13. Apèndix

13.1. Taula d’adreces de teclat

Les dreceres de teclat us permeten fer les coses més ràpidament. La taula següent mostra les dreceres per defecte per utilitzar el Mixxx en la configuració de teclat anglesa. Depenent de les vostres opcions d’idioma, aquestes valors poden ser diferents.

Novetat de la versió 2.0: Passthrough, Vinylcontrol Mode, Vinylcontrol Cueing, and Single Deck Vinylcontrol Toggle shortcuts

Canviat a la versió 2.0: Auto DJ shortcuts, Esc key exit search and leave focus

Acció

Plat 1

Plat 2

Mestre

Mesclador

Crossfader cap a l’esquerra

G

Crossfader cap a la dreta

H

Crossfader una mica cap a l’esquerra

Majúscules + G

Crosfader una mica cap a la dreta

Majúscules + H

Activa/Desactiva la unitat d’efectes

5

0

Pre-escolta del plat (abans del fader)

T

Y

Elimina greus

B

N

Reproducció

Carrega la pista seleccionada al plat

Majúscules + Esquerra

Majúscules + Dreta

Descarrega la pista del plat

Alt + Majúscules + Esquerra

Alt + Majúscules + Dreta

Reprodueix

D

L

Ves enrere

A

J

Reproducció cap enrere

Majúscules + A

Majúscules + J

Mou endavant

S

K

Redueix el Tempo

F1

F5

Augmenta el Tempo

F2

F6

Redueix una mica el Tempo

Majúscules + F1

Majúscules + F5

Augmenta una mica el Tempo

Majúscules + F2

Majúscules + F6

Redueix momentàniament el Tempo

F3

F7

Augmenta momentàniament el Tempo

F4

F8

Redueix una mica i momentàniament el Tempo

Majúscules + F3

Majúscules + F7

Augmenta una mica i momentàniament el Tempo

Majúscules + F4

Majúscules + F8

Sincronitza el Tempo (BPM)

1

6

Ajusta el Tempo marcant el ritme dels BPM

Majúscules + !

Maj + ^

Punts cue i Bucles

Posa un punt cue

Majúscules + D

Majúscules + L

Punt Cue

FA

;

Ves al punt cue i para

Majúscules + F

Maj + :

Activa un bucle de 4 tocs

Q

U

Redueix el bucle a la meitat

W

I

Augmenta el bucle al doble

MI

O

Posa el punt d’inici del bucle

2

7

Posa el punt de fi del bucle (Activa el bucle)

3

8

Activa/Desactiva el bucle

4

9

Defineix el hotcue 1

Z

M

Defineix el hotcue 2

X

,

Defineix el hotcue 3

DO

.

Defineix el hotcue 4

V

/

Esborra el hotcue 1

Majúscules + Z

Majúscules + M

Esborra el hot cue 2

Majúscules + X

Maj + <

Esborra el hot cue 3

Majúscules + C

Maj + >

Esborra el hot cue 4

Majúscules + V

Maj + ?

Micròfon

Parla pel micròfon

`

DJ automàtic

Barreja la cua del DJ automàtic

Majúscules + F9

Ometre la pista i saltar a la següent de la cua de DJ automàtic

Majúscules + F10

Esvaeix el volum i passa a la següent pista de la cua de DJ automàtic

Majúscules + F11

Activa/Desactiva el DJ automàtic

Majúscules + F12

Reproductor de pre-escolta

Carrega la pista seleccionada i reproduex-la

Alt + Enter

Reprodueix/Atura

Enter

Ves enrere

Alt + Esquerra

Mou endavant

Alt + Dreta

Control de vinil

Pas de l’àudio

Ctrl + J

Ctrl + K

Mode de control de vinil

Ctrl + Majúscules + Y

Ctrl + Majúscules + U

Mode de cue del control de vinil

Ctrl + Alt+ Y

Ctrl + Alt + U

Alterna plat en el mode de plat únic

Ctrl + T

Ctrl + T

Barra de cerca

Focalitza

Ctrl + F

Esborra el text

Ctrl + Esborra cap enrere

Surt del camp de cerca i torna a la llista

ESC

Biblioteca

Selecciona tots els fitxers de la llista actual

Ctrl + A

Selecciona un grup de fitxers de la llista actual

Feu clic al primer element, premeu majúscules i feu clic al darrer element

Vegeu també

El Mixxx permet personalitzar les dreceres de teclat. Per a més informació i per a descarregar una imatge de les dreceres, aneu a Amb un teclat d’ordinador.

