats.

Verouderd sinds versie 2.1.0: Gebruik [ChannelN],beatloop_size en [ChannelN],beatloop_toggle in de plaats.

[ChannelN]reloop_exit
[PreviewDeckN]reloop_exit
[SamplerN]reloop_exit

Schakelt de huidige lus In of Uit. Indien de lus voor de huidige afspeelpositie ligt dan zal de track normaal doorspelen tot de lus bereikt wordt.

Range:

binair

Feedback:

Lus bereik in waveform activeert of deactiveert.

Verouderd sinds versie 2.1.0: Gebruik [ChannelN],reloop_toggle in de plaats.

[ChannelN]jog
[PreviewDeckN]jog
[SamplerN]jog

Beïnvloedt de relatieve afspeelsnelheid en richting gedurende korte momenten (samengevoegd & is automatisch gereset op 0).

Range:

-3.0..3.0

Feedback:

waveform

Verouderd sinds versie ??: Gebruik the JavaScript engine.scratch functies in de plaats.

[ChannelN]scratch
[PreviewDeckN]scratch
[SamplerN]scratch

Affects playback speed and direction (differently whether currently playing or not) (multiplicative).

Range:

-3.0..3.0

Feedback:

Waveform

Verouderd sinds versie ??: Gebruik the JavaScript engine.scratch functies in de plaats.

[ChannelN]filter
[PreviewDeckN]filter
[SamplerN]filter

Schakelt het filter effect aan/uit.

Range:

binair

Feedback:

Filter toets

Nieuw in versie 2.0.0.

Verouderd sinds versie 2.0.0: Use [QuickEffectRack1_[ChannelN]_Effect1],enabled instead.

[ChannelN]filterDepth
[PreviewDeckN]filterDepth
[SamplerN]filterDepth

Beïnvloedt de intensiteit van het filter effect.

Range:

standaard

Feedback:

Filter depth knop

Nieuw in versie 2.0.0.

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [QuickEffectRack1_[ChannelN]],super1 in de plaats.

[ChannelN]filterLow
[PreviewDeckN]filterLow
[SamplerN]filterLow

Beïnvloedt de gain van de low EQ filter

Range:

0.0..1.0..4.0

Feedback:

Low EQ knop

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [EqualizerRack1_[ChannelN]_Effect1],parameter1 in de plaats.

[ChannelN]filterLowKill
[PreviewDeckN]filterLowKill
[SamplerN]filterLowKill

Houdt de gain van de low EQ op -inf wanneer actief

Range:

binair

Feedback:

Low EQ kill switch

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1],button_parameter1 in de plaats.

[ChannelN]filterMid
[PreviewDeckN]filterMid
[SamplerN]filterMid

Beïnvloedt de gain van de mid EQ filter.

Range:

0.0..1.0..4.0

Feedback:

Mid EQ knop

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1],parameter2 in de plaats.

[ChannelN]filterMidKill
[PreviewDeckN]filterMidKill
[SamplerN]filterMidKill

Houdt de gain van de mid EQ op -inf wanneer actief.

Range:

binair

Feedback:

Mid EQ kill switch

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1],button_parameter2 in de plaats.

[ChannelN]filterHigh
[PreviewDeckN]filterHigh
[SamplerN]filterHigh

Beïnvloedt de gain van de high EQ filter.

Range:

0.0..1.0..4.0

Feedback:

High EQ knop

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1],parameter3 in de plaats.

[ChannelN]filterHighKill
[PreviewDeckN]filterHighKill
[SamplerN]filterHighKill

Houdt de gain van de high EQ op -inf wanneer actief.

Range:

binair

Feedback:

High EQ kill switch

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [EqualizerRack1_[ChannelI]_Effect1],button_parameter3 in de plaats.

[ChannelN]beatloop_X
[PreviewDeckN]beatloop_X
[SamplerN]beatloop_X

Stelt een lus in over X beats. Een besturingselement bestaat voor = 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

Range:

schakelt

Feedback:

Een lus wordt getoond over X beats.

Nieuw in versie 1.10.0.

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [ChannelN],beatloop_X_activate in de plaats.

[MicrophoneN]enabled
[AuxiliaryN]enabled

1 als een kanaal input geactiveerd is, 0 indien niet.

Range:

binair

Feedback:

Microfoon is geactiveerd.

Nieuw in versie 1.10.0.

Verouderd sinds versie 2.0.0: Gebruik [MicrophoneN],input_configured in de plaats.

[MicrophoneN]master
[AuxiliaryN]master

Houdt de waarde op 1 om de kanaal input te mengen in de main output. Gebruik voor de [MicrophoneN] [MicrophoneN],talkover in de plaats. Let op: [AuxiliaryN] houdt ook rekening met [AuxiliaryN],orientation.

Range:

binair

Feedback:

Auxiliair: Play toets Microfoon: N/

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [MicrophoneN],talkover en [AuxiliaryN],main_mix in de plaats.

[MicrophoneN]orientation

Nieuw in versie 1.10.0.

Verouderd sinds versie 1.10.0: Het besturingselement wordt niet verwerkt in het Mengpaneel, hierdoor is er ook geen balans besturingselementen voor Microfoons in de GUI.

[Playlist]LoadSelectedIntoFirstStopped

Laadt de momenteel geselecteerde song in het eerst gestopte deck

Verouderd sinds versie 2.1.0: Gebruik [Library],GoToItem in de plaats.

[Playlist]SelectNextPlaylist

Schakelt naar de volgende weergave (Bibliotheek, Wachtrij, etc.)

Verouderd sinds versie 2.1.0: Gebruik [Library],MoveDown in de plaats.

[Playlist]SelectPrevPlaylist
range:

binair

feedback:

Bibliotheek zijbalk

Schakelt naar de vorige weergave (Bibliotheek, Wachtrij, etc.)

Verouderd sinds versie 2.1.0: Gebruik [Library],MoveUp in de plaats.

[Playlist]ToggleSelectedSidebarItem

Schakelt het momenteel geselecteerde zijbalk item (uitklappen/inklappen).

Nieuw in versie 1.11.0.

Verouderd sinds versie 2.1.0: Gebruik [Library],GoToItem in de plaats.

[Playlist]SelectNextTrack

Scrollt naar de volgende track in de tracktabel.

Verouderd sinds versie 2.1.0: Gebruik [Library],MoveDown in de plaats.

[Playlist]SelectPrevTrack

Scrollt naar de vorige track in de tracktabel.

Verouderd sinds versie 2.1.0: Gebruik [Library],MoveUp in de plaats.

[EffectRack1_EffectUnitN]next_chain
[EqualizerRack1_[ChannelI]]next_chain
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]next_chain

Ga verder naar de volgende EffectChain voorkeuze na de momenteel geladen voorkeuze.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [EffectRack1_EffectUnitN],next_chain_preset in de plaats.

[EffectRack1_EffectUnitN]prev_chain
[EqualizerRack1_[ChannelI]]prev_chain
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]prev_chain

Ga verder naar de volgende EffectChain voorkeuze na de momenteel geladen voorkeuze.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [EffectRack1_EffectUnitN],prev_chain_preset in de plaats.

[EffectRack1_EffectUnitN]chain_selector
[EqualizerRack1_[ChannelI]]chain_selector
[QuickEffectRack1_[ChannelI]]chain_selector

Selecteer de EffectChain voorkeuze. > 0 gaat één voorwaarts; < 0 gaat één achterwaarts.

Verouderd sinds versie 2.4.0: Gebruik [EffectRack1_EffectUnitN],chain_preset_selector in de plaats.

Verwijderde besturingselementen

Deze besturingselementen werden verwijderd uit Mixxx. Skins en controller-verwijzingen die proberen om ze te gebruiken zullen niet correct werken.

[ChannelN]flanger

Schakelt het flanger effect aan/uit.

Verouderd sinds versie 2.0.0: Dit besturingselement is verwijderd zonder een onmiddelijke vervanging. Gebruik het effects framework in de plaats.

[ChannelN]Hercules1
[ChannelN]Hercules2
[ChannelN]Hercules3
[ChannelN]Hercules4

Verouderd sinds versie ??: Dit besturingselement werd verwijderd.

[ChannelN]NextTask

Verouderd sinds versie ??: Dit besturingselement werd verwijderd.

[ChannelN]NextTrack

Verouderd sinds versie ??: Dit besturingselement werd verwijderd.

[ChannelN]PrevTask

Verouderd sinds versie ??: Dit besturingselement werd verwijderd.

[ChannelN]PrevTrack

Verouderd sinds versie ??: Dit besturingselement werd verwijderd.

[ChannelN]transform

Verouderd sinds versie ??: Dit besturingselement werd verwijderd.

[Flanger]lfoDepth

Beïnvloedt de intensiteit van het flange effect

Verouderd sinds versie 2.0.0: Dit besturingselement is verwijderd zonder een onmiddelijke vervanging. Gebruik het effects framework in de plaats.

[Flanger]lfoDelay

Beïnvloedt de phase delay van het flange effect in microseconds

Verouderd sinds versie 2.0.0: Dit besturingselement is verwijderd zonder een onmiddelijke vervanging. Gebruik het effects framework in de plaats.

[Flanger]lfoPeriod

Beïnvloedt de wavelength van het flange effect in microseconds

Verouderd sinds versie 2.0.0: Dit besturingselement is verwijderd zonder een onmiddelijke vervanging. Gebruik het effects framework in de plaats.

[EffectRack1]clear
[EqualizerRack1]clear
[QuickEffectRack1]clear

Leeg het Effect Rack

Verouderd sinds versie 2.4.0: Dit besturingselement is verwijderd zonder een onmiddelijke vervanging. Gebruik het effects framework in de plaats.