13.2. Dreceres de l’aplicació

Utilitzeu aquestes dreceres per a accedir a les opcions disponibles al menú principal de l’aplicació.

Novetat de la versió 2.0: Added Show Effect Rack, Maximize Library, and Show Cover Art shortcuts. Added a Developer Tools option to the Developer menu which provides various useful debugging tools.

Canviat a la versió 2.0: Shortcuts for Enable Vinyl Control 1-4.

Acció

Clau musical

Menú Fitxer

Carrega la pista a plat 1

Ctrl + O

Carrega la pista al plat 2

Ctrl + Majúscules + O

Menú bliblioteca

Crea una nova llista de reproducció

Ctrl + N

Crea una nova caixa

Ctrl + Majúscules + N

Menú Visualització

Mostra els mostrejadors

Ctrl + 1

Mostra la secció del micròfon

Ctrl + 2

Mostra la secció de control per vinils

Ctrl + 3

Mostra el reproductor de pre-escolta

Ctrl + 4

Mostra el Rack d’efectes

Ctrl + 5

Mostra la caràtula

Ctrl + 6

Maximitza la biblioteca

Espai

Pantalla sencera (Windows i Linux)

F11

Full Screen (Mac OS X)

Ctrl + Majúscules + R

Menú Opcions

Activa el control de vinil 1

Ctrl + T

Activa el control de vinil 2

Ctrl + Y

Activa el control de vinil 3

Ctrl + U

Activa el control de vinil 4

Ctrl + I

Activa l’emissió en viu

Ctrl + L

Gravació de la mesca

Ctrl + R

Habilita les dreceres de teclat

Ctrl + `

Obre les Preferències (Windows & Linux)

Ctrl + P

Open Preferences (Mac OS X)

Ctrl + ,

Surt del Mixxx

Ctrl + Q

Menú de desenvolupador

Recarrega l’aparença

Ctrl + Majúscules + T

Utilitats de desenvolupador

Ctrl + Majúscules + T

Estadístiques: Comptador Base

Ctrl + Majúscules + B

Estadístiques: Comptador Experiment

Ctrl + Majúscules + E

Habilita el depurador

Ctrl + Majúscules + D

Suggerència

The Ctrl key on Windows & Linux is equivalent to the Command key on Mac OS X. The Alt key on Windows & Linux is equivalent to the Option key on Mac OS X. Application shortcuts are not customizable.

Nota

Heu d’iniciar el mixxx amb la opció de línia de comandes específica per a que es vegi el menú de desenvolupador.

13.3. Opcions de línia de comandes

El Mixxx està pensat per tan fàcil d’utilitzar com sigui possible. Per això les opcions de línia de comandes només són útils per als desenvolupadors o per a depurar l’aplicació, doncs faciliten dur a terme aquestes tasques. Les opcions de línia de comandes són sensibles a majúscules.

Novetat de la versió 2.0:

 • Show debug tooltips

 • Provide extra skins when developer mode is enabled.

 • Adds the debugger during skin parsing in --developer mode

 • Adds «Enable Base» and «Enable Experiment» option in --developer mode

 • Added --safeMode option.

Opció

Descripció

[FILE]

Load the specified music file(s) at start-up. Each file you specify will be loaded into the next virtual deck. Supported file types: mp3, ogg, aiff, aif, wav, flac, and optional unprotected aac (m4a)

–resourcePath PATH

Directori inicial on el Mixxx cerca els fixers de recursos, com les configuracions MIDI. Permet utilitzar una ubicació diferent a la de per defecte.

–pluginPath PATH

Directori inicial on el Mixxx cerca complements de suport d’àudio addicionals, a més a més de la ubicació per defecte.

–settingsPath PATH

Directori inicial on el Mixxx cerca els fitxers de configuració d’usuari, com la biblioteca i les preferències.

–controllerDebug

Causes Mixxx to display/log all controller data it receives and script functions it loads.

–developer

Activa el mode desenvolupador. Aquest escriu informació addicional als logs, estadístique de rendiment, un menú amb eines de desenvolupament, aparences addicionals per a depurar i enseya informació útil per als autors d’aparences en les notes informatives dels controls i al fitxer de registre.

–safeMode

Desactiva les accions que poden ser conflictives. Això hauria d’ajudar a solucionar fallades durant l’arrencada, o si el Mixxx no s’inicia.

 • Carrega automàticament gràfics d’ona buits

 • Deshabilita l’element de pantalla del vinil giratori

 • Deshabilita la comprovació de sincronització

 • No activa d’inici les controladores

–locale LOCALE

Use a custom locale for loading translations (e.g “fr”)

-f, –fullScreen

Inicia el Mixxx el el mode de pantalla sencera

-h, –help

Ensenya aquset missatge d’ajuda i surt de l’aplicació

13.4. Eines de desenvolupador

Per a iniciar el Mixxx en mode desenvolupador utilitzant un directori personalitzat per als recursos i amb escriptura de missatges MIDI i HID al fitxer de registre, escriviu la instrucció següent en un terminal i premeu enter:

./mixxx --controllerDebug --developer --resourcePath res

13.4.1. Modes experimentals per a un desenvolupament i test ràpids

Novetat de la versió 2.0:

 • Afegeix una classe Experiment que té un valor amb tres estats, indicant si el mode experimental està Apagat, en mode BASE o en mode EXPERIMENT

 • Adds Developer‣Stats:Experiment Bucket and Developer‣Stats:Base Bucket. Each one toggles between OFF and BASE/EXPERIMENT so you can choose exactly what time spans you would like to collect in your base and experiment buckets.

 • Millores al StatsManager per a separar les estadístiques acumulades entre els comptadors base i experiment. Això permet mesurar fàcilment la diferència que té un canvi de codi en els comptadors corresponents sense haver de reiniciar el Mixxx.

D’aquesta manera es pot activar o desactivar fàcilment un canvi de codi sense haver de recompilar i tornar a executar, de manera que es pot notar el canvi, a més a més de tenir informació quantificable de quin efecte té sobre les estadístiques que el Mixxx recull.

Totes les estadístiques que es recullen amb les eines de Counter/Timer/ScopedTimer/etc estan separades en estadístiques BASE i estadístiques EXPERIMENT i es recullen al fitxer de registre en sortir de l’aplicació.

13.5. Històric de versions

v2.0.0 (2015-12-31)

 • 4 Plats amb funció de sincronització mestra

 • Nova funcionalitat d’efectes, amb 4 blocs d’efectes i 5 tipus d’efecte inclosos: Flanger, Bit Crusher, Reberveració, Eco i Filtre. I en vindran més!

 • Interfície d’usuari configurable i redimensionable, amb 3 noves aparences

 • Visualització de les caràtules

 • Detecció de clau musical i possibilitat d’alteració durant la reproducció

 • Pas d’àudio rebut pel control de vinil

 • 4 entrades de micròfon i 4 ports auxiliars d’entrada

 • Pantalla de configuració MIDI i millores en l’assistent d’aprententatge

 • MusicBrainz metadata fetching

 • Gràfics d’ona en colors RGB (vermell/verd/blau)

 • Centenars de correccions d’errors i altres millores

 • Nou algoritme de canvi de velocitat per a que el bloqueig de nota musical soni millor

Per a una llista completa dels canvis, podeu consultar: https://launchpad.net/mixxx/2.0.

v1.11.0 (2013-05-09)

 • Completely revamped Waveforms

 • Direct HID controller support

 • Point & Click Controller Mapping

 • Next Generation Beat Detection

 • Library History Feature

 • Improved AutoDJ

 • Beatloop Rolls

 • Reproductor de pre-escolta

 • Advanced Search

 • New and Improved User Manual

 • New Controller Support

For a full list of new features and bugfixes, go to: https://launchpad.net/mixxx/1.11.0.

v1.10.1 (2012-06-30)

 • Bugfixes

For a full list of bugfixes, go to: https://launchpad.net/mixxx/1.10.1.

v1.10.0 (2011-12-25)

 • Rewritten and Improved Vinyl Control Support

 • 4 Sampler Decks

 • Quantized Loops, Hotcues and Beatloops

 • Phase Synchronization

 • Beatgrid Adjust Feature

 • Microphone Support

 • Spinning Turntable Widgets and Waveform Scratching

 • M4A Support for Windows Vista and Windows 7 users

 • Brand New and Updated Skins

 • Accessibility Improvements

 • Limited Support for Internationalization

 • Revamped and Rewritten User Manual

 • Mixing engine improvements

 • Updated MIDI Mappings

For a full list of new features and bugfixes, go to: https://launchpad.net/mixxx/1.10.0.

Vegeu també

Per a veure informació més detallada de les versions podeu consultar el cronograma.